Lss utj mningen ett n dv ndigt ont
Download
1 / 36

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?. Örebro 120426 Peter Sjöquist. LSS-utjämning bakgrund. Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?' - rhonda-garcia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lss utj mningen ett n dv ndigt ont

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?

Örebro 120426

Peter Sjöquist


Lss utj mning bakgrund
LSS-utjämning bakgrund

 • Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner

 • Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse

 • Omfördelning mellan kommunerna utifrån opåverkbara faktorer som speglar behovet av tjänster

 • Stora förändringar i kostnadsutjämningen 93 och 96


Lss utj mning bakgrund1
LSS-utjämning bakgrund

 • Länsvisa utjämningssystem vid införandet 94

 • Fler utredningar under 90-talet

 • Riktade statsbidrag 2001 – 2003 för höga kostnader och för höga individkostnader

 • Infördes 2004, översyn 2008


Lss utj mning bakgrund2
LSS-utjämning bakgrund

Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ?


Lss utj mning bakgrund3
LSS-utjämning bakgrund

Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ?


Lss utj mning bakgrund4
LSS-utjämning bakgrund

Hur ser kostnadsskillnaderna på länsnivå ut idag ?

Högst

Lägst


Lss utj mning bakgrund5
LSS-utjämning bakgrund

 • Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på ?

 • Strukturella skillnader

 • Demografi

 • Andel funktionshindrade

 • Historien (gamla vårdhemskommuner)

 • Utbudet

 • Olika behovsbedömningar


Lss utj mning bakgrund6
LSS-utjämning bakgrund

 • Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på forts ?

 • Behovsskillnader

 • Möjlighet att styra brukare till SoL eller LSS insatser (SoL insatser för funktionshindrade har inte ingått i diskussioner om kostnadsutjämningen)

 • Något annat


Lss utj mning bakgrund7
LSS-utjämning bakgrund

 • Alternativa metoder för utjämning

 • Strukturella faktorer i kommunerna som samvarierar med skillnader i behov av insatser (demografi)

 • Faktorer i andra trygghetssystem som samvarierar med skillnader i behov av insatser (t.ex. sjukersättning)

 • Historiken

 • Faktiskt verkställda insatser

 • Faktiska kostnader


Lss utj mning uppbyggnad
LSS-utjämning uppbyggnad

Vad gör utjämningssystemet ?

Örebro län får 541 kr/invånare från utjämningssystemet 2010


Lss utj mning uppbyggnad1
LSS-utjämning uppbyggnad

Grundläggande standardkostnad (vägt volymmått)

 • Antal verkställda beslut den 1/10 (SoS antalsstatistik) gånger genomsnittskostnaden för varje LSS- insats

 • Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans

 • Insatsen särskild anpassad bostad räknas ej med

 • Brukare som har både boende och personlig assistans räknas ej dubbelt

 • Daglig verksamhet endast personkrets 1 och 2


Lss utj mning uppbyggnad2
LSS-utjämning uppbyggnad

Grundläggande standardkostnad

Prislappar 2010


Lss utj mning uppbyggnad3
LSS-utjämning uppbyggnad

Beräkning av grundläggande standardkostnader


Lss utj mning uppbyggnad4
LSS-utjämning uppbyggnad

Personalkostnadsindex (pix)

 • Ska kompensera för skillnader i vård och omsorgstyngd

 • Beräknas genom att jämföra kommunens redovisade personalkostnader för LSS (enligt RS) med de genomsnittliga i landet.

 • Hänsyn tas till köpt verksamhet och betalningar till och från FK

 • 70 % av skillnaden mellan redovisade och genomsnittliga personalkostnader beaktas vid beräkning av index

 • Behövs det ?
Lss utj mning uppbyggnad7
LSS-utjämning uppbyggnad

Viktigt att analysera stora förändringar i pix mellan år

Beräkningen finns på SCB:s hemsida på kommunnivå

Problem med pix:

Antal ärenden mäts en gång per år kostnaderna avser hela åretLss utj mning uppbyggnad9
LSS-utjämning uppbyggnad

 • Två års eftersläpning i utjämningssystemet.

 • Utjämningen för 2012 baseras på antalsstatistik och

  ekonomisk redovisning för 2010.


