Kezdte mi elkezdt k j gyakorlataink az er szak megel z s ben s kezel s ben
Download
1 / 58

Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében. Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: 36-77-521-973 E-mail: [email protected] Web: http://www.fazekas.halas.hu 2008. november

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében' - reia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kezdte mi elkezdt k j gyakorlataink az er szak megel z s ben s kezel s ben

Ő kezdte!... Mi elkezdtükJó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében

Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1.

Telefon: 36-77-521-973

E-mail: [email protected]

Web: http://www.fazekas.halas.hu

2008. november

Kortársak 12 %-át agresszívnek gondolja a mai diák, 1/3-uk nem érzi biztonságosnak az iskoláját.(OFI felmérés, heterogén csoportban)


Vitatkozhatunk
Vitatkozhatunk:

 • Fegyelemre, normatiszteletre nem szocializálódott gyerekek tömeges megjelenése lehetetlenné teszi az oktatást.

 • „Ezzel az emberanyaggal úgysem lehet.”

 • Deviáns magatartás került uralkodó pozícióba.

 • Felzárkóztató pedagógiai módszerek jobb feltételek mellett se lennének alkalmasak a konfliktusok kezelésére- olyan súlyos a helyzet.


Iskolában eltöltött évek: hideglelős rettegés pillanatai által megszakított végeérhetetlen unalom.(Csíkszentmihályi)


L ssuk be
Lássuk be: pillanatai által megszakított

 • Az iskola kényszert gyakorol a felnövekvő generációk fölött, ami ellen évszázadok óta lázadnak az ifjak.

 • Biológiai érés fiatalabb korban; az iskola válaszai mégis változatlanok.

 • Régi pedagógiai eszközrendszer hatásfoka csökken.


S ezt is
És ezt is: pillanatai által megszakított

 • Aáry Tamás ombudsman:

 • A közoktatás közpénzekből működtetett közszolgáltatás….A pedagógusoknak vállalniuk kell az oktatás területén keletkező feszültségek kezelését.


Camus
Camus: pillanatai által megszakított

 • „Nem szeretjük az agressziót, mert boldogtalanná tesz.”


Az iskola biztons g rt bizotts g ll sfoglal s b l
Az Iskola Biztonságáért Bizottság pillanatai által megszakított állásfoglalásából

 • TÁMOP: egyénhez igazodó tervezés erősítésének támogatása

 • Fejlesztő értékelés

 • Közösségi élethelyzetek teremtése (kooperatív)

 • Ifjúságvédelmi felelősök

 • Szülők,tanulók bevonása a magatartási szabályok ellenőrzésébe


 • Jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele pillanatai által megszakított

 • Pszichológusok hozzáférhetővé tétele a szakszolgálatoknál és a nevelési tanácsadókban

 • Művészeti és sporttevékenységek

 • Biztonsági audit segédanyag- iskolai tervek

 • Mentálhigiénés alapprogram

 • Fenntartói ellenőrzések


A finnek akci terv b l
A finnek akciótervéből pillanatai által megszakított

 • Néhány eredeti elem

 • Legtöbbet segít: folyamatos jelenlétünkKorszer ismeretek konfliktus rtelmez se
Korszerű ismeretek pillanatai által megszakított Konfliktus értelmezése

 • Conflictus: összecsapás, nézeteltérés. Jelenlétük természetes- nem mindegy, hogyan kezeljük.

 • Fő fajtái:- más viselkedése akadályoz személyes szerepünkben (veszteség, vagy vereségmentes megoldás)- értékrendünk különbözik (tanácsadás, példaadás, elfogadás)

