DAKWAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM Peringkat Da’wah Da’wah Secara Sulit dan Sebabnya - PowerPoint PPT Presentation

DAKWAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM
Download
1 / 8

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DAKWAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM Peringkat Da’wah Da’wah Secara Sulit dan Sebabnya Da’wah Secara Terang-terangan dan Sebabnya. DA’WAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM. 1. Da’wah secara sulit. 2. Da’wah secara terang-terangan. 1. Da’wah secara sulit.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DAKWAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM Peringkat Da’wah Da’wah Secara Sulit dan Sebabnya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

 • DAKWAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM

 • PeringkatDa’wah

 • Da’wahSecaraSulitdanSebabnya

 • Da’wahSecaraTerang-terangandanSebabnya


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

DA’WAH NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM

1. Da’wahsecarasulit

2. Da’wahsecara

terang-terangan


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

1. Da’wahsecarasulit

KaumkeluargabagindaiaituBaniHashimdanbani Al-Muttalib, sahabat-sahabatdanjiran-jiran yang terdekatsahaja.


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

ORANG YANG PERTAMA MEMELUK AGAMA ISLAM

Perempuan

SaidatinaKhadijahahRadiallahu ‘anha

Laki-laki

Sayidina Abu Bakar As-SiddiqRadiallahu ‘anhu

Kanak-kanak

Sayidina Ali bin AbiTalibRadiallahu ‘anhu

Zaid bin Harithah

Hamba


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

SayidinaUthman bin ‘Affan, Zubair bin Awwam,

Abdul Rahman bin ‘Auf, Saad bin abiWaqas,

Talhah bin ubaidillahdan Al-Arqam bin AbiArqam

Sahabat


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

Sebab-sebabRasulullahSallallahu ‘AlaihiWasallamberda’wahsecarasulit

 • Mengujikepercayaandansokonganorang-orang Arab terutamakaumkeluargabaginda.

 • UntukmengelakpenentanganterbukadaripadakaumQuraisy.

 • Ajaran yang bertentangandenganamalanbiasamasyarakat Arab padamasaitu.

 • Bilanganpengikut yang masihsedikit.


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

2. Da’wahsecaraterang-terangan

 • Setelahberda’wahsecarasulitselamatigatahun.

 • MenjemputBani Abdul Muttalibkerumahbaginda.

 • Mengadakanperhimpunandi kaki Bukit Safa yang disertaiolehpembesarQuraisy.


Dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat da wah da wah secara sulit dan sebabnya

Sebab-sebabRasulullahSallallahu ‘AlaihiWasallamberda’wahsecaraterang-terangan.

 • Perintahdari Allah SubhanahuwaTa’ala.

 • “ Sampaikanlahsecaraberterusterangapa yang telahdiperintahkankepadamudanjanganlahengkauhiraukanbantahandanbertentangankaumkafirmusyrik” (Surah al-Hijr : 94)

 • Pengikutsemakinramai.

 • IslamnyaSayidinaHamzah bin Abdul MuttalibdanSayidinaUmar bin al-Khattab.


 • Login