AKILLI EVLER - PowerPoint PPT Presentation

Akilli evler
Download
1 / 36

 • 297 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKILLI EVLER. Hazırlayanlar; Barış ÇAKIROĞLU 2008010612011 Ömer DELİBAŞ 2008010612063. AKILLI EV NEDİR?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AKILLI EVLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akilli evler

AKILLI EVLER

Hazrlayanlar;

Bar AKIROLU2008010612011

mer DELBA2008010612063


Akilli ev ned r

AKILLI EV NEDR?

Akll ev, yaanan yerdeki insanlarn elektronik ortamda bir araya gelip yaam kolaylatrmasyla oluur.Yani binann iindeki her sistemin birlikte almasnn salad akll alma ortamna akll ev diyebiliriz.Akll evler, yaayan bir organizmaya dnm binalardr.Bu ortamlar otomasyon sistemleri ve sensrleri ile tepkinize karlk veren sistemler barndrr.


Akilli ev n kisa tar h es

AKILLI EVN KISA TARHES

Akll ev fikri ilk olarak 1980lerin banda ortaya kt.

Trkiyede ilk uygulama ise 1984 ylnda yaplmtr.

lk uygulamalarda, sradan her hangi bir fiziksel engeli olmayan insanlarn ev konforu dnlmt.

reticiler, bir sistemi btnn entegre etmeyi amalamamlard ancak bireysel olarak kontrol edilebilecek birok rn eidi ortaya kt.(Enerji kontrol nitesi,gvenlik sistemi,k kontrolclerigibi)


Akilli evlerde kullanilan ev aletler ve levler

AKILLI EVLERDE KULLANILAN EV ALETLER VE LEVLER

Buzdolab: Mevsim farkllklarna ve kullanm alkanlklarna gre soutma ve dondurma seviyelerini otomatik olarak ayarlar.

amar makinesi: amar tr, miktar ve kirlilik oranna gre ykama ve parlatma stratejilerini belirler.

Ocak: Piirilecek malzemenin en ksa srede ve minimum enerji sarfiyatyla piirir ayrca piirilen rnlerin yanmasn ve tamasn nler.

Elektrik sprgesi: Sprlecek zemine ve toz miktarna gre enerji sarfiyatn ve motorun emi gcn ayarlar.

Klima: Ortam scaklna gre gerekli soutmay ve enerji tasarrufunu otomatik olarak yapar ayrca ilk altrmalarda gereksiz enerji harcamalarn engeller


Akilli evler n avantajlari

AKILLI EVLERN AVANTAJLARI

Gvenlik salar.

Konfor salar.

Zaman ve enerji tasarrufu salar.

Fiziksel veya zihinsel rahatszlk yaayan insanlarn hayatn kolaylatrr.

Sorumluluklar azaltr.


Akilli evler n dezavantajlari

AKILLI EVLERN DEZAVANTAJLARI

Uzaktan eriimle sisteme dahil olunma ihtimali, bizim kontrolmzde olan evimizin kontrolnn, bakalarna gemesine sebep olabilir.

Sistemin kontrolnde oluabilecek aksaklklar beklenmedik sonular dourabilir.(rnein,nem sensorunun hasar grmesiyle baheniz gereinden fazla sulanabilir ya da susuz kalabilir.)

nsan tembellie itip daha monoton bir hayat yaanmasna sebep olabilir.


Akilli evlerde beklent ler

AKILLI EVLERDE BEKLENTLER

Gvenlik ve emniyetin arttrlmasna ynelik olmas

Konfora ynelik olmas

Basitlik ve kullanm kolayl olmas

Enerji tasarrufuna ynelik sistemler olmas

Fiziksel engelli insanlara ynelik sistemler olmas beklenmektedir.


