Đây
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Đây thôn Vỹ Dạ PowerPoint PPT Presentation


  • 406 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Đây thôn Vỹ Dạ. Đây thôn Vỹ Dạ. Thơ:Hàn Mặc Tử. Nhạc sĩ:Phạm Duy. Ca sĩ: Thái Hiền. &. Thực hiện: Nha Hương. November 10, 2008. CTTC. Sao anh không về chơi thôn Vỹ. Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Download Presentation

Đây thôn Vỹ Dạ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Y th n v d

Đâythôn Vỹ Dạ


Y th n v d

Đây thôn Vỹ Dạ

Thơ:Hàn Mặc Tử

Nhạc sĩ:Phạm Duy

Ca sĩ: Thái Hiền

&

Thực hiện: Nha Hương

November 10, 2008

CTTC


Y th n v d

Sao anh không về chơi thôn Vỹ

Nhìn nắng hàng cau,

nắng mới lên


Y th n v d

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay.


Y th n v d

Thuyền ai neo bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay.

Sao

Anh

Không

Về

Chơi

Thôn

Vỹ

Nhìn

Nắng

Hàng

Cau

Nắng

Mới

Lên


Y th n v d

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,

Lá trúc che ngang mặt chữ điền


Y th n v d

Áo em trắng quá

nhìn không ra


Y th n v d

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà.


Y th n v d

Sao anh không về chơi thôn Vỹ,

Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.

Vuờn ai mướt quá xanh như ngọc,

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.


Y th n v d

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá

nhìn không ra


Y th n v d

Đây

Sương

Khói

Mờ

Nhân

Ảnh

Ai

Biết

Tình

Ai

Đậm

Đà


Y th n v d

Đây thôn Vỹ Đạ

Thơ: Hàn Mặc Tủ

Sao anh không về chơi thôn Vỹ,

Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây.

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay.

Thuyền ai neo bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay.

Mơ khách đường xa, khách đường xa,

Áo em trắng quá nhìn không ra.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà.

CTTC


  • Login