การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว
Download
1 / 21

การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี. บูรณา การในการส่งเสริมการลดต้นทุน. นโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว. การส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว. การส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิตข้าว. การส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิตข้าว.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี' - richard-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าวการส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าวอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


บูรณาการส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าวการในการส่งเสริมการลดต้นทุน


นโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าวนโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


การส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าวการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


การส่งเสริมการลดต้นทุนการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว


การส่งเสริมการลดต้นทุนการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว


การศึกษาวิจัยการส่งเสริมการลดต้นทุนการพัฒนาชุดสื่อเพื่อการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


คู่มือการส่งเสริมการลดต้นทุน

แถบสีและอักษร : แบ่งประเด็นเนื้อเรื่อง

แผนภาพ : ช่วยอธิบายเนื้อหา

ภาพ : ช่วยเพิ่มความเข้าใจ

เลขหน้า : สะดวกในการใช้งาน


แผ่นพับการส่งเสริมการลดต้นทุน

แถบสีและอักษร : แบ่งประเด็นเนื้อเรื่อง

แผนภาพ : ช่วยอธิบายเนื้อหา

ภาพ : ช่วยเพิ่มความเข้าใจ


วีดิการส่งเสริมการลดต้นทุนทัศน์

ความยาว 17:46 นาที

แบ่งเป็น 3 ประเด็น มี 6 ตอนตัวอย่าง เกษตรกรที่ลดต้นทุนผลิตข้าว

การเตรียมดิน

  • ตรวจวิเคราะห์ดินด้วย soil test kit

  • ตรวจวิเคราะห์ดินเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

    การปรับปรุงบำรุงดิน

  • ไม่เผาตอซัง

  • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

  • ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ


ตัวอย่าง การลดต้นทุนผลิตข้าว ของ นายลำดวน แก้วเกตุ


การส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าวการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


ลดการใช้เมล็ดพันธุ์การส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


ตรวจวิเคราะห์ดินการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


สำรวจแปลงนาการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


การใช้สารการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าวชีวภัณฑ์


ไถกลบฟางข้าวการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


ปลูกพืชบำรุงดินการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว


เศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว