Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nın Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin O...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 81

This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nın Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Yardım Technical Assistance on Institutional Building for the Implementation of RCOP in Turkey. This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.

Download Presentation

This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nın Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Yardım

Technical Assistance on Institutional Building for the Implementation of RCOP in Turkey

This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

PROGRAMI-….HAZİRAN 2012

TRAİNER: GÜNSU BAŞER


Paylaşmak için buradayız;


Eğitim sırasında eğiticiliğiniz ile ilgili verdiğiniz gelişim kararlarını bu tabloya yazınız

Başlat

Devam et

Durdur

Değiştir

İşte aksiyon planınız!


EĞİTİMİN AMACI

Siz eğitimcilere, etkili öğrenmeyi sağlamanız ve iyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


İçerikte neler göreceğiz ?


 • Yetişkin Eğitiminden Beklentiler Ve Kavramlar

 • Yüksek Performanslı Bir Eğitici Olmak

 • Eğitimin Planlanması ve İçerik Tasarımı

 • Görsel Sunum Hazırlama

 • Eğitimin Gerçekleşmesi Sırasında Eğiticinin Kullanması Gereken Beceriler

 • Yaratıcılık

 • Kriz yönetimi ve Zor Durumları Yönetme

 • Eğitim sonrası


NEREDEN BAŞLAYACAĞIZ ? ? ?

KENDİNİ TANI!

EKSİKLERİNİ BELİRLE!

EKSİKLERİNİ TAMAMLA!

İLERLE!


 • Kişisel özelliklerim?

 • Potansiyel gücüm?

 • Kendimi nasıl geliştiririm?


EĞİTİCİ ARANIYOR !

takım çalışması yapıyoruz


Profesyonel- Kaliteli bir eğitici

“Nasıl” olmalı?


Pedagoji- Androgoji- Sinergoji ???

Yetişkin , eğitimde ne ister? Ne bekler?

Aklınıza gelen

HERŞEY !


Temel Kavramlar

Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik

değişim meydana getirme sürecidir.”


Pedagoji + Andragoji = Yaşam Boyu Öğrenme...

 • Kökeni eski Yunanca da “Paid” (Çocuk) kelimesinden gelen Pedagoji, çocuğun yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimine ve sanatına karşılık gelir.

 • Andragoji ise, eski Yunanda “adam” kavramına karşılık gelen “andras” kökünden gelmektedir.

 • Pedagojik ve andragojik yaklaşımların bileşkesi ise, bireyi yaşam boyu öğrenmeye (life-long education) hazırlamak bilimidir.


Sinergoji

 • Güdüleme, öğrenme ve hatırlama kavramları üzerine inşa edilmiş bir insan kaynakları yönetimi terimidir (Robert Blake ve Jane Srygley ).

 • Sinergoji (Synergogy) = Synergos + Agogus

  “Bir arada çalışma” + “öğretmen”

 • Sinergoji = Bir konuyu öğretmek için ortak olarak çalışma


Yetişkinler deneyimleri ve beklentileri ile gelirler !!!

Benlik-Düşünce-Duygu-Yetenek dışa vurumu gerçekleştirirler.


Yetişkin, eğitimin amaç ve hedeflerini bilmelidir.

Eğitim sürecine katılmalıdır

Olumlu ve iyi bir eğitim ortamı içinde olmalıdır

Çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır

Öğrenmeyi sağlayacak yeterli zaman sağlanmalıdır


Bilgiler basitten karmaşığa doğru verilmelidir.uygulamalar ile; öğrenmenin kalıcılığı ve farklı alanlara aktarılabilmesi sağlanmalıdır

geri bildirimle doğru ve yanlışlar verilmelidir

Sürekli değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme özendirilmelidir

Program işlevsel ve dinamik olmalıdır


Eğer konu onlar için anlamlı isedinlerler !


Yetişkinler, en iyi yaprak öğrenirler.

Öğrenenler;

Okuduklarının %10'unu,

Duyduklarının %20'sini,

Gördüklerinin %30'unu;

Gördükleriveduyduklarının %50'sini;

Söylediklerinin %70'ini

Söyledikleriileyaptıklarının %90'ını

akıllarındatutabilmişlerdir.


Öğrenim Stilleri

Programın, farklı öğrenme stillerine hitap edecek yöntemler içermesi gerekmektedir.

UYGULAMACILAR

DİNLEYİCİLER

KURAMCILAR


Ne yapabiliriz?

Her yetişkinin motivasyon kaynağı farklıdır. Örneğin bazıları uygulamadan, bazıları teoriden motive olurlar.

havayı kokla !


EĞİTİM PLANLAMA


Eğitim planlarken

5N 1K’yı unutmayın…

 • Ne ?

 • Neden?

 • Kiminle ?

 • Nerede?

 • Ne zaman ?

 • Nasıl? 


