Képzések a pécsi bölcsészkaron - PowerPoint PPT Presentation

K pz sek a p csi b lcs szkaron
Download
1 / 17

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Képzések a pécsi bölcsészkaron. PTE-BTK, 2011. A Bölcsészettudományi Kar. a PTE legnagyobb hallgatói létszámmal 9802 fő és a legszélesebb szakválasztékkal 4 FSZ, 23 BA, 35 MA (20D+15T), 6/17 PhD rendelkező kara. Alapfogalmak. Szemeszter (félév): 1. szorgalmi időszak (12-13 hét)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Képzések a pécsi bölcsészkaron

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K pz sek a p csi b lcs szkaron

Képzések a pécsi bölcsészkaron

PTE-BTK, 2011.


A b lcs szettudom nyi kar

ABölcsészettudományiKar

a PTE legnagyobb hallgatói létszámmal

9802 fő

és

a legszélesebb szakválasztékkal

4 FSZ, 23 BA, 35 MA (20D+15T), 6/17 PhD

rendelkező kara.


Alapfogalmak

Alapfogalmak

Szemeszter (félév):

1. szorgalmiidőszak(12-13 hét)

2. vizsgaidőszak (20-25 nap)

Kurzus = óra

• Előadás-hallgató

• Szeminárium(egyéb gyakorlat)

Kredit = a kurzus értéke. Tükrözi a kurzus nehézséget és az elvégzéséhez szükséges munka mennyiségét.

1 kredit = átlag 30 munkaóra (aktív részvétel a kontaktórákon + egyéni felkészülés az órákra és a vizsgára)

azaz: minél több kredit, annál több munka

ECTS = Europian Credit Transfer System

Minor szak=a főszakod mellé belső felvételivel felvehető másik szak


A t bbciklus k pz s

A többciklusúképzés

Három egymásra épülő képzési ciklus:

1. alapképzés: 6 - 8 félév

> munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismeretek

> elméleti alapozás a mesterfokozat megszerzéséhez

2. mesterképzés: 4 - 5 félév (diszciplináris - tanári)

3. doktoriképzés

Felsőfokú szakképzések!


K pz sek a p csi b lcs szkaron

6 félév PhD 180 kredit

PhD

4 félév 120 kredit

diszc.

MA

munkaerőpiac

2-4félév60-120kredit

SZT

5 félév 150 kredit

6 (+1) félév 180 (+30) kredit

BA

tanári

MA

minor,

50 kredit

4 félév 120 kredit

FSz

érettségi


Alapk pz si szakok ba

Alapképzésiszakok(BA)

23 alapszak, ebből 4 olyan, amelyek esetében szakirányra kell jelentkezni. Ilyen a romanisztika (olasz, francia, spanyol), a germanisztika (német és nemzetiségi német), a szlavisztika (orosz és horvát) vagy a történelem (régészet)

Bölcsészettudományialapszakok(18): anglisztika, germanisztika, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia (angol nyelven is), romanisztika, romológia, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem

Társadalomtudományi alapszakok (5): kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociális munka, szociológia, társadalmi tanulmányok

23


Egy b lcs sz alapszak strukt r ja

Egy bölcsész alapszak struktúrája


Egy t rsadalomtudom nyi alapszak strukt r ja

Egy társadalomtudományi alapszak struktúrája


Fels fok szakk pz seink

Felsőfokú szakképzéseink

 • Intézményikommunikátor(kommunikáció és médiatudomány BA-ra számítható be)

 • Sajtótechnikus(kommunikáció és médiatudomány BA-ra számítható be)

 • Gazdaságiidegennyelvűmenedzser(magyar BA-ra számítható be) angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelven

 • Titkárságvezető(magyar BA-ra számítható be)


Mesterk pz si szakok ma

Mesterképzésiszakok(MA)

DISZCIPLINÁRIS – 4 félév, 120 kredit

egyszakos képzés

TANÁRI – 4+1 félév tanítási gyakorlat, 150 kredit

kétszakos képzés: az első szak a BA-nak, a második szak a minornak megfelelő lehet

tanári képesítés csak a tanári mesterképzésben szerezhető


Diszciplin ris szakok a pte btk n

Diszciplinárisszakoka PTE-BTK-n

 • német nyelv, irodalom és kultúra

 • néprajz

 • neveléstudományi

 • politikatudomány

 • pszichológia

 • régészet

 • romológia

 • szociális munka

 • szociálpolitika

 • szociológia

 • történelem

 • anglisztika

 • esztétika

 • filozófia

 • francia nyelv, irodalom és kultúra

 • horvát nyelv, irodalom és kultúra

 • klasszika-filológia

 • kommunikáció ésmédiatudomány

 • magyar nyelv és irodalom

 • német nemzetiségi nyelv és irodalom

20


Tan rszakok a pte btk n

Tanárszakoka PTE-BTK-n

 • filozófiatanár

 • hon- és népismerettanár

 • tantervfejlesztőtanár

 • angoltanár

 • franciatanár

 • horváttanár és nemzetiségi horváttanár

 • latintanár

 • magyartanár

 • mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár

 • némettanár és nemzetiségi némettanár

 • olasztanár

 • orosztanár

 • pedagógiatanár

 • romológiatanár

 • történelemtanár

15


K pz sek a p csi b lcs szkaron

„If you think education is expensive, try ignorance.”

Derek Bok, former president of Harvard


Hogyan haszn lhatod ki legjobban az llamilag t mogatott f l veidet 12 f l vvel lehet gazd lkodni

Hogyan használhatod ki legjobban az államilag támogatott féléveidet? (12 félévvel lehet gazdálkodni )


K pz sek a p csi b lcs szkaron

Banánhéjak

 • 12 félév - FSZ 4, BA 6, MA 4-5, PhD 6,

 • ha második szakra is felvételizel (bármelyik karon lehet!), ez csak akkor lehet ÁT, ha a második évedben kezded el.

 • ha KTG-n diplomázol a BA-n, akkor BA-t már nem végezhetsz támogatott formában, MA-t viszont igen.

 • átsorolás!

 • +2 félév után KTG!


Ahol megtal ltok minket

Ahol megtaláltok minket:

WEB: www.btk.pte.hu / Felvételizőknek

E-MAIL: felvir@btk.pte.hu

Nyílt napjaink: 2010. december 2.

2011. február 3.

 • JÁTÉK: http://uniface.hu/


 • Login