Vltava 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 130

Vltava 2010 PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vltava 2010. Deník výpravy Vltava 2010. Noví a staronoví členové.

Download Presentation

Vltava 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vltava 2010

Denk vpravy Vltava 2010


Nov a staronov lenov

Mm pocit, e leton vprava se velmi podob t losk, proto nem plinho smyslu optovn popisovat jednotliv tace, kter u znme vichni vetn starch nul, kterm to trvalo ponkud dle ne si zapamatovali jednotliv seky Vltavy. Je to dno starostmi, ktermi jsou star nuly oproti nim a mladm slm zateny.

Tentokrt to tedy bude slovem a obrazem a pokud zrom znalosti prce s PC,, kter ns uili ve kole, mon i se zvukovm doprovodem. Doufm, e vs stejn jako m denk ve form obrzkov prezentace nalad na vodu 2011.

Tak tedy nov a staronov lenov, prvn tedy vodci, kte s nmi ji pluli pak se z rznch dvod odmleli a letos se opt zastnili. Je to tom a gaba. Tom jak jinak ne solo, pr mu to vydr i nadle, jeliko malou Ester, kter by se zanedlouho vzhledem k naim internm smrnicm ji mohla vpravy astnit, maminka s tomem pr nikdy nepust. Nejspe proto, aby ve kolce po vod nezpvala Deutschland, Deutschland ber alles, nebo Die Fahne Hoch!, co jsou lidov psniky, kter m tom tak rd. Navc si myslm, e by se Vendulce (mamince Ester) mon nelbilo, e by Eserka mla jen dvoje atiky, jedny na den a druh na noc Takhle to m toti vtinou na vod tom, no co hlavn, e je co hulit Zanechme dlouhch e, tady ho mme


Dalm navrtivm se lenem je gaba, vystdala na vod ji nkolik chlapc, aby nakonec zjistila, e nejlep voda je bez chlap, tedy tch vlastnch Gaba nechala kluky doma, jeliko mal peruek tsn ped odjezdem onemocnl a velk ho musel hldat. Take si to vihla sama a myslm, e to i lo. Co jsem tak projdl fotky, tak musm vypchnout, e gaba slun chlastala, chlastala, chlastala, pak znsilnila nafukovacho krokodla uprosted eky, pak z toho mla patn svdom a tak pro zmnu chlastala, chlastala a chlastala. Vcelku vydaen voda, co, jako za starch dobrch as, jen ten krokodl tenkrt chybl.

No nic, gaba here


Jchym jel s nmi letos prvn, akoli nkolikerou vodu m ji za sebou. S malm julkou tedy slun dvojka, o tom nen pochyb. Bezvadn nafukovac matraka, ne pitom karimatky, kter s sebou ze zvyku tahme my. Prost luxus, kter sice nco stoj, ale strvit ped stane kadou noc deset minut s pumpou se vyplat. Komfort je komfort. Co na tom, e nad rnem je ji super extra bomba cool matraka opt poloprzdn a jule se svm metrkem tm na zemi, zato julka, klouek jako prut je katapultovn a svren na bicho svho tauldy.

Jule, lovk pevnho slova a jasn hlavy. Velk pra s tmhle chlapkem tak zhruba do stedy. Pot se u nkterch z ns pobolvala z juleho hlava, myslm e to byly njak star tyky a star dvojka

Jinak je jule rozen vdce, skvle dil raft ani by se vzdlil ze svho msta, dn vytepal posdku za to, e peklopila robustn futrl na basu piv a povate Ani jedno pivo nsledn nezachrnila.!!! Je to smutn, pracovat hned na prvn vprav s takovmi neschopnmi lidmi Myslm, e i zde si hned na potku jasn vymezil hranice mezi pojmy kormidelnk a kamard!

Take tadyhle ho mme, pro jistotu i s malm julkou


Omlouvm se, to nen julka, to je pece dochtor!!!

Tak tady je mme pozor, ten vlevo je zase dochtor, julka je ten hezk pln vpravo


A te tedy jak to vechno vlastn bylo


Nafukovn matrace


Romberk pod hradem oblben restaurace dochtor je v pohod, dobe se mu da, pivko ujde, z jeho vrazu je patrn spokojenost Jdlo, pit, posezen u vody co naplat, tady je to vdycky fajn


Ajajajaj pituhuje preclk a zelen vynikajc kombinace dochtor v podku ma u je snad zase thotn!!! Kristepane, ta ensk nem rozum ne, ne, zatm ne, pujde to a za pr tdn.


Tak tady je ve pi starm, bohemka tee proudem, nen tohle snad brny??? Je to brny, v Romberku bez sektu ani rnu Nezmtlo ho ani to, e letos jsme jeli v termnu, kdy neslavil narozeniny, pesto objednal bublinky Je to sekk!


Copak u spm, e si moje ena dl co chce!!!??? Tyhle gesta jsem j pece jednou provdy zakzal!!!


