SINIF YÖNETİMİ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

SINIF YÖNETİMİ PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SINIF YÖNETİMİ. Prof.Dr. Mustafa Ergün. 1. 1. 1. SINIF YÖNETİMİ. “ Düşündüğünüzden daha karışıktır.”. H iç düşündünüz mü ?. Aynı sınıfa derse giren öğretmenlerden bazıları niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler ?

Download Presentation

SINIF YÖNETİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sinif y net m

SINIF YÖNETİMİ

Prof.Dr. Mustafa Ergün

1

1

1


Sinif y net m

SINIF YÖNETİMİ

“Düşündüğünüzden daha karışıktır.”


H i d nd n z m

Hiç düşündünüz mü?

 • Aynı sınıfa derse giren öğretmenlerden bazıları niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler?

 • Bir sınıftaki öğrenciler, öğretmen değiştiğinde niçin öncekinden oldukça farklı davranış gösterirler?

 • Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar?

AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ *** SINIF YÖNETİMİ *** Ergün – Özsüer - Karataş


Sinif y net m

Sınıf Yönetimi, eğitimin en ciddi ve önemli alanıdır !

 • Etkili ve başarılı bir öğretim ortamını şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.


Sinif y net m

Sınıf Yönetimi, öğretmenin

Sınıftaki zamanı etkili kullanmak,

İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak,

Ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek

için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.


Sinif y net m

 • SORU ?

 • Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir.

 • Öyleyse nedir?


Sinif y net m

CEVAP

Sınıf kurallarının olmaması ve

ne yapılacağının bilinmemesidir!!!


Sinif y net m

YÖNETİM FONKSİYONLARI


Sinif y net m

Her sınıf için geçerli bir sınıf yönetimi modeli yoktur.

Çünkü okul düzeyi, ders, öğrencilerin sosyal ve psikolojik özellikleri, öğretmenin bilgisi ve kişiliği gibi faktörler sınıf yönetimini değiştirir.

What works in one class or school may not work in another


S n f y netiminin de i kenleri

Öğretmenin kişiliği

Öğrenciler (eski öğrenciler – bugünkü öğrenciler)

Dershane (sınıf, atelye, spor salonu, lab)

Hangi gün ve hangi saat

Ders ve önceki ders

Sınıfta olup bitenler

Sınıf Yönetiminin Değişkenleri


Sinif y net m

Sınıf Yönetiminin unsurları:

 • Sınıf iklimi

 • Örgüt

 • Motivasyon

 • İlişkiler

 • Müdahale

 • “Bütün bunlar ustaca düzenlenmeli ve kullanılmalıdır.”


S n f y netiminin boyutlar

Sınıf Yönetiminin Boyutları

 • Psikososyal yönetim(sınıfın psikolojik ve sosyal dinamikleri)

 • Fiziki ortam yönetimi(sınıf düzeni ve malzemeleri, ekipman)

 • Öğretimsel yönetim(haftalık program, gruplama, ders planı)

 • Örgüt yönetimi(kişiler arası ilişkiler, çalışma ortamı)

 • İşlemler yönetimi(sınıf kuralları ve uygulanmaSı)

 • Davranış yönetimi (istenen ve istenmeyen davranışlar)


Sinif y net m

Sınıftaki öğrencilerin farklı kültürel değerleri ve dünya görüşleri vardır:(Onların belli kritik durumlar karşısında ne düşündüğünü ve ne yapabileceğini öğrenin)


Sinif y net m

Bugün Türkiye’de politika, spor, sanat, ekonomi vs alanlarında başarılı olmuş insanlara bir bakın...

 • Onlardan kaç tanesi okulda iken öğretmenleri tarafından değerli öğrenciler olarak kabul edilmiş?

 • Belki de hiçbiri!

 • Okul, öğrencinin geleceğini %100 tahmin edemez.


Sinif y net m

Sınıf Yönetimi, öğretmen ve öğrenciler sınıfa girmeden önce başlar!

Öğrencilerin tanınması, konunun bilinmesi, motivasyon, güç dengesi, sosyal etkileşim vs.


Sinif y net m

Bir öğretmenin korkulu rüyası

 • Yeni bir sınıf

 • Sınıfta açık bir muhalefet

 • Gürültülü sınıflar

 • Sınıfı kontrol edememe

 • Utanma, öfke ve hayal kırıklığı duyguları

 • İşini yapmak için gerekli aletlerin olmaması


Sinif y net m

Okulun ilk günü çok önemlidir

Okulun ilk günü yaptığınız şey, sizin daha sonraki bir yıl içinde başarı ve başarısızlığınızı belirler. Sınıfınızı, okulun ilk günü kazanıp veya kaybedeceksiniz.


Sinif y net m

 • İlk etkileme ve etkilenme çok önemlidir.

 • Ne olduğu değil nasıl algılandığı önemlidir.


