ÖĞRENME - PowerPoint PPT Presentation

Renme
Download
1 / 46

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖĞRENME. Prof Dr Süheyla Ünal. Öğrenme. Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…. Öğrenme aşamaları. Bilinçsiz yetersizlik ------ Bilinçli yetersizlik- Çırak Bilinçli yeterlilik- Kalfa Bilinçsiz yeterlilik- Usta.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÖĞRENME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Renme

RENME

Prof Dr Sheyla nal


Renme1

renme

 • Bir yaant sonunda davran ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karlayacak biimde deitirilmesi sreci


Renme

renme aamalar

Bilinsiz yetersizlik------

Bilinli yetersizlik-rak

Bilinli yeterlilik-Kalfa

Bilinsiz yeterlilik-Usta


Renme

Kazanmanz gereken beceriler

 • renmeyi renme

 • Liderlik

 • Etik deerler

 • Giriimcilik

 • Takm almas

 • yi iletiim yetenei

 • Disiplinler aras alma

 • Kendini yenileme yetenei

 • Yabanc dil

 • Toplumsal sorunlara ilgi


Renme

Gelecein cahili okuyamayan kii olmayacaktr. Nasl reneceini bilemeyen kii olacaktr. Alvin Toffler

Bir insann zekas bilgisine gre deil bilgi edinme yeteneine gre llr...


Renmeyi renme

renmeyi renme

 • Bilgi anda yaayanlarn bilgiye erime yollarn bilmeleri ve bu bilgileri kullanabilmeleri gereklidir

 • Bunu gerekletirebilmek iin renmenin nasl olutuunu bilmek gerekir


Renme

Self-Evaluationand Monitoring

Goal Setting andStrategic Planning

Monitoring Outcomesand Refining Strategies

Putting a Plan intoAction and Monitoring It

Kendini dzenleyerek renme

 • Ama oluturma

 • Planlama

 • Gdlenme

 • Dikkat kontrol

 • renme stratejilerini uygulama

 • Kendini- dzenleme

 • Kendini deerlendirme


Renme

renme stratejileri

Bilisel stratejiler

Bili tesi

stratejiler

ama oluturma

planlama

denetleme

beceriyle kullanmailemleme

bilgiyi uygulama


Renme

renmenin temel bileenleri

 • stek, merak ve gdlenme

 • Hazrlk

 • Dikkat

 • ok sayda duyu organn kullanma

 • Kavrama

 • Organize etme

 • Tekrarlama

 • Uygulama


Renme

stek

 • Bilgi edinmeye kararl olma

 • Kendini yenileyecek bir mekanizmaya sahip olma

 • Kendi dndaki dnyaya ak olma, olanlar alglama ve karlk verebilme

  No engagement, no attention, no learning


Renme

Merak

 • Merak olmakszn ynelme gereklemez

 • Dikkat o alana odaklanamaz

 • Dikkat o alanda tutulamaz

 • renme iin gerekli aba gsterilemez


Renme

renme dngs

Sor

Yantla

Bil

Yap


Renme stratejileri

bireyin duyularna gelen uyaranlar ksa

ve uzun sreli belleine transfer etmesini ve uzun sreli belleine ilemesini salayan teknikler

renme stratejileri


Renme

Duyusal stratejiler

 • renmek iin uygun fiziksel konumda olma

 • Dardan gelen ve renmeyi engelleme olasl bulunan uyarclara kar uyank ve rahat olma

