Popis a pou it v ukov ho materi lu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Popis a použití výukového materiálu PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

výklad nového učiva a následné procvičování žák vysvětlí pojem islám chápe roli náboženství v životě člověka seznámí se s arabskou vzdělaností a jejím přínosem pro evropské obyvatelstvo. Popis a použití výukového materiálu. ARABOVÉ A JEJICH VÝBOJE.

Download Presentation

Popis a použití výukového materiálu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Popis a pou it v ukov ho materi lu

výklad nového učiva a následné procvičování

žák vysvětlí pojem islám

chápe roli náboženství v životě člověka

seznámí se s arabskou vzdělaností a jejím přínosem pro evropské obyvatelstvo

Popis a použití výukového materiálu


Popis a pou it v ukov ho materi lu

ARABOVÉ A JEJICH VÝBOJE


Popis a pou it v ukov ho materi lu

islámské náboženství – založil prorok Muhammad z Mekky, bohem je Alláh, víra v posmrtný život

muslimové = vyznavači islámu

Korán = posvátná kniha

víra sjednotila arabské říše

=> výboje zvané svatá válka za šíření islámu

Obr. 1

Ukázka arabské kaligrafie


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Posvátné místo všech Muslimů - mešita v Mekce a svatyně Kaaba

Obr. 2


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 3

Medina


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Modlitba

Obr. 4


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Pohled na vnitřek mešity, Líbye Tripolis

Obr. 5


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 6

Obr. 7

Mešita Et'hem beu v Tiraně - pohled na Mihráb

Vnitřní strana kopule, Istanbul


Popis a pou it v ukov ho materi lu

711 se Arabové vylodili na Pyrenejském poloostrově, který ovládali do konce 15. stol. => stát Andalusie, hlavní město Córdoba

Obr. 8


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Interiér mešity v

Córdobě

Obr. 9


Popis a pou it v ukov ho materi lu

mešity a minarety

umění – zákaz zobrazování osob

věda – matematika, fyzika, zeměpis, lékařství

město – lázně, nemocnice, knihovny, školy

Obr. 10

Korán


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Zemědělství

rýže, cukrová třtina, bavlna, citroník, pomerančovník

okrasné zahrady s květinami, vodotrysky

Obr. 11

Isfahán


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Ibrahím ibn Jákúb – arabský obchodník, hodně cestoval, podal první písemnou zprávu o Praze


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Co je to islám?

Kdo je jeho zakladatelem?

Co je mešita, minaret?

Čím se liší jejich výzdoba od výzdoby křesťanských kostelů?

Kde se nacházela arabská říše?

Co se stalo v roce 711?

Co Arabové přinesli do Evropy?

Znáš arabské číslice?


Obrazov materi l

  • Obr. 1 GULZAR, A. ArabicCalligraphyatWazirKhan Mosque2.jpg. [online]. 2006 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arabic_Calligraphy_at_Wazir_Khan_Mosque2.jpg>

  • Obr. 2 MANSURI, A. SupplicatingPilgrimatMasjidAlHaram. Mecca, SaudiArabia.jpg. [online]. 2003 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Supplicating_Pilgrim_at_Masjid_Al_Haram._Mecca,_Saudi_Arabia.jpg>

  • Obr. 3 NOUMENON. Mescidinebevi.JPG. [online]. 2006 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mescidi_nebevi.JPG>

  • Obr. 4 MELINA, A. Mosque.jpg. [online]. 2003 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mosque.jpg>

  • Obr. 5 GALUZZI, L. Libya 5499 Gurgi Moschee Tripoli Luca Galuzzi 2007.jpg. [online]. 1697 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libya_5499_Gurgi_Moschee_Tripoli_Luca_Galuzzi_2007.jpg>

Obrazový materiál


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 6 WA,Istanbul-Sultan-Ahmet-Camii-Hauptkuppel.jpg. [online]. 2004 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Istanbul-Sultan-Ahmet-Camii-Hauptkuppel.jpg>

Obr. 7 FINGALO. 07Tirana Et'hem beu Mosque06.jpg. [online]. 2007 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:07Tirana_Et%27hem_beu_Mosque06.jpg>

Obr. 8 MATTAN. Muslimskysvet 750.jpg. [online]. 2005 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muslimskysvet_750.jpg>

Obr. 9 DUNLOP, S. J. Mosque of Cordoba Spain.jpg. [online]. 1996 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mosque_of_Cordoba_Spain.jpg>

Obr. 10 EFENDI, A. FirstSurahKoran.jpg. [online]. před 1934 [2012-09-15]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FirstSurahKoran.jpg>

Obr. 11 MOJTAHEDI, A.Naghshe Jahan Square Isfahan modified2.jpg. [online]. 1697 [2012-09-15]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Naghshe_Jahan_Square_Isfahan_modified2.jpg<


Pou it literatura

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.

Použitá literatura


  • Login