slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
STATISTIKA 1.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

STATISTIKA 1. - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

STATISTIKA 1. POJAM STATISTIKE STATISTIČKI SKUP STATISTIČKO OBILJEŽJE VRSTE OBILJEŽJA. POJAM STATISTIKE. Značenje pojma statistika Skup uređenih brojčanih podataka koje prikupljaju i objavljuju statističke,znanstveno-istraživačke i druge ustanove

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STATISTIKA 1.' - rex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STATISTIKA 1.

POJAM STATISTIKE

STATISTIČKI SKUP

STATISTIČKO OBILJEŽJE

VRSTE OBILJEŽJA

slide2

POJAM STATISTIKE

Značenje pojma statistika

 • Skup uređenih brojčanih podataka koje prikupljaju i objavljuju statističke,znanstveno-istraživačke i druge ustanove
 • Znanost o prikupljanju, uređenju, metodama analize i tumačenju brojčanih podataka različite vrste

Statistika je znanstvena disciplina koja na organiziran način prikuplja, grupira, analizira i tumači podatke različite vrste.

Predmet statičkog istraživanja su masovne pojave koje statistika nastoji objasniti pomoću brojčanog izražavanja, zanemarujući slučajne karakteristike i naglašavajući bitne karakteristike i tendencije kretanja

slide4

STATISTIČKI SKUP

Statistički skup čine jedinice (stvari, osobe, poduzeća, proizvodi i sl.) čija su svojstva predmet istraživanja statističkom metodom

slide5

Definiranje statističkog skupa

Vremenski

Pojmovno

Prostorno

Podatak u statistici je izmjereno kvalitativno ili kvantitativno svojstvo po kojemu su statističke jedinice u skupu slične, a ujedno se međusobno razlikuju.

Takvo svojstvo nazivamo statističkim obilježjem

slide7

Anketirani su studenti Sveučilišta u Splitu – Odjel za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/2003., o svom stambenom statusu. Podaci su prikazani u tablici.

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?
 • Koliki je opseg statističkog skupa?
 • O kojoj vrsti obilježja je riječ u ovom primjeru? Navedite dva modaliteta tog obilježja.

Stanovnici grada X anketirani su 01.04.2003. o svom stavu prema izgradnji novog trgovačkog centra u središtu grada. Rezultati ankete prikazani su u tablici.

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?
 • Prema kojem obilježju su podijeljeni ispitanici? Koja je to vrsta obilježja?
 • Navedite dva modaliteta promatranog obilježja i njima pripadajuće frekvencije.
slide8

Studenti druge godine malog poduzetništva, Sveučilišta u Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?
 • Prema kojem obilježju su podijeljeni studenti?
 • Koja je to vrsta obilježja?

Zadani su podaci o broju djece u 66 obitelji sela Bakovićevo (svibanj, 2003.)

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?
 • Prema kojem obilježju su podijeljeni studenti?
 • Koja je to vrsta obilježja?
slide9

Faze statističke djelatnosti:

 • Određivanje cilja i plana istraživanja
 • Prikupljanje statističkih podataka
 • Sređivanje ili grupiranje podataka
 • Tablično i grafičko prikazivanje
 • Statistička analiza
 • Interpretacija analize
slide11

GRUPIRANJE PODATAKA

Grupiranje je postupak podjele statističkog skupa u podskupove u kojima statističke jedinice imaju isti ili sličan modalitet obilježja, a u svrhu bolje preglednosti i analize.

slide12

Naslov

Z a g l a v l j e

1

2

3

4

5

Predstupac

Polja tabele

Zbrojni redak

Σ

Izvor:

Postupak grupiranja:

 • Odrede se svi mogući modaliteti obilježja
 • Izbroje se jedinice koje imaju pojedini modalitet obilježja
 • Rezultati se unose u statističku tabelu

Statistička tabela:

ad