 • Feloldása: szétválasztás, konfrontáció, vagy szabályok


Konfliktus t pusai 1
Konfliktus típusai 1. pillanatai által megszakított

 • Intraperszonális- szerepem betöltése disszonanciát okoz

 • Látszatkonfliktus- csak pillanatnyi állapotból fakad, pl. diákcsíny

 • Peremkonfliktus- hamar megoldódik, pl. nézeteltérés

 • Központi- hosszan befolyásolja a helyzetet; összecsapással végződhet


Konfliktus t pusai 2
Konfliktus típusai 2. pillanatai által megszakított

 • Tény- pl. magatartásjegy eldöntésénél nem mindegy, mennyi tényt ismerünk

 • Érdek- pl. ugyanarra a szűkös erőforrásra vagyunk utalva mindannyian

 • Kapcsolati- rivalizálás esetén gyakori

 • Érték- akit ezzel szembesítünk, meglepetten néz, s azt jelzi, hagyjuk békén


Konfliktusok t pusai 3 ranschburg jen el ad sa alapj n
Konfliktusok típusai 3. pillanatai által megszakított (Ranschburg Jenő előadása alapján)

 • Rangsorképző agresszió (megszűnik, ha világos a rangsor, hasonló gyerekek közt zajlik). Tornasort ne nagyság szerint.

 • Antiszociális agresszió (népszerűtlen, sérült gyerekek, akik nem ismerik más módját a konfliktuskezelésnek-pszichopata lesz jó része). Nincs bűntudatuk. Peremhelyzetben.

 • Kötekedő agresszor (keretek közé szorítja a sport; technikák az áldozattá válás ellen). Figyelemkeresés a célja. Kortársa utasítsa el.


Konfliktusr l hagyom nyosan
Konfliktusról- hagyományosan pillanatai által megszakított

 • Szemet szemért, fogat fogért- önbíráskodás(megoldása: szabályozás; törvények, házirend)

 • Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel-helyzettől, személyektől függ

 • Kard által vész el, ki kardot ragad- kompromisszumkeresés


Konfliktuskezel s
Konfliktuskezelés pillanatai által megszakított


Konfliktuskezel s1
Konfliktuskezelés pillanatai által megszakított

 • Reflex: legerősebb eszközök.

 • Első kérdés: mi a célunk?

 • Platformot alakítunk, leíró jelleg

 • Érzéseinkről világosan

 • Kívánságunk

 • A másik véleménye

 • „Mi üzenet”, kompromisszum

 • A megoldás


Fontos k rd sek
Fontos kérdések: pillanatai által megszakított

 • Válaszom eltávolítja, vagy közelebb hozza őt?

 • Hogy alakul a rólam alkotott kép azokban, akiknek a véleménye fontos számomra?

 • Győzhetek-e? Ha igen, milyen árat fizetek érte?

 • Ha annyiban hagyom a dolgot megoldódhat-e?

 • Ez a szituáció milyen lehetőséget nyújt számomra?

 • Légy okosabb másoknál, ha lehet; de meg ne mondd nekik…


Tit for tat
Tit for tat pillanatai által megszakított

 • Kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekvés így lett nyerő:

 • 1. Légy együttműködő

 • 2. Légy provokálható

 • 3. Légy felejtő

 • (Axelroad programjai)


Ok hat s az iskol ban konfliktusokat gerjeszt sok hat s

Szabályok az iskolában pillanatai által megszakított

Tekintélyromboló helyzetet kezeljük

Viszontáttétel működik,készületlenségünket észleli

Felrúgja, próbálgatja határait, hatását ránk

Voksol a közönségnyereség- veszteség

Gyerek is feszült lesz és tiszteletlen,hiteltelen leszek, figyelmük szóródik

Ok- hatásAz iskolában konfliktusokat gerjeszt sok hatás.


B n sm d a gyerekkel
Bánásmód a gyerekkel pillanatai által megszakított

 • Elutasított: társas defektusai miatt nem engedik bekapcsolódni- perifériára szorul

 • Félénk: szelíd noszogatás beválik

 • Agresszív: szülő büntette; áldozatnak érzi magát, önkontroll minimális; bűnözés

 • Iskolaérett: önbizalom, kíváncsiság, önkontroll, céltudatosság, kommunikáció, együttműködés


Kommunik ci 1
KOMMUNIKÁCIÓ 1. pillanatai által megszakított

 • Benyomáskeltés, alku

 • Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal

 • A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak

 • Üzenet csatornáinak megválasztása


Kommunik ci 11
KOMMUNIKÁCIÓ 1. pillanatai által megszakított

 • Benyomáskeltés, alku

 • Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal

 • A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak

 • Üzenet csatornáinak megválasztása


Besz lj nk az eq r l is
Beszéljünk az EQ-ról is… pillanatai által megszakított

 • …Mert az agressziókezelés fontos személyiségjegyeket és nagyfokú módszertani kultúrát igényel a pedagógustól. Higgadtság megőrzése, tekintély és… humor.

 • Kerülendő: sértődés, agresszió, elhanyagolás.


Az intelligencia nem monolitikus
Az intelligencia nem monolitikus pillanatai által megszakított

 • Fő változatai: akadémikus, térérzék, kinesztetikus, zenei, kapcsolatteremtő, intrapszichikus

 • Interperszonális: embertársak megértése

 • Intraperszonális: önmagunk megformálása a hatékony életvezetéshez

 • Személyes: érzelmek felismerése, kezelése, önmotiválás, kapcsolatkezelés, empátia


Rzelmek zil l hat sa
Érzelmek ziláló hatása pillanatai által megszakított

 • Elhúzódó érzelmi nyomor a szellemi teljesítmény, a koncentráció kárára van.

 • Motiválni: lelkesedéssel, örömérzéssel, optimális méretű szorongással.

 • Szorongó: hajlamosabb a kudarcra; aggódás másfajta információ-feldolgozás (energia).

 • Jó hangulat segíti a személyes és alkotói problémák megoldását.


FLOW pillanatai által megszakított

 • Csíkszentmihályi Mihály: amikor az érzelmek a teljesítmény szolgálatába állnak.

 • Spontán öröm, osztatlan figyelem. Eljutni ide erős koncentrációval lehet.

 • Követelmény: ha magas, akkor szorong. Ha alacsony, akkor unatkozik. A flow állapot jelzi, ha a gyerek megfelelő feladatot kapott.

 • Legegészségesebb tanítási módszer, mert belülről motivál.


Emp tia
Empátia pillanatai által megszakított

 • Mások érzéseinek értelmezése. Segíti a beilleszkedést, népszerűséget, kezdeményezőkészséget.

 • Hiánya: fogyatékosság.

 • Ha nincs összhang a szülőkkel, a gyerek kerüli majd az érzelmekre reagálást, sőt, az érzelmeket. Vagy hiperérzékeny.


Rzelmi tren roz s
Érzelmi trenírozás pillanatai által megszakított

 • Érzelmekről nem ítélkezni, hanem beszélni, értelmezni őket. Problémamegoldáshoz segíteni, viselkedésmintákat kialakítani.

 • Tudja enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot.

 • Önmegfigyelés, érzelmek igazgatása (mi bújik mögöttük), empátia (mások megértése): alapelemek.


Rzelmi tren roz s1
Érzelmi trenírozás pillanatai által megszakított

 • Harag ellen: okát tudatosítani; tükrözés, engesztelő információ, testi lecsillapodás.Támadás hárításhoz vezet. Éreztetni, hogy szeretjük.

 • Depresszió ellen: Vitatni a rágódást okozó gondolatokat; figyelem elterelése, élvezkedés, aerobic, pozitív összehasonlítás.

 • Remény: Pandora szelencéje

 • Stressz kezelése


Rzelmi kompetencia
Érzelmi kompetencia pillanatai által megszakított

 • Eldönti, mennyire ártanak a viszontagságok. Teherbíró bizalmi hálózatban élőknél nem korrelál a stressz-szint és a halálozási ráta.

 • Kudarc az iskolában: rontja az esélyt. Tudja késleltetni vágyai kiélését (gumicukor-dilemma!), kordában tartani érzéseit, optimistán tekintsen a világba, alakuljon ki felelősségérzete.


Nek nk kell er fesz t seket tenn nk
NEKÜNK kell erőfeszítéseket tennünk pillanatai által megszakított

 • Tisztáznunk kell érzelmi viszonyulásunkat egymáshoz.

