Välkomna till föräldramötet för åk 2 - PowerPoint PPT Presentation

V lkomna till f r ldram tet f r k 2
Download
1 / 22

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkomna till föräldramötet för åk 2. Roller i skolan. Catharina Elisabet Evalena Jennie Ulrika. Roller på fritids. Kiki Sara Selda Ulrika. Timplan. Målen för åk 2. Svenska Inledning, handling och avslutning. Information i faktatexter. Kan skriva tydliga instruktioner.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Välkomna till föräldramötet för åk 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lkomna till f r ldram tet f r k 2

Välkomna till föräldramötet för åk 2


Roller i skolan

Roller i skolan

 • Catharina

 • Elisabet

 • Evalena

 • Jennie

 • Ulrika


Roller p fritids

Roller på fritids

 • Kiki

 • Sara

 • Selda

 • Ulrika


Timplan

Timplan


M len f r k 2

Målen för åk 2

 • Svenska

 • Inledning, handling och avslutning.

 • Information i faktatexter.

 • Kan skriva tydliga instruktioner.

 • Rita till berättelser.

 • Utvärdera berättelser.

 • Skriver tydligt och läsligt.

 • Förstå och använda många ord.

 • Förstå och använda språkliga begrepp.

 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

 • Stavar mina ord rätt.

 • Matematik

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • Föra och följa matematiska resonemang.

 • Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


L xor i 2 an

Läxor i 2:an

 • Läsläxa

 • Skrivläxa-svenskaläxa

 • Matteläxa

  Gr1. läsläxa till måndag

  Gr2. läsläxa till torsdag

  Gr1 och Gr2. Matteläxa, skrivläxa till torsdag


Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

 • Mentorer och grupper

 • Tider för hösten


Vrigt

Övrigt

 • Veckobrev

 • Mail- adresser

  Jennie.sjoblom@stockholm.se

  Evalena.thelin@stockholm.se

  Elisabeth.erixon@stockholm.se

  Catharina.bjorklund@stockholm.se

 • Bra att ha i skolan


Diabetes i skolan satu informerar

Diabetes i skolan - Satu informerar

 • Asp

 • Mat och dryck

 • Mediciner


Stockholms skolwebb

Stockholms skolwebb

 • Skolan

 • Föräldrarna, inloggning och

  e- legitmation

 • Så här går ni tillväga: https://skolwebb.stockholm.se


Stockholm skolwebb f r v rdnadshavare

Stockholm Skolwebb för vårdnadshavare

https://skolwebb.stockholm.se


Vad r stockholm skolwebb

Vad är Stockholm Skolwebb?

 • Frånvaro

 • Dokumentation

 • Information

 • Kommunikation

 • Nyheter


Startsida

Startsida

På startsidan kan du få en samlad bild över barnens händelser eller uppdelad per barn.


Fr nvaro

Frånvaro

Du kan på ett enkelt sätt se och hantera Dina barns frånvaro.


Boka utvecklingssamtal

Boka utvecklingssamtal

 • När läraren har lagt upp tider kan du själv boka tider för utvecklingssamtal


Elevdokumentation

Elevdokumentation

 • Följ Ditt barns utveckling genom

  Skriftliga Omdömen,

  läsutveckling och

  Individuell utvecklingsplan


V lkomna till f r ldram tet f r k 2

Rum

 • Följ med i det pedagogiska arbetet


V ra rutiner

Våra rutiner

(Här beskrivs hur skolan arbetar)

 • Anmälan av frånvaro

 • Uppföljning av elevs giltiga och ogiltiga frånvaro

 • Bokning utvecklingssamtal

 • Publicering av elevdokumentation

 • Publicering av nyheter

 • Kontaktuppgifter

 • Kommunikation


Personuppgiftslagen pul

Personuppgiftslagen, PuL

 • Personuppgiftlagen (PuL) reglerar de juridiska förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

 • Skolan som myndighet är skyldig att informera vårdnadshavare att uppgifter behandlas digitalt. Vårdnadshavare kan ta del av detta i ”Information om behandling av personuppgifter i Stockholm Skolwebb”.


S kerhet i stockholm skolwebb

Säkerhet i Stockholm Skolwebb

 • Stockholm Skolwebb godkänner alla sina användare via Stockholm stads centrala säkerhetsprodukt för inloggning.

 • Vårdnadshavare använder e-legitimation/BankID för att logga in mot Stockholm Skolwebb.

 • Personal, när de befinner sig utanför stadens nät, använder sig av engångslösenord.

 • Elever har en enklare inloggning och därför är åtkomst till olika dokument för eleven begränsad.


F ruts ttningar f r inloggning

Förutsättningar för inloggning

 • Att du är vårdnadshavare till barn i en kommunal grundskola i Stockholms stad

 • Du har fungerande e-legitimation/BankID

 • Att din webbläsare är korrekt inställd


Support vem kontaktar jag och n r

Support – vem kontaktar jag och när?

 • E-legitimation – Kontakta din bank

 • Problem med inloggning – Kontakta

  Medborgarsupporten 020 – 41 72 00, Alla dagar 08-22

 • Frågor som gäller innehållet i Stockholm Skolwebb, t.ex. veckobrev, Skriftliga omdömen och frånvaro –

  Kontakta mentor XXX

  Kontakta skolledare XXX

  Kontakta administratör morten.melsaeter@stockholm.se


 • Login