Lss utj mning uppbyggnad10
LSS-utjämning uppbyggnad

Prognoser och möjligheter att korrigera och överklaga

Prognos 1 SKL slutet av april

Uppdaterat pix för de kommuner som lämnat in RS före 17/4

Prognos 2 SKL mitten av juni

Preliminärt utfall SCB 1 oktober

Utfall SCB ca 20 december

Reviderat utfall SCB Början av mars + beslut från Skatteverket

Skatteverkets beslut kan överklagas inom 3 veckor efter det kan överklagan ske till Regeringen men beaktas endast om synnerliga skäl finns


Lss utj mning uppbyggnad11
LSS-utjämning uppbyggnad

Prognos 1 för 2013


Lss utj mning uppbyggnad12
LSS-utjämning uppbyggnad

Prognos 1 för 2013Lss utj mning p verkbarhet
LSS-utjämning påverkbarhet

 • Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunerna själva

 • Diskussion om påverkbarhet har funnits hela tiden

 • Uppdatering av pix

  SKL:s ställningstaganden:

 • Bättre med ett utjämningssystem än utan

 • Ibland har en koppling till huvudmannaskapsfrågan funnits

 • Utjämningsystemet bör följas upp och förbättras

 • Frihet under ansvar för kommunerna


Lss utj mning p verkbarhet1
LSS-utjämning påverkbarhet

Antal verkställda beslut

 • Fler insatser per brukare

  1,69 insatser per brukare 2011 svag sjunkande tendens

 • Överströmning från SoL till LSS insatser

  Svår fråga, lagarna är överlappande

  handlar delvis om personkretsdefinitionen

  och om effektivitetsaspekter


Lss utj mning p verkbarhet2
LSS-utjämning påverkbarhet

 • Antal verkställda beslut

 • Olika tillämpning av 65 års gräns (ingen formell gräns finns) andel 7 % 2011

 • Definition av insatserna (exempel boendestöd)

 • Mättidpunkten 1/10


Lss utj mning p verkbarhet3
LSS-utjämning påverkbarhet

Antal verkställda beslut

Personer över 65 år 111001


Lss utj mning p verkbarhet4
LSS-utjämning påverkbarhet

Kostnader

 • Fördelningar t.ex. mellan SoL och LSS

 • Billiga insatser (ex särskilt anpassad bostad)

 • Löneläget

 • Personalkostnader kontra köp av verksamhet

 • Vad händer vid besparingar


Lss utj mning p verkbarhet5
LSS-utjämning påverkbarhet

Hur minska påverkbarheten

 • Kontroll av underlag

 • Flera mätningar av ärenden under året

 • Ta bort pix eller minska påverka på standardkostnaden


Lss utj mning p verkbarhet6
LSS-utjämning påverkbarhet

Alternativa modeller för utjämning

 • Hitta andra opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnadsskillnaderna

 • ”Strutmodell” utifrån historiska skillnader

 • Ta enbart med de insatser med störst påverkan på kostnadskillnaderna.


Lss utj mning p verkbarhet7
LSS-utjämning påverkbarhet

Hur kan en kommun påverka utfallet?

 • Fler insatser per brukare

 • Ta bort 65 års gränsen (om man har en sådan)

 • Påverka så att fler väljer LSS framför SoL insatser

  Ska man försöka påverka utfallet i utjämningen?


Utvecklingen inom lss verksamheten
Utvecklingen inom LSS-verksamheten

Antal personer med insatser 2011 63 300

Ökning 2000-2011: Antal personer + 39 %

Antal insatser + 33 %


Utvecklingen inom lss verksamheten1
Utvecklingen inom LSS-verksamheten

Kostnadsutveckling i fasta priser årlig förändringUtvecklingen inom lss verksamheten3
Utvecklingen inom LSS-verksamheten

 • Aktuella utredningar

 • Fuskutredningen (SOU 2012:6)

 • Åtgärder mot fusk

 • Övervältring mellan huvudmän

 • Kostnadsutvecklingen

 • Sjuklöner för privata utförare av personlig assistans

 • Schablonersättningen


Utvecklingen inom lss verksamheten4
Utvecklingen inom LSS-verksamheten

 • SKL:s ställningstaganden:

 • Skrivelse till regeringen om förstatligande av assistansen tillsammans med FK

 • Yttrande fuskutredningen

 • Skrivelse till regeringen med begäran om översyn

 • av LSS-utjämningen


ad