Ґрунти - PowerPoint PPT Presentation

Урок з природознавства
Download
1 / 34

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Урок з природознавства. Ґрунти. Глинисто-щебенюваті ґрунти Криму. Що таке ґрунт. !. Ґрунт – верхній пухкий родючий шар землі. Родючість ґрунту – його здатність забезпечувати рослини мінеральними речовинами. !. Склад ґрунту. Мінеральні речовини. Органічні речовини. Василь Докучаєв

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ґрунти

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6165050

Урок з природознавства

Ґрунти

Глинисто-щебенюваті ґрунти Криму


6165050

Що таке ґрунт

!

Ґрунт –верхній пухкий родючий шар землі.

Родючість ґрунту –його здатність забезпечувати рослини мінеральними речовинами.

!

Склад ґрунту

Мінеральні речовини

Органічні речовини

Василь Докучаєв

(1846-1903)

гумус

(перегній)

вода

повітря

Російський вчений. Засновник ґрунтознавства.Автор книги“Російський чорнозем”(1883 р.)

гірські

породи

мінера-

льні солі

 • пісок

 • глина


6165050

Як утворюються ґрунти

Чинники ґрунтоутворення

1. Вивітрювання

(руйнування та зміна гірських порід)

фізичне

хімічне

органічне

Кора вивітрювання – шар пухких гірських порід

2. Живі організми

5.Час

рослини

мікроорганізми

тварини

гумус

мінеральні солі

утворюють гумус

0,5-2 см за 100 років

 • розпушуютьґрунт,

 • створюють струк-турність ґрунту

3. Клімат

 • вимивання опадами поживних речовин,

 • кислотність ґрунту.

4. Інші чинники

рельєф, ґрунтові води, діяльність людини


6165050

Чинники ґрунтоутворення

1. Вивітрювання

(руйнування та зміна гірських порід)

(коливанням tоC)

а) фізичне

б) хімічне

(водою, повітрям)

в) органічне

(живими організмами)

кора вивітрювання

2


6165050

Чинники ґрунтоутворення

до 5 млн на га

2. Живі організми

Мурашка

а) рослини

– утворюють гумус

б) мікроорганізми

Дощовий черв'як

розкладають органічні речовини гумусу до мінеральних речовин

в) тварини

– розпушують ґрунт;

– формують структурність ґрунту.

вода, повітря

Бактерії

мінеральні речовини (солі)

органічні речовини гумусу

Гриби

понад 1 тонна на гектар

2


6165050

Чинники ґрунтоутворення

3. Клімат

кислотність ґрунту(рН)

кислі ґрунти(рН=4-6)

нейтральні ґрунти(рН=6-8)

лужні ґрунти(рН=8-9)

горизонт вимивання

гумусовий горизонт

поживні речовини

2


6165050

Основні типи ґрунтів України

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи

!

5-15 см, 2,5%

20-50 см, 4%

Гумус

20-30 см, 5%

80-150 см, 8%


6165050

Покращення властивостей ґрунтів

Способи підвищення родючості ґрунтів

ІІ. Розпушення ґрунтів

І. Меліорація ґрунтів

надходження до коренів повітря й води

заходи з їх покращення

1.Водна

меліорація

2. Боротьба з

негативними

явищами

ІІІ. Сівозміни

попереджують виснаження ґрунтів

зрошення

водною ерозією

ІV. Полегшення техніки

осушення

вітровою ерозією

не ущільнює ґрунти

забрудненням

V. Пісок ≈ глина

засоленням

VІ. Правильна обробка

ґрунтів

3. Хімізація

в) гіпсування

лужних ґрунтів

а) внесення добрив

б) вапнування

кислих ґрунтів

органічних

мінеральних


6165050

Водна меліорація. Зрошення ґрунтів

Насос для зрошення земель

Зрошення земель за допомогою трактора


6165050

Водна меліорація. Зрошення ґрунтів

Нині зазвичай застосовуються “дикі поливання” земель, під час яких йде розпорошування води на великі площі. При цьому багато води губиться на випарування, не доходячи до коріння рослин.

Дощувальна система


6165050

Водна меліорація. Зрошення ґрунтів

Розпочався перехід до крапельного зрошення, коли вода подається безпосередньо до коріння рослин.

Система крапельного зрошення

8


6165050

Водна меліорація. Осушення ґрунтів.

Осушувальний меліоративний канал на Поліссі

Заболочені землі

8


6165050

Боротьба з водною ерозією ґрунтів

Нагель(з німецької – цвях) – дерев'яний або металевий щит, що застосовується для закріплення ґрунтів на стрімких схилах.

Закріплення ґрунтів нагелями

8


6165050

Боротьба з вітровою ерозією ґрунтів

Вітрозахисна лісосмуга у степу

8


6165050

Органічні добрива

Органічні добрива мають рослинне або тваринне походження

Гній

Гній

Гній – органічне добриво з посліду тварин, змішане з соломою. Містить азот, фосфор, калій, кальцій, магній. Вносять під картоплю, кукурудзу, цукрові буряки.


