G n n konular
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Günün Konuları PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Günün Konuları. Önceki Dersin Kısa Tekrarı Psikolojinin Alt Alanları Psikolojide Araştırma Yöntemleri Algılama. Psikolojinin Alt Alanları. Psikolojide Araştırma Yöntemleri. Bilim, düzenli olarak toplanmış bilgiler bütünüdür.

Download Presentation

Günün Konuları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Günün Konuları

 • Önceki Dersin Kısa Tekrarı

 • Psikolojinin Alt Alanları

 • Psikolojide Araştırma Yöntemleri

 • Algılama


Psikolojinin Alt Alanları


Psikolojide Araştırma Yöntemleri

 • Bilim, düzenli olarak toplanmış bilgiler bütünüdür.

 • Yöntem, düzenli bilgilere ulaşmak için kullanılan sistematik yoldur.

 • Araştırma yöntemi genellikle bilimlere göre değişmez. Ancak bazı bilimler bazı yöntemleri daha fazla kullanır.


Kavramlar


Psikolojide Temel Yöntemler

 • Doğal Gözlem

 • Vaka İncelemesi

 • Alan Araştırması (Survey)

  1. Anket

  2. Görüşme

  -Yapılandırılmış

  -Yarı yapılandırılmış

  -Yapılandırılmamış

  Deneysel Yöntem


Deneysel Yöntem

 • Laboratuvarda veya gerçek yaşamda kontrollü yapılır.

 • Neden-sonuç ilişkisi veren tek araştırma yöntemidir.

 • Değişken => İncelenen davranış veya olgu.

 • Bağımsız Değişken => Neden konumunda, etkileyen değişken

 • Bağımlı Değişken => Sonuç konumunda, etkilenen değişken

  Örnek:

  Sigara içmekkansere yol açar.

  Bağımsız D. Bağımlı D.


ALGILAMA

Duyum

Algı

Uyaranı anlamlandırmak

Ham duyusal verilerden anlamlı örüntüler yaratmak

Öznel, genellenebilirliği düşük

Öğrenmeye dayalı

 • Uyaranı fark etmek

 • Ham duyusal veriler

 • Nesnel/genellenebilir

 • Büyük oranda doğuştan


Şekil/Biçim Algısı (Şekil-Zemin İlişkisi)


Algılama (Gruplama) İlkeleri

 • Benzerlik

 • Yakınlık

 • Süreklilik

 • Tamamlama


Uzaklık ve Derinlik Algısı

Tek Göze Bağlı İpuçları

Çift Göze Bağlı İpuçları

Retinal ayrılık

Kavuşma derecesi

 • Göreli büyüklük

 • Doğrusal perspektif

 • Yükseklik

 • Örtüşme

 • Gradyan ve Netlik


A BC


Algısal Değişmezlik


Algıyı Etkileyen Faktörler


Örnek 1


Örnek 2


Örnek 3


III. GÜDÜLER VE DUYGULAR

 • Güdü = Motiv, Güdülenme = Motivasyon

 • Güdülenme: Bireyi belli bir amaca ulaşmasına kaynaklık eden şeyler.

  Örnekler:

  Neden okuyoruz?

  Neden yemek yiyoruz?

  Neden yabancı dilimizi geliştirmek istiyoruz?


Güdülenmenin Üç Bileşeni


Güdülenme Kuramları


İçgüdü Kuramları

 • Konrad Lorenz

  (Doğuştan; Basımlama)

 • William James ve McDougall

  (Merak, girişkenlik, kavgacılık / Sevgi, sempati, alçak gönüllülük)

 • Sigmund Freud

  (Yaşam ve ölüm; Eros ve Thanatos)


Dürtü Yaklaşımı

 • Dürtü azalması kuramı: Birey herhangi bir davranışı ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirir.

 • Dürtüler doğuştan değil, öğrenilmiştir.

 • Homeostaz kavramı

 • Birincil dürtüler: açlık, susuzluk, cinsellik, acı

 • İkincil dürtüler: Öğrenilmiştir. Para kazanmak.


Optimal Uyarılma Kuramı

 • Çoğu zarar, azı karar.

 • İnsanlar kendilerini rahat hissettikleri uyarılma düzeyini sürdürmek için güdülenirler.

 • Dodson-Yerkes Yasası: Bir işteki en yüksek performans kişi orta düzeyde uyarıldığında elde edilir.

  Örnek: Sınava çalışmak?


İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı (Maslow)


 • Login