G n n konular
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 24

Günün Konuları PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Günün Konuları. Önceki Dersin Kısa Tekrarı Psikolojinin Alt Alanları Psikolojide Araştırma Yöntemleri Algılama. Psikolojinin Alt Alanları. Psikolojide Araştırma Yöntemleri. Bilim, düzenli olarak toplanmış bilgiler bütünüdür.

Download Presentation

Günün Konuları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


G n n konular

Günün Konuları

 • Önceki Dersin Kısa Tekrarı

 • Psikolojinin Alt Alanları

 • Psikolojide Araştırma Yöntemleri

 • Algılama


Psikolojinin alt alanlar

Psikolojinin Alt Alanları


Psikolojide ara t rma y ntemleri

Psikolojide Araştırma Yöntemleri

 • Bilim, düzenli olarak toplanmış bilgiler bütünüdür.

 • Yöntem, düzenli bilgilere ulaşmak için kullanılan sistematik yoldur.

 • Araştırma yöntemi genellikle bilimlere göre değişmez. Ancak bazı bilimler bazı yöntemleri daha fazla kullanır.


Kavramlar

Kavramlar


Psikolojide temel y ntemler

Psikolojide Temel Yöntemler

 • Doğal Gözlem

 • Vaka İncelemesi

 • Alan Araştırması (Survey)

  1. Anket

  2. Görüşme

  -Yapılandırılmış

  -Yarı yapılandırılmış

  -Yapılandırılmamış

  Deneysel Yöntem


Deneysel y ntem

Deneysel Yöntem

 • Laboratuvarda veya gerçek yaşamda kontrollü yapılır.

 • Neden-sonuç ilişkisi veren tek araştırma yöntemidir.

 • Değişken => İncelenen davranış veya olgu.

 • Bağımsız Değişken => Neden konumunda, etkileyen değişken

 • Bağımlı Değişken => Sonuç konumunda, etkilenen değişken

  Örnek:

  Sigara içmekkansere yol açar.

  Bağımsız D. Bağımlı D.


Algilama

ALGILAMA

Duyum

Algı

Uyaranı anlamlandırmak

Ham duyusal verilerden anlamlı örüntüler yaratmak

Öznel, genellenebilirliği düşük

Öğrenmeye dayalı

 • Uyaranı fark etmek

 • Ham duyusal veriler

 • Nesnel/genellenebilir

 • Büyük oranda doğuştan


Ekil bi im alg s ekil zemin li kisi

Şekil/Biçim Algısı (Şekil-Zemin İlişkisi)


Alg lama gruplama lkeleri

Algılama (Gruplama) İlkeleri

 • Benzerlik

 • Yakınlık

 • Süreklilik

 • Tamamlama


Uzakl k ve derinlik alg s

Uzaklık ve Derinlik Algısı

Tek Göze Bağlı İpuçları

Çift Göze Bağlı İpuçları

Retinal ayrılık

Kavuşma derecesi

 • Göreli büyüklük

 • Doğrusal perspektif

 • Yükseklik

 • Örtüşme

 • Gradyan ve Netlik


A b c

A BC


Alg sal de i mezlik

Algısal Değişmezlik


Alg y etkileyen fakt rler

Algıyı Etkileyen Faktörler


Rnek 1

Örnek 1


Rnek 2

Örnek 2


Rnek 3

Örnek 3


Iii g d ler ve duygular

III. GÜDÜLER VE DUYGULAR

 • Güdü = Motiv, Güdülenme = Motivasyon

 • Güdülenme: Bireyi belli bir amaca ulaşmasına kaynaklık eden şeyler.

  Örnekler:

  Neden okuyoruz?

  Neden yemek yiyoruz?

  Neden yabancı dilimizi geliştirmek istiyoruz?


G d lenmenin bile eni

Güdülenmenin Üç Bileşeni


G d lenme kuramlar

Güdülenme Kuramları


G d kuramlar

İçgüdü Kuramları

 • Konrad Lorenz

  (Doğuştan; Basımlama)

 • William James ve McDougall

  (Merak, girişkenlik, kavgacılık / Sevgi, sempati, alçak gönüllülük)

 • Sigmund Freud

  (Yaşam ve ölüm; Eros ve Thanatos)


D rt yakla m

Dürtü Yaklaşımı

 • Dürtü azalması kuramı: Birey herhangi bir davranışı ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirir.

 • Dürtüler doğuştan değil, öğrenilmiştir.

 • Homeostaz kavramı

 • Birincil dürtüler: açlık, susuzluk, cinsellik, acı

 • İkincil dürtüler: Öğrenilmiştir. Para kazanmak.


Optimal uyar lma kuram

Optimal Uyarılma Kuramı

 • Çoğu zarar, azı karar.

 • İnsanlar kendilerini rahat hissettikleri uyarılma düzeyini sürdürmek için güdülenirler.

 • Dodson-Yerkes Yasası: Bir işteki en yüksek performans kişi orta düzeyde uyarıldığında elde edilir.

  Örnek: Sınava çalışmak?


Htiya lar hiyerar isi kuram maslow

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı (Maslow)


 • Login