Vltava 2010
Download
1 / 130

Vltava 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vltava 2010. Deník výpravy Vltava 2010. Noví a staronoví členové.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Vltava 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vltava 2010

Vltava 2010

Denk vpravy Vltava 2010


Nov a staronov lenov

Nov a staronov lenov

Mm pocit, e leton vprava se velmi podob t losk, proto nem plinho smyslu optovn popisovat jednotliv tace, kter u znme vichni vetn starch nul, kterm to trvalo ponkud dle ne si zapamatovali jednotliv seky Vltavy. Je to dno starostmi, ktermi jsou star nuly oproti nim a mladm slm zateny.

Tentokrt to tedy bude slovem a obrazem a pokud zrom znalosti prce s PC,, kter ns uili ve kole, mon i se zvukovm doprovodem. Doufm, e vs stejn jako m denk ve form obrzkov prezentace nalad na vodu 2011.

Tak tedy nov a staronov lenov, prvn tedy vodci, kte s nmi ji pluli pak se z rznch dvod odmleli a letos se opt zastnili. Je to tom a gaba. Tom jak jinak ne solo, pr mu to vydr i nadle, jeliko malou Ester, kter by se zanedlouho vzhledem k naim internm smrnicm ji mohla vpravy astnit, maminka s tomem pr nikdy nepust. Nejspe proto, aby ve kolce po vod nezpvala Deutschland, Deutschland ber alles, nebo Die Fahne Hoch!, co jsou lidov psniky, kter m tom tak rd. Navc si myslm, e by se Vendulce (mamince Ester) mon nelbilo, e by Eserka mla jen dvoje atiky, jedny na den a druh na noc Takhle to m toti vtinou na vod tom, no co hlavn, e je co hulit Zanechme dlouhch e, tady ho mme


Vltava 2010

Dalm navrtivm se lenem je gaba, vystdala na vod ji nkolik chlapc, aby nakonec zjistila, e nejlep voda je bez chlap, tedy tch vlastnch Gaba nechala kluky doma, jeliko mal peruek tsn ped odjezdem onemocnl a velk ho musel hldat. Take si to vihla sama a myslm, e to i lo. Co jsem tak projdl fotky, tak musm vypchnout, e gaba slun chlastala, chlastala, chlastala, pak znsilnila nafukovacho krokodla uprosted eky, pak z toho mla patn svdom a tak pro zmnu chlastala, chlastala a chlastala. Vcelku vydaen voda, co, jako za starch dobrch as, jen ten krokodl tenkrt chybl.

No nic, gaba here


Vltava 2010

Jchym jel s nmi letos prvn, akoli nkolikerou vodu m ji za sebou. S malm julkou tedy slun dvojka, o tom nen pochyb. Bezvadn nafukovac matraka, ne pitom karimatky, kter s sebou ze zvyku tahme my. Prost luxus, kter sice nco stoj, ale strvit ped stane kadou noc deset minut s pumpou se vyplat. Komfort je komfort. Co na tom, e nad rnem je ji super extra bomba cool matraka opt poloprzdn a jule se svm metrkem tm na zemi, zato julka, klouek jako prut je katapultovn a svren na bicho svho tauldy.

Jule, lovk pevnho slova a jasn hlavy. Velk pra s tmhle chlapkem tak zhruba do stedy. Pot se u nkterch z ns pobolvala z juleho hlava, myslm e to byly njak star tyky a star dvojka

Jinak je jule rozen vdce, skvle dil raft ani by se vzdlil ze svho msta, dn vytepal posdku za to, e peklopila robustn futrl na basu piv a povate Ani jedno pivo nsledn nezachrnila.!!! Je to smutn, pracovat hned na prvn vprav s takovmi neschopnmi lidmi Myslm, e i zde si hned na potku jasn vymezil hranice mezi pojmy kormidelnk a kamard!

Take tadyhle ho mme, pro jistotu i s malm julkou


Vltava 2010

Omlouvm se, to nen julka, to je pece dochtor!!!

Tak tady je mme pozor, ten vlevo je zase dochtor, julka je ten hezk pln vpravo


A te tedy jak to v echno vlastn bylo

A te tedy jak to vechno vlastn bylo


Vltava 2010

Nafukovn matrace


Vltava 2010

Romberk pod hradem oblben restaurace dochtor je v pohod, dobe se mu da, pivko ujde, z jeho vrazu je patrn spokojenost Jdlo, pit, posezen u vody co naplat, tady je to vdycky fajn


Vltava 2010

Ajajajaj pituhuje preclk a zelen vynikajc kombinace dochtor v podku ma u je snad zase thotn!!! Kristepane, ta ensk nem rozum ne, ne, zatm ne, pujde to a za pr tdn.


Vltava 2010

Tak tady je ve pi starm, bohemka tee proudem, nen tohle snad brny??? Je to brny, v Romberku bez sektu ani rnu Nezmtlo ho ani to, e letos jsme jeli v termnu, kdy neslavil narozeniny, pesto objednal bublinky Je to sekk!


Vltava 2010

Copak u spm, e si moje ena dl co chce!!!??? Tyhle gesta jsem j pece jednou provdy zakzal!!!


Vltava 2010

Tak tady je to myslm pln jasn Cigi m velk rud oi, to znamen, e bude brzy svtat A ty dobroty za jeho zdy, vysloven zdrav pon kuchyn.


Vltava 2010

U jsou tu zas, bezci vod Nojdy Hlavn jim nedvejte rum a brambrky jinak se jich nezbavte Vlastn, tchhle u se opravdu nezbavte


Vltava 2010

Kkkkytiiika kkkkytiiika!