Ev otomasyonu le enerj tasarrufu sa lama

EV OTOMASYONU LE ENERJ TASARRUFU SALAMA

Enerji giderlerini arttran ve gereksiz enerji tketimine neden olan en byk etkenler:

Gereksiz yere ak braklan klar,

Ksa srelerde hzl stma ve soutma salamak iin, yksek seviyelerde altrlan stma ve soutma sistemleri

Evin kullanlmayan blgelerinin stlmas

Gn ndan gerektii kadar faydalanamama

amar ve bulak makinesi gibi fazla elektrik tketen cihazlarn akll sayalarla uyumlu olarak indirimli saatlerde altrlmamas,

Istma ilemlerinin otomasyonla denetimi bir evin s enerjisi tketimini %10 , gereksiz klarn sndrlmesi, yaklan klarn %90 parlaklkla yaklmas, cihazlar ucuz tarife zamanlarna gre programlanmas gibi yntemler ise elektrik enerjisi tketimini %30 a varan oranda azaltabilir.


Tasarlanan b nanin konstr kt f yapisi ve zell kler

TASARLANAN BNANIN KONSTRKTF YAPISI VE ZELLKLER

Balkesir ilinde villa tipinde rnek bir konut tasarlanmtr. Tasarlanan yap, modern mimari tarzla yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanan evreye duyarl enerji etkin bir tasarm anlay ortak paydasnda ekillenmitir. Binada yaltm, yamur suyu toplama sistemi, enerji depolama sistemleri, s pompas, fotovoltaik termal sistem, rzgar trbini, doal havalandrma, Ar gne nmn nlemek iin aktif ve pasif sistemler kullanlmtr.


Akilli evler

1.ATI SSTEM DZAYNI

ki at dzlem izgisi arasndaki aklktan rzgar hareketiyle hava akm olumakta ve atnn soumas salanmaktadr. Bu sayede yazn at katlarnda ar snma sorunu byk oranda ortadan kaldrlmtr. Kanat eklindeki st at yaps ayrca direk Gne nlarn tutarak aadaki atya bir glgeleme grevi de oluturmaktadr.

2. GLGELEME

Yaz uygulamalar iin bina d kabuu ile cam yzeyi arasndaki sera etkisini azaltmak iin, Gne nlarn yanstan beyaz renkli stor perde sistemi ile bina d duvarndaki s kazanc azaltlmaktadr.


Akilli evler

3.TROMBE DUVARI UYGULAMASI

Sistemde d cephe cam ile kapland iin cama yapk olan duvarlarda trombe duvar sisteminden yararlanld. Dardan bakldnda d cephenin byk bir blm cam olarak grlmektedir. Ancak i ksma girildiinde duvar yapsnn yar yarya cama yapk ekilde trombe duvar ve ift caml sistemden olutuu grlmektedir. Trombe duvar sistemi ile hem caml olan d ksmdaki s transferi byk oranda azaltlm hem de ek s kazanc salanacaktr. Duvar direk gne gren ksmna iki ynl panjur sistemi yerletirilmitir. Bu panjur sistemini bir yzeyinde siyah kaplama dier yzeyi ise yanstc zellii olan bir sistemden olumaktadr. Otamatik bir sistem sayesinde kn panjurun siyah ksm gne n absorbe ederek snmaya katk salayacaktr. Yazn ise dier yzeyi evrilerek gelen Gne nlarn yanstarak stmay azaltacaktr.


Akilli evler

4. YAMUR SUYU TOPLAMA SSTEM

atnn V eklindeki yaps sayesinde yamur sular kolaylkla merkezde toplanabilmektedir. Merkezde toplanan yamur suyu binann dndan grlmeyecek ekilde bir boru sistemiyle bodrum kattaki depoya iletilmekte ve deiik amalarda (bahe sulama, banyo, temizlik vb.) kullanlacaktr. Ya sularnn kullanlabilmesi iin at rt malzemeleri kanserojen madde iermeyen malzemelerden seilmitir.

5.SICAK VE SOUK ENERJ DEPOLANMASI

Akam rzgar trbininden salanacak olan elektrik, serpantin yntemiyle buz depolama sisteminde kullanlacak ve gndz soutma ihtiyacnn bir ksm bu sistemden karlanacaktr.Sistem ounlukla pik ykler olutuunda devreye girecektir.Scak su ise fotovoltaik termal panellerden salanarak yaltml bir depo sisteminde depolanacaktr.


