T c evre ve orman bakanli i
Download
1 / 28

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. REACH 6.Yetkili Merciler Toplantısı 15-16 Aralık 2008 Brüksel. Haydar HAZER. ANKARA 20 Ocak 2009. Gündem: 1- Kayıt yapılmış maddeler için muafiyetler 2- Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP) 3- GHS Tüzüğü 4- Ek XIII güncellenmesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI' - riley-rhodes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T c evre ve orman bakanli i
T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

REACH 6.Yetkili Merciler Toplantısı

15-16 Aralık 2008

Brüksel

Haydar HAZER

ANKARA

20 Ocak 2009


Gündem:

1- Kayıt yapılmış maddeler için muafiyetler

2-Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP)

3- GHS Tüzüğü

4- Ek XIII güncellenmesi

5- Nanomalzemeler

6- REACH Ek IV veya Ek V Karbon ve Grafit’in Eklenmesi

7- AKA’nın Faaliyetleri

8- Atıklar ve geri kazanılmış maddeler

9- Önceki Mevzuat kapsamında AKA’na devredilenler


1- Kayıt yapılmış maddeler için muafiyetler

 • Tekrar ithal edilen maddeler (REACH, madde 2 (7) (c))

 • Geri kazanılmış maddeler (REACH, madde 2 (7) (d))

 • Polimer içindeki monomerler (REACH, madde 6 (3))

 • Eşyalar içindeki maddeler (REACH, madde 7 (6) )


 • 2- Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP)

 • 5 test yöntemi 1.ATP de yer alması için hazır

 • -A.4 Buhar Basıncı ve

 • -C.3 Tatlı Suda Deniz Yosunu ve Siyanobakteri, Büyümeyi Yavaşlatma Testi

 • -A.22 Liflerin Geometrik Ortalama Çaplarının Ağırlıklı Uzunlukları

 • - C.25 Yüzey Sularında Aerobik Mineralizasyon, Benzetim(Similizasyon) Biyolojik Bozunma Testi,

 • -C.26 Lemna Sp. Büyümeyi Yavaşlatma Testi

 • Cilt tahrişi test metodu

 • Mayıs veya Haziran 2009


3- GHS Tüzüğü

 • Taslak tüzük hazırlanarak eş karar verme usûlü (co-decision procedure) kapsamında Konsey’e ve Parlamento’ya gönderildiği

 • COREPER’de (Daimî Temsilciler Komitesi) 27 Haziran 2008 de onaylandı

 • Parlamento’da 3 Eylül de oylandığı

 • Konseyde kabulü Aralık 2008

 • Resmi gazetede yayımlanması 31 Aralık 2008


3- GHS Tüzüğü (Devam)

 • GHS Tüzüğü 1.ATP –Mart 2009

 • RIP 3.6 modül 1: CLP Tüzüğü rehber dokümanı

  *Rehber 27 bölüm , 4 Ek

  * Ocak 2009 tarihinde taslak bitirilecek

  *1 Mart 2009 tarihinde REACH YMT gönderilecek

 • RIP 3.6 modül 2: CLP Tüzüğü rehber dokümanı

  * 4 farklı çalışma grubu oluşturuldu

  * Çalışmalar Eylül 2007 tarihinde başladı

  * Çalışma grupları son toplantısını Ocak ve Şubat 2009 tarihinde yapacak.


Expected ghs status worldwide jan 2009

activities

preparation

Implementation

Expected GHS Status Worldwide – Jan 2009


4- Ek XIII güncellenmesi

Ek XIII’de tespit edilen sorunlar:

 • Uygun ölçülmüş yarı-ömür veya Biyolojik Konsantrasyon Faktörü (BCF) verilerinin olmadığı durumlarda Ek XIII kriterleri ile çalışmak için esneklik olmadığı,

 • UNEP POP izleme kriterleri içinde yer alan Biyolojik büyüme, log Kow ve biyolojik birikimin (BAF) Ek XIII kriterleri içinde bulunmadığı,


4- Ek XIII güncellenmesi (Devam)

Ek XIII’de tespit edilen sorunlar:

 • Kalıcılık göstergesi olan uzun mesafeli taşınım potansiyeli ve çevrede ölçülmüş konsantrasyon değeri ile ilgili bilgilerin Ek XIII metninden dolayı uygulanmasının çok zor olacağı,

 • Ek XIII metininin maddenin bileşenlerinin ve safsızlıkların PBT değerlendirmesine vurgu yapmadığı,içinde bulunmadığı,

 • Ek XIII metni üç (iki) kriterin karşılanması gerektiğini önermektedir.


