Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland - PowerPoint PPT Presentation

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i stergtland
Download
1 / 44

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland. Syfte: Öka kunskapen om kompetensbehov inom logistik – och transportsektorn i länet Mål: Undersökningen ska ligga till grund för den regionala utbildningsplaneringen. Frågeställningar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i stergtland


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Syfte: ka kunskapen om kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i lnet

Ml: Underskningen ska ligga till grund fr den regionala utbildningsplaneringen.


Fr gest llningar

Frgestllningar

 • Hur r kompetens- och arbetskraftsbehovet inom logistik- och transportsektorn i stergtland med utgngspunkt frn enktunderskningen?

 • Hur r arbetsmarknadslget i form av sysselsttning och arbetslshet inom logistik- och transportsektorn i stergtland?

 • Vilka utbildningar tillhandahlls i stergtland inom logistik- och transportsektorn p gymnasial-, yrkeshgskole-, och universitetsniv?


Metod och material

Metod och material

 • Enktunderskningen bygger p ett onlinebaserat enktverktyg, Webropol

 • Mejladresserna till fretagen r inhmtade frn SCB och berr fretag inom partihandel, transport och logistik

 • 50 svar, svarsfrekvensen r 17%


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Resultat

- Fretag som deltog i underskningen

- Efterfrgan p arbetskraft

- Utbud p arbetskraft

- Logistik i stergtland

- Omvrldsbevakning


F retag som deltog i unders kningen

Fretag som deltog i underskningen

 • 3 fretag har fler n 250 anstllda

 • 16 fretag har mellan 50-249 anstllda

 • 10 fretag har 10-49 anstllda

 • 10 fretag har mellan 5-9 anstllda

 • 5 fretag har mellan 1-4 anstllda

 • 3 bemanningsfretag

 • 2 fretag har inte uppgett antalet anstllda


Hur har antalet anst llda f r ndrats vid ert f retag under det senaste ret i sterg tland

Hur har antalet anstllda frndrats vid ert fretag under det senaste ret i stergtland?


Efterfr gan p arbetskraft

Efterfrgan p arbetskraft

Vilken/vilka yrkesgrupper r det brist p inom transport- och logistikbranschen?

- Lastbilsfrare och transportpersonal

- Speditrer och logistikpersonal

- Transportledningspersonal


Efterfr gan p arbetskraft1

Efterfrgan p arbetskraft

Yrkesgrupper som behver nyanstllas om fem r och framt:

 • Lastbilsfrare och transportpersonal

 • Transportledningspersonal

 • Terminal- och lagerpersonal

 • Speditrer och logistikpersonal


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Viktiga och mycket viktiga kompetenser som krvs fr att kunna arbeta inom transport- och logistikbranschen?

 • Vara serviceinriktad

 • Arbeta i team/ samarbeta med andra

 • Ta egna initiativ

 • Anvnda dator som arbetsverktyg

  Annat:

  YKB, affrsmssighet, kr och vilotider


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Vilka r de stora frndringarna och trenderna idag inom transport- och logistikbranschen som pverkar fretaget?

1. Hrdare konkurrens frn utlndska fretag

2. Omvrlden (brnslepriser, finansiell turbulens)

3. Efterfrgan p miljklassificerade tranporter

4. Nationella och europeiska regleringar


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Hur kommer dessa frndringar och trender att pverka fretagets kompetensfrsrjning inom transport- och logistikomrdet framver?

Effektiviseringar

kade krav p administration och information

Hgre krav p specialistkunskapen


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Finns det ngon yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behvas om fem r och framt inom transport- och logistikbranschen?

Logistic Flow Manager en tjnst som fokuserar p att effektivisera flden och processer indoors. Br ven innehlla ledarskap.

Fordonselektriker, tunga fordonsmekaniker.

Jurister som kan jobba fr transportren pga. tokiga regler kring kr och vilotider samt cabotage .

Specialistkontrollanter fr yrkesmssig trafik vad det gller utbildning och trafiktillstnd.

