slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

V NG LU N HI THE WHEEL OF LIFE AVAD NA SUTTA Th ch N Gii Huong thuyt tr nh ti Hi Pht Hc uc Tu, California, ng y 15 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

VÒNG LUÂN HỒI ( THE WHEEL OF LIFE ) (AVADÀNA SUTTA) Thích Nữ Giới Hương thuyết trình tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, ngày 15 tháng 10 năm 2006. DÀN BÀI. I. HOẶC (PHIỀN NÃO) 1. Tham 2. Sân 3. Si II. NGHIỆP 1. Nghiệp Ác 2. Nghiệp Lành III. KHỔ (SÁU ĐẠO) 1. Trời 2. Người

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V NG LU N HI THE WHEEL OF LIFE AVAD NA SUTTA Th ch N Gii Huong thuyt tr nh ti Hi Pht Hc uc Tu, California, ng y 15 ' - richelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VÒNG LUÂN HỒI(THE WHEEL OF LIFE)(AVADÀNA SUTTA)Thích Nữ Giới Hương thuyết trìnhtại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California,ngày 15 tháng 10 năm 2006

d n b i
DÀN BÀI
 • I. HOẶC (PHIỀN NÃO)
   • 1. Tham
   • 2. Sân
   • 3. Si
 • II. NGHIỆP
   • 1. Nghiệp Ác
   • 2. Nghiệp Lành
 • III. KHỔ (SÁU ĐẠO)
   • 1. Trời
   • 2. Người
   • 3. A-tu-la
   • 4. Ngạ quỹ
   • 5. Bàng Sanh
   • 6. Địa ngục
slide3
IV. NHÂN DUYÊN
    • 1. Vô Minh
    • 2. Hành
    • 3. Thức
    • 4. Danh Sắc
    • 5. Lục Nhập
    • 6. Xúc
    • 7. Thọ
    • 8. Ái
    • 9. Thủ
    • 10. Hữu
    • 11. Sanh
    • 12. Già Bịnh Chết
slide4
V. DÂY SANH TỬ VÔ TẬN (Dòng vận hành của tâm thức)

THẾ GIỚI / CHÚNG SANH / NGHIỆP QỦA TIẾP TỤC

 • VI. SIÊU THẾ TÂM

TỊNH ĐỘ

slide5
VII. SƠ ĐỒ
   • 1. Mười hai nhân duyên
   • 2. Nhân Quả của Pháp Tứ Đế
   • 3. Cức lạc bốn cõi đều tịnh
   • 4. Ngũ trược của cõi ta-bà
   • 5. Ngũ thanh của cõi tịnh-độ
   • 6. Ba khổ của cõi ta-bà
   • 7. Ba vui của cõi cực-lạc
   • 8. Tám điều khổ của ta bà
   • 9. Tám điều vui của nước cực-lạc
   • 10. Bốn đức của tịnh độ
   • 11. Cửu hữu
   • 12. Bốn độ
slide6
BÁNH XE LUÂN HỒI

(THE WHEEL OF LIFE)

slide7
BÁNH XE LUÂN HỒI

(THE WHEEL OF LIFE)

slide8
I. HOẶC (PHIỀN NÃO)
   • 1. Tham
   • 2. Sân
   • 3. Si
slide9
I. HOẶC (PHIỀN NÃO)
   • 1. Tham
   • 2. Sân
   • 3. Si
slide10
II. NGHIỆP
   • 1 . Nghiệp Ác
   • 2 . Nghiệp Lành
slide11
II. NGHIỆP
   • 1. Nghiệp Ác
   • 2. Nghiệp Lành
slide12
III. KHỔ (SÁU ĐẠO)
   • 1. Trời
   • 2. Người
   • 3. A-tu-la
   • 4. Ngạ quỹ
   • 5. Bàng Sanh
   • 6. Địa ngục
slide19
IV. NHÂN DUYÊN
   • 1. Vô Minh
   • 2. Hành
   • 3. Thức
   • 4. Danh Sắc
   • 5. Lục Nhập
   • 6. Xúc
   • 7. Thọ
   • 8. Ái
   • 9. Thủ
   • 10. Hữu
   • 11. Sanh
   • 12. Già Bịnh Chết
12 th gi i c c l c c b n m i u c ch n ph m ba b c b t th i
12. THẾ GIỚI CỰC LẠC CÓ BỐN ĐỘ, MỖI ĐỘ ĐỀU CÓ CHÍN PHẨM, BA BẬC BẤT-THỐI
slide58
Biên tập : Thích Nữ Giới Hương
     • Trình bày: Đức Minh Tâm
 • Địa Chỉ:
  • Chùa Phước Hậu

1575 W Oklahoma Ave

Milwaukee, WI 53215

ad