hans j morgenthau
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hans J. Morgenthau

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Hans J. Morgenthau - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Hans J. Morgenthau. Polityka między narodami Walka o potęgę i pokój. Tematyka. Potęga narodowa Składniki potęgi narodowej Ewolucja potęgi narodowej Równowaga sił Wzory równowagi sił Struktura równowagi sił. Potęga narodowa. Naród : 1. byt empiryczny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hans J. Morgenthau' - reuben-reilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hans j morgenthau

Hans J. Morgenthau

Polityka między narodami

Walka o potęgę i pokój

tematyka
Tematyka
 • Potęga narodowa
 • Składniki potęgi narodowej
 • Ewolucja potęgi narodowej
 • Równowaga sił
 • Wzory równowagi sił
 • Struktura równowagi sił
pot ga narodowa
Potęga narodowa
 • Naród:

1. byt empiryczny

2. prowadzi politykę zagraniczną za pośrednictwem państwa

 • Nowoczesny nacjonalizm - jednostki identyfikują się z potęgą i polityką narodu
 • Normy postępowaniai rozwiązania instytucjonalne ograniczają jednostkowe dążenie do władzy
 • Jednostki identyfikują się z aspiracjami do potęgi swojego narodu
 • Symbole narodowe – instrumenty identyfikacji jednostki z potęgą narodu
sk adniki pot gi narodowej
Składniki potęgi narodowej
 • Geografia

Naturalna granica

 • Zasoby naturalne:
   • żywność
   • Surowce

Samowystarczalność

 • Potencjał przemysłowy

Supermocarstwo

sk adniki pot gi narodowej1
Składniki potęgi narodowej
 • Gotowość bojowa:
   • Technologia
   • Przywództwo
   • Liczebność i jakość sil zbrojnych

Kompleks militarny

5. Ludność:

  • Rozmieszczenie
  • Trendy demograficzne

Liczebna populacja

sk adniki pot gi narodowej2
Składniki potęgi narodowej
 • Charakter narodowy

Cechy intelektualne i moralne

7. Morale narodowe

Wsparcie polityki rządu

8. Jakość dyplomacji

Wysoka jakość służby dyplomatycznej

„Morale narodowe jest duszą potęgi narodowej,

zaś dyplomacja - jej mózgiem”

sk adniki pot gi narodowej3
Składniki potęgi narodowej

9. Jakość rządu

Dobry rząd zapewnia:

1. Równowagę między zasobami materialnymi i ludzkimi, które tworzą potęgę narodową, a realizowaną polityką zagraniczną ;

2. Równowagę między zasobami;

3. Poparcie społeczne dla polityki zagranicznej

sk adniki pot gi narodowej4
Składniki potęgi narodowej

Podsumowanie

Aby osiągnąć sukces w polityce zagranicznej i wewnętrznej

rząd powinien:

 • uznać, że istnieje nieunikniony konflikt między wymogami dobrej polityki zagranicznej a preferencjami opinii publicznej
 • uznać, że jest przywódcą a nie niewolnikiem opinii publicznej
 • walczyć o to co uważa za podstawowe minimum dobrej polityki zagranicznej
ewolucja pot gi narodowej
Ewolucja potęgi narodowej
 • Piramidapotęgi narodowej
 • Ocena teraźniejszej i

przyszłej potęgi państw

jest serią przeczuć

ewolucja pot gi narodowej1
Ewolucja potęgi narodowej
 • Typowe błędy oceny:
 • Nieskorelowanie potęgi jednego państwa z potęgą innych państw
 • Nieskorelowanie rzeczywistej potęgi w danym momencie z potencjalną potęga w przyszłości
 • Przypisanie znaczenia jednemu z czynników przy pominięciu pozostałych
ewolucja pot gi narodowej2
Ewolucja potęgi narodowej

GEOPOLITYKA

 • Czynnik geografii determinuje potęgę i los państw
 • Podstawowa koncepcja : przestrzeń
 • Przestrzeń jest statyczna, jednak zamieszkujące ją ludy są dynamiczne
 • Ludy podejmuję ekspansję drogą podboju przestrzeni
 • Potęga państw jest zatem funkcją wzajemnych relacji podbitych terytoriów
ewolucja pot gi narodowej3
Ewolucja potęgi narodowej

