Kompetansenettverket
Download
1 / 26

Kompetansenettverket - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Kompetansenettverket. Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Oslo 1. juni 2005 Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S. Agenda. Tittel: Analyser av arbeidsprosesser som grunnlag for planlegging og utvikling av sykehus – eksempler og erfaringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kompetansenettverket' - reuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompetansenettverket

Kompetansenettverket

Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling

Oslo 1. juni 2005

Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S


Agenda
Agenda

Tittel: Analyser av arbeidsprosesser som grunnlag for planlegging og utvikling av sykehus – eksempler og erfaringer

 • Prosesser og bygg – gir det mening?

 • Hvorfor interessere sig for prosesser?

 • Eksempler

 • Hvor er prosessene når man planlegger/bygger nytt sykehus?

 • Oppsummering


Prosesser i sykehus
Prosesser i sykehus

 • Pasienter

  • Pasientens flyt = pasientens vei i sykehus

  • Pasientforløp = behandlingsforløp

   • pasientens samlede forløp i 1. og 2. linjetjeneste: De tjenester som leveres til pasienten, inkl. hvem som leverer tjenesten, hvor tjenesten leveres, det tidsmessige forløp, ressurstrekket, anvendt utstyr, journalføring etc.

  • Delprosess, f.eks. forløpet i akuttmottak, operasjon, røntgen etc.

 • Personal

  • Personalets flyt = personalets vei i sykehus

  • Arbeidsprosesser knyttet til ulike oppgaver, for eksempel kontorfunksjoner (journalhåndtering, registrering, booking)

 • Forsyning

  • Vareflyt

  • Arbeidsprosesser knyttet til innkjøp, rekvisisjon, lagring, distribusjonProsesser & bygg - konseptnivå (2)

Amtssygehuset i Herlev

Senge

Undersøkelse/BehandlingProsesser & bygg - konseptnivå (4)

Nye St. Olavs Hospital


Prosesser bygg inne i sykehuset 1
Prosesser & bygg – inne i sykehuset (1)

 • Fysiske løsninger inne i sykehuset har stor betydning for pasient- og personalprosesser:

  • Fysisk plassering av avdelinger i bygget

  • Avdelingenes interne fysiske løsninger

  • Plassering og antall av heiser

 • Eksempel på en prioriteringskonflikt:

  • Sentral poliklinikk (i 1. etasje) og sengeområder enten i fløy eller opp i etasje

   • Prioritet: Hensyn til bygningsmessig fleksibilitet og begrensning av trafikk

   • Konsekvens: Mer personaltransport – store krav til planlegging

  • Poliklinikk med nærhet til sengeområde, dvs. opp i etasjene

   • Prioritet: Avgrenset område til avdelingen, korte transportveie for personalet, personalkontinuitet for pasientene

   • Konsekvens: Pasienter rundt i sykehuset, større belastning på heiser


Prosesser bygg inne i sykehuset 2
Prosesser & bygg – inne i sykehuset (2)

 • Eksempel på prosess/flyt problemstillinger:

  • Unngå transport gjennom ”fremmede” avdelinger

  • Sikre ensartet belastning av heiser

  • Nærhet akutte funksjoner

 • Erfaring:

  • Det tenkes mye i prosesser når fysisk planløsninger designes

  • Allikevel må prosesser ofte tilpasses fysisk planløsning

 • Eksempler: Kvinne-barn senteret i nye St. Olavs Hospital

  • Akutte pasient: ankomst, til operasjon, intensiv og sengeområde

  • Elektive pasienter til sengeområde


Den akutte pasientens vei

ST

ST

ST

ST

Den akutte pasientens vei

ST

ST

Medisin

Ortopedi/

nevro/revma

Kirurgi

ST

ST

04

AH

Infeksjon

ST

ST

T

ST

ST

03

AH

ST

ST

Ø

Operasjon

V

T

Barn

Intensiv

ST

ST

02

AH

ST

Pasientmottak

01

AH

Fra Akuttmottak/ legevakt

ST

T

ST

T

ST

T

T

T

ST

ST

U1

AH

S


Den elektive pasient til innleggelse

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Medisin

Ortopedi/

nevro/revma

Kirurgi

ST

ST

04

Kreft- og blodsykdommer

AH

Infeksjon

ST

ST

T

ST

ST

03

AH

ST

V

Ø

ST

Operasjon

T

Barn

intensiv

ST

ST

02

AH

Resepsjon

ST

Pasientmottak

01

AH

ST

T

ST

T

ST

T

T

T

ST

ST

U1

AH

S


Pasientforl p prosessanalyse hvorfor
Pasientforløp & prosessanalyse – hvorfor?

 • Historikk: bølge som startede for 10 -15 år siden i alle typer av bransjer

 • Formål: forbedre effektivitet og kvalitet ved å analysere og strømline prosessene dvs.

