Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland
Download
1 / 44

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland. Syfte: Öka kunskapen om kompetensbehov inom logistik – och transportsektorn i länet Mål: Undersökningen ska ligga till grund för den regionala utbildningsplaneringen. Frågeställningar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland ' - reginald-ethelbert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Syfte: Östergötland Öka kunskapen om kompetensbehov inom logistik – och transportsektorn i länet

Mål: Undersökningen ska ligga till grund för den regionala utbildningsplaneringen.


Fr gest llningar
Frågeställningar Östergötland

 • Hur är kompetens- och arbetskraftsbehovet inom logistik- och transportsektorn i Östergötland med utgångspunkt från enkätundersökningen?

 • Hur är arbetsmarknadsläget i form av sysselsättning och arbetslöshet inom logistik- och transportsektorn i Östergötland?

 • Vilka utbildningar tillhandahålls i Östergötland inom logistik- och transportsektorn på gymnasial-, yrkeshögskole-, och universitetsnivå?


Metod och material
Metod och material Östergötland

 • Enkätundersökningen bygger på ett onlinebaserat enkätverktyg, Webropol

 • Mejladresserna till företagen är inhämtade från SCB och berör företag inom partihandel, transport och logistik

 • 50 svar, svarsfrekvensen är 17%


Resultat Östergötland

- Företag som deltog i undersökningen

- Efterfrågan på arbetskraft

- Utbud på arbetskraft

- Logistik i Östergötland

- Omvärldsbevakning


F retag som deltog i unders kningen
Företag som deltog i undersökningen Östergötland

 • 3 företag har fler än 250 anställda

 • 16 företag har mellan 50-249 anställda

 • 10 företag har 10-49 anställda

 • 10 företag har mellan 5-9 anställda

 • 5 företag har mellan 1-4 anställda

 • 3 bemanningsföretag

 • 2 företag har inte uppgett antalet anställda


Hur har antalet anst llda f r ndrats vid ert f retag under det senaste ret i sterg tland
Hur har antalet anställda förändrats vid ert företag under det senaste året i Östergötland?


Efterfr gan p arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft under det senaste året i Östergötland?

Vilken/vilka yrkesgrupper är det brist på inom transport- och logistikbranschen?

- Lastbilsförare och transportpersonal

- Speditörer och logistikpersonal

- Transportledningspersonal


Efterfr gan p arbetskraft1
Efterfrågan på arbetskraft under det senaste året i Östergötland?

Yrkesgrupper som behöver nyanställas om fem år och framåt:

 • Lastbilsförare och transportpersonal

 • Transportledningspersonal

 • Terminal- och lagerpersonal

 • Speditörer och logistikpersonal


Viktiga och mycket viktiga kompetenser som krävs för att kunna arbeta inom transport- och logistikbranschen?

 • Vara serviceinriktad

 • Arbeta i team/ samarbeta med andra

 • Ta egna initiativ

 • Använda dator som arbetsverktyg

  Annat:

  YKB, affärsmässighet, kör och vilotider


Vilka är de stora förändringarna och trenderna idag inom transport- och logistikbranschen som påverkar företaget?

1. Hårdare konkurrens från utländska företag

2. Omvärlden (bränslepriser, finansiell turbulens)

3. Efterfrågan på miljöklassificerade tranporter

4. Nationella och europeiska regleringar


Hur kommer dessa förändringar och trender att påverka företagets kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet framöver?

Effektiviseringar

Ökade krav på administration och information

Högre krav på specialistkunskapen


Finns det någon yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

Logistic Flow Manager – en tjänst som fokuserar på att effektivisera flöden och processer indoors. Bör även innehålla ledarskap.

Fordonselektriker, tunga fordonsmekaniker.

Jurister som kan jobba för transportören pga. tokiga regler kring kör – och vilotider samt cabotage .

Specialistkontrollanter för yrkesmässig trafik vad det gäller utbildning och trafiktillstånd.

Logistiker med specialistkunskaper och branschvana.

Supply Chain Management – kunskap om varuflöden.


Fem logistikkluster i sterg tland
Fem logistikkluster i Östergötland idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • Kompetensbaserade logistikföretag, t ex konsult- och IT-företag

 • Omfattar företag med inriktning mot kunskaps- och konsultföretag: (1) Mjukvaruföretag med IT system, (2) Logistikkonsulter (3) Bemanningsföretag

 • Transportföretag och tredjepartslogistikföretag

 • Detta transportkluster är det största av dessa fem kluster och består av företag inom: (1) Åkeri, (2) Styckegods, (3) Hamn/shipping (4) Tredjepartslogistik

 • Industriföretag

 • Industriföretagsklustret omfattas av: (1) Tillverkande teknikföretag (2) Processindustri (3) Producenter av dagligvaror

 • Handelsföretag

 • Detta kluster inkluderar två undergrupper: (1) Grossister (som har till uppgift att sälja mot fristående eller kedjebildningar av företag.) (2) Kedjeföretag (omfattar de företag som själva ansvarar för grossitsverksamheten)

