Η ενότητα με μια ματιά… - PowerPoint PPT Presentation

2 5 h
Download
1 / 32

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ενότητα 2.5. H μάθηση και η διδασκαλία με τη χρήση των Τ.Π.Ε. – Δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών. Η ενότητα με μια ματιά…. Θεωρίες Μάθησης και Τ.Π.Ε. – Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Τ.Π.Ε. Μοντελοποίηση - Προσομοίωση - Δεξιότητες και Διαδικασίες σκέψης

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Η ενότητα με μια ματιά…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 5 h

2.5.H ...


4226263

 • ... ...

 • - -

 • -


4226263

 • (...) ,

 • , .


4226263

 • ...

 • , .


4226263


4226263

1

 • , , ... .

 • ... .

 • :

 • (Papert, 1993).


4226263

... ...

1. .

2. .

3. .

4. - ( ).

5. .

6. .

, ...


4226263

... ...


4226263

- -

 • , :

 • (simulation) & , (Winston, 1994),

 • (Rothwell & Kazanas, 1997),

 • .

 • , , (liss, 1996):

 • (exploratory models)

 • (expressive models)


4226263

- -

, :

 • ( ),

 • ( ),

 • (),

 • ( ),

 • ( )

 • .


4226263

- -

B .

, ,

Interactive Physics.


4226263

-

 • ,

 • ,

 • ,

 • .. (Reiser, 2001, Strijbos et al., 2004).

 • (Vygotsky, 1978), (Dillenbourg, 1999).

 • .

 • , ,


4226263

-

 • , , , .. (Psycharis, 2007).

 • :

 • ,

 • - ,

 • / ,

 • ,

 • (Swigger et al., 1994).


4226263

-

 • .

 • :

 • ,

 • .

 • , ,

 • (Shibata, 1998).

 • , .


4226263

-

(meaningful learning) , (Novak & Gowin, 1984).

,

 • ,

 • ()

(propositions) , - semantic units).


4226263

-

, (Novak, & Gowin, 1984, Jonassen et al., 1999).


4226263

-

CMAP

CMAP

Cmap (IHMC Concept Map)


4226263

2

CMAP, .


4226263

3

CMAP ,

: File > New Map Views,

.

: Views >File > New Discussion Thread,


4226263

4

(log files) CMAP .


4226263

5

 • , CMAP,

 • , ,


4226263

-

SYNERGO

 • E (chat), , (Xenos et al., 2004).

 • T , , .

 • , 2-5 (Concept Maps, Data Flow Diagrams, ERDs) .


4226263

-

SYNERGO

Synergo


4226263

6

Synergo .


4226263

7

 • Synergo .

 • ,

 • (log files).


4226263

 • Adams, D.M. and Hamm, M.E. (1990). Cooperative learning: Critical thinking and collaboration across the curriculum, Charles Thomas Pubs, Springfield, IL,.

 • Baddeley, A. (1998). Human Memory: Theory and Practice, Revised Edition.

 • Bliss J. (1996), Externalizing thinking through modeling: ESRC tools for exploratory

 • learning research program, in Vosniadou, S., De Corte, E., Glaser, R. & Mandl, H. (eds.), International perspectives on the design of technology-supported learning environments, 25-40, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Bredo E., (1994). Reconstructing educational psychology: Situated cognition and Deweyian pragmatism, Educational Psychologist.

 • Burbules, N. (2000). Constructivism: Moving beyond the impasse. In D. C. Phillips

 • (Ed.), Constructivism in education: National society for the study of education (NSSE) yearbook (pp. 308-330). Chicago: University of Chicago Press.

 • Caas, A. J., Hill, G., Carff, R., Suri, N., Lott, J., Eskridge, T., et al. (2004a). CmapTools: A knowledge modeling and sharing environment. In http://cmap.ihmc.us.

 • Caas, A. J.,, Novak J. D. & Gonzlez F. M. (2004b). Concept maps: Theory methodology, technology. Proceedings of the first international conference on concept mapping (Vol. I, pp. 409-416). Pamplona, Spain: Universidad Pblica de Navarra. http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps.htm.


4226263

 • Coleman, E. (1998). Using explanatory knowledge during collaborative problem solving in science, Journal of the Learning Sciences. Vol. 7, No. 3 & 4, , pp. 387-427.

 • De Jong T. , Van Joolingen W.R., Swaak J., Veermans K., Limbach R., King S. & Gureghian D., (1998). Self-directed learning in simulation based discovery environments, Journal of Computer Assisted Learning, 14, 235-246.