  • Unngå dobbelthandlinger og gjentagelser

  • Færre trin i prosessen

  • Hurtigere prosess – gjennomløpstid

 • Overført til pasienter:

  • dessuten kontinuitet, ansvarlig lege/sykepleier

  • standard behandlingsforløp

 • Erfaringer fra helsesektoren

  • Forbedring og effektivisering av prosessene

  • Som støtte for planlegging av bygg

 • Eksempler


Eksempel rigshospitalet pasientforl p

Bakgrunn:

Krav om økt kvalitet og redusert ressursbruk i klinisk avdeling

Pilotprosjekt

Prosjekt:

Nye pasientforløp, ny organisasjon, ny avdelingsstruktur

Estimering av gevinstpotensial

Implementering

Før- og etter måling av effektene

Samarbeid:

Tett involvering av avdelingens personal, især legene

Oppbakning og konsekvens fra avdelingsledelse

Realiserte resultater og gevinster etter 1 år:

Bedre effektivitet enn satt som mål, for eksempel

flere dagpasienter (3-dobling)

færre innleggelser (12 % - 24 %)

kortere liggetid (22%)

Konsekvenser:

20 senger lukket

Personal redusert tilsvarende

Reduserte utgifter per pasient

Kvalitative resultater etter 1 år:

Økt pasienttilfredshet, kortere ventetider & behandlingstider

Økt legetilfredshet

Redusert sykepleiertilfredshet (avskjedigelse av personal)

Eksempel: Rigshospitalet: Pasientforløp


Eksempel prosesser bygg st olavs hospital
Eksempel – Prosesser & bygg: St. Olavs Hospital

 • For alle Spesialiteter/sentre er det utarbeidet prosessanalyse for utvalgte pasientforløp

 • Gastrosenterets spesialiteter:

  • Kirurgisk gastroenterologi

  • Urologi

  • Kirurgisk endokrinologi

  • Medisinsk gastroenterologi

  • Nefrologi

  • Medisinsk endokrinologi

 • Formål

 • Metode/fase

 • Noen resultater


Form l grunnlag for nybygg og forbedring i eksisterende sykehus
Formål: grunnlag for nybygg og forbedring i eksisterende sykehus

Programmering

"Nytt

Sykehus"

Byggefase

PK

PA

Prosjektering

"Bedre

prosesser"

OU

Handlingsplaner over tid

Straks-

tiltak

Resultat reduksjon i innleggelser
Resultat: reduksjon i innleggelser sykehus

*) ekskl. ØHJ innleggelser

Resultat for det samlede gastrosenter
Resultat for det samlede Gastrosenter sykehus

 • Resultatene fra PA ble kvalifisert mhp. overføring til øvrige pasientgrupper

 • Endringer i pasientdata 2000 – 2020 for hele Gastrosenteret:

  • Innleggelser: - 17 %

  • Liggetid: + 6 %

  • Liggedager: - 2 %

  • Observasjonspasienter: svarende til 9 senger (ingen i år 2000)

  • Dagpasienter: + 123 %

  • Poliklinikk: + 23 %

 • Økt bemanningHva skjer n r man planlegger bygger nytt sykehus
Hva skjer når man planlegger/bygger nytt sykehus ? sykehus

 • Utredning i forvaltningsregi

  • Helseplaner, visjoner, analyser av pasientdata

  • Hovedfunksjonsprogram, omstilling, effektivisering, arealer

  • Kostnadsoverslag

 • Arkitekten kommer inn – konkurranse

 • Velger løsning, konsept

 • Funksjonsplanlegging

  • Data, rom, arealer

  • Organisering, nærhet

  • Prosesser

   • Logistikk

   • sentrale pasientprosesser, for eksempel mottak

 • Prosjektering/bygging

  • Arkitekten prosjekterer på grunnlag av planer, romprogram osv.

  • Arkitekten og brukere finner fysiske planløsninger

 • Løpende brukerinvolvering og politiske vedtak


L ring anbefalinger
Læring & anbefalinger sykehus

 • Hva skjer ofte:

  • Målsettinger om organisering, prosesser, effektiviseringer, rammer realiseres ikke

 • Hva bør man gjøre

  • Prosessene – og deres sammenheng med organisasjon og bygg - bør være helt sentrale i planleggingen – men der skal settes effektiviserings- og forbedringsmål – og der skal følges opp

  • Fastholdelse av ledelsesfokus og visjon – business casen – hele veien også i prosjekteringsfasen

  • Brukere er eksperter i medisinsk faglige spørsmål og de skal involveres, men de er amatører – og ofte inhabile - når det gjelder planlegging av sin nye avdeling/sykehus

  • Insitamenter og endringsledelse

   Prosesser, organisering, bygg – et strategisk og konseptuelt valg

   Valget er trend betonet


ad