سيستمهاي اطلاعات
Download
1 / 41

سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته - PowerPoint PPT Presentation


 • 340 Views
 • Uploaded on

سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته. هفته دوم. فهرست مطالب. هفته دوم. انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني کارکردهاي اصلي سازمان سطوح مختلف مديريت در سازمان سه دسته اصلي سيستمهاي کاربردي انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سيستمهاي پردازش تراکنش سيستمهاي اطلاعات مديريت

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته' - richard-gibbs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته

هفته دوم


فهرست مطالب

هفته دوم

 • انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

  • کارکردهاي اصلي سازمان

  • سطوح مختلف مديريت در سازمان

  • سه دسته اصلي سيستمهاي کاربردي

 • انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

  • سيستمهاي پردازش تراکنش

  • سيستمهاي اطلاعات مديريت

  • سيستمهاي پشتيبان تصميم

  • سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد

  • رابطه بين سيستمهاي اطلاعاتي

 • انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

  • سيستمهاي بازاريابي و فروش

  • سيستمهاي ساخت و توليد

  • سيستمهاي مالي و حسابداري

  • سيستمهاي منابع انساني


انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

هفته دوم

 • کارکردهاي اصلي سازمان


انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

هفته دوم

 • سطوح مختلف مديريت در سازمان

  • مديران ارشد (Senior Managers)تصميمات استراتژيک و بلند مدتي پيرامون اينکه اساساً چه محصولات و خدماتي بايد ارائه گردند اتخاذ مي کنند.

  • مديران رده مياني (Middle Managers)برنامه هاي تهيه شده توسط مديران ارشد را به اجرا در مي آورند.

  • مديران عملياتي (Operational Managers)مسئول نظارت بر فعاليتهاي روزانة سازمان مي باشند.


انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

هفته دوم

سطوح مختلف مديريت در سازمان


انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

هفته دوم


انواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

هفته دوم

 • سه دسته اصلي سيستمهاي کاربردي

  • سيستمهاي سطح عملياتي (Operational Level Systems): سيستمهاي اطلاعاتي پشتيباني کننده فعاليتها و عمليات سطوح پاييني سازمان

  • سيستمهاي سطح مديريت (Managerial Level Systems):سيستمهايي که مديران سطوح مياني را جهت نظارت، کنترل و تصميم گيري پشتيباني مي کنند.

  • سيستمهاي سطح استراتژيک (Strategic Level Systems):سيستمهاي پشتيباني کننده از مديران ارشد در برنامه ريزي ها و تصميمات استراتژيک و بلند مدت


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

سيستمهاي پردازش تراکنش

Transaction Processing Systems (TPS)

سيستمهاي اداري

Office Automation Systems (OAS)

سيستمهاي مبتني بر دانش

Knowledge Work Systems (KWS)

سيستمهاي اطلاعات مديريت

Management Information Systems (MIS)

سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري

Decision-Support Systems (DSS)

سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد

Executive-Support Systems (ESS)


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پردازش تراکنش (TPS)

  • سيستمي کامپيوتري است که عمليات مهّم روزانه سازمان را اجرا و ثبت مي کند.

  • سيستمهاي پايه اي است که سطح عملياتي سازمان را پشتيباني مي کنند.

  • عملياتي كه قبلا به صورت دستي انجام مي شده اند به منظور افزايش كارايي، كاهش زمان، كاهش خطاي انجام عمليات، كاهش هزينه هاي عملياتي و ... مكانيزه مي شوند كه به آنها TPS گويند.

  • اطلاعات ورودي: عمليات، رويدادها

  • پردازش: مرتب سازي، ليست کردن، ادغام، به روز رساني

  • اطلاعات خروجي: گزارشات تفصيلي، ليستها، خلاصه ها

  • کاربران: کارکنان عملياتي، سرپرستان


نمونه اي از يک سطوح سازمانيTPS حقوق و دستمزد

انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

هفته دوم

سيستمهاي پردازش تراکنش (TPS)


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

سيستمهاي پردازش تراکنش (TPS)


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي مبتني بر دانش (KWS)

  • سيستمهاي KWS سيستمهاي TPS هستند كه فعاليتهاي مهندسي و تخصصي را پشتيباني مي كنند و كاربران آنها داراي تحصيلات و دانش موردنظر كه معمولا به صورت دانشگاهي است هستند.

