slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Оптимізація змісту хімії в середній школі

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Оптимізація змісту хімії в середній школі - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Оптимізація змісту хімії в середній школі. [email protected] Поновлення навчальної програми з хімії для 7 — 9 класів.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Оптимізація змісту хімії в середній школі' - rhett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Поновлення навчальної програми з хімії для 7—9 класів

1. Перегляд чинної програми робочою групою спеціалістів, внесення змін у змісті та послідовності тем з урахуванням збільшення годин у 7 класі до 1,5 на тиждень (кінець 2011 р. – початок 2012 р.).

2. Оприлюднення нової програми на сайті Міністерства і обговорення її вчительською спільнотою (березень 2012 р.).

3. Доопрацювання програми робочою групою (квітень 2012 р.) і публічний захист останнього варіанту програми (травень або червень 2012 р.).

Впровадження нової програми розпочнеться за кілька років.

slide3
Склад робочої групи з підготовки навчальної програми з хімії
 • Величко Людмила Петрівна, завідувач лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук[email protected]
 • Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти [email protected]
 • Котляр Зоя Володимирівна, вчитель гімназії №1 м. Люботин Харківської області
 • Муляр Світлана Петрівна, методист районного методичного кабінету м. Сарни Рівненської області [email protected]
 • Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук[email protected]
 • Свинко Людмила Леонтіївна, вчитель ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва,кандидат хімічних наук[email protected]
 • Титаренко Наталія Володимирівна, методист Центру моніторингу столичної освіти [email protected]
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти [email protected]
slide4
Основні зміни в навчальній програмі, запропоновані робочою групою

7 клас — вилучення теми «Ферум. Залізо»;

включення теми «Вода»;

8 клас — зміна послідовності тем: тема 1 — «Періодичний закон і періодична система елементів. Будова атома», тема 2 — «Хімічний зв’язок і будова речовини», тема 3 — «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», тема 4 — «Основні класи неорганічних сполук»;

9 клас — вилучення або істотне скорочення теми «Найважливіші органічні сполуки».

slide5
Пропозиції щодо змісту навчальної програми (1)

1. Ввести до програми 7 класу поняття «формульна одиниця» і «відносна формульна маса».

2. Характеризувати поширеність елементів у природі, а також їх ізотопний склад не масовими частками, а атомними частками; ввести поняття про атомну частку в навчальну програму.

3. Уніфікувати таблицю розчинності неорганічних сполук у воді.

4. Розглядати положення теорії Арреніуса лише на прикладах кислот (луги і солі дисоціюють повністю й необоротно); вважати луги «однаково сильними» основами.

slide6
Пропозиції щодо змісту навчальної програми (2)

5. Включити у розділ «Розчини» (9 клас) поняття про рН розчину і матеріал із гідролізу солей.

6. Включити в тему «Окисно-відновні реакції» (9 клас) матеріал з електролізу розчинів електролітів (без розрахунків, які розглядаються на уроках фізики), а також про хімічні джерела струму.

7. Добавити в 9 клас розрахункові задачі для випадків реакцій за участю або з утворенням сумішей речовин.

Розширення розділів «Розчини» та «Хімічні реакції» у 9 класі здійснюється за рахунок вилучення або скорочення розділу «Найважливіші органічні сполуки».

slide7
Пропозиції щодо змін у термінології (1)

1. Чітко визначити терміни«графічна формула» і «структурна формула» або вживати лише один (перший); не використовувати такі формули щодо йонних сполук (адже риски відображають ковалентні зв’язки, але не йонні).

2. Вилучити з використання в курсі хімії такі некоректні або невдалі терміни та словосполучення:

 • «ознаки хімічних реакцій» (заміна — «явища, що супроводжують хімічні реакції»);
 • «напівсхема (реакції)», «напівреакція»;
 • «амфотерний метал», «амфотерна основа»;
 • «одноатомна молекула», «електронна природа хімічного зв’язку».
slide8
Пропозиції щодо змін у термінології (2)

3. Вилучити з використання в курсі хімії такі некоректні або невдалі терміни та словосполучення (продовження):

 • «двовалентний метал» (заміна — «двовалентний металічний елемент»), «водневі сполуки елементів» (заміна — «сполуки елементів з Гідрогеном»), «пептидний зв’язок» (заміна — «пептидна група атомів»);
 • «парафіни», «циклопарафіни» (є загальноприйняті синоніми «алкани», «циклоалкани»).

4. Замінити термін «структурні частинки» в означенні одиниці вимірювання кількості речовини (моля) на слово «частинки», оскільки гази не мають структури.

Цей список може бути розширено.

slide9
Старша школа

У новому державному стандарті освіти згадуються лише рівень стандарту і профільний рівень. Ліквідація академічного рівня є серйозною стратегічною помилкою. Хіба учні фізичних, фізико-математичних, екологічних, технологічних класів мають вивчати таку саму «хімію» (вживаю лапки, бо на них заслуговує зміст програми для 11 класу рівня стандарту), що й учні гуманітарних класів?

За відсутності академічного рівня вивчення предметів зростуть проблеми з підготовки учнів до ЗНО, зменшиться кількість бажаючих брати участь в олімпіадах. Зміст освіти, насамперед, природничої, зазнає збіднення, а значна частина тих, хто вступить до вузів, матиме недостатні знання із суміжних дисциплін.

slide10
Забезпечення демонстраційного і учнівського експерименту

Держава має:

1) відновити виробництво хімічних реактивів і обладнання для шкіл, а також налагодити їх постачання;

2) зняти проблему прекурсорів у сфері освіти.

У разі невиконання пп. 1 і 2 вчителі не матимуть змоги проводити чимало демонстраційних дослідів, а учні – виконувати значну частину лабораторних дослідів і практичних робіт, передбачених навчальною програмою. Це негативно вплине на засвоєння знань учнями, а також послабить їхній інтерес до хімії.

ad