Patnácté výročí založení společnosti CZECH Consult, spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnác...
Download
1 / 16

Metodika podporující nadregionální integraci veřejné hromadné dopravy osob - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Patnácté výročí založení společnosti CZECH Consult, spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů. Projekt č. 1F84C/018/190.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metodika podporující nadregionální integraci veřejné hromadné dopravy osob' - riley-bruce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Patnácté výročí založení společnosti CZECH Consult, spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.


Projekt č. 1F84C/018/190 spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

Metodika podporující nadregionální integraci veřejné hromadné dopravy osob

Ing. Zdeněk Strádal


Metodika
METODIKA spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

Zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob, podporující nadregionální integraci


C l metodiky
Cíl metodiky spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

 • Sjednocení podmínek ve veřejné hromadné dopravě osob, umožňující realizaci nadregionální integrace

 • Aktivní spolupráce odborníků z institucí veřejné správy a samosprávy


Len n metodiky
Členění metodiky spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

 • Úroveň státu

 • Úroveň kraje

 • Úroveň kraj - obce


Pou it metodiky
Použití metodiky spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

 • Uvádí zásady a pravidla pro provoz a plánování rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob

 • Bezkonfliktní prolínání existujících regionálních systémů obsluhy území


I rove st tu
I. Úroveň státu spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

1. Zajištění nadregionální dopravy

A. Analýza současného stavu a vývoje v dálkové dopravě

B. Podmínky pro rovnoprávné postavení regionů

C. Železniční doprava

D. Doprava přes hranice krajů


I rove st tu1
I. Úroveň státu spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

2.Vytvoření podmínek pro kooperaci regionálních dopravních systémů

 • Jednotná pravidla pro všechny druhy dopravy

  B. Otevření trhu veřejné dopravy

  C. Minimalizace nařízených slev

  D. Zapojení veřejných městských doprav


Ii rove kraje
II. Úroveň kraje spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

1. Výběr dopravce

2. Přeshraniční veřejná doprava

3. Licence nadregionálních linek

4. Ekonomické zajištění nadregionální dopravy

5. Smluvní vztahy

6. Tarifní integrace a dělba tržeb

7. Tarif a odbavování cestujících

8. Ekonomické zajištění organizace IDS

9. Informační systémy


Iii rove kraj obec
III. Úroveň kraj - obec spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

 • Města s malým rozsahem městské hromadné dopravy

  2. Velká města

  3. Linky MHD přecházející hranice města


Projekt č. CG921-059-190 spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

Metodická a legislativní harmonizace tvorby sřednědobých plánů dopravní obsluhy území

Ing. Zdeněk Strádal


Z sady
Zásady spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

 • Efektivní způsob plánování dopravní obsluhy území

 • Vzájemná provázanost jednotlivých druhů dopravy

 • Preference ekologicky progresivních způsobů zajištění dopravní obslužnosti území

 • Zajištění vazby a souladu střednědobých dopravních plánů s dlouhodobými i krátkodobými plány a dopravními částmi územních plánů


Po adovan v stupy e en
Požadované výstupy řešení spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

 • Návrh metodiky zpracování střednědobých plánů dopravní obsluhy na území České republiky,

 • Projednání metodiky s poskytovatelem v odborné veřejnosti


ZÁKON spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů


5 dopravn pl nov n
§ 5 Dopravní plánování spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

Zákon zavádí do legislativy pojem dopravního plánování. Plán dopravní obslužnosti území jsou povinni pořizovat stát a kraje, a to na dobu minimálně pěti let. Dopravní plánování přitom vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy.


DĚKUJI ZA POZORNOST spol. s r.o. (1995 – 2010) – patnáct let práce v oblasti dopravy a dopravního inženýrství. Děkujeme našim zákazníkům za to, že využívají naší spolupráce při řešení jejich náročných úkolů.

www.czechconsult.cz


ad