Historia Nauczyciel Katarzyna Waszczyk - PowerPoint PPT Presentation

Historia nauczyciel katarzyna waszczyk
Download
1 / 12

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Historia Nauczyciel Katarzyna Waszczyk. Podręcznik i ćwiczenia. Klasa 1 – „ B liżej historii ’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii wyd . WSiP Klasa 2 - „ Bliżej historii’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii wyd . WSiP

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Historia Nauczyciel Katarzyna Waszczyk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historia nauczyciel katarzyna waszczyk

Historia

Nauczyciel

Katarzyna Waszczyk


Podr cznik i wiczenia

Podręcznik i ćwiczenia

 • Klasa 1 – „Bliżej historii’’ podręcznik

  i zeszyt ucznia do historii wyd. WSiP

 • Klasa 2 - „ Bliżej historii’’ podręcznik

  i zeszyt ucznia do historii wyd. WSiP

 • Klasa 3 – „! Bliżej historii’’ podręcznik

  i zeszyt ucznia do historii wyd. WSiP


1 klasa

1 KLASA


2 klasa

2klasa


3 klasa

3KLASA


Atlas historyczny

ATLAS Historyczny


Przygotowanie do lekcji

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

 • Dopuszcza sięDWAnieprzygotowania

  w semestrze

 • Każde nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić przed rozpoczęciem zajęć, a nie w środku lekcji, gdy nauczyciel pyta.

 • Za nieprzygotowanie uważa się :

 • brak pracy domowej

 • nieprzygotowanie merytoryczne

 • brak ćwiczeń/zeszytu


Ocenianie

Ocenianie

 • Formy sprawdzania osiągnięć ucznia

 • prace pisemne (sprawdziany i kartkówki)

 • odpowiedź ustna

 • przygotowanie do lekcji

 • aktywność na lekcji

 • prace domowe

 • prace dodatkowe


Oceny

OCENY

 • Stopnie w skali 1-6

 • Znaczki

 • 5„+” to piątka , a 3 „-” to jedynka

 • Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 • Ocena półroczna ma wpływ na ocenę roczną

  Uczeń , który otrzyma ocenę NIEDOSTATECZNĄ

  za pierwszy semestr powinien ją zaliczyć nie później niż do POŁOWY MAJA 2013 ROKU , po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela.


Prace pisemne

PRACE PISEMNE

 • Prace sprawdzające podsumowują każdy rozdział

 • Uczeń , który nie zaliczy sprawdzianu powinien go zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela

  ( nie później niż 2 tygodnie po jego oddaniu)

 • - Uczeń, który z prac kontrolnych otrzymał oceny

  w skali od 2-4 ma prawo poprawy tylkojednej pracy w semestrze po ustaleniu terminu z nauczycielem,

 • Uczeń nieobecny w dniu pisania pracy klasowej, ma obowiązek zgłosić się po tej nieobecności w szkole, do pisania pracy klasowej na najbliższej lekcji.

  W przypadku odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną.

 • Po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy

  z nauczycielem.


Ocena celuj ca

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń może otrzymać ocenę celującą z historii , gdy podejmuje działania wskazujące na jego szczególne zainteresowanie przedmiotem, rozwija swoją wiedzę i umiejętności ponadprogramowe. Dodatkowo uczeń bierze udział w konkursach.


Problemy

PROBLEMY ???

 • Wszelkie problemy związane z przedmiotem uczeń może rozwiązać podczas indywidualnie umówionych konsultacji


 • Login