f90 0 forstyrrelse af aktivitet og opm rksomhed
Download
Skip this Video
Download Presentation
ADHD/ADD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ADHD/ADD - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed. ADHD/ADD. Velkommen. Velkommen Lottesophia Gordon, psykolog, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, AUH Risskov Baggrund for oplæg. Program. Kl.10-12 incl. pause og spørgsmål Hvad er ADHD (hos voksne)? Comorbide lidelser/differentialdiagnostik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ADHD/ADD' - reuben-george


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen
Velkommen
 • Velkommen
 • Lottesophia Gordon, psykolog, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, AUH Risskov
 • Baggrund for oplæg
program
Program
 • Kl.10-12 incl. pause og spørgsmål
 • Hvad er ADHD (hos voksne)?
 • Comorbide lidelser/differentialdiagnostik
 • Behandling
 • Forløb ved MA3
diagnostiske kriterier icd 10 f90 f98 8
Diagnostiske kriterier ICD-10F90 (+F98.8)
 • Opmærksomhed (koncentration)
 • Hyperaktivitet (uro)
 • Impulsivitet (utålmodighed)
opm rksomhed
Opmærksomhed
 • Opmærksomhedsforstyrrelse på min. 6 af følgende områder:
  • Kan ikke fæstne opmærksomhed ved detaljer, laver skødesløse fejl.
  • Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg.
  • Synes ikke at høre, hvad der bliver sagt.
  • Kan ikke følge instrukser eller fuldføre opgaver.
  • Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter.
  • Undgår eller afskyr opgaver som kræver vedholdende opmærksomhed.
  • Mister blyanter, bøger, legesager eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver og aktiviteter.
  • Lader sig let distrahere af ydre stimuli.
  • Er glemsom i forbindelse med dagligdagsaktiviteter.
hyperaktivitet
Hyperaktivitet

B. Hyperaktivitet på min. 3 af følgende områder:

 • Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt.
 • Forlader sig plads i klassen eller ved bordet.
 • Løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde.
 • Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille.
 • Excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre.
impulsivitet
Impulsivitet

C. Impulsivitet på min. 1 af følgende områder:

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet.
 • Kan ikke være på, at det bliver deres tur.
 • Afbryder eller maser sig på.
 • Taler for meget, uden situationsfornemmelse.
vrige kriterier
Øvrige kriterier
 • D. Begyndelsesalder < 7 år.
 • E. Forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer, f.eks. både i skolen og hjemmet såvel som ved klinisk undersøgelse.
 • F. Forstyrrelsen forårsager betydelige vanskeligheder eller vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner.
 • G. Vanskelighederne skyldes ikke affektive lidelser (F30-F39), angsttilstande (F40-41) og opfylder ikke kriterierne for F84.-
variationer jvf dsm iv
Variationer - Jvf DSM-IV

Betegnelsen ADHD stammer fra DSM-IV (3 variationer)

Både opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet (AttentionDeficitHyperactivityDisorder)

Primært opmærksomhedsproblemer (AttentionDeficitDisorder)

Primært hyperaktivitet/impulsivitet

adhd hos voksne
ADHD hos voksne
 • Diagnosekriterier til børn
  • Løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde.
  • Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille.
 • De fleste vokser (formodentlig ikke) fra det (ca. 25% + 25% remission).
 • Diagnose vha. retrospektivt interview og indhentning af sagsakter.
 • Forstyrrelsen skal betragtes på et spektrum og ses i relation til personens øvrige ressourcer/begrænsninger.
forhold der spiller ind p graden udviklingen af forstyrrelse
Forhold der spiller ind på graden/udviklingen af forstyrrelse
 • Begavelse (kompensationsstrategier)
 • Social støtte/netværk
 • Rammer under opvæksten
 • Personlighed
 • Misbrug
 • Comorbide lidelser
comorbide lidelser differentialdiagnostik
Comorbide lidelser/differentialdiagnostik

Affektive lidelser

 • Angstlidelser
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Misbrug
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Søvnforstyrrelser