 • Megismerni, fejleszteni érzelmi intelligenciánkat (egyéni, csoportos)

 • Kooperatív modell alkalmazása a tanulásban is.

 • Személyre szabott, sikerélményt nyújtó feladatot adni.


A tan ri b n sm d modell

A tanári bánásmód modell. pillanatai által megszakított

Szülőknek: tanfolyam, irodalomajánlat, közös programok.

Gyerekek: kevesebb időt a rangsorolásukra, többet arra, hogy adottságaikra ráébresszük, azt gyakoroltassuk.

Két csodaszer:

Érintés.

„Bocsánat.”


Aj nlott irodalom
Ajánlott irodalom pillanatai által megszakított

 • Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó Bp, 1997Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Hungary Kft, 2002

 • Dr Spencer Kagan: A kooperatív tanulás Önkonet Kft 2001

 • Thomas Gordon: T.E.T. Gondolat 1990

 • Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat 1989

 • Joseph P. Forgas: Érzelmi intelligencia a mindennapi életben Kairosz 2001.
 • (Folyamat)szabályokból pillanatai által megszakított

  (Viselkedéskultúra, tanulói ügyek; házirend; indikátorok- trendelemzés-utánkövetés)

 • Korszerű ismeretek nyújtása

  (konfliktuskezelés, kommunikáció, EQ témában nevelőknek; tudatosság, meta szint; saját EQ fejlesztési módja)

 • Érzékenyítés és módszerek IPR és SNI témában

  (Hefop 2.1 és 3.1 képzések - kooperatív modell, mediáció- kortárs is-; „szelídítünk”, szociometriai mérés eredményeire építünk; jelenlét mindenhol- folyamatokban és helyileg is: önkéntes felügyeletek ügyeleten kívül)


pillanatai által megszakított

 • Bevonás

  (diákot: terem- és területrend, DÖK, sulirádió, újság, DÖK nap, hulladékgyűjtés, buli;

  technikaiakat: munkaköri leírásban pedagógiai célok; szülőt: kirándulás, ünnepek együtt; szmk összekötő nevelők)

 • EU projektünk tanulságai

  (drámajáték-gyűjtemény PP-be, ofi programba)

 • Külső segítség

  (Útravaló, IPR mentor, roma koordinátor és CÖK, biztonsági őr, rendőr szülő, családvédelem, gyámügy)


 • Mini projektek IPR tanulókat célozva pillanatai által megszakított

 • Referencia személyek bevonása továbbtanulást segítve

 • Levelezés a pedagógussal (e-mailben is)

 • Sikerélmény megélésére alkalmas tevékenységek (workshop, projektek)

 • Oktatáshoz nem kötődő, nem osztályozott tevékenységek (sakk, tánc)


Eu projekt nk tanuls gaib l
EU projektünk tanulságaiból pillanatai által megszakított


Eur pa gyermekei az er szak ellen

EURÓPA GYERMEKEI AZ ERŐSZAK ELLEN pillanatai által megszakított

(a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola projektje)


N h ny fontos adat
Néhány fontos adat pillanatai által megszakított

Tanulók száma: 410 542

Veszélyeztetett: 13 12

Hátrányos helyzetű: 112 175

Kollégista: 35 34

Bejáró: 30 26

IPR: 48 68

SNI: 13 17

Évismétlő: 3 7


Eur pa gyermekei az er szak ellen1
Európa gyermekei az erőszak ellen pillanatai által megszakított

Célkitűzés:

 • csökkenjen az iskolai erőszak → ideálisabb környezet tanulásra, tanításra

  Elvégzett feladatok:

 • kérdőívek → értékelés

 • rajzok, fogalmazások → kiállítás, kiadvány

 • megoldási javaslatok → drámajátékok gyűjteménye, kipróbálása


Eredm nyek
Eredmények: pillanatai által megszakított

 • osztályfőnöki tanterv kiegészítése

 • konfliktuskezelő módszerek alkalmazása drámaórán, osztályfőnöki órán

 • Módszertani gyűjtemény


Dr maj t k
Drámajáték pillanatai által megszakított


Aj nlott j t kok
Ajánlott játékok pillanatai által megszakított

 • Brainstorming → papírbeszélgetés

 • Johari ablak → önismeret

 • Agyagozás → Mit teremtek?

