Policyanalys - PowerPoint PPT Presentation

Policyanalys
Download
1 / 13

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Policyanalys. Policyanalys. Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning Studieobjektet är politikens inflöde, processer och utfall. Syftet är att producera, analysera och kommunicera kunskap som kan lösa olika policyproblem. Exempel.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Policyanalys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Policyanalys

Policyanalys


Policyanalys1

Policyanalys

 • Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning

 • Studieobjektet är politikens inflöde, processer och utfall


Policyanalys

 • Syftet är att producera, analysera och kommunicera kunskap som kan lösa olika policyproblem


Exempel

Exempel

 • Policyförslag. Vilket är problemet som förslaget är tänkt att lösa? Vilka värderingar präglar förslagets syn på problemet?

 • Policyförslagets innehåll. Hur är förslaget tänkt att fungera, hur ser dess logik ut? Vilket policyinstrument ska användas? Instrumentets rimlighet i fht problemet?

 • Implementering. Vilka maktförhållanden råder i den organisation som ska genomföra förslaget? Krävs samverkan från flera organisationer? Vilka implementeringsproblem kan förväntas? Hur kan dessa undvikas?

 • Är förslagets verksamhetslogik rimlig? Är det troligt att förslaget kan förverkliga de tänkta effekterna?

 • Hur kan policyn utväderas? Vilken design, frågor, kriterier mm är lämpliga?


Policyanalys

 • Kursen Policyanalys ger dig grundläggande kunskaper om centrala begrepp, teorier och metoder som används inom policyanalys


Policyanalys2

Policyanalys

 • Grunder i policyanalys

 • Policyteorier

 • Governance


Policyprocessen

Policyprocessen

 • Initiering

 • Beredning

 • Beslut

 • Implementering

 • Utvärdering


Policyteorier

Policyteorier

 • Teorier om makt

 • Rational choice

 • Ny-institutionalism

 • Feminism


Termin 6

Termin 6

Policyanalys

Kandidatuppsats


Masterniv n

Masternivån

 • Politiska styrmedel

 • Implementering och utvärdering

 • Masteruppsats


V ad blir man

Vad blir man?

 • Kvalificerade utredare

 • Utvärderare

 • Analytiker


Policyanalys

Var?

 • Departement

 • Myndigheter

 • Länsstyrelser

 • Landsting och kommuner

 • Organisationer och företag


Policyanalys

Var?

 • Myndigheter och privata organ som specifikt arbetar med olika former av policyanalys, t ex:

  Statskontoret, Riksrevisionen, SKL, ITPS, IAPU, FoU, ”think tanks”, Ramböll, Faugert, Inregio, Andante


 • Login