Logistiker med specialistkunskaper och branschvana.

Supply Chain Management kunskap om varuflden.


Fem logistikkluster i sterg tland

Fem logistikkluster i stergtland

 • Kompetensbaserade logistikfretag, t ex konsult- och IT-fretag

 • Omfattar fretag med inriktning mot kunskaps- och konsultfretag: (1) Mjukvarufretag med IT system, (2) Logistikkonsulter (3) Bemanningsfretag

 • Transportfretag och tredjepartslogistikfretag

 • Detta transportkluster r det strsta av dessa fem kluster och bestr av fretag inom: (1) keri, (2) Styckegods, (3) Hamn/shipping (4) Tredjepartslogistik

 • Industrifretag

 • Industrifretagsklustret omfattas av: (1) Tillverkande teknikfretag (2) Processindustri (3) Producenter av dagligvaror

 • Handelsfretag

 • Detta kluster inkluderar tv undergrupper: (1) Grossister (som har till uppgift att slja mot fristende eller kedjebildningar av fretag.) (2) Kedjefretag (omfattar de fretag som sjlva ansvarar fr grossitsverksamheten)

 • Infrastruktur, t ex hamnar

 • Infrastrukturklustret bestr av (1) Fastighetsfretag (som ger ex. lager- och logistikbyggnader) (2) Myndigheter (som ansvar fr regler och tillsyn av olika transportverksamheter exempelvis sjfart)


Fem logistikkluster i sterg tland1

Fem logistikkluster i stergtland

 • Kompetensbaserade logistikfretag, t ex konsult- och IT-fretag

 • Omfattar fretag med inriktning mot kunskaps- och konsultfretag: (1) Mjukvarufretag med IT system, (2) Logistikkonsulter (3) Bemanningsfretag 3 Bemanningsfretag

 • Transportfretag och tredjepartslogistikfretag

 • Detta transportkluster r det strsta av dessa fem kluster och bestr av fretag inom: (1) keri, (2) Styckegods, (3) Hamn/shipping (4) Tredjepartslogistik27 fretag

 • Industrifretag

 • Industrifretagsklustret omfattas av: (1) Tillverkande teknikfretag (2) Processindustri (3) Producenter av dagligvaror 5 fretag

 • Handelsfretag

 • Detta kluster inkluderar tv undergrupper: (1) Grossister (som har till uppgift att slja mot fristende eller kedjebildningar av fretag.) (2) Kedjefretag (omfattar de fretag som sjlva ansvarar fr grossitsverksamheten) 12 fretag

 • Infrastruktur, t ex hamnar

 • Infrastrukturklustret bestr av (1) Fastighetsfretag (som ger ex. lager- och logistikbyggnader) (2) Myndigheter (som ansvar fr regler och tillsyn av olika transportverksamheter exempelvis sjfart)

 • 2 fretag


Bemanningsf retag

Bemanningsfretag

 • 3 bemanningsfretag har svarat p frgorna

 • Tv strre yrkeskategorier som hyrs ut till fretag av bemanningsfretag i enktunderskningen r speditrer och logistikpersonal och terminal och lagerpersonal

 • Hrdare konkurrens frn utlndska fretag samt nationella och europeiska regleringar r tv frndringar/trender som kommer att inverka p logistik- och transportsektorn framver.

 • Framtida frndringskonsekvenser r hgre krav p specialistkunskap, effektiviseringar och kade krav p administration.

 • Bristyrken inom denna sektor r frmst lastbilsfrare och transportpersonal och speditrer och logistikpersonal.

 • Transportsledningspersonal r en yrkesgrupp som kommer att efterfrgas om 5 r och framt.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behvas om fem r och framt r: Logistic Flow Manager. En tjnst som fokuserar p att effektivisera flden och processer indoors, allts en vrdeskapande tjnst. Den br ven innehlla ledarskap.