4- Ek XIII güncellenmesi (Devam)

Ek XIII’ü güncelleyen taslak metin (4 bölüm):

0: Giriş, genel ilkeler: İzleme ve modelleme verileri, (nicel) madde aktivite ilişkisi (Q)SAR, çapraz-okuma (read-across) ve gruplama sonuçları da dahil tüm ilgili verilerin bütünleşik halde kullanılması ve delilin değerlendirme yaklaşımının uygulanması vurgulanmaktadır.

1- PBT ve vPvB maddelerinin tanımlanması için kriterler: Mevcut Ek XIII kriterlerine ilaveten çok az eklemeler (EC10) yapılmıştır.

2- P, B ve T özelliklerin değerlendirmesi ile ilgili bilgiler: Kayıt ve İzin kapsamında P,B ve T değerlendirmesini açıklamaktadır.

3- İzleme ve diğer bilgiler: Bilgilerin kısıtlı olması durumunda izleme test bilgilerinin kullanılmasına izin verildiği ve ilave bilgilerin PBT özelliklerinin nihai değerlendirmesinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.


4- Ek XIII güncellenmesi (Devam)

 • Değişiklikler yapıldıktan sonra Şubat 2009 tarihinde Komite’de 0ylama

 • Mart-Haziran 2009 tarihinde Parlamentonun ayrıntılı incelemesi

 • Temmuz 2009 tarihinde Komisyonda kabulü.


5- Nanomalzemeler

 • Nanomalzemeler Yetkili Merciler Alt Grubu (CASG):

  * 5 Şubat 2009 tarihinde Almanyada EVONİK Rheinfelden kentinde fabrikada inceleme gezisi,

  *6 Şubat 2009 tarihinde çalıştay.

 • REACH kapsamında nanomalzemeler:

  *REACH’in nanomalzemelere nasıl uygulanacağı ile ilgili yetkili merciler ve alt gruplarda yapılan tartışmaları yansıtan doküman


5- Nanomalzemeler (Devam)

 • Madde Bilgi Değişim Forumlarında (SIEFs) Nanomalzemelerin tanımlaması:

  • Maddelerin Tanımlanması Rehber Dokümanında maddenin tanımlanmasında , kimyasal adı, molekül ve yapısal formulü, spektral veriler ve diğer uygun tanımlama parametreleri,

  • 21 Ocak 2009 tarihine kadar görüş gönderilmesi.


Example graphite
Example Graphite

Graphite

Carbon nanotubes

(Fullerens)

Nanobud

Graphene


Example gold

Bulk gold:

 • yellow

 • inert

 • 1 200°C

1 nm gold NP:

 • blue

 • low reactivity

 • 200°C

3 nm gold NP:

 • reddish

 • catalytic

 • 200°C

Catalytic activity

Cluster diameter (nm)

Example Gold


5- 6- REACH Ek IV veya Ek V Karbon ve Grafit’in Eklenmesi:

* Karbon Ek IV veya Ek V eklenebilir mi? (nanoformları hariç),

* Grafit eklenebilir mi?


Characteristics of carbon allotropes
Characteristics of Carbon Allotropes

Activated Carbon

Graphite

Fullerene

Diamond

sp2 and sp3

Opaque

No crystalline

Isotropic

Density 1.8-2.1 g/cm3

sp2

Opaque

Lubricant

Anisotropic

Conductor

Density 1.9-2.3 g/cm3

sp2.25

Opaque

Superconductor

13C-NMR and IR Soluble

Density 1.69 g/cm3

sp3

Transparent

Hardness, Abrasive

Electrical Insulator

Isotropic

Density 3.5 g/cm3


Dimensionality
Dimensionality

3 D

0 D

1 D

Graphite

Fullerenes

Carbon nanotubes

Nanobud

Graphene


Properties of key nanoforms
Properties of key nanoforms

Carbon

nanotubes

Fullerenes

Graphene

 • Quantum Effects

yes

yes

no

1D

0D

 • Dimensionaliy

2D

yes

 • Solubility

no

no

moderate

high

 • Reactivity

low

no

 • Unique Spectroscopy

no

yes

 • Chromatography

no

no

yes


7- AKA’nın Faaliyetleri

 • Ön-Kayıt:

  -65565 firma (27 üye ülke +EEA), İngiltere (22227), Almanya (8655),),Hollanda (5526), İtalya (4638),Fransa (4409), İrlanda (3262).

