Název projektu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Název projektu : Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název projektu : Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity : III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce - charakteristika Číslo vzdělávacího materiálu : VY_32_INOVACE_13_6

Download Presentation

Název projektu : Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Název projektu: Moderní škola

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526

 • Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 • Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce - charakteristika

 • Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_6

 • Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová

 • Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Maturitní písemná práce - příprava


ČESKÝ JAZYK PÍSEMNÁ MATURITNÍ PRÁCE

Základní informace

Charakteristika jednotlivých slohových útvarů

Rady, časté chyby…


Charakteristika

slohový útvar, kterým vystihujeme povahu

(charakter) člověka. Zachycuje kromě

vnějších znaků (popisu) i znaky vnitřní –

duševní vlastnosti, temperament, zájmy,

nadání, schopnosti, povahové rysy, které

se projevují v jednání, ve vztahu k jiným

lidem.

Charakteristika přímá: vlastnosti

pojmenujeme přímo (je lakomý,

dobrosrdečný, veselý, baví celou

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

společnost, je introvert…)

Charakteristika nepřímá: využijeme

krátkých situací ze života, krátkých

vypravování, abychom demonstrovali

příslušný rys povahy. (Např.: Ve větší

skupině lidí ho nepřehlédnete – uslyšíte

jeho hlasitý hovor a uvidíte výrazné

Oblečení…)

Přímá a nepřímá charakteristika by se

měla střídat, nezapomínejte využít

nepřímou charakteristiku!

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

Kompozice charakteristiky: obvykle

začínáme údaji potřebnými k první

informaci (stáří osoby, zaměstnání,

celkový zevnějšek). Pak přecházíme k

rysům povahy (kladným i záporným).

Zabýváme se těmi vlastnostmi, které

jsou pro danou osobu příznačné,

kterými se odlišuje od jiných.

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

Příklad osnovy:

1) úvod – seznámení charakterizovanou

osobou, zdůvodnění výběru, náš vztah k

ní, povšechná informace2) popis vnějšího vzhledu - oči (tvar,

barva, výraz), ústa, vlasy (barva, délka,

účes), výraz obličeje, postava (výška,

váha), chůze (rychlá, pomalá),

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

jiné typické vnější znaky (výrazné pihy,

dlouhé a sytě barevné nehty, dlouhá

chodidla, výrazná mimika, gesta, způsob

řeči, zvyky…)

Na pomezí mezi popisem vnějšího

vzhledu a vlastní charakteristikou stojí

popis typického oblékání, oblíbených

barev, oblíbeného jídla, hudby, filmů atd.

3) vlastní charakteristika – je spojena s

hodnocením. Můžeme se dotknout

několika oblastí:

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

a) vztah k lidem – jednání s cizími

lidmi, se staršími lidmi, s rodiči a přáteli,

ochota pomoci, čestnost, spolehlivost,

přívětivost, pozice ve školní třídě,

oblíbenost, skromnost, aktivita a iniciativa

b) vztah k přírodě – má, nebo nemá ji rád,

chodí do ní, šetří ji – třídí plasty,

nevyhazuje věci zbytečně, pracuje na

zahrádce, bruslí, jezdí na kole….

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

c) vztah k práci – svědomitost, pečlivost,

aktivita, ukázněnost, nebo opaky těchto

vlastností, šikovnost na určitý druh

činnosti, oblíbené činnosti, učební snaha a

výsledky, brigády, zaměstnání, práce

doma, iniciativa, aktivita, energičnost a

nápady…

d) nadání a schopnosti – můžeme

zhodnotit typ temperamentu (sangvinik,

flegmatik, melancholik, cholerik),

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

introvert – extrovert, typ piknický,

astenický a atletický, studenti rádi k

charakteristice využívají astrologických

znamení, ve kterých je charakterizovaný

člověk narozený…. Do této části patří i

zájmy (hra na hudební nástroj, rybaření).

Můžeme uvést i plány, které má

charakterizovaná osoba touhu uskutečnit.

e) vztah k sobě – má se rád, nebo ne?

Sebevědomí, plány na seberealizaci,

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

do budoucnosti, hodnocení sama sebe,

životní vzory, jaký by chtěl být?

f) negativní vlastnosti – autoři mívají

tendenci charakterizovanou osobu

idealizovat, vylíčit ji lépe, než je. Cílem

je objektivní hodnocení člověka, každý

máme i špatné vlastnosti. Pokud jste je

nezachytili v předchozím textu,

zamyslete se nad tím, co vám na daném

člověku vadí, které záporné vlastnosti

má…

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

4) Závěr – náš vztah k charakterizované osobě, zhodnocení našeho vztahu k ní…Jazykové prostředky

uplatňují se především přídavná jména,

pozor na jejich opakování. Jsou hlavně

hodnotící. Můžeme využít přirovnání – opět

se pokusme vymyslet neobvyklá a

neotřelá, aby se čtenář nenudil.

V některých zadáních může být

charakteristika kombinována s úvahovými

Maturitní písemná práce - příprava


Charakteristika

prvky (např. charakteristika s prvky úvahy,

jejímž cílem je zachytit formování člověka

závislého na drogách nebo alkoholu).

Maturitní písemná práce - příprava


Zdroje:

Vlastní zkušenost autorky DUMu.

Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea.

Český jazyk a literatura písemná práce. 1. vydání.

Praha: Tauris, Centrum pro zjišťování výsledků

maturit, 2012. 978-80-87337-11-0

Maturitní písemná práce - příprava


 • Login