  • اطلاعات ورودي: مشخصات طراحي

  • پردازش:مدلسازي

  • اطلاعات خروجي:طرح و برنامه، نمودار و گراف و ...

  • کاربران:كارشناسان و متخصصين، مشاورين

  • مثال: اتوكد، برنامه ريزي و كنترل پروژه و ...


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي اداري (OAS) و سيستمهاي مبتني بر دانش (KWS)

  • سيستمهاي KWS سيستمهاي TPS هستند كه فعاليتهاي مهندسي و تخصصي را پشتيباني مي كنند و كاربران آنها داراي تحصيلات و دانش موردنظر كه معمولا به صورت دانشگاهي است هستند.

  • سيستمهاي اداري (OAS)سيستمهايي هستند كه امور اداري و روزمره سازمان را پشتيباني مي كنند و كاربران آن منشي ها و اپراتورها هستند.


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)

  • وظايف برنامه ريزي، کنترل، و تصميم گيري در سطح مديران مياني را از طريق تأمين گزارشات از عملکرد جاري و گذشته سازمان پشتيباني مي کند.

  • اطلاعات ورودي: داده هاي خلاصه عمليات، داده حجيم، مدلهاي ساده

  • پردازش:گزارشات ثابت، مدلهاي ساده، تحليلهاي ساده

  • اطلاعات خروجي:گزارشات خلاصه و موارد خاص

  • کاربران:مديران رده مياني


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)

  • كاربرد در سطح مديريت

  • تهيه گزارشهاي خلاصه براي مديريت

  • MIS مبتني بر اطلاعات داخل سازمان است.

  • معمولا داده هاي خود را از سيستمهاي TPS دريافت مي كند.

  • معمولا گزارشها به صورت هفتگي يا ماهانه است.

  • مبتني بر داده هاي گذشته و حالحاضر است.

  • مرتبط با تصميمات ساختيافته و نيمه ساختيافته است.

  • جنس گزارشها از نوع كنترلي است.


چگونگي دريافت داده هاي سطوح سازمانيMIS از TPSهاي سازمان

انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

هفته دوم

سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

نمونه گزارشي از يک سيستم MIS مديريت فروش(گزارش فروش براي يک دوره يکساله)

هفته دوم

سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان تصميم (DSS)

  • اين سيستمها با استفاده از داده ها و ابزارهاي تحليلي به مديران براي تصميم گيري هاي غير ساخت يافته کمک مي کنند.

  • اطلاعات ورودي: داده هاي خلاصه شده و يا تفضيلي و ابزارهاي تحليلي

  • پردازش:تعاملي، شبيه سازي، تجزيه و تحليل هاي آماري

  • اطلاعات خروجي:گزارشات خاص، تحليل تصميمها، پاسخ به پرس و جو

  • کاربران: متخصصين، مديران سطوح مياني


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان تصميم (DSS)

  • علاوه بر داده ها و اطلاعات داخل (MIS و TPS) ممكن است از خارج سازمان نيز اطلاعاتي را مورد استفاده قرار دهد.

  • در اين سيستمها از مدلهاي كمي و كيفي تصميم گيري و تحليل استفاده مي شود.

  • در اين سيستمها ارتباطمتقابلي با كاربر برقرار است به نحوي كه كاربر مي تواند اطلاعات و فرضيات تصميم گيري را تغيير دهد، سوالات جديد بپرسد و يا داده هاي جديدي وارد نمايد.


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان تصميم (DSS)

  • مثال: سيستم پشتيبان تصميم سفرهاي دريايي

   • يک سيستم DSS در يک شرکت بزرگ آمريکايي

   • اين شرکت تعدادي کشتي براي حمل کالا دارد.

   • اين سيستم مي تواند به سوالات زير پاسخ دهد:

    • با وارد کردن برنامه زمانبندي ارسال محمولات يک کشتي و نرخ حمل آن، سيستم مشخص مي کند تخصيص اين محموله ها به کداميک از کشتي ها بهينه است.

    • چه سرعتي از کشتي ها بهينه است در صورتيکه بخواهيم هزينه سوخت کمينه شده و زمانبندي حمل محمولات نيز محقق شود.

    • مسير حرکتي و توقفات کشتي ها بصورت بهينه کدام است.


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان تصميم (DSS)

  • مثال: سيستم پشتيبان تصميم سفرهاي دريايي


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد (ESS)

  • براي کمک به تصميم گيري هاي غير ساخت يافته و استراتژيک مديران ارشد، بکار مي رود.