 • Dillenbourg P., (1999). What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches, pp. 1-20, Pergamon, Elsevier.

 • Horton, P.B., McConney, A.A., Gallo, M., Woods, A.L., Senn, G.J. & Hamelin, D. (1993). An investigation of the effectiveness of concept mapping as an instructional tool. Science Education, 77, 1, 95111.

 • Gredler M. E., (1997). Learning and instruction: Theory into practice (3rd ed,. Upper Saddle River, Prentice-Hall, NJ.

 • Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus Constructivism: Do We Need a New Philosophical Paradigm?, Journal of Educational Research, 39 (3), 514.

 • Jonassen, D. H., Peck, K.L. & Wilson, B.G. (1999). Learning With Technology: A Constructivist Perspective, Merrill/Prentice-Hall.

 • Lave J., Wenger E., (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge, Cambridge University Press, UK.

 • McClellan, E. (1985). Technology for the Gifted and Talented. Digest, In http://www.ericdigests.org/pre-923/gifted.htm


4226263

 • McClure, J.R., Sonak, B. and Suen, H. (1999). Concept map assessment of classroom learning: reliability, validity and logistical practicality, Journal of Research in Science Teaching, 36(4), 475 - 492.

 • McKinsey & Company (1997). The Future of Information Technology in UK Schools, (The McKinsey Report), McKinsey & Company, London.

 • Novak, J.D. & Gowin, D.B. (1984). Learning How to Learn. Cambridge University Press.

 • Novak, J.D. (1990). Concept maps and vee diagrams: Two metacognitive tools to facilitate meaningful learning. Instructional Science, 19, 1, 2952.

 • Papert, S. (1991). Situating Constructivism, in Constructivism, Harel I, Papert S (eds), Ablex Publ. NJ

 • Papert S., (1993). The Childrens Machine, Rethinking School in the Age of Computer, N.Y., Basic Books, p.12.

 • Perry, M., Sanderson, D., (1998). Co-ordinating joint design work: the role of communication and artefacts. Design Studies, 1998; 19 (3) pp. 273-288

 • Psycharis S., (2006). Indicators to measure the Level of Activity in a Web Based Collaborative Environment, International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning, http://www.imcl-conference.org/

 • Reiser, R. (2001). A history of instructional design and technology. Part 2: a history of instructional design. Educational Technology Research & Development, 49, 5767.


4226263

 • Robertson T, (1996). Embodied Actions in Time and Place: The Cooperative Design of a Multimedia Educational Computer Game, CSCW Vol 5 No 4 (1996) pp. 341-367.

 • Rothwell, W. J., & Kazanas, H. C. (1997). Mastering the instructional design process: A systematic approach. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Shibata, H. (1998). Problem Solving: Definition, terminology, and patterns In http://www.mediafrontier.com/Article/PS/PS.htm

 • Strijbos J.W., Martens R.L., Jochems W.M.G (2004). Designing for interaction: Six steps to designing computer-supported g roup-based learning. Computers & Education ,42 ,403424

 • Swartz, R.J. and Parks, S. (1994). Infusing the teaching of critical and creative thinking into content instruction, Center for Creative Learning. Sarasota, Florida.

 • Swartz, R.J., Fischer, S.D. and Parks, S. (1998). Infusing the Teaching of Critical and Creative Thinking into Secondary Science: A Lesson Design Handbook. California.

 • Swigger, K., Brazile, R., Depew, T. (1994). A computer-supported cooperative environment for requirements elicitation, In Proceedings of the Third IEEE Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, Morgantown, West Virginia, 180-189.

 • Vygotsky, L. (1978). Mind in Society. Harvard University Press 1978.

 • enos M., Avouris N., Komis V., Stavrinoudis D., (2004). Marga Distance Education: A Case Study on a Computer Science Course, Proc. IEEE ICALT, In http://lttf.ieee.org/icalt2004/


4226263

 • Winston, W, L., (1994). Operations Research, Applications and Algorithms, 3rd ed., Duxbury, Belmont.

 • Woolfolk, A. E. 1993. Educational Psychology. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

 • , . (2002). , : . . .

 • , ., , . & , . (2006). . .

 • . & . (2007). Synergo , 4 ... . (e--...) - 4-5 .

 • Web links for the Tools

 • Inspiration, In http://www.inspiration.com/

 • MindManager In http://www.mindjet.com,

 • SMARTIdeas In http://www2.smarttech.com/st/en-US/Products/SMART+Ideas/default.htm ,

 • IHMC Concept Map Toolkit Software In http://cmap.ihmc.us,

 • VisiMap In http://www.visimap.com/


 • Login