Урок з природознавства
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Ґрунти PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Урок з природознавства. Ґрунти. Глинисто-щебенюваті ґрунти Криму. Що таке ґрунт. !. Ґрунт – верхній пухкий родючий шар землі. Родючість ґрунту – його здатність забезпечувати рослини мінеральними речовинами. !. Склад ґрунту. Мінеральні речовини. Органічні речовини. Василь Докучаєв

Download Presentation

Ґрунти

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Урок з природознавства

Ґрунти

Глинисто-щебенюваті ґрунти Криму


Що таке ґрунт

!

Ґрунт –верхній пухкий родючий шар землі.

Родючість ґрунту –його здатність забезпечувати рослини мінеральними речовинами.

!

Склад ґрунту

Мінеральні речовини

Органічні речовини

Василь Докучаєв

(1846-1903)

гумус

(перегній)

вода

повітря

Російський вчений. Засновник ґрунтознавства.Автор книги“Російський чорнозем”(1883 р.)

гірські

породи

мінера-

льні солі

 • пісок

 • глина


Як утворюються ґрунти

Чинники ґрунтоутворення

1. Вивітрювання

(руйнування та зміна гірських порід)

фізичне

хімічне

органічне

Кора вивітрювання – шар пухких гірських порід

2. Живі організми

5.Час

рослини

мікроорганізми

тварини

гумус

мінеральні солі

утворюють гумус

0,5-2 см за 100 років

 • розпушуютьґрунт,

 • створюють струк-турність ґрунту

3. Клімат

 • вимивання опадами поживних речовин,

 • кислотність ґрунту.

4. Інші чинники

рельєф, ґрунтові води, діяльність людини


Чинники ґрунтоутворення

1. Вивітрювання

(руйнування та зміна гірських порід)

(коливанням tоC)

а) фізичне

б) хімічне

(водою, повітрям)

в) органічне

(живими організмами)

кора вивітрювання

2


Чинники ґрунтоутворення

до 5 млн на га

2. Живі організми

Мурашка

а) рослини

– утворюють гумус

б) мікроорганізми

Дощовий черв'як

розкладають органічні речовини гумусу до мінеральних речовин

в) тварини

– розпушують ґрунт;

– формують структурність ґрунту.

вода, повітря

Бактерії

мінеральні речовини (солі)

органічні речовини гумусу

Гриби

понад 1 тонна на гектар

2


Чинники ґрунтоутворення

3. Клімат

кислотність ґрунту(рН)

кислі ґрунти(рН=4-6)

нейтральні ґрунти(рН=6-8)

лужні ґрунти(рН=8-9)

горизонт вимивання

гумусовий горизонт

поживні речовини

2


Основні типи ґрунтів України

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи

!

5-15 см, 2,5%

20-50 см, 4%

Гумус

20-30 см, 5%

80-150 см, 8%


Покращення властивостей ґрунтів

Способи підвищення родючості ґрунтів

ІІ. Розпушення ґрунтів

І. Меліорація ґрунтів

надходження до коренів повітря й води

заходи з їх покращення

1.Водна

меліорація

2. Боротьба з

негативними

явищами

ІІІ. Сівозміни

попереджують виснаження ґрунтів

зрошення

водною ерозією

ІV. Полегшення техніки

осушення

вітровою ерозією

не ущільнює ґрунти

забрудненням

V. Пісок ≈ глина

засоленням

VІ. Правильна обробка

ґрунтів

3. Хімізація

в) гіпсування

лужних ґрунтів

а) внесення добрив

б) вапнування

кислих ґрунтів

органічних

мінеральних


Водна меліорація. Зрошення ґрунтів

Насос для зрошення земель

Зрошення земель за допомогою трактора


Водна меліорація. Зрошення ґрунтів

Нині зазвичай застосовуються “дикі поливання” земель, під час яких йде розпорошування води на великі площі. При цьому багато води губиться на випарування, не доходячи до коріння рослин.

Дощувальна система


Водна меліорація. Зрошення ґрунтів

Розпочався перехід до крапельного зрошення, коли вода подається безпосередньо до коріння рослин.

Система крапельного зрошення

8


Водна меліорація. Осушення ґрунтів.

Осушувальний меліоративний канал на Поліссі

Заболочені землі

8


Боротьба з водною ерозією ґрунтів

Нагель(з німецької – цвях) – дерев'яний або металевий щит, що застосовується для закріплення ґрунтів на стрімких схилах.

Закріплення ґрунтів нагелями

8


Боротьба з вітровою ерозією ґрунтів

Вітрозахисна лісосмуга у степу

8


Органічні добрива

Органічні добрива мають рослинне або тваринне походження

Гній

Гній

Гній – органічне добриво з посліду тварин, змішане з соломою. Містить азот, фосфор, калій, кальцій, магній. Вносять під картоплю, кукурудзу, цукрові буряки.


