novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008. (prvi dio) “Narodne novine” broj 84/08

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008. (prvi dio) “Narodne novine” broj 84/08 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008. (prvi dio) “Narodne novine” broj 84/08. NOVČANE KAZNE čl.10. ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/. Ako kažnjena osoba ne plati izrečenu novčanu kaznu sud će u roku od 15 dana obavijestiti Područni ured PU MF prema: a) mjestu prebivališta (sjedišta) kažnjene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008. (prvi dio) “Narodne novine” broj 84/08' - remedios-dudley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novela zakona o parni nom postupku iz 2008 prvi dio narodne novine broj 84 08

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2008.(prvi dio)“Narodne novine” broj 84/08

nov ane kazne l 10 zpp a l 2 zid zpp a
NOVČANE KAZNEčl.10. ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/

Ako kažnjena osoba ne plati izrečenu novčanu kaznu sud će u roku od 15 dana obavijestiti Područni ured PU MF prema:

a) mjestu prebivališta (sjedišta) kažnjene

osobe

b) mjestu suda ili imovine kažnjene osobe

slide3

NOVČANE KAZNEčl.10. ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/

Postupanje PU Ministarstva financija po obavijesti suda:

1.donosi rješenje kojom kažnjenoj osobi naređuje isplatu

2.provodi naplatu prema propisima o prisilnoj naplati poreza

slide4

Ako PU Ministarstva financija ne naplati novčanu kaznu u roku od godine dana obavijestiti će sud koji je izrekao novčanu kaznu.

 • fizička osoba- zamijeniti novčanu kaznu kaznom zatvora uz primjenu pravila kaznenog prava ili
 • pravna osoba-prisilna naplata po pravilima kaznenog prava
slide5

STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA

čl. 34.b ZPP-a /čl. 2. ZID ZPP-a/

1.Personalni kriterij

-sporovi između pravnih osoba

2.Mješoviti personalno kauzalni kriterij

a) sporovi između pravnih osoba i obrtnika uključujući i trgovce pojedince,

b)spor se vodi u vezi s djelatnošću obrtnika i trgovca pojedinca

slide6

VRIJEDNOST PREDMETA SPORA

čl. 40. st. 5.ZPP-a /čl.3.ZID ZPP-a/

Ako vrijednost predmeta spora ostane neutvrđena do zaključenja glavne rasprave smatra se da je vrijednost predmeta spora :

-50.000,00 kn (redovni postupak)

-100.000,00 kn (postupak pred trgovačkim sudovima)

slide7

ODVJETNICI KAO PUNOMOĆNICI U POSTUPKU

čl. 91.a ZPP-a /čl. 5. ZID ZPP-a/

Ovlaštenje za podnošenje revizije:

1.Stranka ili zastupnik stranke ako imaju položen pravosudni ispit

2.Opunomoćenik koji je odvjetnik

slide8

ODVJETNICI KAO PUNOMOĆNICI U POSTUPKU

čl. 95.a ZPP-a /čl. 6. ZID ZPP-a/

1.Privremeno obustavljanje prava na obavljanje odvjetništva

2.Prestanak obavljanja odvjetništva

slide9

POSTUPANJE SUDA S NEPODOBNIM PODNESCIMA

čl.109. st.1.i 2. ZPP-a /čl. 7. ZID ZPP-a/

1.Nalog za ispravak ili dopunu u skladu s danom uputom

2.Vraćanje podneska radi ispravka ili dopune

3.Određivanje roka za ponovno podnošenje podneska

slide10

DOSTAVA PISMENA

DOSTAVA PRAVNOJ OSOBI I FIZIČKOJ OSOBI KOJA OBAVLJA REGISTRIRANU DJELATNOST A DOSTAVA SE OBAVLJA U VEZI S TOM DJELATNOŠĆU

čl.134.a st.2.i 3. ZPP-a /čl.11. ZID ZPP-a/

 • Ako je adresa upisanog sjedišta pravne osobe adresa iz tužbe
 • Neuspjela dostava na tu adresu se neće ponavljati
 • Dostava putem oglasne ploče
slide11

DOSTAVA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NE OBAVLJAJU REGISTRIRANU DJELATNOST

OBIČNA DOSTAVA čl.141. ZPP-a /čl.14. ZID ZPP-a/

Ako se adresat ne zatekne u svome stanu:

1.Dostava pismena članu kućanstva

2.Predaja pismena kućepazitelju ili susjedu (ako pristanu)

