Van project naar lijn
Download
1 / 10

Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière 14 november 2013 COE contactpersonen. ROCvA ‘Taal, reken maar’! ROCF ‘Reken op taal!’ Samenwerkingsverband ‘klein binnen groot’ 2 roc’s 33.000 studenten 9 Colleges 650 – 6500 studenten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

Van project naar lijn

ROCvAmsterdam en ROC Flevoland

Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière

14 november 2013

COE contactpersonen


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

ROCvA ‘Taal, reken maar’! ROCF ‘Reken op taal!’

Samenwerkingsverband ‘klein binnen groot’

2 roc’s33.000 studenten

9 Colleges 650 – 6500 studenten

 • Centraal- kaders

 • Domeinen - onderwijsstandaarden, (inkoop) examen- instrumentarium, ondersteuning teams, relatie arb. markt

 • Colleges - uitvoering onderwijs en voldoen wettelijke eisen


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

T+R budget en verantwoordelijkheid

85% budget voor Colleges, verdeeld op basis van studentaantallen,

15% centraal

Project (Centraal): T+R actieplan kaders voor Colleges

RvB opdrachtgever - (deel-)projectleider en functioneel beheer Adviseren, informeren, verantwoorden, organiseren kennisdeling, implementatie exameninstrument IE (TOA), Examenlogistiek

Hoe?

 • College coördinatoren - Platform onderwijs

  niveauverhoging, professionalisering docenten

 • College toetsleiders -Platform Examenlogistiek

  COE Examinering voorbereiden, ophoging aantallen, special needs


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

T+R budget en verantwoordelijkheid

Lijn (Colleges)

College T+R actieplan - inrichting en uitvoering

 • Intensivering t+r, begeleiden overstappers Educatie, inrichten Examenlokaal, opstellen examenplannen, professionalisering docenten, ondersteuning zwakke studenten, organiseren deelname pilot COE, implementatie TOA en uitvoeren toets- en examenplan


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

Evaluatie ROCF / ROCvA 2010-13

Taal en rekenen

T+r niveaus stijgen langzaam maar blijven landelijk achter

2014Opdracht voor management ; gericht sturen op resultaatverhoging

Professionalisering docenten (visie, meerjarenplanning, facilitering)

2014Interne certificeringsroutes. Prioriteit: rekendocenten

Kwaliteit Instellingsexamens - impuls nodig

2014Plannen, afnamecondities, verminderen ‘examendruk’ ( integratie met beroepsgerichte examens)

Algemeen:

 • Publiciteit over roc’s; ‘te weinig, slecht onderwijs’

 • JOB monitor; ‘te makkelijk’, ‘we leren te weinig’

 • Teveel kwalificatiedossiers , 8100 opleidingen’, 40% minder dan 18 studenten

 • overheid stuurt mee door additionele budgetten en prestatiebox

 • Staat van de Instelling ; ROCF / ROCvA ; prioriteit examenkwaliteit

  -


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

Inzichten

 • Veldraadpleging docenten:

  gemotiveerd maar missen sturing en consistentie

 • Succesfactoren – rendementsonderzoek ICE

  betrokken en sturend management, ……

 • Managers ’zien soms door de bomen ….’

  Conclusie: Samenhang noodzakelijk!

  integrale aanpak mbo 2015, Focus op Vakmanschap, Examenkwaliteit, inrichten Entree opleidingen,…..

  Taal en rekenen als programmalijn


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

Bureau mbo 2015 Focus op Vakmanschap

 • Afbakening mbo, invoering Entree

  drempelloze instroom vervalt 1-8-14

 • Aansluiting HBO

 • Minder en vereenvoudigde kwalificaties

 • Schaalgrootte en doelmatigheid

 • Modernisering prikkels en bekostiging

 • Verkorten en intensiveren (1-8-2014)

 • Goede docenten – professionaliseren

 • Intensivering onderwijsprogramma’s

  m.b.t. onderwijstijd; kwaliteit is bepalend! (diplomaresultaat, tevredenheid, leertijd)


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

Bouwstenen T+R – herinrichting mbo 2015

Beoogde effecten:

 • voorsorteren (differentiatie ) ROC breed

 • i.v.m. intensivering; onderwijsinhoud verbinden met beroepscontext (motivatie student)

 • Geen prikkel voor selectie ‘aan de poort ‘ maar keuzebegeleiding eerste helft opleiding

 • Consequenties verbinden aan voortgang taal en rekenen (= succesfactor)

 • Kaders voor differentiatie en vrijstellingenbeleid en inzet van uren is beter te managen

Remediëren bijspijkeren

Koplopers doorstroom hbo

Onderhoud

1e helft opleiding z.s.m. IE en COE


Van project naar lijn rocvamsterdam en roc flevoland charlotte lugtenburg anke blacqui re

FOCUS 2014

wat kan in de lijn en wat moet centraal?

Lijn

 • College; verhoging resultaat - verantwoording in kwartaalgesprekken

 • Examenorganisatie- kwaliteit

  Kaders en verbinding:

 • Platform toetsleiders, Platform onderwijs

  Programmalijn t+r in Mbo 2015

 • Resultaatverhoging

 • Bouwstenen

 • Examenkwaliteit - logistiek

 • Professionalisering; evalueren en implementeren interne certificeringsroutes


 • ad
 • Login