คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 3

  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน. ดูแลพิทักษ์ ระบบคุณธรรม. คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.). เป็นองค์กร กึ่งตุลาการ. มีวาระ 6 ปี. ทำงานเต็มเวลา. บทบาทของ ก.พ.ค. ด้านการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด. ด้านเสนอแนะ เชิงนโยบาย.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

คณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4372765

7

(...)

6


4372765

...

..


4372765

...


  • Login