Sinif y net m

 • Sınıf Yönetiminin Dili

 • Mümkün olduğu kadar mütevazi ol

 • Gereksiz çatışmalardan kaçın

 • Saygılı ve pozitif ol

 • Bir “olay”dan sonra normale dön

 • Kararlı ol, saldırgan olma

 • Sınıfın dışındaki “olay”larla da ilgilen


S n fta kullan lan dil ok nemlidir

Sınıfta kullanılan dil çok önemlidir.

·   “Bu uyduruk kağıtları bir daha görmek istemiyorum.”

·   “Susun! Yoksa. . .”

“Siz zaten bunu anlamazsınız ki!..”

·   “Ne zaman çalışıp öğreneceksiniz?!..”

Öğrencilere söz geçiremeyen, kimsenin dinlemediği ve ciddiye almadığı öğretmen

Öğrencilerin zamanını çalan, pekiştireç vermeyen, saygısız ve soğuk yüzlü öğretmen


Sinif y net m

 • Dinle, dinle, dinle...

 • Öğrencilere isimleriyle hitap et.

 • “Lütfen” ve “Teşekkür ederim.” sözlerini sık kullan.


Sinif y net m

Sınıf Yönetimi nerede başlıyor?

Öğretmen:Eee, Ahmet, okuldaki durumun hakkında ne düşünüyorsun?

Ahmet: Oldukça iyi, tahmin ederim.

Öğretmen: Şimdiye kadar 80 kredi alman gerekirdi. Kaç kredi aldın?

Ahmet: Herhalde 40 civarında.

Öğretmen: Buna oldukça iyi mi diyorsun?

Ahmet: İyi değil, değil mi?

Bu durum, iyi bir yönetimin başlangıcı olabilir mi?


Sinif y net m

Karşı karşıya gelme / İnkar

Öğretmen: Ahmet, her zaman derse geç kalıyorsun..

Ahmet: Hayır, geç kalmıyorum!

Öğretmen: Sen mi?! Daha bugün geç kaldın.

Ahmet:Tamam, bugün geç kaldım. Ama siz “her zaman” diyorsunuz.

Öğretmen: Tamam, tamam,her zaman değil. Ama çoğu zaman.

Bu gibi çatışmalarla sınıfta karşı karşıya kalmamaya çalışınız. Öğrenci ile bire bir daha sonra görüşünüz.


Sinif y net m

Eğer duygu ve düşüncelerimizi yeniden yönlendirebilseydik, hareketlerimizi yeniden düzenleyebilseydik, sadece bir takım acılardan kolaylıkla kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda onların büyük bir kısmını daha başlangıçta önleyebilirdik.14. Dalai Lama


S n fta 4 tip retmen vard r

Sınıfta 4 tip öğretmen vardır

Orkestra gibi yöneten

Dış motivasyon var, öğrencileri kendi yönlendirir, kısa hedefler peşinde koşar, “benim sınıfım”

Kolaylaştırıcı

Öğrencileri motive eden, ortak sorumluluk hissi veren, sadece sınırları çizen, “bizim sınıfımız”

Egemen öğretmen

Kesin itaat ister, kuralsız cezalandırma, patron her zaman öğretmen, negatif enerji

Serbest bırakıcı

Öğrenci ilgilerine göre onları serbest bırakan, sınırların tam çizilmediği, karmaşık sınıf ortamı


Yeni retmenlerin s n f y netimi hatalar

Yeni öğretmenlerin Sınıf Yönetimi hataları

 • Ne isteyip ne istemediklerini bilmezler.

 • Teşekkür ve övgünün sınırını bilmezler.

 • Bir öğrenci veya grupla çok ilgilenip sınıfın geri kalanını ihmal ederler.

 • Öğrencilerin dikkatini çekmeden yeni bir konuya başlarlar.

 • Çok hızlı ve bazen de cırtlak konuşurlar.

 • Bir yerde çok ayakta veya oturur kalırlar.


Yeni retmenlerin s n f y netimi hatalar devam

Yeni öğretmenlerin Sınıf Yönetimi hataları (devam)

 • Sınıf kurallarını tam koymadıkları için çelişkili hareket yaparlar.

 • Beden dilini ve yüz ifadelerini doğru kullanmazlar.

 • Sınıfın belli bir kısmıyla ders yaparlar.

 • Öğrencileri sınıfın huzurunda azarlarlar.

 • İstenmeyen davranışlara zamanında müdahale etmezler. Vs.


Sinif y net m

Tartışma konuları

İyi yönetilen bir sınıfın özellikleri nelerdir?

Hangi öğretmeninizle hala iletişimdesiniz, neden?

Sınıf yönetimi bakımından hatırladığınız en iyi ve en kötü öğretmen tipleri ve davranışları

Sınıfta “sorunlu” öğrenci kimdir ve “sorun” olan nedir?


 • Login