Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA. Demografske i epidemiološke promene Unapređenje zdravlja Uloga medicine i zdravstvene službe. Demografska tranzicija. Starost populacije zavisi od nataliteta, mortaliteta i neto migracije

Download Presentation

ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

ULOGA MEDICINE I ZDRAVSTVENE SLUŽBE U PROCESU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

 • Demografske i epidemiološke promene

 • Unapređenje zdravlja

 • Uloga medicine i zdravstvene službe


Demografska tranzicija

Demografska tranzicija

 • Starost populacije zavisi od nataliteta, mortaliteta i neto migracije

 • Poboljšanje ishrane, sanitarnih uslova, vakcine, antibiotici i drugi lekovi, poboljšanje standarda stanovništva dovelo je do opadanja stopa mortaliteta

 • Smanjenje fertiliteta i nataliteta zbog primene mera kontrole rađanja

 • Starenje stanovništva


Epidemiolo ka tranzicija

Epidemiološka tranzicija

 • I u razvijenim i u zemljama u razvoju rastuće opterećenje nezaraznim bolestima (kardiovaskularne bolesti, karcinomi, povrede)

 • U zemljama u razvoju još uvek visok morbiditet i mortalitet od zaraznih bolesti


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

 • Projekcije: smanjenje stopa nataliteta i produžavanje životnog veka vodi daljem starenju populacije i povećanim zahtevima za zdravstvenom i socijalnom zaštitom

 • Napredak medicinskih tehnologija još uvek je glavni faktor u povećanju troškova zdravstvene zaštite


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

 • KONFERENCIJA U ALMA ATI 1978 -

 • MULTISEKTORSKA SARADNJA

 • UKLJUČIVANJE ZAJEDNICE

 • KANADA 1982 –

 • KONCEPT ZDRAVE JAVNE POLITIKE

 • EVROPSKA STRATEGIJA

 • “ZDRAVLJE ZA SVE”

 • OTAVA POVELJA – 1986.


Promocija zdravlja je

PROMOCIJA ZDRAVLJA JE:

 • Zajednički teorijski okvir za objašnjenje nove filozofije unapređenja zdravlja

 • Niz strateških opredeljenja i aktivnosti organizovanih sa ciljem da dovedu do zdravlja

 • Složen i sveobuhvatan sociopolitički proces okrenut ka individui i zajednici kao i ka determinantama zdravlja


Razvoj koncepta

RAZVOJ KONCEPTA

 • OTAVA 1986, KANADA

 • ADELAIDA 1988, AUSTRALIJA

 • SUNDSVAL 1991, ŠVEDSKA

 • DŽAKARTA 1997, INDONEZIJA

 • MEKSIKO SITI 2000, MEKSIKO


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

 • Pretpostavke za zdravlje (mir, stanovanje, obrazovanje, hrana, prihod, stabilni eko sistem, održivi resursi, socijalna pravda) ne može osigurati sam zdravstveni sektor već je neophodna zajednička akcija različitih sektora

  • (Ottawa Charter, 1986)


Model promocije zdravlja

MODEL PROMOCIJE ZDRAVLJA

ZDRAVSTVENO VASPITANJE

PREVENCIJA

OSTALE MERE


Prevencija

Prevencija

 • Smanjivanje rizika pojave patološkog procesa, bolesti, povrede, nesposobnosti, hendikepa ili nekog drugog neželjenog stanja ili fenomena.

 • Downie, Fyfe, Tannahill 1993


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

 • Prevencija početka ili prve manifestacije patološkog procesa, ili nekog drugog stanja, kroz smanjivanje rizika.

 • Prevencija progresije patološkog procesa ili drugog neželjenog stanja, kroz ranu detekciju kada ovo deluje poželjno na ishod.

 • Prevencija komplikacija koje se mogu izbeći kod ireverzibilne, manifestne bolesti ili nekog drugog neželjenog stanja.

 • Prevencija remisije bolesti ili nekog drugog neželjenog fenomena.


Zdravstveno vaspitanje

Zdravstveno vaspitanje

 • Aktivnost usmerena na unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovihposledica kod pojedinaca i grupa putem organizovanih napora na menjanju verovanja, znanja, stavova i ponašanja.

  (Downie, Fyfe, Tannahill, 1993)


Ostale mere promocije zdravlja

Ostale mere promocije zdravlja

 • Mere zakonske ili fiskalne kontrole, druge regulative i politike i dobrovoljne kodekse ponašanja sa ciljem da se podstakne pozitivno ponašanje i prevenira bolest.

  (Downie, Fyfe, Tannahill, 1993)


Akcija za zdravlje

Akcija za zdravlje

 • FORMULISANJE ZDRAVE JAVNE POLITIKE

 • STVARANJE OKOLINE KOJA PRUŽA PODRŠKU

 • JAČANJE AKCIJA U ZAJEDNICI

 • RAZVOJ LIČNIH VEŠTINA

 • PREORJENTACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE


Formulisanje zdrave javne politike

FORMULISANJE ZDRAVE JAVNE POLITIKE

 • Upućivanje onih koji kreiraju politiku da budu svesni zdravstvenih posledica svojih odluka

 • Kombinacija zakonskih, finansijskih mera, porezima, organizacionim promenama – način delovanja u promociji zdravlja


Stvaranje okoline koja pru a podr ku

STVARANJE OKOLINE KOJA PRUŽA PODRŠKU

 • Odgovornost svih i obuhvata očuvanje prirodnih resursa svuda u svetu

 • Promocija zdravlja omogućava stvaranje životnih i radnih uslova koji su bezbedni, stimulativni, adekvatni i pružaju zadovoljstvo


Ja anje akcija u zajednici

JAČANJE AKCIJA U ZAJEDNICI

 • Osnaživanje zajednica – njihovog vlasništva i kontrole nad sopstvenim nastojanjima i sudbinama

 • Potpun i kontinuiran pristup informacijama, mogućnost učenja za zdravlje i finansijska podršaka


Razvoj li nih ve tina

RAZVOJ LIČNIH VEŠTINA

 • Kroz obezbeđivanje informacija, edukaciju za zdravlje i razvoj veština neophodnih za život

 • Odvija se u školama, kući, na poslu, u zajednici


Preorjentacija zdravstvene slu be

PREORJENTACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE

 • Korak ka promociji zdravlja

 • Veća osetljivost za kulturalne potrebe i potrebe individua i zajednice za zdravim životom

 • Stvaranje bolje komunikacije zdravstvenog sektora i komponenata šire socijalne, političke, ekonomske i fizičke okoline

 • Reorjentacija istraživanja u zdravstvu i profesionalne edukacije


Uloga medicine i zdravstvene slu be u procesu unapre enja zdravlja stanovni tva

 • Medicinska istraživanja i istraživanja iz drugih oblasti obezbeđuju pouzdane informacije za sve koji su uključeni u proces unapređenja zdravlja

 • Implementiranje nalaza istraživanja u praksi

 • Preispitivanje i reorjentacija procesa edukacije

 • Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga


Promocija zdravlja

PROMOCIJA ZDRAVLJA

 • OSPOSOBLJAVANJE LJUDI DA POVEĆAJU KONTROLU NAD SVOJIM ZDRAVLJEM I DA GA UNAPREDE

  • (Ottawa Charter, 1986)


 • Login