 • Dikkati odaklama, younlamay srdrme

 • Kendini gdleme

 • almann gereksiz yere uzamamas iin ncelikli konular belirleme


Renme

Duyusal stratejiler

 • alma ortamnn sesli/sessiz olmas

 • Ortamdaki n parlak/lo olmas

 • Serin/scak bir evre

 • Dzenli/dzensiz alma ortam

 • Kendi kendine renmeyi tercih etme/bir akranla renmeyi tercih etme

 • Yiyecek ve iecek eliinde alma/ bunlara gereksinim duymama

 • Hareket gereksinimi/srekli oturma

 • Sabahn erken saatleri/leye doru/ leden sonra/akam saatlerinde alma


Renme

ittiimi unuturum

Grdm hatrlarm

Yaptm anlarm

in atasz

A l g s a l

D u y g u s a l

Uygulama

zetleyin

ematize edin

K a v r a m s a l

Birok duyu organnz kullann

%6 dokunma-tat

%11 iitme

%83 grme

Bu konuyu renmenin yararlarn dnn

Skc bir konuysa nasl ilgin hale getirebileceinizi dnn

Sandnz kadar zor bir konu olmadn dnn


Renme

Hazrlk

 • renmek istediiniz konu ile ilgili bildiklerinizi gzden geirmek

 • Baka hangi konularla ilikili olduunu aratrmak

 • Konuyla ilgili n dnceler gelitirmek

Bu konuyu renmenin yararlarn dnn

Skc bir konuysa nasl ilgin hale getirebileceinizi dnn

Sandnz kadar zor bir konu olmadn dnn


Renme

Dikkati odaklamak

 • Dikkati konu zerine ynlendirmek

 • Hzl okumak

 • renme materyalini dinlemek, izlemek

 • Anlamadnz yeri belirleyip, ek kaynaklardan yararlanmak (szlk, kiiler, dier kaynaklar vs)

 • Anlamadnz cmlenin ncesini ve sonrasn tekrar okuyup, aradaki ilikiyi kavramaya almak


Konsantrasyonu artt rmak

Konsantrasyonu Arttrmak

 • Kesin ama belirleme

 • Kararl olma

 • almay eitlendirme

 • Planl alma

 • Dikkat toplama etkinlikleri

 • Kendine randevu verme

 • Yeteri kadar dinlenme

 • Bitkinlii nleme

 • Duygusal sorunlar zme

 • Kendine gven

 • Yeteri kadar alma malzemesi kullanma


Bellek

Bellek

KodlamaDepolama Geri arma

SaptamaSaklama Anmsama

Yerine yerletirme

Aralkl-toplu renme

Geri bildirim

Okuma-anlatma

Btnsel-blerek renme

Programlanm renme

Kmeleme

Hayal etme

Ayrntlandrma

Balama yerletirme

Organize etme

Ara-bul-getir altrmalar


Kay t

Kayt

 • Duyusal kaytta, renen birey bilgiye dikkat etmezse bilgi hemen unutulur

 • renilen bilgilerin ; *%50si ilk 80 dakika ierisinde *%80i ilk 24 saatte unutulur


Renme

Yeni bir bilginin hatrlanmas

(yz kiide)

 • 1 gn sonra 75 kii

 • 2 gn sonra50 kii

 • 4 gn sonra25 kii

 • 16 gn sonra2 kii


Renme

Anlamlandrma stratejileri

 • Zihinsel imge oluturma

 • Okunan metni kendi szckleriyle anlatma

 • zetleme

 • Benzetim yaratma

 • Not alma

 • Soru yantlama


Renme

Organize etmek

 • Temel kavramlar, temel mekanizmay kavramaya almak

 • Konuyu blmlere ayrmak

 • Konuyla ilgili sorular sormak


Renme

Yeni gelen bilgileri bir araya getirerek, kendi nbilgilerine gre yeniden dzenleyip yaplandrma

Gruplama, bilgi birimleri arasnda iliki kurma, bir metnin ana ve yan fikirlerini kartma, bilgileri snflandrma, grafikle gsterme, ematize etme, tablolatrma

Zihinde ekillendirmek

Hayal gc en az bilgi kadar nemlidir.

Bilgi snrldr. Hayal gc dnyay dolar..

Albert Einstein 1879 - 1955


Renme

zetlemek

 • Konu hakknda ne rendiinizi gzden geirme

 • nemli noktalar zetleyerek, birletirerek bir biim oluturma

 • Kendi anlatmnzla zetleme, ematize etme


Renme

Benzetme, soru sorma

 • renilecek bilginin, nceden kazanlan bilgilerle benzerliklerini kurma

 • (rn. insan zihninin ileyii- bilgisayarn ileyii)

 • Kendine ya da bakalarna soru sorarak dnme stratejisini kullanma, etkili bir kodlama tekniidir


Renme

Gruplama

 • ok sayda yeni bilgi renilirken, bilgilerin gruplanmas renmeyi kolaylatrr. Gruplama ile ksa sreli bellekte tutulmas gereken bilgi biriminin says azalr (telefon numaralarn ezberleme)

 • Grup oluturulurken, bilgi birimleri arasnda mantksal bir ba kurulursa aklda kalma kolaylar

  • Bilgilerin ortak zelliklerine gre snflanmas, bilgi birimlerinden hikaye ya da cmle oluturma, ilk harflerle anlaml szck retme (rap) ve arklar gibi


Tekrarlama

Tekrarlama

 • Koruyucu tekrarda

  • bilgiler hibir deiiklie uratlmadan, ayn biimde tekrar edilerek hem ksa sreli bellekte korunabilir, hem de uzun sreli bellee ilenebilir

