slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MONITOROWANIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

MONITOROWANIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013. zmiana nazwy od 1 kwietnia 2010 Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego. PREWENCJA. MONITOROWANIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MONITOROWANIE' - rendor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013

slide2

zmiana nazwy od 1 kwietnia 2010Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013Wieloletni Program Rozwoju Systemu ZdrowiaWojewództwa Pomorskiego

slide3

PREWENCJA

MONITOROWANIE

ORGANIZACJA I STRATEGIA ROZWOJU

- kardiologia

- neurologia

- onkologia

- cukrzyca

- psychiatria

- opieka nad matką i dzieckiem

- opieka długoterminowa

- choroby rzadkie

slide4

Cel główny

zmniejszenie

 • o 40% umieralności przedwczesnej
 • o 30% ryzyka zachorowań

na choroby układu sercowo naczyniowego i choroby nowotworowe

slide5
Cel

przygotowanie modelowych rozwiązań dla organizacji systemu zdrowia, a więc edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, diagnostyki, leczenia i opieki w wybranych dziedzinach medycznych w województwie pomorskim

Obejmuje całe województwo pomorskie

Uwzględnia wszystkie podmioty działające na rynku medycznym

slide6

zadania

integracja działań najważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w województwie pomorskim obejmująca:

 • monitorowanie (zasoby, jakość, epidemiologia, koszty)
 • prewencję
 • diagnostykę
 • terapię

stworzenie modelu organizacji opieki medycznej w wybranych

dziedzinach i współpraca na rzecz wprowadzania nowoczesnych

procedur diagnostyczno-terapeutycznych

(kardiologia, neurologia, onkologia, diabetologia, opieka nad matka i dzieckiem, psychiatria, opieka długoterminowa)

wyznaczenie priorytetów dla inwestycji i finansowania

ekonomiczne gospodarowanie środkami finansowymi

slide7

Rys historyczny

Wojewódzki Plan Zdrowotny 2003 r i 2004 r.

Deklaracja o współpracy podpisana 21 lutego 2005

  • Sygnatariusze:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

Dnia 21 lutego 2007 rozszerzenie Deklaracji o nowych partnerów:

 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny
 • Konwent Starostów Województwa Pomorskiego
slide8

21.02.2005; 21-02-2007 … partnerzy

Pomorski

Urząd

Wojewódzki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Główny Urząd Statystyczny

Oddział w Gdańsku

Pomorski Oddział

Wojewódzki

NFZ

Konwent Starostów

Gdański

Uniwersytet Medyczny

slide10

Autorzy Programu Zdrowie dla Pomorzan

 • Zespół Roboczy ZdP- 16 osób,

eksperci w zakresie medycyny i ochrony zdrowia

przedstawiciele stron:

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia.

slide12

Skład Zespołu Programu Zdrowie dla Pomorzan

 • 1. UMWP Hanna Zych Cisoń przewodniczący
 • 2. UMWP Anna Szczepańska
 • 3. UMWP Tadeusz Podczarski
 • 4. UMWP Elżbieta Kruszewska
 • 5. UMWP Michał Szpajer
 • 6. UMWP Ewa Solska
 • 7. UMWP Jolanta Wierzbicka
 • 8. GUM Zbigniew Zdrojewski
 • 9. GUM Tomasz Zdrojewski wiceprzewodniczący.
 • 10. GUM Grzegorz Raczak
 • 11. GUM Jacek Jassem
 • 12. GUM Walenty Nyka
 • 13. GUM Ewa Semetkowska Jurkiewicz
 • 14. PUW Jerzy Karpiński
 • 15. NFZ Barbara Kawińska
slide13

Osoby, które były członkami Zespołu Roboczego

 • Mirosław Górski- Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

do października 2006 i Dyrektor POW NFZ do marca 2008

 • Leszek Czarnobaj- Wicemarszałek WP ds. zdrowia
 • Małgorzata Bartoszewska Dogan- Dyrektor Medyczny POW NFZ

do października 2006

 • Elżbieta Rucińska Kulesz- Dyrektor Medyczny POW NFZ

do maja 2008

 • Dorota Pienkowska- Dyrektor POW NFZ
 • Andrzej Galubiński- Dyrektor PCZP

do listopada 2006

 • Bogdan Borucki- Dyrektor PCZP

do lipca 2007

slide14

Zadania Zespołu Roboczego:

 • 1. przyjęcie Założeń do Programu Zdrowie dla Pomorzando 30 kwietnia 2005- zadanie wykonane - zaakceptowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego i przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego dnia 14 listopada 2005 r. (Uchwała nr 745/XL/05)
 • 2. opracowania pełnej wersji Programu

zadanie wykonane w zakresie diagnostyki i terapii w kardiologii ; diagnostyki i terapii chorób naczyniowych układu nerwowego, monitorowania, prewencji i chorób nowotworowych, psychiatrii, diabetologii –pełna wersja zatwierdzona zostanie Uchwałą Sejmiku

 • 3. zatwierdzanie opracowań cząstkowych

przygotowanych przez Grupy robocze (przekazanie Wnioskiem Zarządowi Województwa Pomorskiego i prezentacja na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sejmiku Województwa Pomorskiego).