  - >2,750,464 ön-kayıt, Almanya (881,835), İngiltere (449,374), Fransa (357,975),Polonya (189,131), Hollanda (135,607), İtalya (120,129), İrlanda (92,080)

  -150,000 farklı maddenin ön-kayıtı

  -ön-kayıt yaptırılan maddelerin % 22’sinin 2010 yılında, % 47 ‘sinin 2013 ve % 31’ nin ise 2018 yılında kayıt.


7- AKA’nın Faaliyetleri (Devam)

 • Ön-Kayıt Tecrübeleri:

  - AB dışında veya olmayan adreslerin tespit edildiği,

  - Çok sayıda tüzel kişiliğin olduğu,

  - Farklı tüzel kişilerin aynı adreste olduğu,

  -Firmaların % 35 ‘nin küçük ölçekli olduğu,

  - Bazı firmaların çok sayıda ön- kayıt yaptırdığı,

  - CAS numaralarının bazılarının mevcut olmadığı veya maddenin ismine uygun olmadığı,

  - Polimerlerin, müstahzarların ve eşyaların ön-kayıtının yapıldığının tespit edildiği belirtilmiştir.


7- AKA’nın Faaliyetleri (Devam)

 • Kayıt Sorgulama, PPORDs:

  *1500 dosya

  - 500 PPORD

  -700 sorgulama (faz-dışı maddeler)

  -235 kayıt

 • 5 Ocak 2009 tarihinden itibaren dosyaların REACH-IT ile sunulacak,

 • Dosya sunumu hafta içi saat 8:00-19:00 arasında.


7-AKA’nın Faaliyetleri (devam)

 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi(CSA)/Kimyasal Güvelik Raporu (CSR) Aracı

  -Maruz kalma senaryolarının hazırlanması ve kimyasal güvenlik raporunun oluşturulması aracı

  - Araçların ilk versiyonu 2009 sonbaharında hazır

  -Bu araçların ,IUCLID den veri aktarımı, maruz kalma senaryosunun oluşturulmasını destekleyecek iş akış şeması, maruz kalma tahmini, risk karakterizasyonu ve CSR içinde raporlama konularını kapsayacak


7- AKA’nın Faaliyetleri (devam)

 • REACH-IT:

  - Sistem 5 Ocak 2009 dan itibaren PPORD, sorgulama, C&L bildirimi, kayıt dosyası çevrim-içi yapılacak.


8-Atıklar ve geri kazanılmış maddeler

 • CA/24/2008 2. değişiklik,

 • Geri kazanılmış inşaat atıkları ve yıkım atıklarının eşya kapsamında değerlendirilmesi.


9- Önceki Mevzuat kapsamında AKA’ya devredilenler:

 • Bildirimi yapılmış maddeler:

 • Ocak 2008 tarihinden toplam 2054 bildirim dosyası (859 orijinal, 1195 güncelleme dosyası) aktarıldı.

 • 468 dosyanın aktarımı devam ediyor,

 • 1300 dosyada küçük düzeltmeler yapıldı,

 • 8435 SINIF dosyasının IUCLID 5 formatına aktarılacak,

 • 10 üye ülkeden 288 bildirimin aktarımının tamamlandı.


9- Önceki Mevzuat kapsamında AKA’ya devredilenler Devam

 • Mevcut maddeler:

  - 79 öncelikli maddenin risk değerlendirme raporunun yayımlandı,

  - Kalan 60 öncelikli madde ve 13 öncelikli olmayan madde ile ilgili bilgilerin AKA’ na devredilecek,

  - Devir işleminin 31 Mart 2009 tarihine bitirilecek.ad