 • Dzenleyici tekrarda

  • yeni bilgi eski bilgilerle ilikilendirilerek tekrarlanrsa yeni bilgiler birey iin anlaml hale gelir


Renme

Bir kiide yz bilginin hatrlanmas

Tekrar Says 16 gn sonra

1 7

2 8

320

435

548

662


Renme

Uzun sreli bellek

 • renmenin kalc olabilmesi iin bilgilerin uzun sreli bellee aktarlmas gerekir

 • Uzun sreli bellee bilgi kodlama ile yerletirilir

 • yi rgtlenmi bilgiler abuk hatrlanrken, dierleri daha uzun zamanda hatrlanr


Renme

Okuduktan sonra

 • Okuduunuz konu zerinde dnn

 • Bu konuda baka hangi bilgilere ihtiya duyduunuzu dnn

 • Benzeri baka konularla karlatrn, balant kurun, bir balama yerletirin, anlaml kln

 • Tersinden dnn

 • rendiklerinizi uygulayn


Renme

Hi

Bazen

ou

zaman

Her

zaman


Renme

renme stratejileri

 • n hazrlk, gzden geirme

 • Etkin dinleme, not tutma

 • Soru Sorma, iliki kurma

 • Tekrar Etme

 • BTN---PARA---BTN


Renme

ZAMANI YNETMEK

1... Sorumluluklar, ncelikleri ve amalar belirleyin

Mmkn olduunca datm yapn

2...Gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin

Zirve enerji zamannz optimum kullann

3...Haftalk ve gnlk zaman kullanmanz planlayn ve programlayn

Engellerin ounu mmkn olduunca eleyin veya azaltn

Beklenmedik olaylar iin boluk brakn


Sa l k

Salk

 • Gnde en az 7 saat uyku

 • Dzenli, karbonhidrattan zengin beslenme

 • Fiziksel aktivite

 • Zararl madde ve alkanlklardan kanma

 • Stresle baa kma

 • Olumsuz dnceleri azaltma


Renme

renmenin destekleyicileri

 • Merak duygusu ve renme yetenei

 • renme srasnda uyarlm olma

 • Tekrar

 • renme srasnda karbonhidrat tketme

 • rendikten sonra uyuma


Kolay renilenler

Kolay renilenler

 • Kiiye anlaml gelen konular

 • zerinden iki hafta gemeden yinelenenler

 • Her zaman yksek sesle dnlen ve konuulanlar

 • Fiziksel becerilere sk skya bal olanlar

 • Bireyi dorudan ilgilendiren konular ve olaylar


Kal c renme

Kalc renme

 • Her gn dzenli olarak o gn renilen derslerin tekrar iin zaman ayrlmaldr

 • Gnlk tekrarlarn uykudan bir nceki zaman dilimine yerletirilmesi gerekir


Abuk unutulanlar

abuk unutulanlar

 • renmeye almadan rast gele edindiimiz bilgiler

 • rendikten sonra zerinde yeterince dnmediimiz konular

 • Ksa srede ve zorla renmek zorunda kaldklarmz

 • Zor renilmi, tam olarak kavranmam konular


Abuk unutulanlar1

abuk unutulanlar

 • Yorgun, hasta, isteksiz ve skntl anlarmzda renmeye altmz bilgiler

 • Uzunca bir sre alarak, ara vermeden rendiklerimiz

 • Anlayamadmz ve bize anlamsz gelen konular


Renme

renmenin engelleyicileri

 • steksizlik

 • Yorgunluk

 • Dikkat azl

 • Ar kayg, stres ve korku

 • Dzensiz yaam stili

 • Madde kullanm


Renmenin engelleyicileri

renmenin engelleyicileri

 • Zorlanlan dersleri dlamak

 • Yatarak ya da uzanarak almak

 • alma annda hayallere dalmak

 • Motivasyon eksiklii

 • Ayrntlarda boulmak

 • almay tamamlamadan brakmak

 • Ama ve ncelikleri belirlememek

 • Arkadalara Hayr diyememek


Renmenin engelleyicileri1

renmenin engelleyicileri

 • Konular hakknda yeterli bilgiye sahip olmamak

 • Dzenli tekrar yapmamak

 • Programsz plansz almak

 • Zaman denetleyememek

 • alrken uygun dinlenme aralklar vermemek

 • Yanllardan ders almamak, eksiklikleri gidermemek


 • Login