  • از قابليتهاي گرافيکي و ارتباطي استفاده مي کنند.

  • اطلاعات ورودي: انبوهي از داده هاي داخلي و خارجي

  • پردازش: ترسيم، شبيه سازي، تعامل

  • اطلاعات خروجي: طرح ها، پاسخ به پرس و جو

  • کاربران: مديران ارشد


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد (ESS)

  • ESSسطوح استراتژيك سازمان را پشتيباني مي كند.

  • در ESSاطلاعات داخل و خارج سازمان يكپارچه شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

  • در آنها اطلاعات كلي سازمان و محيط خارجي،خلاصه شده و در موارد بحرانيپيگيري مي شوند.

  • در اين سيستمها معمولا نرم افزارهاي گرافيكي و تحليلي استفاده مي شود و اطلاعات پيش بيني براي چند سال آينده جهت تصميمات استراتژيك سازمان تهيه مي شود.


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد (ESS)

  • ويژگي هاي يك ESS

   • جهت اخذ تصميمات ساختار نيافته به كار مي رود.

   • طراحي آن براي هر سازمان منحصر به فرد است.

   • مديريت ارشد را به سطوح سازمان مرتبط و مسلط مي سازد.

   • طراحي، پياده سازي و نگهداري آن بسيار گران است.

   • نياز به پشتيباني گسترده تخصصي و كارشناسي دارد.


انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي سطوح سازماني

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد (ESS)

  • ESS معمولا مي تواند به سوالات زير پاسخ دهد:

   • رقبا به چه سمتي مي روند؟

   • نيازهاي آينده بازار چيست؟

   • تكنولوژي پيشرفته صنعت چيست؟


مدلي از يک سيستم پشتيبان مديران ارشد

انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

هفته دوم

سيستمهاي پشتيبان مديران ارشد (ESS)ESS ارشد

MIS

DSS

KWS

OAS

TPS

انواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

هفته دوم

رابطه بين سيستمهاي اطلاعاتي


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي پشتيباني کننده از کارکردهاي اصلي سازمان

  • سيستمهاي بازاريابي و فروش

  • سيستمهاي ساخت و توليد

  • سيستمهاي مالي و حسابداري

  • سيستمهاي منابع انساني


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي بازاريابي و فروش

  • شناسايي مشتريان

  • شناسايي نياز و خواست مشتريان

  • تبليغات

  • فروش کالا و خدمات

  • دريافت سفارش

  • پشتيباني مشتريان


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي بازاريابي و فروش

  • نمونه هايي از سيستمهاي اطلاعاتي بازاريابي و فروش


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي ساخت و توليد

  • برنامه ريزي و توليد کالا ها و خدمات

  • برنامه ريزي و نگهداري تجهيزات توليدي

  • استقرار اهداف توليدي

  • تهيه، ذخيره سازي، و در اختيار گذاشتن مواد اوّليه

  • برنامه ريزي تجهيزات، مواد اوّليه و نيروي کار

  • کنترل فرآيند توليد


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي ساخت و توليد

  • نمونه هايي از سيستمهاي اطلاعاتي ساخت و توليد


کلياتي از يک سيستم کنترل موجودي حوزه کارکردي

انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

سيستمهاي ساخت و توليد


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي مالي و حسابداري

  • مديريت دارائي هاي مالي سازمان: نقدينگي، سهام، اوراق بهادار، و ديگر سرمايه ها

  • مديريت سرمايه و يافتن سرمايه هاي مالي جديد

  • مديريت و نگهداري اسناد مالي سازمان: رسيدها، مخارج، استهلاک، و حقوق و دستمزد


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي مالي و حسابداري

  • نمونه هايي از سيستمهاي اطلاعاتي مالي و حسابداري


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي منابع انساني

  • شناسايي کارکنان بالقوه

  • نگهداري سوابق مربوط به کارکنان

  • پي گيري مهارتها، عملکرد و آموزش کارکنان

  • ارائه برنامه هايي براي توسعه مهارتهاي کارکنان


انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

 • سيستمهاي منابع انساني

  • نمونه هايي از سيستمهاي اطلاعاتي منابع انساني


سيستم نگهداري سوابق کارکنان حوزه کارکردي

انواع سيستمهاي اطلاعاتي از نظر حوزه کارکردي

هفته دوم

سيستمهاي منابع انساني


ad