Eğitim Planlamanın

8 ADIMLIK

YOL HARİTASI


Profilin Analizi

Değerlendirme

&

Geribildirim

SON HAZIRLIKLAR

İhtiyaçların Tanımlanması

PROVA

Sunum Amaçlarının Tanımlanması

Malzemelerin Belirlenmesi ve Tamamlanması

Yapının Kurulması

Stratejilerin Oluşturulması

YÖNTEM


Eğitime hazırlanma


Eğitim hazırlarken;

ANALİZ YAP

DÜŞÜNARAŞTIRPLANLA

MALZEME SEÇ

TEKNİK VE YÖNTEM BELİRLE HAZIRLAN

SUN


 • Genel hedef

 • Elde etmem gereken ne?

 • Bu sunum sonunda olmasını istediğim ne?

 • Amacım ne?

 • Spesifik Hedef- Bir cümle


Eğitiminizi hazırlarken

Hangi teknikleri kullanabiliriz ?


Eğitim Teknikleri

 • Rasgele seçme metodu (Curran Style)

 • İkili tartışma grubu metodu (Buzz Groups)

 • Etkileşimli ders metodu (Interactive/interrupted)

 • Anahtar kelime metodu (The key word)

 • Zihin haritası (Mind map)

 • Benzetmeler & metaforlar (Metaphors and similers)


 • Rol oyunları ve simülasyonlar

 • Kendi kendine ders (self-access)metodu

 • Atelye çalışması (workshop)

 • Deneysel metod (experiential)

 • Kavramsal anlama metodu (Socratic questioning)

 • Kendi planını hazırlama metodu (DIY)


 • Yönlendirilmiş hayal metodu (guided fantasy)

 • Video gösterimi metodu

 • Vaka çalışması (case study)

 • Demo eğitim

 • Problem çalışması (planning trainer’s demo)


Yapıyı oluştururken dikkat !

 • Ne kadar sürem var !

 • Hangi malzemelere sahibim ?


Dinleyiciler neleri….?

 • “Mutlaka bilmeli”

 • “Bilmesi yararlı”

 • “Zaman kalırsa anlatılabilir”


GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR


KULLANABİLECEĞİNİZ SUNUM ARAÇLARI VE GÖRSEL MALZEMELER

 • Tahta

 • Projeksiyon

 • Tepegöz

 • Örnek ürünler

 • Konuşmacı kartı

 • Grafikler

 • Saydamlar

 • Posterler

 • Nesneler

 • Kaset ve Video


SUNUM HEYECANI


 • Özgüven:

  Yapılan araştırmalara göre insanların 1

  nolu korkusu: toplum önünde

  konuşma yapmaktır.

  Heyecan doğaldır. Hatta onu yakıt olarak

  kullanmak gerekir.


 • TOPLULUK ÖNÜNDE DUYULAN KORKU: TRAC


Katil heyecanı kovun, yapıcı heyecan duyun

Bunun için de kendinize güvenin ve konuşmaya derin bir diyafram nefesi aldıktan sonra başlayın


İmaj;

içerideki işe yarar şeyleri

dışarıda sergileyen bir reklamdır !


İlk İzlenim

Dış Görünüm

Davranışlar ve Beden Dili

Ses veKonuşma

Sözler

KARİZMA

KİŞİSEL İMAJ ve KARİZMA DOĞRUSU


Kıyafetlerinizde çok parlak renkleri kullanmayın.

Dikkat dağıtıcı unsurlar yerine sade bir şıklığı tercih edin.


Eğitim sırası


Söylemek istediklerinizi karşınızdakine aktarmak, doğru anlaşılmak, iz bırakan sunumlara imza atmak ve sıkmadan eğitimlerinizi sunmak istiyorsanız ;

İLETİŞİM USTASI olmalısınız.


En basit anlatımıyla iletişim bir kişiden bilgilerin, düşüncelerin, davranışların aktarılmasıdır.

DOĞRU İLETİŞİM ise,

aktarılan bilgilerin, bu mesajı alan kişiler tarafından sizin istediğiniz şekilde algılanmasının sağlanmasıdır.


Gürültü

MESAJ

eğitmen

Kodlama

Kod Açma

katılımcı

KANAL

Geri Bildirim

İletişim süreci


 • İletişimde her ne sunuyorsanız , içine zerafeti, duyguyu, sevgiyi ve saygıyı mutlaka koyun…


Unutmayalım !: 20 dakika sonra dinleyicinin ilgisi ve dikkati azalır !


EĞİTİMCİNİN SÖZ SÖYLEME USTALIĞI


İyi konuşma yapmak & İyi konuşmacı olmak

İyi bir konuşma; karşısındakine bir şeyler verebilen, fikirlerini aktarabilen ve dinleyicide olumlu düşünce yaratabilen konuşmadır.


 • Giriş

 • Onlara ne anlatacağınızı anlatın.

 • Gelişme

 • Onlara anlatın.

 • Sonuç

 • Onlara ne anlattığınızı anlatın.


İLK İNTİBA

 • Kişiler kıyafetleri ile karşılanır, bilgileriyle uğurlanırlar.

 • Eğer dinleyicide olumlu bir ilk intiba bırakabildiyseniz, konuşmanıza güvenle başlayabilirsiniz.


Eğiticinin başarısı;

Konu ile ilgili bilgisi, deneyimi, savunduğu görüşünün sağlamlığı, ne söylediği ve nasıl söylediği ile değerlendirilir.