Akilli ev s stemler

AKILLI EV SSTEMLER

 • Gvenlik sistemi

 • Aydnlatma sistemi

 • Perde ve panjur sistemleri

 • klimlendirme sistemi

 • Konfor sistemi

 • letiim ve multimedya sistemi

 • Kar-Buz eritme sistemleri


Akilli evler

AKILLI EVLERDE AYDINLATMA

Kullancnn ruhsal durumuna gre farkl kombinasyonlarda ve seviyelerde i ve d aydnlatmas salanabiliyor.Akll ev sistemlerinin kontrol edebilmesinin eitli yollar vardr.Aydnlatma durumlar, nceden programlanabilir.Kitap okunurken, Tv izlenirken ya da alrken gerekli olan k dzeyleri nceden programlanp duvar panellerinden kolayca deitirilebiliyor.Evin i ve d mekanlarnda yer alan tm klar, her odadan kontrol edilebiliyor

Evin eitli yerlerine yerletirilmi olan k sensorleri istee gre hava kararnca; klarn yanmasn, perdenin kapanmasn, panjurlarn kapanmasn salar, garaj kapsnn aldn alglar ve garaj-ev arasnda yolu gsterici aydnlatma yapar.


Akilli evler

PERDE VE PANJUR SSTEMLER

Panjur ve perdelerin her gn komut vermeden otomatik alp kapanmasnn salanabilecei gibi iletiimsel hareketlere de duyarl hale getirilebilir.Evden ayrlrken tek tua basarak tm panjurlarn ok ksa bir srede kapanmas salanabilir.rn; gneli ya da rzgarl bir gnde panjurlarnz d mekanda bulunan hava durumu istasyonundan ald bilgi dorultusunda otomatik kapanr.Rzgarl ve souk havalarda panjurlarnz otomatik kapanarak mekandaki s kaybn nler bu sayede enerji tasarrufu salar.


Akilli evler

KLMLENDRME SSTEM

Tatil ya da i dn,arabadayken,eve ulaldnda i mekann istenen scakla nceden ulamas salanabiliyor.Bu ekilde yalnzca evin ss deil havalandrmas da kontrol edilebiliyor.ou insan snn ka derece olmas gerektiiyle ilgili bilinli hareket etmiyor.Yalnzca ortamn scak olmas yaz aylarnda ise serin olmas yeterli oluyor.Akll sistemler sayesinde optimum scaklk dzeylerinin batan ayarlanmas salanyor.Bu sistemle geceleri daha serin gndzleri daha scak bir iklimlendirme ayarlanabiliyor.Tatildeyken, sadece borularn donmasn nleyecek kadar s ayarlanabiliyor.Bylece enerji tasarrufu yaplabilirken eve dn vaktinde s kendiliinden artarak kullancy karlyor.Yaz aylarnda salkl doal havalandrma herhangi bir s enerji kayb olmadan salanabiliyor.


Akilli evler

Bununla birlikte,yeni gelitirilen sistemlerden bir tanesi de zemin stma sistemlerinin yazn da soutma iin kullanlabilmesidir.Borular, gne enerjisi ile soutulmu suyla dolduruluyor ve geleneksel soutma sistemlerine gre ok daha fazla enerji tasarrufu salyor.Istma iin ise yine geni gne enerjisi depolar kullanlyor.Gerektii durumlarda buhar kazan eklenebiliyor.


T rk ye dek akilli b na kavrami

TRKYEDEK AKILLI BNA KAVRAMI

Dnyada tkettirebilme kavramnn nem kazanmasyla birlikte, geri kalm toplumlarda, insanlarn kendisini farkl klabilme gds korkun lde gelimeye balamtr.Bu nedenle bilinsizce yeniyi yakalamak abas ile baarsz ve taklit rnekler olumaya balamtr.

Bir yapnn tam anlamyla akll saylabilmesi iin tasarm srecinden itibaren merkezi denetim ve iletmeyi salayan alt sistemler ile bir btn olarak ele alnmas gerekmektedir.Trkiyede yaklak olarak 1990larn bandan itibaren akll bina uygulamalarn grmekteyiz fakat ne yazk ki lkemizdeki yaklamla yapda sz edilen sistemlerden yalnz bir tanesinin bulunmas aklllk iin yeterli grlmektedir.