 • Bizalomjáték – ökölnyitogatás

 • Colostok → bűnbakképzés

 • Előítélet teszt

 • Hídőr→ kiszolgáltatottság, egymásra utaltság


A johari ablak
A Johari-ablak pillanatai által megszakított


El t let teszt
Előítélet teszt pillanatai által megszakított


Hellotok s lom rok
Hellotok és lomárok pillanatai által megszakított


Aj nlott irodalom1
Ajánlott irodalom pillanatai által megszakított

 • Varga-Gönczi-Pintér: Önismereti játékok gyűjteménye

 • „Nagyító” Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Játékgyűjtemény

 • Gabnai Katalin: Drámajátékok

 • Konrad Lorenz: Az agresszió

 • Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartáskutatás

 • D. W. Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek

 • Bagody Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok

 • Mérei-Binét: Gyermeklélektan

 • Erik Erikson: Gyermekkor és társadalom

 • Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája

 • Dr Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió


Gandhi
Gandhi: pillanatai által megszakított

 • Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban.

 • „Míg másokra ügyelsz, ne feledd önmagadat sem. Úgy élj társaidért, hogy bele majd te se halj.” (Janus Pannonius)


 • A bizottság szakmai anyagai: pillanatai által megszakított

 • Dr. Vekerdy Tamás: Észrevételek az iskolai agresszióhoz (A 2008. március 31-i ülésen elhangzott hozzászólás szerkesztett változata)

 • Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete: Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez (PDF)

 • Dr Katonáné Dr. Pehr Erika: Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben (PDF)

 • Dr. Trencsényi László: Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés altémához (PDF)

 • Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika: A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (PDF)

 • Dr. Trencsényi László javaslatára ajánljuk: A "Hét lépés mozgalom" bemutató prezentációja (PDF)

 • Monoriné Papp Sarolta: Felhívás az "Együttműködő iskola - együttműködő pedagógus" elnevezésű civil mozgalomhoz való csatlakozásra (PDF)


 • A Magyar Pedagógiai Társaság és a Comenius Műhely Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére (PDF)

 • Ivány Borbála: Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai tevékenysége az iskolai, iskolakörnyéki erőszak megelőzésével kapcsolatban (PDF)

 • A bizottság munkájával kapcsolatos anyagok:

 • EU jelentés a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom szerepéről (PDF)

 • Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) gyakorlatában kialakított jó példák listája (PDF)


 • www.osztalyfonok.hu Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére!!!

 • (ITT: esettanulmányok, iskolakísérletek)

 • http://kompasz.balzac.zpok.hu/taxonomy/term/265

 • (ITT: konfliktuskezelési tréningek)

 • http://www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=306

 • (ITT: konnstruktív konfliktuskezelés, középiskolai projektleírás)


Konrad lorenz mondta
Konrad Lorenz mondta: Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére

Amit mondtam> amit hallottak>

amit értettek>amivel egyetértettek>

amit meg is tesznek ebből>

ami szokásukká válik>

ami viselkedésük része lesz.


D nt shoz k pess g
Döntéshozó képesség Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére

 • Érzelmi alapon hozzuk a döntést, csak a magyarázata racionális. (Jó ez?)

 • Reflex- rutin- egyszeri döntés

 • Korlátozott racionalitás (Herbert Simon); az érzelmek segítenek szűkíteni a kört; a múltban a tényhez asszociált érzelmeket felidézzük.

 • A csoport miért kockázatvállalóbb?


D nt s
Döntés Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére

 • Célracionális- értékracionális- tradicionális- érzelmi-indulati

 • Eredmény-, vagy kapcsolatorientáltak vagyunk?

 • Nullaösszegű és kooperatív játékok

 • (versengő ill. együttműködő)


ad