 • 4. powoływanie składu Grup roboczych

osoba powołana do pracw grupie roboczej otrzymuje pisemną informację od Przewodniczącego Zespołu

 • 5. wnioskowanie o powołanie nowych Grup roboczych
slide15

Grupy robocze

od 04.2005 r

 • ds. monitorowania
 • ds. prewencji
 • ds. diagnostyki i terapii kardiologicznej
 • ds. diagnostyki i terapii chorób naczyniowych układu nerwowego
 • ds. diagnostyki i terapii chorób nowotworowych

od 1.06.2005 r.

 • ds. diagnostyki i terapii cukrzycy

od 12.06.2006 r.

 • ds. organizacji lecznictwa szpitalnego-sieć szpitali
slide16

21.02.2007- powołanie

 • Grupa ds. opieki nad matką i dzieckiem
 • Grupa ds. lecznictwa psychiatrycznego

30.10.2007-

 • Grupa ds. organizacji opieki długoterminowej

1.04.2010 –

 • Grupa ds. chorób rzadkich
slide17
Koordynatorzy Grup Roboczych

ds. monitorowania – lek. med. Mikołaj Ruciński

ds..prewencji- dr hab.. Tomasz Zdrojewski

ds. neurologii - prof. Walenty Nyka

ds. kardiologii - dr Włodzimierz Krasowski

ds. onkologii – prof. Jacek Jassem

ds. diabetologii – dr Ewa Semetkowska

ds. opieki nad matką i dzieckiem- prof.. Anna Balcerska

ds. psychiatrii- dr Blanka Skrzypkowska- Brancewicz

ds. opieki długoterminowej- lek. med.. Ryszard Karpiński

ds. Chorób rzadkich- prof. Janusz Limon

slide18

składowe Opracowania:

 • Analiza epidemiologiczna
 • Ocena stanu obecnego
 • Model docelowy
 • Cele do realizacji
slide19

Opracowanie

Departament Zdrowia UMWP

Zarząd Województwa Pomorskiego

Komisja zdrowia, polityki społecznej i rodziny

Sejmik Województwa Pomorskiego

Opracowanie grupy roboczej

slide20

Postęp prac- Opracowania prezentowane Sejmikowi Województwa Pomorskiego

14.11.2005

 • Założenia do Programu Zdrowie dla Pomorzan

Opracowania

2006

 • Opracowanie- diagnostyka i leczenia w kardiologii
 • Opracowanie-diagnostyka i leczenia chorób naczyniowych układu nerwowego
slide21

Postęp prac

2007

 • Opracowanie - monitorowanie
 • Opracowanie – profilaktyka
 • Opracowanie – diagnostyka i leczenie w onkologii

2008

 • Organizacja lecznictwa psychiatrycznego- model lecznictwa środowiskowego
 • Opracowanie - diagnostyka i leczenie cukrzycy
slide22

2010

 • Organizacja opieki długoterminowej w województwie pomorskim

Opracowania w przygotowaniu

 • Organizacja opieki nad matką i dzieckiem w województwie pomorskim –

koncepcja organizacji wrzesień 2009

 • Organizacja opieki dla osób z chorobami rzadkimi i ich rodzin
slide23

Rola Programu Zdrowie dla Pomorzan i źródła finansowania

 • Decyzje dotyczące inwestycji- samorządy lokalne i wojewódzkie
 • Podział środków unijnych- projekty i wnioski aplikacyjne (Regionalny Program Operacyjny, Norweski Mechanizm Finansowy)
 • Wskazania priorytetów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych dla NFZ
slide24

Środki finansowe na realizację celów

 • Środki własne zakładu,
 • Środki organu założycielskiego- samorząd wojewódzki i samorządy lokalne,
 • Środki Ministerstwa Zdrowia,
 • Fundusze unijne- Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności,
 • Norweski Mechanizm Finansowy
slide25
Najważniejsze kierunki strategiczne

Realizacja Programu

KARDIOLOGIA

Sieć ośrodków kardiologii inwazyjnej

Sieć ośrodków elektroterapii

Ośrodek Leczenia

Niewydolności

Serca

Program

przesyłania sygnału

EKG przez karetki

reanimacyjne do

Centrum

Zawałowego

PREWENCJA

4 x P

P omorski

P rogram

P oprawy

P rewencji

/uporządkowanie

systemu, rejestr,

celowość, standardy/

NEUROLOGIA

Sieć oddziałów udarowych w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego,

Rozwój ośrodków

rehabilitacji i

opieki

długoterminowej

ONKOLOGIA

Pomorska Sieć

Onkologiczna

PSYCHIATRIA

Wdrożenie modelu

opieki środowiskowej

DIABETOLOGIA

Sieć opieki nad dziećmi, dorosłymi i kobietami ciężarnymi

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zwiększenie miejsc w zolach, hospicjach

OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM

W trakcie opracowania wniosków

slide26
www.woj-pomorskie.pl-
 • Zdrowie dla Pomorzan
 • www.zdrowiedlapomorzan.pl
ad