Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Tr ff landsbygddepartement sjv 19 2 2014
Download
1 / 6

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014. Mål. Skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt Konkurrenskraftig svensk grisköttsproduktion med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn. Förslag - Åtgärder kort sikt.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr ff landsbygddepartement sjv 19 2 2014

Träff Landsbygddepartement SJV 19/2 2014


Tr ff landsbygddepartement sjv 19 2 2014

Mål

 • Skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt

 • Konkurrenskraftig svensk grisköttsproduktion med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn


F rslag tg rder kort sikt

Förslag - Åtgärder kort sikt

 • Alla producenter skall ha möjlighet att leverera djur under en rimlig omställningstid

 • Att smågrisar/slaktsvin hämtas så det inte uppstår djurskyddsproblem

 • Dialog Slakteriföretag och SGF för att se vilka möjligheter det finns att minimera ofrivillig nedläggning


F rslag tg rder f r att ka konkurrenskraften f r svenskt grisk tt p marknaden

Förslag - Åtgärder för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden

Förstärkt konkurrenskraft på marknaden

 • Fortsatt aktiv marknadsföring av svenskt kött/chark, svenska mervärden och tydlig ursprungsmärkning.

 • Ökad differentiering och innovationstakt svenskt griskött och chark

 • Fokus på hållbart certifierad soja istället för GMO-frihet

 • Kravställande minst i nivå med svensk lagstiftning i offentlig upphandling

 • Driv införande av grisdirektivet i EU. Ej import olagligt producerat griskött

 • Underlätta export till Kina, Ryssland mfl länder


F rslag tg rder f r att ka konkurrenskraften f r svenskt grisk tt p marknaden1

Förslag - Åtgärder för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden

Ökad konkurrenskraft i svensk grisproduktion

 • Snabb implementering av det djuromsorgsprogram näringen utarbetat och som kan förbättra såväl djuromsorg som konkurrenskraft

 • Fortsatt översyn regelverk för ökad konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn. Behov av anpassning till ny teknik, genetik mm

 • Ökade medel/ramar för investeringsstöd för att kompensera för de extra byggkostnader som svenska regler innebär

 • Fortsatt Djurvälfärdsersättning till suggorinya Landsbygdsprogrammet

 • Större samlat projekt för rådgivning med finansiering från SJV med inriktning på

  - grisföretagare som vill investera och utveckla sin produktion

  - ökad produktionseffektivitet och lönsammare produktion


F rslag tg rder f r att ka konkurrenskraften f r svenskt grisk tt p marknaden2

Förslag - Åtgärder för att öka konkurrenskraften för svenskt griskött på marknaden

Underlätta för grisföretagare i affärsrelationen

 • Möjlighet till dispens för mer än 8 timmars transporttid om det krävs för att Grisföretagaren skall kunna hitta en rimlig affärsrelation

 • Utveckla affärsrelationen mellan grisföretagare och slakterier så det skapar förutsättningar för den långsiktighet som krävs i köttproduktion


 • Login