Akilli evler

lkemizde akll binalarla ilgili bir dier sorun ise mimarlardr.Baz zel rnekler dnda akll bina projeleri mimarlar tarafndan tasarlanmakta ve akllandrlmas iin mhendislere gnderilmektedir.Bu yaklam ile birlikte bakm, kontrol, hijyen ve gvenlik gibi sistemler aksamalar meydana getirmektedir.


Bankasi kuleler

BANKASI KULELER

Yapm tarihi: 1996-1999

Yeri: 4. Levent,stanbul

Arsa alan: 26000 m2

Bina ykseklii:181,1 m

Cam tr:Reflekte cam sistemi

HVAC: %100 klimlendirme

Aydnlatma sistemi :Enerji tasarruflu Flouresan

D aydnlatma fotoselli sistem mevcuttur.

Yangn sistemi:Duman/scaklk dedektrleri, spinkler sistemi, gazl sndrme sistemi

Gvenlik sistemi: CCTV, kartl gei sistemi,X-Ray cihaz, Gvenlik elemanlar


Akilli evler

Trkiyenin en akll 2. binas olarak tannan Bankas Kuleleri ayn zamanda Trkiyenin en yksek 4. binasdr.Kulelerin giydirme cephe uygulamasnda da Trkiyede ilk defa uygulanan bir sistem olan panel sistem tercih edilmitir.Her kat iin kat yksekliinde ve modler genilikte prefabrik olarak imal edilen cephe panelleri kat deme kiriine monte edilmitir.Bylelikle deprem srasnda her panelin bamsz hareket etmesi salanm,ayrca montaj nokta saysnn en aza indirilmesi sonucu, montaj hatalarndan oluabilecek yaltm problemleri de ortadan kaldrlmtr.


Akilli evler

Kullanlan sistemler:

Istma

Klima

Havalandrma

Nemlendirme

Is geri kazanm sistemleri

Yangn alglama ve sndrme

Uyar sistemleri

Merdiven basnlandrma sist.

Aydnlatma

Gvenlik

Bahe sulama


Akilli evler

Bu sistemler sadece bir otomasyon sistemine entegredir.Bu ekilde bir dokunula, enerjiyi en aklc ekilde kullanarak minimum enerjiyle maksimum konfor salanmaktadr.Yangn ve deprem gibi acil durumlarda uygulanacak olan otomasyonun en ksa srede, kullanc hatalarna izin vermeden altrlabilmesi salanabilmektedir.

kulelerindeki bu sistem ortam scakln, hava kalitesini ve klima koullarn; deien d hava koullar, gne nlar, insan ve makinelerin yayd slar karsnda optimum bir dzeyde tutabilmektedir.Ayrca i kulelerinde otomasyon sistemi ile enerjinin en akll ekilde kullanmn salamak amacyla eitli stratejiler uygulanmaktadr.Bina iindeki havann kalitesini devaml lerek gerekli olan taze hava miktarlarnn ayarlanmas, bu havann filtrelenmesi, stlmas,soutulmas ve nemlendirilmesi.


Akilli evler

Bunlara ek olarak Kulelerinde;

Aydnlatmalarn zamana gre alp kapatlmas

Gerektii zaman d havann direkt olarak bina soutmasnda kullanlmas

Binadan dar verilen atk havann ssnn eitli yntemlerle geri kazanlp tekrar kullanlmas

evreye s yayan cihazlarn ssnn kazanlarak scak su kullanmna ynlendirilmesi

Topraa yerletirilen nem sensorlerinden kumanda alarak fazla sulamann engellenmesi

Bir yangn durumunda insan yaamn kurtarmak iin gereken tm nlemler ncelikle otomatik olarak alnabilmektedir.


Stanbul d nya t caret merkez

STANBUL DNYA TCARET MERKEZ

Yapm tarihi: 1998-2000

Yeri: Bakrky,stanbul

Arsa alan: 87329 m2

Bina ykseklii74.7m

Cam tr:Reflekte lamine,ift cam sistemi

HVAC: %100 klimlendirme

Aydnlatma sistemi :Enerji tasarruflu Flouresan

D aydnlatma fotoselli sistem mevcuttur.

