ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 35

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่มที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ในกลุ่มที่ 11. พิษณุโลก. อุตรดิตถ์. เพชรบูรณ์. ตาก. สุโขทัย. พิจิตร. กำแพงเพชร. ข้อหารือ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2

2

.. 2553

11


2

11


2

.. 2552-2553


2

2553

()


2


2


2

() STA.1+198 STA.1+900 702.00

-

-

-

-

-

-


2

15,000,000

1 2552 2552


2

- 0.20 8.00 702.00

5,616

- ...O 1.00 15.00 ()

702.00

- ...O 0.60 12.00 ()

702.00

- ...O 1.00 2 18.00

- ... 2 1,404.00

- 2,004

- 17


2

1.


2

() STA.1+198 STA.1+900 702.00


2

1. (Criteria)

-

-

-

-

-

-


2

2. (Condition)

-

-

-


2

3. (Effect)

-

-

-


2

4. (Cause)

-

-

**

**

,

... ... , ... , ,


2

5. (Recommentation)

-


2

2.


2

() STA.1+198 STA.1+900 702.00


2

1. (Criteria)

- ()

-

-


2

2. (Condition)

-

-

1.

2.

3.

4. .................


2

3. (Effect)

-

-

-

-

- .................


2

4. (Cause)

-

-

-


2

5. (Recommentation)

-

-

-

-


2

- (Clinical Practice Guideline)

-

-

8,800,000

2552 2553


2

- Transport Incubator

8 800,000 / 6,400,000

- Transport Monitor Set (EKG),

,

( O2 Sat) 8 300,000 / 2,400,000


2

1. (Criteria)

- (Clinical Practice Guideline)

-

-


2

2. (Condition)

-


2

3. (Effect)


2

4. (Cause)


2

5. (Recommentation)


  • Login