El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet PowerPoint PPT Presentation


  • 386 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HETA FR

Download Presentation

El- och energiprogrammet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. . .

2. HETA FRÅGOR! BB2 – BB1 (Elsäkerhetsverket) APU – APL Tid och resurser för lokalt genomförande av GY2011

3. Heta frågor 1 BB2 försvinner och BB1 ”tar över ”

4. Heta svar 1 Begränsad behörighet Elsäkerhetsverket: Innehållet i kurserna Praktisk ellära 100p och Elkraftteknik 100p motsvarar det teoretiska kravet för begränsad behörighet 1 (BB1).

5. Heta frågor 2 APU blir APL

6. Heta frågor 2 APU = Arbetsplatsförlagd utbildning APL = Arbetsplatsförlagt lärande Skolan stämmer av vilka kursmoment eleven verkligen gjort och lärt på arbetsplatsen.

7. Heta frågor 3 Resurser och er tid

8. Heta svar 3 Er tid för implementeringsarbete och resurser för anpassning till Gy2011: Dessa frågor hanteras på respektive skola!

9. El- och energiprogrammet

11. El- och energiprogrammet Kanske den viktigaste utbildningen i Sverige!? Kopplar ihop el, energi kraftförsörjning kommunikationsnät och automatiserade processer för de samhällsbärande funktionerna. Kanske den viktigaste utbildningen i Sverige!? Kopplar ihop el, energi kraftförsörjning kommunikationsnät och automatiserade processer för de samhällsbärande funktionerna.

12. Inledning

13. Hittar Skolverket på allt själva?

14. Arbetsprocessen EIO/ECY/SEF Elsäkerhetsverket Instrumenttekniska föreningen Svensk energi Svenskt vatten SWESEC Trafikverket Elektronikbranschen Elektronikindustriföreningen Dataföreningen Almega (Telia Sonera) Politiskt uppdrag att reformera skolan Skolverket har fått uppdrag att vara klara till ht-11 Branschernas inflytande ska vara stort, både i reformprocessen men även i nya gymnasieskolan. Politiskt uppdrag att reformera skolan Skolverket har fått uppdrag att vara klara till ht-11 Branschernas inflytande ska vara stort, både i reformprocessen men även i nya gymnasieskolan.

15. Branschernas inflytande Nationella programråd Ledamöter nominerade av branscher Utsedda av Skolverket Råd och stöd till Skolverket Lokala programråd Samråd med skolor om bl.a. yrkesutgångar, programfördjupning, APL och arbetsmarknad.

16. El- och energiprogrammet http://www.youtube.com/watch?v=csRqxVXR-N0http://www.youtube.com/watch?v=csRqxVXR-N0

17. El- och energiprogrammet Yrkesprogram 2500 p Högskolebehörighet för den elev som vill Fyra inriktningar: automation dator- och kommunikationsteknik elteknik energiteknik

18. Gymnasial lärlingsutbildning på EE Ger yrkesexamen Samma behörighetsregler, examensmål och ämnesplaner Minst halva utbildningen på arbetsplats

19. APL skolförlagd yrkesutbildning vs gymnasial lärlingsutbildning De lokala programråden kommer att ha en viktig roll här De lokala programråden kommer att ha en viktig roll här

20. Examensmålet

21. Examensmål ”Försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner” Bild . ” Försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner” Elever som får examen från EE kommer att ansvara för att vårt samhälle fungerar. Yrken som elektriker, automationstekniker, kraft- och värmetekniker och nätverkstekniker är alla viktiga bitar för att få det dagliga livet att fungera. . ” Försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner” Elever som får examen från EE kommer att ansvara för att vårt samhälle fungerar. Yrken som elektriker, automationstekniker, kraft- och värmetekniker och nätverkstekniker är alla viktiga bitar för att få det dagliga livet att fungera.