Tak tady je to myslm pln jasn Cigi m velk rud oi, to znamen, e bude brzy svtat A ty dobroty za jeho zdy, vysloven zdrav pon kuchyn.


U jsou tu zas, bezci vod Nojdy Hlavn jim nedvejte rum a brambrky jinak se jich nezbavte Vlastn, tchhle u se opravdu nezbavte


Kkkkytiiika kkkkytiiika!


To je peci mlad mlyn Mchal ten metrosexul rd si oblk dv aty, nejlpe velmi tsn, vlmi tsn Taky ho zajmaj dospvajc dvata, tam je to myslm tak veeeelmi tsn, ale a mu na to pijdou to bude dsn, veeeelmi dsn!!!


Mchale, Mchale take u i chlapci??? Ty na ty sv deviace jednou doplat, dej na m!!!


Najdi pt rozdl


A tady to je Die Fahne Hoch!, gaba dl, e v, rombe vbec nev tohle nen jeho parketa, on spe ta malik, ta je m


Ach jo, ty dti, to je radost!!!


Co to tam ten Mareek me mt???


Pejsek Sunny, nalezenec barny zatm nev, co vme my sunny je teplej paneku, ale jak se k nmu tul jakoby mu nestaila loni sandy to je nezmar, zoofiln nezmar, ten barny


Oddl pipraven k vyplut!!! Hezk pohled, rozrstme se, geometrickou adou Berka by ml sflikovat njak dal rafty


Kubku, ty se vodk jak m bt k by vichni umli takhle vzt za pdlo


A za krokoue


A je to tu, vegetme na vod


Ta podoba rombe, tys ml non?


Deutschland, Deutschland


Aaa Pan mma, ta je rda


Co to???


Voi, pio!!!


Gaba dl, jako by nic tajn si ale mysl na krokoue chtl by ho obskoit, shora


Asi takhle


J chci taky


J, chce se mi rat


Tom: Nejde mi to, kdy si shnu, mon mi to pjde promi Gaba: to nic, j se nedvm


Tom: A je to


Tom: Jjda, podvej . Gaba:t bro, co to tady m, uka


A zas je pohoda


A pohoda


A pohoda


Trochu vlhko


A zas pohoda


Seadit Od nejmenho do nejvtho a kdo tady tomu vel???


Jo jo, dti to je radost Kdo si hraje, nezlob, vi za? Heslo dne koho cel den neuvidm, dostane medaili!!!


a koho cel den neuslym, dostane d!!!


Co um?


Svin neposedn!!!


Jule:Tak pojte, j vs vezmu voba!!! Te ns, Simo, chvilku nechej


Jet, e ml za kruh a jednodln plavky s dlouhmi nohavicemi, jinak by ho Jchym doista znsilnil Kdy se koukm podn, kolik to ten za tch kruh vlastn m???


Konen Krumlov! Ne, tak to m popletly hambat tanenice, to nen Krumlov, Brto to je peci Pekovsk Jez!!!


Konen Krumlov!


Sndan pln ptelstv ponorka?!


A co tady, co je to??? nava, petaen, stesk po domov???


Smutek???


Jen jedna rodina se bav??? Co to znamen???


A co je tohle???


A tohle???


Jule, v t flace je voda, u chpu ty pohledy a vrazy a duevn stavy vpravy???


Konen placky


Bez komente


Zatek konce roztpen kolektivu prvn louen


Star asy ji nekompletn sestava


Dv kmen


Dti to je stle radost i ty ciz


Chudci akoli, co tm lidem vlastn chyb Mon by maminka mohla dt t uboh holice pr brambrek


A to je ve, ptel, voda je krsn, ale krtk Ta losk utekla opt jako voda, myslm, e se povedla, ostatn jako vechny nae vody, kter mme za sebou. Oceuji, e se jako kolektiv rozrstme, jen hou Rovn oceuji slc zdrav jdro S povdkem kvituji zaveden slovn len, kter vneslo uritou hierarchii do naich ad. Ne, e bychom toho chtli s rombem zneuvat, ale je dobr vdt, kdo a pro nos hodnost star nuly a mt to neustle na pamti, protoe star nula vdy nejlpe pome a porad jak se v dan situaci zachovat a pokud by nhodou star nula nevdla, vdy je po ruce star dvojka, i tyka, a nen vbec na kodu poradit se tak s mladou dvojkou, trojkou i tykou, pokud u alespo mluv.

Jsem rd, ptel, vodci, e jsme vodu jeli, jezdme a budeme jezdit a e ji budou jezdit i nae dti a dti naich dt a jejich dti, a dti jejich dt a e vme, kdo bude kormidlovat, a mi nebudeme moci, bo budeme sta a zpit a seniln a je to pkn pocit, vdt, e vesla mme stle dost, bo jsme kolektiv plodn a vesel a to je dobe a to u by mlo stait, bo u je pozd jsem oral a ena k, e bude lep, kdy pudu spa.

To do roku 2011, vod zdar a nm vodkm zvl! Alokamur!!!


  • Login