Patnácté výročí založení společnosti CZECH Consult, spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnác...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Metodika podporující nadregionální integraci veřejné hromadné dopravy osob PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Patnácté výročí založení společnosti CZECH Consult, spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů. Projekt č. 1F84C/018/190.

Download Presentation

Metodika podporující nadregionální integraci veřejné hromadné dopravy osob

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Patnácté výročí založení společnosti CZECH Consult, spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.


Projekt č. 1F84C/018/190

Metodika podporující nadregionální integraci veřejné hromadné dopravy osob

Ing. Zdeněk Strádal


METODIKA

Zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob, podporující nadregionální integraci


Cíl metodiky

 • Sjednocení podmínek ve veřejné hromadné dopravě osob, umožňující realizaci nadregionální integrace

 • Aktivní spolupráce odborníků z institucí veřejné správy a samosprávy


Členění metodiky

 • Úroveň státu

 • Úroveň kraje

 • Úroveň kraj - obce


Použití metodiky

 • Uvádí zásady a pravidla pro provoz a plánování rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob

 • Bezkonfliktní prolínání existujících regionálních systémů obsluhy území


I. Úroveň státu

1. Zajištění nadregionální dopravy

A. Analýza současného stavu a vývoje v dálkové dopravě

B. Podmínky pro rovnoprávné postavení regionů

C. Železniční doprava

D. Doprava přes hranice krajů


I. Úroveň státu

2.Vytvoření podmínek pro kooperaci regionálních dopravních systémů

 • Jednotná pravidla pro všechny druhy dopravy

  B. Otevření trhu veřejné dopravy

  C. Minimalizace nařízených slev

  D. Zapojení veřejných městských doprav


II. Úroveň kraje

1. Výběr dopravce

2. Přeshraniční veřejná doprava

3. Licence nadregionálních linek

4. Ekonomické zajištění nadregionální dopravy

5. Smluvní vztahy

6. Tarifní integrace a dělba tržeb

7. Tarif a odbavování cestujících

8. Ekonomické zajištění organizace IDS

9. Informační systémy


III. Úroveň kraj - obec

 • Města s malým rozsahem městské hromadné dopravy

  2. Velká města

  3. Linky MHD přecházející hranice města


Projekt č. CG921-059-190

Metodická a legislativní harmonizace tvorby sřednědobých plánů dopravní obsluhy území

Ing. Zdeněk Strádal


Zásady

 • Efektivní způsob plánování dopravní obsluhy území

 • Vzájemná provázanost jednotlivých druhů dopravy

 • Preference ekologicky progresivních způsobů zajištění dopravní obslužnosti území

 • Zajištění vazby a souladu střednědobých dopravních plánů s dlouhodobými i krátkodobými plány a dopravními částmi územních plánů


Požadované výstupy řešení

 • Návrh metodiky zpracování střednědobých plánů dopravní obsluhy na území České republiky,

 • Projednání metodiky s poskytovatelem v odborné veřejnosti


ZÁKONo veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů


§ 5 Dopravní plánování

Zákon zavádí do legislativy pojem dopravního plánování. Plán dopravní obslužnosti území jsou povinni pořizovat stát a kraje, a to na dobu minimálně pěti let. Dopravní plánování přitom vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy.


DĚKUJI ZA POZORNOST

www.czechconsult.cz


 • Login