Vltava 2010

To je peci mlad mlyn Mchal ten metrosexul rd si oblk dv aty, nejlpe velmi tsn, vlmi tsn Taky ho zajmaj dospvajc dvata, tam je to myslm tak veeeelmi tsn, ale a mu na to pijdou to bude dsn, veeeelmi dsn!!!


Vltava 2010

Mchale, Mchale take u i chlapci??? Ty na ty sv deviace jednou doplat, dej na m!!!


Vltava 2010

Najdi pt rozdl


Vltava 2010

A tady to je Die Fahne Hoch!, gaba dl, e v, rombe vbec nev tohle nen jeho parketa, on spe ta malik, ta je m


Vltava 2010

Ach jo, ty dti, to je radost!!!


Vltava 2010

Co to tam ten Mareek me mt???


Vltava 2010

Pejsek Sunny, nalezenec barny zatm nev, co vme my sunny je teplej paneku, ale jak se k nmu tul jakoby mu nestaila loni sandy to je nezmar, zoofiln nezmar, ten barny


Vltava 2010

Oddl pipraven k vyplut!!! Hezk pohled, rozrstme se, geometrickou adou Berka by ml sflikovat njak dal rafty


Vltava 2010

Kubku, ty se vodk jak m bt k by vichni umli takhle vzt za pdlo


Vltava 2010

A za krokoue


Vltava 2010

A je to tu, vegetme na vod


Vltava 2010

Ta podoba rombe, tys ml non?


Vltava 2010

Deutschland, Deutschland


Vltava 2010

Aaa Pan mma, ta je rda


Vltava 2010

Co to???


Vltava 2010

Voi, pio!!!


Vltava 2010

Gaba dl, jako by nic tajn si ale mysl na krokoue chtl by ho obskoit, shora


Vltava 2010

Asi takhle


Vltava 2010

J chci taky


Vltava 2010

J, chce se mi rat


Vltava 2010

Tom: Nejde mi to, kdy si shnu, mon mi to pjde promi Gaba: to nic, j se nedvm


Vltava 2010

Tom: A je to


Vltava 2010

Tom: Jjda, podvej . Gaba:t bro, co to tady m, uka


Vltava 2010

A zas je pohoda


Vltava 2010

A pohoda


Vltava 2010

A pohoda


Vltava 2010

Trochu vlhko


Vltava 2010

A zas pohoda


Vltava 2010

Seadit Od nejmenho do nejvtho a kdo tady tomu vel???


Vltava 2010

Jo jo, dti to je radost Kdo si hraje, nezlob, vi za? Heslo dne koho cel den neuvidm, dostane medaili!!!


Vltava 2010

a koho cel den neuslym, dostane d!!!


Vltava 2010

Co um?


Vltava 2010

Svin neposedn!!!


Vltava 2010

Jule:Tak pojte, j vs vezmu voba!!! Te ns, Simo, chvilku nechej


Vltava 2010

Jet, e ml za kruh a jednodln plavky s dlouhmi nohavicemi, jinak by ho Jchym doista znsilnil Kdy se koukm podn, kolik to ten za tch kruh vlastn m???


Vltava 2010

Konen Krumlov! Ne, tak to m popletly hambat tanenice, to nen Krumlov, Brto to je peci Pekovsk Jez!!!


Vltava 2010

Konen Krumlov!


Vltava 2010

Sndan pln ptelstv ponorka?!


Vltava 2010

A co tady, co je to??? nava, petaen, stesk po domov???


Vltava 2010

Smutek???


Vltava 2010

Jen jedna rodina se bav??? Co to znamen???


Vltava 2010

A co je tohle???


Vltava 2010

A tohle???


Vltava 2010

Jule, v t flace je voda, u chpu ty pohledy a vrazy a duevn stavy vpravy???


Vltava 2010

Konen placky


Vltava 2010

Bez komente


Vltava 2010

Zatek konce roztpen kolektivu prvn louen


Vltava 2010

Star asy ji nekompletn sestava


Vltava 2010

Dv kmen


Vltava 2010

Dti to je stle radost i ty ciz


Vltava 2010

Chudci akoli, co tm lidem vlastn chyb Mon by maminka mohla dt t uboh holice pr brambrek


Vltava 2010

A to je ve, ptel, voda je krsn, ale krtk Ta losk utekla opt jako voda, myslm, e se povedla, ostatn jako vechny nae vody, kter mme za sebou. Oceuji, e se jako kolektiv rozrstme, jen hou Rovn oceuji slc zdrav jdro S povdkem kvituji zaveden slovn len, kter vneslo uritou hierarchii do naich ad. Ne, e bychom toho chtli s rombem zneuvat, ale je dobr vdt, kdo a pro nos hodnost star nuly a mt to neustle na pamti, protoe star nula vdy nejlpe pome a porad jak se v dan situaci zachovat a pokud by nhodou star nula nevdla, vdy je po ruce star dvojka, i tyka, a nen vbec na kodu poradit se tak s mladou dvojkou, trojkou i tykou, pokud u alespo mluv.

Jsem rd, ptel, vodci, e jsme vodu jeli, jezdme a budeme jezdit a e ji budou jezdit i nae dti a dti naich dt a jejich dti, a dti jejich dt a e vme, kdo bude kormidlovat, a mi nebudeme moci, bo budeme sta a zpit a seniln a je to pkn pocit, vdt, e vesla mme stle dost, bo jsme kolektiv plodn a vesel a to je dobe a to u by mlo stait, bo u je pozd jsem oral a ena k, e bude lep, kdy pudu spa.

To do roku 2011, vod zdar a nm vodkm zvl! Alokamur!!!


ad
  • Login