22. Examensmål ”Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt” Det finns inte någon separat kurs i säkerhet. I stället är vikten av säkerhet och säkerhetsarbete inskrivet i examensmålet för EE. I och med denna formulering om säkerhet i examensmålet, som är överordnat ämnesplanerna, så måste säkerhetstänk genomsyra och genomföras på alla kurser. Säkerhetsaspekter som behandlas i sitt sammanhang blir tydligare för eleven, då det är pedagogiskt bättre att göra på detta sätt. Det finns inte någon separat kurs i säkerhet. I stället är vikten av säkerhet och säkerhetsarbete inskrivet i examensmålet för EE. I och med denna formulering om säkerhet i examensmålet, som är överordnat ämnesplanerna, så måste säkerhetstänk genomsyra och genomföras på alla kurser. Säkerhetsaspekter som behandlas i sitt sammanhang blir tydligare för eleven, då det är pedagogiskt bättre att göra på detta sätt.

23. Examensmål ”kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem” Detta med dokumentation och problemlösning var något som branscherna lyfte tidigt när vi mötte dem under arbetsprocessen. En elev som går EE måste få utveckla förmågan att dokumentera både sitt kommande och gjorda arbete. En elev måste också utveckla förmåga se och förstå de problem som uppkommer under arbetets gång och dessutom lösa dem. ”kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem” Detta med dokumentation och problemlösning var något som branscherna lyfte tidigt när vi mötte dem under arbetsprocessen. En elev som går EE måste få utveckla förmågan att dokumentera både sitt kommande och gjorda arbete. En elev måste också utveckla förmåga se och förstå de problem som uppkommer under arbetets gång och dessutom lösa dem.

24. Examensmål Förståelsen måste betonas t o m före räknefärdigheter! Räkna för att förstå det man gör Räkna är inget självändamål De programgemensamma kurser har en naturvetenskaplig anstrykning och det finns fördjupande matematikkurser bland möjliga programfördjupningskurser. Viktigt med examensmålet!. Ni bör läsa dom och alltid ha dom i bakhuvudet när ni jobbar fram arbetsformer för Gy11 Förståelsen måste betonas t o m före räknefärdigheter! Räkna för att förstå det man gör Räkna är inget självändamål De programgemensamma kurser har en naturvetenskaplig anstrykning och det finns fördjupande matematikkurser bland möjliga programfördjupningskurser. Viktigt med examensmålet!. Ni bör läsa dom och alltid ha dom i bakhuvudet när ni jobbar fram arbetsformer för Gy11

25. Examensmål ”Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk.” Både de referensskolor och branscher vi har jobbat med har lyft behovet av fördjupade kunskaper i språk, givetvis då mest i engelska. Många manualer och instruktioner kräver att eleven förstår formuleringar på engelska där bitvis avancerat fackspråk ingår. Även är det mer och mer vanligt att arbetsplatser har specialister från andra länder och då blir t.o.m. arbetsspråket kollegor emellan engelska. (Kursen engelska 6 i programfördjupning) Vad står det på skylten? Fara, spänningssatt utrustning INFÄRGNING FRÅN TVÅ HÅLL..återkommer”Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk.” Både de referensskolor och branscher vi har jobbat med har lyft behovet av fördjupade kunskaper i språk, givetvis då mest i engelska. Många manualer och instruktioner kräver att eleven förstår formuleringar på engelska där bitvis avancerat fackspråk ingår. Även är det mer och mer vanligt att arbetsplatser har specialister från andra länder och då blir t.o.m. arbetsspråket kollegor emellan engelska. (Kursen engelska 6 i programfördjupning) Vad står det på skylten? Fara, spänningssatt utrustning INFÄRGNING FRÅN TVÅ HÅLL..återkommer

26. Examensmål ”Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa”. Samma som med Säkerhet! I och med denna formulering om arbetsmiljö i examensmålet, som är överordnat ämnesplanerna, så måste arbetsmiljö och hälsa genomsyra alla kurser. I alla kurser ska alltså både säkerhet och arbetsmiljö tas upp! Dessa frågor ska integreras i undervisningen och i hela utbildningen Det som skrivs in i examensmålet gäller för hela utbildningen från elevens första dag! Det ska finnas med i undervisningen, även om det inte skulle stå i ämnesplanerna, examensmålen är överordnat. ”Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa”. Samma som med Säkerhet! I och med denna formulering om arbetsmiljö i examensmålet, som är överordnat ämnesplanerna, så måste arbetsmiljö och hälsa genomsyra alla kurser. I alla kurser ska alltså både säkerhet och arbetsmiljö tas upp! Dessa frågor ska integreras i undervisningen och i hela utbildningen Det som skrivs in i examensmålet gäller för hela utbildningen från elevens första dag! Det ska finnas med i undervisningen, även om det inte skulle stå i ämnesplanerna, examensmålen är överordnat.

28. Programstrukturen EE Fastställt och ligger på hemsidan Exempel på yrkesutgångarFastställt och ligger på hemsidan Exempel på yrkesutgångar

29. Ämnen och kurser att välja på i programfördjupningen Programfördjupningen beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programrådet! Denna bild visar bara att det är MYCKET att välja av! Programfördjupningen beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programrådet! Denna bild visar bara att det är MYCKET att välja av!

30. Krav för att nå examen Yrkesexamen från el- och energiprogrammet kräver! 2 500 poäng - ej reducerat! 2 250 poäng med godkända betyg Godkända betyg i kurserna Svenska/ svenska som andraspråk 1 Engelska 5 Matematik 1a Godkänt betyg på gymnasiearbetet Godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med 400 poäng

31. Gymnasiegemensamma ämnen för yrkesprogram och därmed EE LPF94-samverkan mellan ämnen Matematikläraren exempel från tex el-ämnen El-läraren korrekt matematiskt språk vid beräkningar. Inga ”standard trianglar” Manualer på engelska facklitteratur och facktidskrufter Sakprosaredovisningar i Svenskan ska behandla karaktärsområdet och bedömas utifrån bägge ämnesområdena. Plock av ex från ämnen och kurser i ämnen! Engelska Ä: till exempel manualer, Strategier ..diskussioner.. samhälls- och arbetslivet. Betyg E i kursen Datorteknik 1a dok.. på både sv o eng .. MA: förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. …använda digital teknik, medier andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena. (tumstock?) Centralt innehåll i Mekatronik 1: Användning av matematik och fysik för att beskriva grundläggande begrepp i ellära och matematik Nk: I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling… Sa, Hi Re: Kopplingen till arbetslivet, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiska frågor Vem får jobben, Var sker tillverkningen och på vilka villkor. Kinas, Globalisering . Framtida krav… Idh: ergonomisk anpassning av rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. ….kroppslig balans och lyftteknik. Sv: sakprosatexter och muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. LPF94-samverkan mellan ämnen Matematikläraren exempel från tex el-ämnen El-läraren korrekt matematiskt språk vid beräkningar. Inga ”standard trianglar” Manualer på engelska facklitteratur och facktidskrufter Sakprosaredovisningar i Svenskan ska behandla karaktärsområdet och bedömas utifrån bägge ämnesområdena. Plock av ex från ämnen och kurser i ämnen! Engelska Ä: till exempel manualer, Strategier ..diskussioner.. samhälls- och arbetslivet. Betyg E i kursen Datorteknik 1a dok.. på både sv o eng .. MA: förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. …använda digital teknik, medier andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena. (tumstock?) Centralt innehåll i Mekatronik 1: Användning av matematik och fysik för att beskriva grundläggande begrepp i ellära och matematik Nk: I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling… Sa, Hi Re: Kopplingen till arbetslivet, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiska frågor Vem får jobben, Var sker tillverkningen och på vilka villkor. Kinas, Globalisering . Framtida krav… Idh: ergonomisk anpassning av rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. ….kroppslig balans och lyftteknik. Sv: sakprosatexter och muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.

32. Gymnasiegemensamma ämnen En jämförelse mellan program Gemensamma ämnen på alla program men olika omfattning beroende på typ av program.Gemensamma ämnen på alla program men olika omfattning beroende på typ av program.

33. Programgemensamma ämnen med kurs Syftet i varje kurser: DoK : Installation av hård- och mjukvara, grundläggande elektronikkunskaper Eteknik: Installationer och elarbete på elanläggningar och även vanligt verkstadsarbete inom området. Energiteknik: Energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Mekatronik: Samverkan mellan olika teknikområden inom produkter och processer År 1: alla 400p svarar mot examensmålen ”Att sörja för samhällets basfunktioner” Kurserna är skrivna för korsbefruktning; Teman, projekt, laborationer Syftet i varje kurser: DoK : Installation av hård- och mjukvara, grundläggande elektronikkunskaper Eteknik: Installationer och elarbete på elanläggningar och även vanligt verkstadsarbete inom området. Energiteknik: Energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Mekatronik: Samverkan mellan olika teknikområden inom produkter och processer År 1: alla 400p svarar mot examensmålen ”Att sörja för samhällets basfunktioner” Kurserna är skrivna för korsbefruktning; Teman, projekt, laborationer

34. Inriktningen Automation Grunderna i mät styr och regler och nödvändig ellära, mycket praktiska kunskaper. El-ellära= praktisk el lära Grunderna i mät styr och regler och nödvändig ellära, mycket praktiska kunskaper. El-ellära= praktisk el lära

35. Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik Grundläggande kunskaper om arkitektur i datorer och nätverk, praktiska kunskaper? (Jörgen) Grundläggande kunskaper om arkitektur i datorer och nätverk, praktiska kunskaper? (Jörgen)

36. Inriktningsgemensamma ämnen för Elteknik Grunderna i installationsteknik. Hur man praktiserar föreskrifterna Stolpar: Inriktning Elteknik. 500p. Branscherna vill att inriktningen ska ge en bredd åt eleven. Kurserna ska ge eleverna kunskaper inom elinstallationer och tele, data och media. Elsäkerhetsverket har beslutat att begränsad behörighet BB2. kommer att försvinna. Sista ansökningstid för BB2. är 31/12-10. Kurserna: Praktisk ellära 100p. och elkraftteknik 100p. ger den teoretiska kompetensen för begränsad behörighet BB1. Vad gäller förändringar om behörigheter, övergångstider, förlängningar och övrigt finns det en ändringsföreskrift på elsäkerhetsverkets hemsida. . Grunderna i installationsteknik. Hur man praktiserar föreskrifterna Stolpar: Inriktning Elteknik. 500p. Branscherna vill att inriktningen ska ge en bredd åt eleven. Kurserna ska ge eleverna kunskaper inom elinstallationer och tele, data och media. Elsäkerhetsverket har beslutat att begränsad behörighet BB2. kommer att försvinna. Sista ansökningstid för BB2. är 31/12-10. Kurserna: Praktisk ellära 100p. och elkraftteknik 100p. ger den teoretiska kompetensen för begränsad behörighet BB1. Vad gäller förändringar om behörigheter, övergångstider, förlängningar och övrigt finns det en ändringsföreskrift på elsäkerhetsverkets hemsida. .

37. Inriktningen Energiteknik Grundkunskaper på energiområdet, el-området Inriktningen ger en start i att tänka tekniskt och miljömässigt. Grunden läggs för att senare kunna profilera sig i programfördjupningen för att kunna genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Både drifttekniker och vattenmiljötekniker är möjliga yrken. Grundkunskaper på energiområdet, el-området Inriktningen ger en start i att tänka tekniskt och miljömässigt. Grunden läggs för att senare kunna profilera sig i programfördjupningen för att kunna genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Både drifttekniker och vattenmiljötekniker är möjliga yrken.

38. Ämnen och kurser att välja på i programfördjupningen Programfördjupningen och yrkesutgången beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programrådet! Denna bild visar bara att det är MYCKET att välja av! Programfördjupningen och yrkesutgången beslutas av huvudmannen ihop med det lokala programrådet! Denna bild visar bara att det är MYCKET att välja av!

39. Programfördjupningspaket och yrken Programfördjupningspaket mot yrkesutgång Exempel från inriktning Elteknik Yrkesutgång: installationselektriker Exempel på programfördjupningskurser: Belysningsteknik, 100 poäng Data- och medianät, 100 poäng Elmotorstyrning, 100 poäng Fastighetsautomation 1, 100 poäng Konstruktion 1, 100 poäng Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng ”Verktygs- och materialhantering”, 100 poäng Fördjupningspaket Branschens förslag på olika fördjupningspaket på 600-700 p beroende på inriktning. All certifiering sker utanför skolan! Dessutom finns det för inriktning elteknik förslag för hisstekniker, telekommunikationsteknik. järnvägstekniker, el och signal och distributionselektriker. Här är det viktigt att man inom de olika lokala programråden diskuterar vilka fördjupningspaket som är intressanta för respektive skola och ort. Fördjupningspaket Branschens förslag på olika fördjupningspaket på 600-700 p beroende på inriktning. All certifiering sker utanför skolan! Dessutom finns det för inriktning elteknik förslag för hisstekniker, telekommunikationsteknik. järnvägstekniker, el och signal och distributionselektriker. Här är det viktigt att man inom de olika lokala programråden diskuterar vilka fördjupningspaket som är intressanta för respektive skola och ort.

40. - - Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet. Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. - För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Vad vill man ha ut av att införa detta: högre kvalitet på så sätt att det leder till - Fler företag - Samarbete mellan skola och näringsliv - Pedagogiskt förhållningssätt, kreativitet Ett entreprenöriellt förhållningssätt i alla program Skolverket måste lägga in det i programfördjupningen, och huvudmannen beslutar om det ska erbjudas lokalt. Finns två kurser i programfördjupningen på EE.- - Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet. Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. - För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Vad vill man ha ut av att införa detta: högre kvalitet på så sätt att det leder till - Fler företag - Samarbete mellan skola och näringsliv - Pedagogiskt förhållningssätt, kreativitet Ett entreprenöriellt förhållningssätt i alla program Skolverket måste lägga in det i programfördjupningen, och huvudmannen beslutar om det ska erbjudas lokalt. Finns två kurser i programfördjupningen på EE.

41. Individuellt val – svårt att välja? Vad erbjuds, vad måste erbjudas? SVÅRT ATT VÄLJA?SVÅRT ATT VÄLJA?

42. Individuellt val IND VAL. 200p .. Endast 100 p mindre än idag. Huvudmannen avgör vad som erbjuds men vissa regler finns. Gymnasieförordningen kap 5 IND VAL. 200p .. Endast 100 p mindre än idag. Huvudmannen avgör vad som erbjuds men vissa regler finns. Gymnasieförordningen kap 5

43. Individuellt val / utökat program 22 § …….En elev på ett yrkesprogram har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktuella kurserna. De elever som läser utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. Förordning (2010:1040). Eng 6, Sv 2 och Sv 3 GARANTERAS som utökning Utöklning = mer undervisningstid (garanterad) 22 § …….En elev på ett yrkesprogram har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktuella kurserna. De elever som läser utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. Förordning (2010:1040). Eng 6, Sv 2 och Sv 3 GARANTERAS som utökning Utöklning = mer undervisningstid (garanterad)

44. Utökat program 22 § …..En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna. Beslutet fattas av rektor. …. De elever som läser utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. Förordning (2010:1040). 22 § …..En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna. Beslutet fattas av rektor. …. De elever som läser utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § skollagen (2010:800) i en omfattning som kan anses rimlig. Förordning (2010:1040).

45. Ämnesplan struktur

46. Ämnesplanens struktur Översiktlig bild över ämnesplan. Kurser är en del av ämnesplaner! (Kursplaner finns inte längre!) Ämnet och kurser tajt knutna.Översiktlig bild över ämnesplan. Kurser är en del av ämnesplaner! (Kursplaner finns inte längre!) Ämnet och kurser tajt knutna.

47. Ämnesplanens struktur/syfte/mål

48. Ämnesplanens struktur/kurs/centralt innehåll

49. Ämnesplanens struktur/kunskapskrav

50. Kunskapskrav Här gäller det att ha kunskap om utförande! Se bild! Bilden kan illustrera att det krävs vissa färdigheter.Här gäller det att ha kunskap om utförande! Se bild! Bilden kan illustrera att det krävs vissa färdigheter.

51. Kunskapskravens konstruktion Konsekvent begreppsanvändning för att ange kunskapsprogressionen. Alla elever läser, räknar, analyserar med mera, men med olika kvalitet. Kunskapskravens konstruktionen utgår från målen relateras till innehållet beskriver elevens kunnande så som det kan observeras, vad eleven gör eller visar utformas i en sammanhållen text med särskilt fetstilta nivåmarkörer Alla elever läser, räknar, analyserar med mera, men med olika kvalitet. Kunskapskravens konstruktionen utgår från målen relateras till innehållet beskriver elevens kunnande så som det kan observeras, vad eleven gör eller visar utformas i en sammanhållen text med särskilt fetstilta nivåmarkörer

52. Konsekvent begreppsanvändning

53. En ny betygsskala Det här är bara ett exempel av B och D. Rätt till stöd om eleven riskerar att ej nå målen. Betyget D Av x kap. y § gymnasieförordningen (1992:394) framgår att betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B Av x kap. y § gymnasieförordningen (1992:394) framgår att betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. B och D formuleras inte lokalt, men diskuteras och tillämpas. .Det här är bara ett exempel av B och D. Rätt till stöd om eleven riskerar att ej nå målen. Betyget D Av x kap. y § gymnasieförordningen (1992:394) framgår att betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B Av x kap. y § gymnasieförordningen (1992:394) framgår att betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. B och D formuleras inte lokalt, men diskuteras och tillämpas. .

54. Kunskapskrav

61. Exempel på ämnesplan Hur hänger ämnesplan och kunskapskrav ihop? Hur är de uppbyggda? Man kan ta en bro som exempel, för att se andra sidan måste man förstå kopplingen mellan ämnesplan och kunskapskrav. Man kan inte bara läsa kursen och dess centrala innehåll, man måste också läsa målen i ämnesplanen för att förstå helheten. Vi har exempel på frågeställningar som har kommit in under arbetets gång, varför det inte finns några mål i kursen? Och detta har oftast berott på att personen som ställt frågan inte har känt till att målen står i ämnesplanen… Man kan ta en bro som exempel, för att se andra sidan måste man förstå kopplingen mellan ämnesplan och kunskapskrav. Man kan inte bara läsa kursen och dess centrala innehåll, man måste också läsa målen i ämnesplanen för att förstå helheten. Vi har exempel på frågeställningar som har kommit in under arbetets gång, varför det inte finns några mål i kursen? Och detta har oftast berott på att personen som ställt frågan inte har känt till att målen står i ämnesplanen…

62. Ämnesplan struktur

63. Exempel på ämnesplan Ämnet Verktygs- och materialhantering (ämneskod: VEK) med kursen Verktygs- och materialhantering (kurskod: VEKVEKO 100p) Nu tittar vi! ? Verktygs- och materialhantering

64. Gymnasiearbete yrkesprogram Förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering kan vara i företagsliknande former Betyg E eller F 100 p Skolverket kommer att ge ut bedömningsstöd till gymnasiearbetet.Skolverket kommer att ge ut bedömningsstöd till gymnasiearbetet.

65. Att göra i morgon och framåt

66. Frågor

67. Fler frågor? Upplysningstjänsten (via Skolverkets växel) 08-527 33 200 Bedömningsstöd kunskapskrav Bedömningsstöd yrkeskunskaper Bedömningsstöd gymnasiearbete Introduktionsprogram – egna konferenser våren 2011 Bedömningsstöd kunskapskrav Bedömningsstöd yrkeskunskaper Bedömningsstöd gymnasiearbete Introduktionsprogram – egna konferenser våren 2011

  • Login