Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji - PowerPoint PPT Presentation

Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji
Download
1 / 29

  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji. M. Borysiewicz A. Furtek S. Potempski. Ź ródła informacji:. European Gas Incident Group, US Department of Transportation, CONCAWE ( the oil companies' European organisation for environment, health and safety. )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji

M. Borysiewicz

A. Furtek

S. Potempski

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


R d a informacji

Źródła informacji:

  • European Gas Incident Group,

  • US Department of Transportation,

  • CONCAWE (the oil companies' European organisation for environment, health and safety.)

  • VNIIGAS (Russian Gas Research Institute),

  • FACTS-TNO (TNO Environment, Energy and Process Innovation, the Netherlands)

  • opracowania przygotowane przez Major Accident Hazard Bureau JRC Ispra

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Prezentacja jest przegl dem wypadk w zarejestrowanych przez operator w w ruroci gach l dowych

Prezentacja jest przeglądem wypadków zarejestrowanychprzez operatorów w rurociągach lądowych

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Definicja

DEFINICJA

Rurociąg definiujemy jako rurę lub system rur służących do przekazywania niebezpiecznych substancji do lub z instalacji. Rurociągi zawierają stacje pompujące i inne punkty lub wyposażenie będące ich integralną częścią.

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Sieci ruroci g w

Sieci rurociągów

Gaz ziemny

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Egig the european gas incident group

EGIG The European Gas Incident Group

Rozwój długości, ekspozycji i przepustowości w latach 1964 –1995

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Ekspozycjasystemu transmisji gazu w funkcji średnicy głównej sieci EGIG

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Ekspozycja systemu transmisji gazu w funkcji ciśnienia głównej sieci

EGIG

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Długość lądowych systemów gazowych w USA i UE według średnicy

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Rozkład wielkości lądowych systemów gazowych w USA i UE

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Niebezpieczne ciecze

(ropa i chemikalia)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Połączona długość ropociągów CONCAWE

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Długość lądowych rurociągów transmitujących ropę

w Europie Zachodniej

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Roczna przepustowość systemu CONCAWE

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Przemysł rurociągów gazu i ropy naftowej zdefiniował kilka typów wypadków w zależności od ich przyczyn [EGIG, 1993; US DOT OPS, 1991, CONCAWE, 1996].

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

1. Wpływy zewnętrzne2.      Korozja3.      Błędy konstrukcyjne, wady mechaniczne lub materiałowe4.      Ruchy ziemi lub inne naturalne niebezpieczeństwa5.      Błędy operacyjne6.      Inne lub nieznane przyczyny

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Wielkości wycieków ropy z rurociągów Europy zachodniej

(1971 -1994)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Całkowita częstotliwość wypadków w transmisji gazu (x/E)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Całkowita częstotliwość wypadków w transmisji

niebezpiecznych cieczy (x/E)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

60%

Korozja

50%

Wpływy zewnętrzne

Defekty konstukcyjne/materiałowe

40%

Inne

Procent wypadków

30%

20%

10%

0%

US Ciecze

SU Gaz

US Gas

1984-96

EGIG

1970-92

1981-90

Concawe

1991

1971-93

Wypadki w systemach gazociągów i rurociągów

z niebezpiecznymi cieczami według przyczyny

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Wypadki z udziałem gazu w rurociągach USA

przy ciśnieniu wyższym od 15 barów

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Częstotliwość wypadków gazowych w wyniku

czynników zewnętrznych według średnicy

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Roczne wypadki z ofiarami związane z transmisją gazu

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Roczne wypadki z ofiarami związane z transmisją gazu

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

100

Licz. wypad. śmiert.

Licz. wypad. z obraż.

90

80

Ofiary

Obrażenia

70

60

50

40

30

20

10

0

Korozja

Wpływy

Defekty materiałowe

Inne

zewnętrzne

/konstrukcyjne

Ofiary związane z transmisją gazu w USA (według przyczyn)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Krzywe obrażeń odniesionych w wyniku wypadków gazowych

(1964-94)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Krzywe obrażeń odniesionych w wyniku wypadków gazowych

(1964-94)

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Całkowita objętość wycieków brutto i netto na ekspozycję systemu

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Waga głównych wypadków

manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl


  • Login