Transportf retag

Transportfretag

 • 27 fretag har svarat p frgorna

 • Den strsta yrkesgruppen som det rder en brist p inom detta kluster r lastbilsfrare och transportpersonal.

 • Lastbilsfrare och transportpersonal, som behver nyanstllas om fem r och framt.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behvas om fem r och framt r:

  Fordonselektriker, tunga fordonsmekaniker.

  Jurister som kan arbeta fr transportren pga. tokiga regler kring kr- och vilotider samt cabotage.

  Specialistkontrollanter fr yrkesmssig trafik vad det gller utbildning och trafiktillstnd.

  Sljare


Industrif retag

Industrifretag

 • 5 fretag har svarat p frgorna

 • Omvrldens inverkan, hrdare konkurrens frn utlndska fretag och efterfrgan p miljklassificerade transporter kommer att pverka branschen framver.

 • kade krav p administration, information och effektiviseringar. kade krav p fler personer med eftergymnasial utbildning.

 • Transportledningspersonal och lastbilsfrare och transportpersonal behver nyanstllas inom logistik- och transportsektorn om fem r och framt.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behvas om fem r och framt r: Chauffrer med hg kompetens och fr arbete med handhllna terminaler.


Handelsf retag

Handelsfretag

 • 12 fretag har svarat p frgorna

 • De flesta anstllda finns inom inkps- och distributionsomrdet

 • Inkps- och distributionspersonal och terminal och lagerpersonal behver nyanstllas inom logistik- och transportsektorn om fem r och framt

 • OBS! Ej brist p terminal och lagerpersonal.

 • Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behvas om fem r och framt r:

  Logistiker med specialistkunskaper och branschvana.

  Supply Chain Management - kunskap om varuflden.


Utbud p arbetskraft

Utbud p arbetskraft

 • Antal sysselsatta

 • Arbetslshetsstatistik fr logistik- och transportsektorn

 • Utbildningar


Antal sysselsatta inom transport och magasinering i sterg tland

Antal sysselsatta inom transport och magasinering i stergtland

4% (8233) av det totala antalet sysselsatta i lnet

(Ca 26% av de sysselsatta inom Transport och magasinering r ver 55 r)


243 nya lastbilsf rare har nyrekryterats

243 nya lastbilsfrare har nyrekryterats

Skattat antal rekryteringar stsam 2012.


Yrkesgrupper ppet arbetsl sa inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Yrkesgrupper / ppet arbetslsa inom logistik- och transportsektorn i stergtland

Hgstarbetslshet: Andra yrkesgrupper:

Truckfrare 289 Logistikchef 6

Bussfrare 84Speditrer 4

Distributionsfrare 92Transport planerare 5

Budbilsfrare 39

Fjrrbilsfrare 52

 • September 2012


R kollektivtrafiken bra idag f r att ni ska kunna attrahera arbetskraft

r kollektivtrafiken bra idag fr att ni ska kunna attrahera arbetskraft

58% svarar att kollektivtrafiken r tillrckligt bra.

42 % svarar nej.

Anpassning till att produktionen alltmer bedrivs p dygnets 24 timmar.

Oregelbundna arbetstider.


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Utbildningar p gymnasial-, yrkeshgskole- och universitetsniv inom logistik och transportsektorn i stergtland


Fordons och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

 • En elev som gtt fordons- och transportprogrammet kan brja jobba direkt efter utbildningen eller fortstta att studera p yrkeshgskolan. En annan mjlighet r att vlja att lsa extra kurser fr att studera vidare p hgskolan.