6165050

Органічні добрива

Сухий курячий послід

Пташиний послід – цінне органічне добриво, багате на азот. Вносять переважно під культури, що вирощують заради листя та стебел.

Пташиний послід


6165050

Органічні добрива

Торф

Торф – органічне добриво рослинного походження. Виник на болотах в умовах неповного розкладання решток рослин.


6165050

Органічні добрива

Машина для внесення органічних добрив

Органічні добрива вносять в землю восени. За зиму мікроорганізми ґрунту встигають розкласти складні органічні речовини до доступних рослинам простих мінеральних речовин.

8


6165050

Мінеральні добрива

Мінеральні добрива синтезуються штучно на заводах хімічної промисловості. Вони містять готові для вживання рослин мінеральні солі. Застосовуються у рекомендованих дозах.

Відвантаження мінеральних добрив


6165050

Мінеральні добрива

Основні групи мінеральних добрив

2. Калійні

3. Азотні

1. Фосфатні

Підсилюють ріст кореня

Забезпечують ріст пагона

Дають раннє дозрівання плодів

Сильвініт

Селітри

Вносять навесні, оскільки добре розчиняються у воді

Суперфосфат

Вносять восени, оскільки погано розчиняються у воді

Сховище мінеральних добрив


6165050

Органічно-мінеральні добрива

З відходів рослинного походження створюють цінні органічно-мінеральні добрива.

Добриво з відходів льону

Добриво з лузги соняшника

Добриво на основі торфу

8


6165050

Розпушення ґрунтів

Розорюють ґрунти за допомогою орала (плуга). Це дозволяє розпушувати ґрунт на глибину 20-35 см. Розпушення ґрунту сприяє проникненню у нього повітря та води. При цьому руйнуються капіляри ґрунту, що запобігає швидкому випарування з нього води. Тому оранку називають “сухим поливанням”.

Розорювання ґрунту оралом


6165050

Розпушення ґрунтів

Боронування ґрунту

Боронування – розпушення поверхневого шару ґрунту бороною. Оберігає землю від висихання,вирівнює її поверхню, руйнує ґрунтову кірку, знищує бур'яни.

8


6165050

Сівозміни

Сівозміни – науково обґрунтоване чергування сільгоспкультур та пару в часі. Сівозміни забезпечують відновлення та підвищення родючості ґрунтів.

Земля під паром

8


6165050

Полегшення техніки

Мінітрактор ХТЗ

Важка техніка ущільнює ґрунти. Це стає на заваді проникненню в землю повітря та води.

Гусеничний трактор ХТЗ-17221

8


6165050

Піщані ґрунти

На піщаних ґрунтах ростуть невибагливі до поживних речовин рослини.

Піщані ґрунтів легко пропускають воду вглиб землі.

У піщані ґрунти слід додавати глину.


6165050

Глинисті ґрунти

Глинисті ґрунти погано пропускають воду

У глинисті ґрунти слід додавати пісок

8


6165050

Правильна обробка ґрунтів

 • Ґрунти, які розміщенні на стрімких схилах, слід обробляти за певними правилами:

 • їх краще не розорювати щорічно, інакше вони зазнаватимуть водної ерозії;

 • такі землі краще використовувати під багаторічні насадження;

 • стрімкі схили слід розорювати лише поперек схилу.

Виноградники за схилах пагорбів


6165050

Правильна обробка ґрунтів

Мульчування(з англ. mulch — обкладання соломою, гноєм) – покриття (суцільне або між рядами) ґрунтів мульчею — мульчпапером, перегноєм тощо. Послаблює випарування вологи, зменшує коливання температур ґрунту протягом доби, попереджує утворення ґрунтової кірки.

Обробка ґрунтів мульчуванням

8


6165050

Рекультивація ґрунтів

Після видобутку корисних копалин у кар'єрах та будівництва ґрунти зазнають повного знищення. Такі території називають “місяцевими ландшафтами”. Тут слід ґрунти відновлювати.

Рекультивація ґрунтів(з латини – повертаю) – повне або часткове їх відновлення.

!

Колишній кар'єр


6165050

Рекультивація ґрунтів

 • Рекультивація ґрунтів передбачає наступні заходи:

 • виположування та закріплення схилів;

 • терасування схилів;

 • завезення ґрунтів;

 • посадка рослин;

 • створення ставків чи парків.

поверхня ковзання

палі

Закріплення схилів

Глиняний кар'єр


6165050

Рекультивація ґрунтів

Ставок на місці старого кар'єру

30


6165050

Земельний фонд України

!

Земельний фонд – усі території, що вкриті ґрунтами.


6165050

Кінець


 • Login