3.Dostava na radno mjesto osobi koja na istom mjestu radi (ako pristane)

slide12

DOSTAVA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NE OBAVLJAJU REGISTRIRANU DJELATNOST

OBVEZNA OSOBNA DOSTAVA

čl. 142. ZPP-a /čl.15.ZID ZPP-a/

1.zakonom određenih pismena (tužba, platni nalog, presuda, rješenja protiv kojeg je dopuštena posebna žalba te pravni lijek)

2.drugih pismena po odluci suda

slide13

OBVEZNA OSOBNA DOSTAVA

čl. 142.ZPP-a /čl.15.ZID ZPP-a/

Ako se adresat ne zatekne u svome stanu:

1.Dostavljač će se obavijestiti kada bi i na kojem mjestu mogao adresata zateći i ostaviti kod člana porodičnog domaćinstva, kućepazitelja ili susjeda te osobe koja radi na radnom mjestu sa adresatom pisanu obavijest da radi primanja pismena bude u određeni dan i sat u svom stanu odnosno radnom mjestu.

2.Ako se adresat ne zatekne na mjestu i vremenu iz pisane obavijesti naredna se dostava obavlja prema pravilima o običnoj dostavi ( čl. 141. ZPP-a).

slide14

NEUSPJELA OBIČNA DOSTAVA ILI OBVEZNA OSOBNA DOSTAVA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NE OBAVLJAJU REGISTRIRANU DJELATNOST

čl. 143. st.1.i 2.ZPP-a /čl. 16.ZID ZPP-a/

1.Dostava na adresu iz tužbe

2.Pribaviti podatak o prebivalištu iz adrese MUP-a

3. Iznova pokušati obaviti dostavu na adresi prebivališta prema podacima iz evidencije MUP-a

4.Ponoviti dostavu prema čl. 141. i 142. ZPP-a (obična dostava i obvezna osobna dostava) nakon isteka 30 dana

5.Dostava putem oglasne ploče

slide15

DOSTAVA U SLUČAJU PROMJENE BORAVIŠTA ILI PRIJAVE MJESTA DOSTAVE

čl.143 st.3.ZPP-a /čl.16. ZID ZPP-a/

 • Dostava na adresu iz tužbe
 • Pribaviti podatak o prebivalištu iz adrese MUP-a
 • Pokušati dostavu na adresu upisanog boravišta odnosno drugog prijavljenog mjesta ili na drugi prijavljeni način (prema evidenciji MUP-a)
 • 2.Ponoviti dostavu prema čl. 141. i 142. ZPP-a (obična dostava i obvezna osobna dostava) nakon isteka 30 dana
 • 3.Dostava putem oglasne ploče
slide16

DOSTAVA U SLUČAJU ISTOVJETNOSTI ADRESE IZ TUŽBE I ADRESE PREBIVALIŠTA, A ADRESAT MUP-U NIJE PRIJAVIO BORAVIŠTE NITI MJESTO DOSTAVE

čl. 143 st.4.ZPP-a /čl. 16.ZID ZPP-a/

1.Pokušati dostavu na adresu iz tužbe 2.Pribaviti podatak o prebivalištu iz adrese MUP-a 3.Ponoviti dostavu prema čl. 141. i 142. ZPP-a (obična dostava i obvezna osobna dostava) nakon isteka 15 dana

4.Dostava putem oglasne ploče

slide17

ZABILJEŽBA MJESTA DOSTAVE U EVIDENCIJI MUP-A

čl.143.a ZPP-a/čl. 17 ZID ZPP-a/

 • Svaka fizička osoba može tražiti da se njezina izjava o mjestu dostave u sudskim postupcima zabilježi u evidencijama prebivališta građana i obavlja:
 • Na određenoj adresi
 • Određenim osobama (javni bilježnik, odvjetnik, bilo koja poslovno sposobna fizička osoba, pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti primanja pismena za druge osobe)
slide18

ODBIJANJE PRIMITKA

čl.144. ZPP-a /čl.18. ZID ZPP-a/

Kada adresat, poslovno sposobni član domaćinstva adresata odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez opravdanog razloga odbije primiti pismeno:

1.dostavljač će odbijanje primitka naznačiti na pismenu

2.vratiti pismeno sudu

3.u stanu, prostorijama il sandučiću ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi sa upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda

slide19

POKUŠAJ MIRNOG RJEŠENJA SPORA U KOJIMA KAO STRANKA SUDJELUJE RH

čl. 186.a ZPP-a /čl. 19. ZID ZPP-a/

Obveza podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora koji mora imati sadržaj tužbe.

Podnošenjem zahtjeva zastaje zastarjevanje

slide20

MIRENJE TIJEKOM PARNIČNOG POSTUPKA

čl.186.d ZPP-a /čl. 20. ZID ZPP-a/

1.Mirenje pred sudom prvog stupnja

-stranke mogu suglasno predložiti ili prihvatiti prijedlog rješenja spora mirnim putem pred sudom

2.Mirenje pred sudom drugog stupnja

-stranke mogu nakon podnošenja pravnog lijeka suglasno podnijeti prijedlog za postupak mirenja

3.Mirenje pri centru za mirenje

-stranke mogu tijekom parničnog postupka priložiti sporazum kojim predlažu mirenje pri centru za mirenje

slide21

TROŠKOVI U SLUČAJU OBUSTAVE POSTUPKA

čl.215.b st. 6. ZPP-a (čl.21.ZID ZPP-a)

1.U rješenju o obustavi postupka sud odlučuje da svaka stranka snosi svoje troškove postupka

2.Troškove postupka u povodu rješenja o obustavi snosi ona stranka koja je dala povod za provedbu tog postupka

slide22

KAŽNJAVANJE VJEŠTAKA

čl. 255 ZPP-a /čl. 22.ZID ZPP-a/

Sudće kazniti novčanom kaznom vještaka koji:

1.Ne dođe na ročište iako je uredno pozvan, a izostanak ne opravda

2.Bez opravdanog razloga odbije vještačiti

3.Bez opravdanog razloga svoj nalaz i mišljenje ne podnese u roku koji mu je odredio sud

slide23

KAŽNJAVANJE SUDIONIKA U POSTUPKU ODRŽAVANJA GLAVNE RASPRAVE

čl. 318. ZPP-a / čl. 24. ZID ZPP-a/

 • Sankcije prema sudionicima u postupku koji u podnesku ili na ročištu vrijeđaju sud ili druge sudionike, ometaju rad ili se ne pokoravaju naredbama suda su:
 • opomena ili
 • novčana kazna od 500,00-10.00,00 kn ili
 • udaljenje i novčana kazna
slide24

SUDSKA NAGODBA

čl.321. ZPP-a /čl. 26. ZID ZPP-a/

Stranke mogu u tijeku cijelog postupka pred parničnim sudom (ne samo pred sudom prvog stupnja) zaključiti nagodbu o predmetu spora.

slide25

ODLUKE DRUGOSTUPANJSKIG SUDA O ŽALBI

čl. 373.a ZPP-a /čl. 27. ZID ZPP-a/

Dodatni razlozi za odbijanje žalbe i potvrdu prvostupanjske presude ili preinaku prvostupanjske presude i u slučaju postojanja bitne povrede postupka iz čl. 354.st. 2. t. 11., ako prema stanju spisa nađe:

1.da bitne činjenice među strankama nisu sporne ili

2. da ih je moguće utvrditi na temelju isprava ili posredno izvedenih dokaza koji se nalaze u spisu neovisno o tome je li prvostupanjski sud prigodom donošenja svoje odluke uzeo u obzir i te isprave odnosno posredno i izvedene dokaze

Sud je ovlašten uzeti u obzir i činjenice u pogledu kojih je izveden nepravilan zaključak na temelju drugih činjenica koje su pravilno utvrđene

slide26

RASPRAVA PRED DRUGOSTUPANJSKIM SUDOM

čl.373 b. ZPP-a /čl. 27 ZID ZPP-a/

(1)Drugostupanjski sudu odlučuje o žalbi u pravilu bez rasprave.

(2)Mogućnost rasprave- kada sud drugog stupnja nađe da je radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostupanjskim sudom ponove već izvedeni dokazi.

slide27

DODATNI SADRŽAJ DRUGOSTUPANJSKOG RJEŠENJA

čl. 375. st 4.ZPP-a / čl. 28.ZID ZPP-a/

*ne primjenjuje se na postupke u kojima je donesena prvostupanjska presuda prije 1.listopada 2008.

U slučaju ukidanja prvostupanjske presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka ili radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja dužan je navesti i:

-radnje koje treba prvostupanjski sud izvesti u ponovnom postupku i za to dati razloge

-naznačiti i shvaćanja o primjeni materijalnog prava

ad