Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

VHB, VHC, HIV – tři vážné hrozby pro maldé lidi v Evropě PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VHB, VHC, HIV – tři vážné hrozby pro maldé lidi v Evropě. H – CUBE je mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropskou komisí – Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele v rámci programu Veřejné zdraví 2008.

Download Presentation

VHB, VHC, HIV – tři vážné hrozby pro maldé lidi v Evropě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHB, VHC, HIV – tři vážné hrozby pro maldé lidi v Evropě

H – CUBE je mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropskou komisí – Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele v rámci programu Veřejné zdraví 2008.

Projekt je zaměřen na tři nebezpečné infekční choroby vázané na rizikové chování mladých lidí a přenášené pohlavním stykem (VHB, VHC, HIV)

The H-CUBE Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

 • Projektu se zúčastnilo 10 členských států EU:Bulharsko, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Itálie.

 • Partnerem v České republice je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 • Hlavní cíle projektu:

 • Uspořádání e – learningového kurzu (učitelé, zdravotnící……)

 • Realizace evropské informační a preventivní kampaně zaměřené na mladé lidi ve věku 15 – 24 let

 • Vytvoření manuálu „dobrých praxí“

The H-CUBE Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)


Informa n a preventivn kampa v steck m kraji

Informační a preventivní kampaň v Ústeckém kraji

 • Uskutečnila se v průběhu června až října

 • Byla zaměřena na mladé lidi ve věku 15 – 24 let

 • Kampaň proběhla na 7 středních školách a odborných učilištích Ústeckého kraje a také ve sportovních zařízeních a klubech

 • V rámci kampaně vyplňovali účastníci on-line dotazník umístěný na webových stránkách projektu

The H-CUBE Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)


V sledky on line dotazn ku projektu h cube pro eskou republiku

Výsledky on-line dotazníku projektu H-Cube pro Českou republiku

 • Celkem 300 mladých lidí ( muži 41,5%, ženy 58,5%) vyplnilo dotazník správně, tj. dvakrát a v požadovaném časovém intervalu.

 • Jednalo se především o středoškoláky (z 92,5%), kteří vyrůstali ve městě a také tam i žijí.

 • Nejvíce účastníků bylo ve věkové skupině 15 – 17 let.

 • Na základě získaných informací jsme zjistili, že studenti mají stále nejvíce informací o HIV, nejméně pak o VHC, kdy o tomto onemocnění nikdy neslyšelo 45%! mladých lidí.

 • Nejvíce vyvážené informace poskytuje škola a internet (VHB 30%, VHC 31%, HIV 39%)


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

Test

 • Otázky testu byly rozděleny do dvou skupin

 • 1. znalostní

 • 2. postojové

 • Celkově se u znalostních otázek v postkampaňovém dotazníku snížil počet odpovědí nevím.

 • Bohužel, toto hodnocení není vždy jednoznačné, neboť některé otázky dotazníku připuštěly diskusi.(zda se jedná o ČR, problém certifikovaných kosmetických salónů apod.)


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

Vzhledem k tomu, že převládající věková kategorie byla 15 – 17, jsou zkušenosti v sexuálních kontaktech spíše omezené

 • 7% dotazovaných uvedlo, že informace o sexualitě ve škole nedostalo,

 • více než 20% je považuje za nedostatečné,

 • zbývajících 70% informace o sexualitě ve škole dostalo.

  Sumárně je ale zajímavé, že přesto, že je více jak polovina respondentů sexuálně aktivní, proti pohlavním chorobám se nechrání asi jedna třetina dotázaných(kondom při náhodném sexu používalo před zahájením kampaně 58%, po již 68% respondentů)


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

The H-CUBE Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)


Znalostn ot zky cesty p enosu u vhb velk rozd ly pre a post

Komáří kousnutí

Sdílení zubního kartáčku

Znalostní otázky (cesty přenosu) u VHB: velké rozdíly  pre a post


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHB

Bazény

Veřejné toalety


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHB

Život s nakaženou osobou

Sdílení hrnků, příborů


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

Znalostní otázky (cesty přenosu) u VHC: velké rozdíly  pre a post

Komáří kousnutí

Líbání


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHC

Sdílení zubního kartáčku

Veřejné toalety


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHC

Bazény

Sdílení hrnků, příborů


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHC

Společné jídlo

Život s nakaženou osobou


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

VHC

Sociální kontakt (objetí, podání ruky...)


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

Znalostní otázky (cesty přenosu) u HIV: velké rozdíly  pre a post

Komáří kousnutí

Líbání


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

HIV

Bazény

Veřejné toalety


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

HIV

Kojení

Život s nakaženou osobou


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

Existuje očkování proti hepatitidě B?

Existuje očkování proti hepatitidě C?


Vhb vhc hiv t i v n hrozby pro mald lidi v evrop

 • Závěr:

 • Velmi zajímavá je inovativní forma – práce s PC přímo ve výuce a také téma hepatitid, které jak se ukázalo není mladým lidem tak známé.

 • Jako nedostatek – chybí „individuální“ zpětná vazba o správných a špatných odpovědích při druhém vyplnění dotazníku a také nadbytečné opakované vyplňování postojových a zkušenostních otázek, které nelze jednorázovou intervencí měnit


 • Login