 • Infrastruktur, t ex hamnar

 • Infrastrukturklustret består av (1) Fastighetsföretag (som äger ex. lager- och logistikbyggnader) (2) Myndigheter (som ansvar för regler och tillsyn av olika transportverksamheter – exempelvis sjöfart)


Fem logistikkluster i sterg tland1
Fem logistikkluster i Östergötland idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • Kompetensbaserade logistikföretag, t ex konsult- och IT-företag

 • Omfattar företag med inriktning mot kunskaps- och konsultföretag: (1) Mjukvaruföretag med IT system, (2) Logistikkonsulter (3) Bemanningsföretag 3 Bemanningsföretag

 • Transportföretag och tredjepartslogistikföretag

 • Detta transportkluster är det största av dessa fem kluster och består av företag inom: (1) Åkeri, (2) Styckegods, (3) Hamn/shipping (4) Tredjepartslogistik27 företag

 • Industriföretag

 • Industriföretagsklustret omfattas av: (1) Tillverkande teknikföretag (2) Processindustri (3) Producenter av dagligvaror 5 företag

 • Handelsföretag

 • Detta kluster inkluderar två undergrupper: (1) Grossister (som har till uppgift att sälja mot fristående eller kedjebildningar av företag.) (2) Kedjeföretag (omfattar de företag som själva ansvarar för grossitsverksamheten) 12 företag

 • Infrastruktur, t ex hamnar

 • Infrastrukturklustret består av (1) Fastighetsföretag (som äger ex. lager- och logistikbyggnader) (2) Myndigheter (som ansvar för regler och tillsyn av olika transportverksamheter – exempelvis sjöfart)

 • 2 företag


Bemanningsf retag
Bemanningsföretag idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • 3 bemanningsföretag har svarat på frågorna

 • Två större yrkeskategorier som hyrs ut till företag av bemanningsföretag i enkätundersökningen är ”speditörer och logistikpersonal” och ”terminal och lagerpersonal”

 • Hårdare konkurrens från utländska företag samt nationella och europeiska regleringar är två förändringar/trender som kommer att inverka på logistik- och transportsektorn framöver.  

 • Framtida förändringskonsekvenser är högre krav på specialistkunskap, effektiviseringar och ökade krav på administration.

 • Bristyrken inom denna sektor är främst ”lastbilsförare och transportpersonal” och ”speditörer och logistikpersonal”.

 • Transportsledningspersonal är en yrkesgrupp som kommer att efterfrågas om 5 år och framåt.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är: Logistic Flow Manager. En tjänst som fokuserar på att effektivisera flöden och processer indoors, alltså en värdeskapande tjänst. Den bör även innehålla ledarskap.


Transportf retag
Transportföretag idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • 27 företag har svarat på frågorna

 • Den största yrkesgruppen som det råder en brist på inom detta kluster är ”lastbilsförare och transportpersonal”.

 • Lastbilsförare och transportpersonal”, som behöver nyanställas om fem år och framåt.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är:

  Fordonselektriker, tunga fordonsmekaniker.

  Jurister som kan arbeta för transportören pga. tokiga regler kring kör- och vilotider samt cabotage.

  Specialistkontrollanter för yrkesmässig trafik vad det gäller utbildning och trafiktillstånd.

  Säljare


Industrif retag
Industriföretag idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • 5 företag har svarat på frågorna

 • Omvärldens inverkan, hårdare konkurrens från utländska företag och efterfrågan på miljöklassificerade transporter kommer att påverka branschen framöver.

 • Ökade krav på administration, information och effektiviseringar. Ökade krav på fler personer med eftergymnasial utbildning.

 • ”Transportledningspersonal” och ”lastbilsförare och transportpersonal” behöver nyanställas inom logistik- och transportsektorn om fem år och framåt.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är: Chaufförer med hög kompetens och för arbete med handhållna terminaler.


Handelsf retag
Handelsföretag idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • 12 företag har svarat på frågorna

 • De flesta anställda finns inom ”inköps- och distributionsområdet”

 • Inköps- och distributionspersonal” och ”terminal och lagerpersonal” behöver nyanställas inom logistik- och transportsektorn om fem år och framåt

 • OBS! Ej brist på terminal och lagerpersonal.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är:

  Logistiker med specialistkunskaper och branschvana.

  Supply Chain Management - kunskap om varuflöden.


Utbud p arbetskraft
Utbud på arbetskraft idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen?

 • Antal sysselsatta

 • Arbetslöshetsstatistik för logistik- och transportsektorn

 • Utbildningar


Antal sysselsatta inom transport och magasinering i sterg tland
Antal sysselsatta inom transport och magasinering i Östergötland

4% (8233) av det totala antalet sysselsatta i länet

(Ca 26% av de sysselsatta inom Transport och magasinering är över 55 år)


243 nya lastbilsf rare har nyrekryterats
243 nya lastbilsförare har nyrekryterats Östergötland

Skattat antal rekryteringar Östsam 2012.