 • Godshantering : Lagerarbetare, terminalarbetare

 • Karosseri och lackering: Billackerare, bilskadereparatr

 • Personbil: Personbilsmekaniker

 • Transport: Lastbilsfrare, bussfrare

 • Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner,lrling


Utbildningar p gymnasialniv

Utbildningar p gymnasialniv

2012/13

Fordons- och transportprogrammet, r 1 228

2011/12

Inriktning maskin- och lastbilsteknik r 2 och 3 = ca 22 elever

Inriktning personbilsteknik r 2 och 3 = ca 100 elever

Inriktning transport r 2 och 3 ca 66 elever

Vren 2013 utexamineras ca 60 lastbilsfrare

Vren 2014 utexamineras ca 50 lastbilsfrare (om alla nr mlen)


Yrkesh gskoleutbildningar

Yrkeshgskoleutbildningar

 • Yrkeshgskoleutbildning (Yh-utbildning) r en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher dr det finns en uttalad efterfrgan p kompetens.

 • 200 Yh-pong ett rs heltidsstudier

 • 400 Yh-pong tv rs heltidsstudier


Yrkesh gskoleutbildningar i sterg tland

Yrkeshgskoleutbildningar i stergtland

 • Lokfrare, 25 platser

 • Affrslogistik, 400 yhp, 30 platser

 • Kvalificerat inkp, 400 yhp, 30 platser

 • Internationell transportlogistik, 400 yhp, 20 platser (OBS! kommer inte att starta hsten 2012)

  September 2012


Universitetsutbildningar liu

Universitetsutbildningar LIU

Flygtrafik och logistik, kandidatutbildning, 180 p

Skande val 1: 193

Antal platser: 60

Samhllets logistik, kandidatutbildning, 180 p

Skande val 1: 44

Antal platser: 30

Ca 350 studenter frn civilingenjrs- och civilekonomprogrammen lser en eller flera grundkurser i logistik.

Ca 80 teknologer lser huvuddelen av logistikkurserna och som sedan gr ex arbete inom logistik.

Klla: LIU september 2012


Omd men om utbildningar

Omdmen om utbildningar

Gymnasieutbildning: bra eller mycket bra 70%

Arbetsmarknadsutbildning: bra eller mycket bra 33% (33% har ingen erfarenhet av den)

Kvalificerad yrkesutbildning: bra eller mycket bra 55% (31% har ingen erfarenhet av den)

Universitetsutbildning: bra eller mycket bra 32% (51% har ingen erfarenhet av den) Obs! Endast 37 fretag.


Samverkan mellan f retag och gymnasieskolan

Samverkan mellan fretag och gymnasieskolan

33% tycker bra eller mycket bra

40% har ingen erfarenhet


Samverkan mellan f retag och yrkesh gskoleutbildning

Samverkan mellan fretag och yrkeshgskoleutbildning

53% tycker bra eller mycket bra

40% har ingen erfarenhet


Samverkan med universitetet

Samverkan med universitetet

23% svarar bra

50% har ingen erfarenhet


Slutsatser

Slutsatser

 • Logistiksektorn r en fortsatt vxande sektor i regionen

 • del av sysselsatta inom transport och magasinering r ver 55 r.


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

kad konkurrens frn utlndska fretag samt omvrlden leder till effektiviseringar och hgre krav p specialistkompetens.


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Bristyrken inom logistik- och transportsektorn terfinns inom yrkeskategorierna lastbilsfrare och transportpersonal samt speditrer och logistikpersonal


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Om fem r och framt kommer ven transportledningspersonal samt terminal- och lagerpersonal att efterfrgas.


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Det utbildas inte tillrckligt med lastbilsfrare i stergtland! TYA uppskattar att det behovs 250-300 lastbilsfrare i vrt ln. 2013 utexamineras 60!


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Det r viktigt att behlla befintliga yrkeshgskoleutbildningar i regionen!


F rb ttringspotential vad g ller utbildningar

Frbttringspotential vad gller utbildningar:

Kompetens fr arbete med handhllna terminaler

Effektivisering av flden och processer

Supply Chain Management

Juridik


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

Fr att tillgodose det framtida kompetensbehovet nr det gller lastbilsfrare finns behov av att:

fler fretag erbjuder praktikplatser och att

attrahera fler ungdomar till relevanta utbildningar.


Kompetensbehov inom logistik och transportsektorn i sterg tland

TACK!


 • Login