NACJONALIZM

 • Najważniejsze zadanie państwa: zachowanie charakteru narodu
 • Postulat :

„ Jeden naród – jedno państwo”

 • Ideał: państwo narodowe
 • Homogeniczność narodu i czystość rasy – istota potęgi narodowej
 • Mniejszości narodowe należy wchłonąć lub usunąć
 • Uwielbienie charakteru narodowego – predestynacja do panowania nad światem
ewolucja pot gi narodowej4
Ewolucja potęgi narodowej

MILITARYZM

 • Potęga narodu sprowadza się do siły militarnej
r wnowaga si
Równowaga sił
 • Równowaga sił i polityka zmierzająca do jej utrzymania oznacza stabilność w systemie złożonym z suwerennych państw
 • Stabilność utrzymywana jest dzięki równowadze wszystkich elementów systemu
wzory r wnowagi si
Wzory równowagi sił
 • Walka o potęgę na arenie międzynarodowej może przebiegać według dwóch wzorów
 • Wzór bezpośredniej opozycji
 • Wzór współzawodnictwa
wzory r wnowagi si1
Wzory równowagi sił
 • Wzór bezpośredniej opozycji
 • Polega na bezpośredniej opozycji między państwem, które chce ustanowić swą potęgę, a państwem, które odmawia podporządkowania

→ ←

 • Wewnętrzna sprzeczność równowagi sił
 • Równowaga sił jest niestabilna i dynamiczna

A

B

wzory r wnowagi si2
Wzory równowagi sił

2. Wzory współzawodnictwa

 • Zabezpieczenie niepodległości C

C

A

B

wzory r wnowagi si3
Wzory równowagi sił
 • Zagrożenie niepodległości C przez A

C

A

B

wzory r wnowagi si4
Wzory równowagi sił
 • C zyskuje gwarancję bezpieczeństwa dzięki przewadze B

C

B

A

wzory r wnowagi si5
Wzory równowagi sił
 • C zyskuje trwałą gwarancję bezpieczeństwa jeśli państwo A przeniesie swoją uwagę na państwo D

C

B

A

D

metody osi gni cia r wnowagi si
Metody osiągnięcia równowagi sił

Dziel i rządź

 • polityka rekompensat
 • wyścig zbrojeń lub rozbrojenie
 • polityka sojuszy
metody osi gni cia r wnowagi si1
Metody osiągnięcia równowagi sił

1. Polityka rekompensat

 • Powszechnie stosowana w XVIII i XIX w.
 • Traktat utrechcki 1713 r.
 • Podział na strefy wpływów
metody osi gni cia r wnowagi si2
Metody osiągnięcia równowagi sił

2. Wyścig zbrojeń

 • Podstawowy element utrzymania równowagi sił
 • Następstwo : wzrastające wydatki wojskowe oraz narastający strach
metody osi gni cia r wnowagi si3
Metody osiągnięcia równowagi sił

2. Polityka sojuszy

 • Nieodłączny element równowagi sił

w ramach systemu złożonego

z wielu państw

metody osi gni cia r wnowagi si4
Metody osiągnięcia równowagi sił
 • Podział sojuszy:
  • Służące wspólnym, komplementarnym lub ideologicznym interesom lub politykom
  • Wzajemne lub jednostronne
  • Ogólne i ograniczone
  • Tymczasowe i trwałe
  • Funkcjonujące i niefunkcjonujące
metody osi gni cia r wnowagi si5
Metody osiągnięcia równowagi sił

Sojusze a dominacja światowa

 • Równowaga sił jest następstwem walki o potęgę

C

B

A

D

E

r wno waga si
Równo- WAGA sił
 • System składa się z dwóch szal, na których lokują się państwa utożsamiane z taką samą polityką zagraniczną.
 • System składa się z dwóch szal i trzeciego elementu: balansu, którego celem jest utrzymanie równowagi
r wno waga si1
Równo- WAGA sił
 • Balans lub tzw. języczek u wagi jest najpotężniejszym czynnikiem w polityce międzynarodowej
struktura r wnowagi si
Struktura równowagi sił
 • Równowaga sił składa się z powiązanych wzajemnie podsystemów, utrzymujących w swym obrębie własną równowagę sił

Dominująca równowaga → systemy lokalne

ad