Gelişme: Mesaj

Kelimeler: Kısa, tanıdık, etkileşimli

Cümleler: Sade fakat etkili

Örnekler: Bol örnek, görsel malzeme, izah edici açılımlar

Ses Tonu: Çeşitli ve net kullanım, etki yaratmak


GELİŞME:

*Görüşümüzü /mesajımızı destekleyecek veriler kullanalım,

*Sayısal veriler kullanamayacağımız durumlarda gerçek/yaşanmış olaylardan örnekler verelim,


Basitten karmaşığa...

Birden detaya girmeyin

Konuları kafanızda mantık sırasına göre dizin

Basitten karmaşığa doğru gitmeyi tercih edin.


KİŞİLİK TİPİ : ACELECİ TAVŞAN

 • Konu başında ve sonunda özeti ona yönelik yapın bu yönelim ona, dikkatle dinleme özelliği kazandıracaktır.

Aceleci tavşanlar, sabırsızdırlar ve hemen sonuca ulaşmak isterler, diğer katılımcıların dikkatini dağıtırlar.


KİŞİLİK TİPİ : “DEDİĞİM DEDİK” KATILIMCI

 • Farlı görüşlere saygı duyduğunuzu söyleyebilir veya doğrular üzerinde tartışmanız sunumu böleceğinden ona oturumun sonunda devam etmenizi önerebilirsiniz.

“Dediğim Dedik” ler kendi doğrularını mutlak doğru kabul ederler.


KİŞİLİK TİPİ : ANLAŞILMAZLAR

 • Onu rahatsız etmeyecek sorular ile sunumun içine çekmeye çalışın. Fikirlerini ifade edeceği ortamlar yaratın. Katılmamakta ısrar ettiği takdirde zorlamayın.

Beden dillerini / mimiklerini kullanmadıklarından, onlar için nasıl gittiğini anlayamazsınız, sinerjiyi düşürür, geribildirimde bulunmazlar.


 İyi bir eğitici şunları başarmıştır.

 • Anlattığı konunun özünü bilmek

 •        Analiz ve sentez yapabilmek

 •        Malzemeyi hazırlayıp kullanabilmek

 •        Dinleyicileri tanıyıp değişik konularda tepkilerini kestirebilmek

 •        Söylediklerine içtenlikle inanmak

 • Doğru bir uslupla konusunu aktarmak

  • Sorulara etkin cevap verebilmek 


Sonuç: Kapanış

İlk izlenim etkilidir ama sonsuza kadar süren, son izlenimdir.

Sonuç:

Özetle ve netliğe kavuştur

İlgi yarat

Konuyla ilgili bir uzmanın veya ünlü bir düşünürün bir cümlesini aktar

Mesajını vurgulayan, güçlendiren bir kısa öykü ile bitir

Aksiyona davet et


 • KONUŞMACININ AMACI

 • +

 • HEDEFİ

 • =

 • DİNLEYİCİNİN BEKLENTİSİ İLE UYUŞMASI

 • +

 • ANA MESAJIN ALGILANMASI


Son Sözler

Konuşmanızı bitirirkencebinizde mutlaka akılda kalıcı bir ‘son cümle’ olsun

Kapanışı yapmayı ve katılımcılara iyi dileklerde bulunmayı ihmal etmeyin

Asla “Bitti” demeyin !


“Liderlik güç kullanmak değil,

etrafını güçlü kılmaktır.”


Beden dili


 • BEDEN DİLİNİ DOĞRU OKUMAK

 • Dinleyicilerin beklentilerini,

 • Araya ihtiyaçlarının olup olmadığını,

 • Uyku durumlarını

 • İlgilerini ölçmenize yarar.

 • BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK

 • Dinleyicilerle iyi iletişim kurmanıza,

 • Bilgilerinizi daha rahat paylaşmanıza,

 • Kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olur.


“Ne söylediğinizdeğil, nasılsöylediğinizönemlidir.”

J. TSCHOHL


GÖZ TEMASI ÖNEMLİDİR..

 • NE TEHDİTKAR OLUN...

 • NE İLGİSİZ ....

 • ZAMANIN %75 İ GÖZ TEMASI İÇİN EN UYGUN SÜRE ..


Oturma şekilleri


YATAY DÜZEN


YUVARLAK DÜZEN


U düzen


GRUP ÇALIŞMASI


PROJE ÇALIŞMALARI


FARKLI EĞİTİM YÖNTEMLERİ

“Ne Öğretilecek?”

“Nasıl Öğretilecek?”


Sonuçları PAYLAŞ

OYUNU

UYGULA

GERÇEK HAYATA YANSIT

TARTIŞ


EĞİTİM SONRASI

DEĞERLENDİRME


Eğitim, bireysel amaçlarına ulaştı mı ?

Eğitim kurumsal amaçlara ulaştı mı ?

ORGANİZASYONUN KAZANCI NEDİR ?

KATILIMCININ KAZANCI NEDİR?

EĞİTMENİN KAZANCI NEDİR?


Başarı dileklerimle

 • www.gunsubaser.com

 • fark@gunsubaser.com

 • 0532 326 05 75


 • Login