Yangn sistemi:Duman/scaklk dedektrleri, gazl sndrme sistemi

Gvenlik sistemi: CCTV, kartl gei sistemi,X-Ray cihaz, Gvenlik elemanlar


Akilli evler

DNYA TCARET MERKEZNN ISITILMASI

Kazandan elde edilen scak akkan klima santrallerine verilerek, maazalara stlm ve nem oran ayarlanm hava verilmektedir. Maazalarda mevcut VAV niteleri klarndaki, termostat kontroll stma serpantinlerine de scak akkan gnderilerek maazalarda ihtiya duyulan ortam scakl elde edilmektedir.

DNYA TCARET MERKEZNN ATIK SULARI DEERLENDRMES

Atk sular Ayamama Deresi yaknndaki artma tesisinde toplanarak biyolojik yntemle alan artma ilemine tabi tutulur. Artlan su, ihtiyaca gre bahe sulama ilerinde kullanlr. Fazla su Ayamama Deresine dearj edilir. Bina ve otopark alanlarnda toplanan yamur ve taban suyu terfi istasyonundaki yamur suyu pompalaryla Ayamama Deresine dearj edilmektedir.


Yapi kred bankasi operasyon merkez b nasi

YAPI KRED BANKASI OPERASYON MERKEZ BNASI

Binann her kat demenin altndaki bir hava akm sistemi kullanlarak havalandrlmaktadr. Hava, ykseltilmi demedeki zgaralardan dk dzeyde salanmakta ve doal bir ykselile tavana yneltilmektedir.

Scaklk deiimlerini azaltmak iin i yzeydeki betonarme unsurlar plak braklmtr.


Di t caret kompleks

DI TCARET KOMPLEKS

D Ticaret Kompleksinde aydnlatma tasarm gn na dayaldr. Ofis mekanlarnn yer ald katlarda atriumdan alnan gn i mekanlara iletilmektedir. Kullanlan cam blmelerle ofis alanlar da aydnlatlmaktadr. Gn nn yannda yapay aydnlatma elemanlar da fazla sayda kullanlmtr. Gn ve dimmer kontroll enerji etkin yapay aydnlatma sistemi uygulanmtr. Aydnlatma sistemi, bina otomasyon sistemi tarafndan kontrol edilmektedir


Commerzbank merkez b nasi

COMMERZBANK MERKEZ BNASI

Almanya, Frankfurtta bulunan bu bina Avrupann en yksek ofis binasdr. Dnyann sayl akll binalarndan biri olan Commerzbank, bina ve ofis otomasyon sistemlerini kullanarak minimum enerji tketimi ile maksimum performans yakalayan ekolojik bir binadr. Binann plan gen bir atrium evresinde dzenlenen alma alanlarndan olumaktadr.

Atrium her 12 katta bir yatay bir cam blge ile ayrlarak hava ak ynlendirilmi bylece baca etkisi ortadan kaldrlmtr.


Rwe tower

RWE TOWER

Dnyann ilk ekolojik kulesi olan RWE kulesinin silindirik formu tm katlarda hava aknn dey sirklasyonunu ve diyagonal havalandrmay kolaylatrmaktadr. Binadan atlan hava kn, s geri kazanm salamak iin dey borularla merkezi tesise gnderilmektedir. Cephe, kn kombine gne koruyucu elemanlar ile iyi bir yaltm yazn ise etkin solar koruma salamaktadr.


Bahreyn d nya t caret merkez

BAHREYN DNYA TCARET MERKEZ


Akilli evler

kiz kulelerden oluan bu yap 240 m yksekliinde ve birbirine 3 kpr ile baldr. Her kprye bir tane rzgar trbini taklmtr. Bu gkdelenler, rzgar birbirleri arasna ynlendirerek ve hzn arttrarak projenin verimini artryorlar. Bunun yannda bu gkdelenlerin kendine has esiz ekillere, kprler arasndaki basn farkllklarn minimuma indirgemeyi salayarak, ykseklik arttka rzgar hznn artmasndan dolay oluabilecek farklar minimuma indirgiyor ve trbinler arasnda eit bir rzgar hz dalm salam oluyor. Bu zelliklerin tm de, jeneratrlere g salamada ekstra verimlilik elde etme imkan veriyor.


Akilli evler

BZ DNLEDNZ N

TEEKKR EDERZ


 • Login