Органічні добрива

Сухий курячий послід

Пташиний послід – цінне органічне добриво, багате на азот. Вносять переважно під культури, що вирощують заради листя та стебел.

Пташиний послід


Органічні добрива

Торф

Торф – органічне добриво рослинного походження. Виник на болотах в умовах неповного розкладання решток рослин.


Органічні добрива

Машина для внесення органічних добрив

Органічні добрива вносять в землю восени. За зиму мікроорганізми ґрунту встигають розкласти складні органічні речовини до доступних рослинам простих мінеральних речовин.

8


Мінеральні добрива

Мінеральні добрива синтезуються штучно на заводах хімічної промисловості. Вони містять готові для вживання рослин мінеральні солі. Застосовуються у рекомендованих дозах.

Відвантаження мінеральних добрив


Мінеральні добрива

Основні групи мінеральних добрив

2. Калійні

3. Азотні

1. Фосфатні

Підсилюють ріст кореня

Забезпечують ріст пагона

Дають раннє дозрівання плодів

Сильвініт

Селітри

Вносять навесні, оскільки добре розчиняються у воді

Суперфосфат

Вносять восени, оскільки погано розчиняються у воді

Сховище мінеральних добрив


Органічно-мінеральні добрива

З відходів рослинного походження створюють цінні органічно-мінеральні добрива.

Добриво з відходів льону

Добриво з лузги соняшника

Добриво на основі торфу

8


Розпушення ґрунтів

Розорюють ґрунти за допомогою орала (плуга). Це дозволяє розпушувати ґрунт на глибину 20-35 см. Розпушення ґрунту сприяє проникненню у нього повітря та води. При цьому руйнуються капіляри ґрунту, що запобігає швидкому випарування з нього води. Тому оранку називають “сухим поливанням”.

Розорювання ґрунту оралом


Розпушення ґрунтів

Боронування ґрунту

Боронування – розпушення поверхневого шару ґрунту бороною. Оберігає землю від висихання,вирівнює її поверхню, руйнує ґрунтову кірку, знищує бур'яни.

8


Сівозміни

Сівозміни – науково обґрунтоване чергування сільгоспкультур та пару в часі. Сівозміни забезпечують відновлення та підвищення родючості ґрунтів.

Земля під паром

8


Полегшення техніки

Мінітрактор ХТЗ

Важка техніка ущільнює ґрунти. Це стає на заваді проникненню в землю повітря та води.

Гусеничний трактор ХТЗ-17221

8


Піщані ґрунти

На піщаних ґрунтах ростуть невибагливі до поживних речовин рослини.

Піщані ґрунтів легко пропускають воду вглиб землі.

У піщані ґрунти слід додавати глину.


Глинисті ґрунти

Глинисті ґрунти погано пропускають воду

У глинисті ґрунти слід додавати пісок

8


Правильна обробка ґрунтів

 • Ґрунти, які розміщенні на стрімких схилах, слід обробляти за певними правилами:

 • їх краще не розорювати щорічно, інакше вони зазнаватимуть водної ерозії;

 • такі землі краще використовувати під багаторічні насадження;

 • стрімкі схили слід розорювати лише поперек схилу.

Виноградники за схилах пагорбів


Правильна обробка ґрунтів

Мульчування(з англ. mulch — обкладання соломою, гноєм) – покриття (суцільне або між рядами) ґрунтів мульчею — мульчпапером, перегноєм тощо. Послаблює випарування вологи, зменшує коливання температур ґрунту протягом доби, попереджує утворення ґрунтової кірки.

Обробка ґрунтів мульчуванням

8


Рекультивація ґрунтів

Після видобутку корисних копалин у кар'єрах та будівництва ґрунти зазнають повного знищення. Такі території називають “місяцевими ландшафтами”. Тут слід ґрунти відновлювати.

Рекультивація ґрунтів(з латини – повертаю) – повне або часткове їх відновлення.

!

Колишній кар'єр


Рекультивація ґрунтів

 • Рекультивація ґрунтів передбачає наступні заходи:

 • виположування та закріплення схилів;

 • терасування схилів;

 • завезення ґрунтів;

 • посадка рослин;

 • створення ставків чи парків.

поверхня ковзання

палі

Закріплення схилів

Глиняний кар'єр


Рекультивація ґрунтів

Ставок на місці старого кар'єру

30


Земельний фонд України

!

Земельний фонд – усі території, що вкриті ґрунтами.


Кінець


 • Login