- Andre samtidige lidelser er snarere reglen end undtagelsen

- Mange andre lidelser har tilsvarende symptomer (udelukkelsesdiagnose - OBS! varighed)

sociale forhold
Sociale forhold
 • Lavere uddannelsesniveau
 • Mange skift i aktiviteter/jobs
 • Mange partnerskift/brud i forhold
 • Øget risiko for kriminalitet
 • Øget risiko for misbrug
 • Øget risiko for tidlig graviditet
 • m.m.
behandlingsmuligheder
Behandlingsmuligheder
 • Kost/motion
 • Psykoedukation
 • Medicin
 • Socialpædagogisk træning
 • Coaching
 • Mentor
 • Evt. psykoterapi ved comorbide lidelser
forl b ved ma3
Forløb ved MA3
 • Henvisning fra egen læge eller anden specialafdeling
 • Blodprøver og EKG ved egen læge
 • Udredning ved sygeplejerske, læge eller psykolog
 • Konference med psykiater vedr. fund og behandlingsmuligheder
 • Afslutningssamtale med anbefalinger til tiltag i andet regi eller tilbud om samtale med læge med henblik på drøftelse af medicinske behandlingsmuligheder
 • Tilbud om psykoedukation i gruppe ved ADHD
 • Medicinsk behandlingsopstart og optimering
 • Afslutning til videre opfølgning ved egen læge
 • Opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder.
udredningspakke ma3
Udredningspakke MA3
 • 1. samtale - Psykiatrisk forsamtale
 • 2. samtale - Anamnese og fortsat diagnostisk udredning
 • 3. samtale - ADHD-interview med pårørende
 • Evt. 4. samtale - Yderligere diagnostisk udredning, SCID-II-interview...
 • Evt. nærmere psykologisk udredning/testning - Diff. diagnose ift. begavelse, specifikke kognitive vanskeligheder....
1 samtale almen psykiatrisk forsamtale

Henvisningsårsag/aktuelle klager

Aktuelt socialt

Aktuelt psykisk (MINI-screen)

Aktuelt somatisk (+ blodprøver/EKG)

KRAM

Tidligere psykiatrisk

Tidligere psykologisk udredning/PPR m.m.

Medicin

Dispositioner

Hjemmeopgaver (ASRS, AUDIT, DUDIT, Koffein, Mestring og livskvalitet, SCID -II-spørgeskema

1. samtale- Almen psykiatrisk forsamtale
2 samtale anamnese og fortsat diagnostisk udredning
2. samtale- Anamnese og fortsat diagnostisk udredning

Indsamling af spørgeskemaer

Social anamnese (opvækstforhold, skole, uddannelse, arbejde, parforhold m.m.)

Diagnostisk interview

Tidligere behandlingsforsøg

3 samtale adhd interview med p r rende
3. samtale- ADHD-interview med pårørende

Samtale med deltagelse af pårørende

Tidlig anamnese (traumer, fysisk og psykisk udvikling)

Tilbagemeldinger fra andre, herunder skole m.m.

DIVA 2.0 - interview med patient og pårørende

tv rfaglig konference
Tværfaglig konference

Diagnose

Differentialdiagnoser

Comorbide lidelser

→ Behov for yderligere udredning

→ Tilbagemelding om diagnostisk konklusion samt behandlingsmuligheder

psykofarmakologisk behandling
Psykofarmakologisk behandling

Methylphenidat (Ritalin, Ritalin Uno, Motiron, Medikinet, Equasym, Concerta) blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) og øger aktiviteten i pandelapperne. Methylphenidat virker i 2-12 timer, afhængig af formuleringen. Man anbefaler, at personen er dækket i det meste af sin vågne tid.

Atomoxetin (Strattera) blokerer generelt reabsorptionen af noradrenalin, og i præfontale cortex forhøjes både niveauet af noradrenalin og dopamin. Skal kun indtages én gang i døgnet. Atomoxetin anbefales hvis patienten samtidig er angst, og i visse tilfælde hvis ADHD symptomerne er kombineret med tics samt ved risiko for misbrug.

Dextro-amphetamin blokerer ligeledes reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin), men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. Virker i 3-6 timer. Dobbelt så potent som methylphenidat.

Modafinil forøger neuronal aktivitet selektivt i hypothalamus, aktiverer tuberomammilære neuroner, der frigør histamin og aktiverer andre hypothalamiske neuroner, der frigør hypocretin. (Kilde: Medicin.dk)

psykoedukation
Psykoedukation

Pt. tilbydes psykoedukation i gruppe á fem sessioner med temaerne:

1. Hvad er ADHD?

2. ADHD og hjernen

3. ADHD i hverdagen

4. ADHD og pårørende

5. At leve med ADHD

litteratur
Litteratur

Et liv i kaos, Thomsen, Per Hove & Damm, Dorte,

ADHD- Fra barndom til voksenalder, Almer, Glennie Marie & Sneum, Marie Mandel

Adult ADHD, Kooij, Sandra J. J.

ad