Yrkesgrupper ppet arbetsl sa inom logistik och transportsektorn i sterg tland
Yrkesgrupper / öppet arbetslösa inom logistik- och transportsektorn i Östergötland

Högstarbetslöshet: Andra yrkesgrupper:

Truckförare 289 Logistikchef 6

Bussförare 84 Speditörer 4

Distributionsförare 92 Transport planerare 5

Budbilsförare 39

Fjärrbilsförare 52

 • September 2012


R kollektivtrafiken bra idag f r att ni ska kunna attrahera arbetskraft
Är kollektivtrafiken bra idag för att ni ska kunna attrahera arbetskraft

58% svarar att kollektivtrafiken är tillräckligt bra.

42 % svarar nej.

”Anpassning till att produktionen alltmer bedrivs på dygnets 24 timmar”.

”Oregelbundna arbetstider”.


Utbildningar på gymnasial-, yrkeshögskole- och universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland


Fordons och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

 • En elev som gått fordons- och transportprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta att studera på yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

 • Godshantering : Lagerarbetare, terminalarbetare

 • Karosseri och lackering: Billackerare, bilskadereparatör

 • Personbil: Personbilsmekaniker

 • Transport: Lastbilsförare, bussförare

 • Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner,lärling


Utbildningar p gymnasialniv
Utbildningar på gymnasialnivå universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

2012/13

Fordons- och transportprogrammet, år 1 228

2011/12

Inriktning maskin- och lastbilsteknik år 2 och 3 = ca 22 elever

Inriktning personbilsteknik år 2 och 3 = ca 100 elever

Inriktning transport år 2 och 3 ca 66 elever

Våren 2013 utexamineras ca 60 lastbilsförare

Våren 2014 utexamineras ca 50 lastbilsförare (om alla når målen)


Yrkesh gskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

 • Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

 • 200 Yh-poäng ett års heltidsstudier

 • 400 Yh-poäng två års heltidsstudier


Yrkesh gskoleutbildningar i sterg tland
Yrkeshögskoleutbildningar i Östergötland universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

 • Lokförare, 25 platser

 • Affärslogistik, 400 yhp, 30 platser

 • Kvalificerat inköp, 400 yhp, 30 platser

 • Internationell transportlogistik, 400 yhp, 20 platser (OBS! kommer inte att starta hösten 2012)

  September 2012


Universitetsutbildningar liu
Universitetsutbildningar LIU universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

● Flygtrafik och logistik, kandidatutbildning, 180 p

Sökande val 1: 193

Antal platser: 60

● Samhällets logistik, kandidatutbildning, 180 p

Sökande val 1: 44

Antal platser: 30

Ca 350 studenter från civilingenjörs- och civilekonomprogrammen läser en eller flera grundkurser i logistik.

Ca 80 teknologer läser huvuddelen av logistikkurserna och som sedan gör ex arbete inom logistik.

Källa: LIU september 2012


Omd men om utbildningar
Omdömen om utbildningar universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

Gymnasieutbildning: bra eller mycket bra 70%

Arbetsmarknadsutbildning: bra eller mycket bra 33% (33% har ingen erfarenhet av den)

Kvalificerad yrkesutbildning: bra eller mycket bra 55% (31% har ingen erfarenhet av den)

Universitetsutbildning: bra eller mycket bra 32% (51% har ingen erfarenhet av den) Obs! Endast 37 företag.


Samverkan mellan f retag och gymnasieskolan
Samverkan mellan företag och gymnasieskolan universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

33% tycker bra eller mycket bra

40% har ingen erfarenhet


Samverkan mellan f retag och yrkesh gskoleutbildning
Samverkan mellan företag och yrkeshögskoleutbildning universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

53% tycker bra eller mycket bra

40% har ingen erfarenhet


Samverkan med universitetet
Samverkan med universitetet universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

23% svarar bra

50% har ingen erfarenhet


Slutsatser
Slutsatser universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

 • Logistiksektorn är en fortsatt växande sektor i regionen

 • ¼ del av sysselsatta inom transport och magasinering är över 55 år.


Ökad konkurrens från utländska företag samt omvärlden leder till effektiviseringar och högre krav på specialistkompetens.


Bristyrken inom logistik- och transportsektorn återfinns inom yrkeskategorierna ”lastbilsförare och transportpersonal” samt ”speditörer och logistikpersonal”


Om fem år och framåt kommer även ”transportledningspersonal samt ”terminal- och lagerpersonal att efterfrågas.


Det utbildas inte tillräckligt med lastbilsförare i Östergötland! TYA uppskattar att det behovs 250-300 lastbilsförare i vårt län. 2013 utexamineras 60!


Det är viktigt att behålla befintliga yrkeshögskoleutbildningar i regionen!


F rb ttringspotential vad g ller utbildningar
Förbättringspotential vad gäller utbildningar: yrkeshögskoleutbildningar i regionen!

Kompetens för arbete med handhållna terminaler

Effektivisering av flöden och processer

Supply Chain Management

Juridik


För att tillgodose det framtida kompetensbehovet när det gäller lastbilsförare finns behov av att:

fler företag erbjuder praktikplatser och att

attrahera fler ungdomar till relevanta utbildningar.


TACK! gäller lastbilsförare finns behov av att:


ad