Avu ia na ional poten ial al dezvolt rii economico sociale
Download
1 / 19

Avuţia naţională – potenţial al dezvoltării economico-sociale - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Avuţia naţională – potenţial al dezvoltării economico-sociale. În funcţie de componentele care se iau în calcul rezulta următoarele modalităţi de măsurare a avuţiei naţionale:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Avuţia naţională – potenţial al dezvoltării economico-sociale' - reese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avu ia na ional poten ial al dezvolt rii economico sociale

Avuţia naţională – potenţial al dezvoltării economico-sociale

În funcţie de componentele care se iau în calcul rezulta următoarele modalităţi de măsurare a avuţiei naţionale:

avuţia naţională cuprinde bunurile materiale existente la un moment dat (avuţia acumulată – bunurile sub formă de capital fix, stocurile de materiale, bunurile de folosinţă îndelungată aflate la populaţie

avuţia naţională cuprinde bunurile materiale existente la un moment dat (avuţia acumulată) şi resursele naturale (pământ, păduri, stocul de minereuri şi combustibil etc.) evaluate economic;

avuţia naţională cuprinde: avuţia acumulată, resursele naturale şi avuţia spirituală (stocul de cunoştinţe în producţie, de cunoştinţe ştiinţifice acumulate de-a lungul timpului etc.).


 • Astfel definită, avuţia naţională are următoarele economico-socialecaracteristici fundamentale:

 • acumularea de mijloace de producţie şi bunuri de consum. Avuţia naţională este, fundamental, rezultatul acumulării venitului naţional în numeroşi ani. Ea este constituită din stocurile de mijloace de producţie şi bunuri de consum existente la un moment dat;

 • disponibilitatea. Acest termen descrie situaţia bunurilor materiale care sunt disponibile pentru a fi utilizate la un moment dat; disponibilitatea se exprimă în valoarea bunurilor materiale, calculul ţinând seama de uzură( deci exprimarea la valoarea ramasa )


Principii de determinare a avutiei nationale : economico-sociale

 • principiul teritorial

 • principiul naţional

  Aceste principii se regasesc si in determinarea altor agregate macroeconomice si rezulta indicatori de tip intern ,respectiv national


Pe baza acestor considerente, se determina indicatori: economico-sociale

Bunuri materiale din sfera producţiei

 • 1.1. Bunuri de capital fix (fonduri fixe)

 • 1.2. Stocuri

 • 2. Bunuri durabile de consum ale menajelor

  Bunuri materiale aflate pe teritoriul ţării (3 = 1 + 2).

  Distincţia între bunurile materiale ale ţării şi ale altor ţări

  • Bunuri materiale ale ţării pe teritoriul altor ţări

  • Bunuri materiale ale altor ţări pe teritoriul naţional

 • Bunuri materiale ale ţării (5 = 3 + 4, 1 – 4.2)

 • Active şi pasive financiare

 • 6.1. Active care măresc avuţia naţională (rezerve de devize; creanţe asupra străinilor)

 • 6.2. Pasive care diminuează avuţia naţională (rezerve de monedă naţională deţinută de alte ţări; obligatorii faţă de ţările străine)

  Avuţia naţională acumulată a ţării (7 = 5 + 6.1 – 6.2)


2 indicatorii avu iei na ionale acumulate
2. Indicatorii avuţiei naţionale acumulate economico-sociale

2.1.Indicatorii capitalului fix(active imobilizate )

 • Valoarea rămasă (VR) – exprimă partea din valoarea iniţială care nu a fost încă transferată asupra producţiei prin intermediul amortizării.

 • Valoarea de înlocuire (VI) se stabileşte cu ocazia reevaluării capitalului fix, acţiune efectuată periodic, pentru a pune de acord valoarea la care figurează în evidenţă( valoare istorica din cauza evolutiei preturilor) şi preţurile în vigoare în momentul reevaluării


 • Valoarea medie anuală de inventar a bunurilor de capital fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (VICt):

 • 1

 • Sau

 • VIC1+VMI-VME 2

 • în care:

 • VIC1 – valoarea de inventar a capitalului fix existent la începutul anului;

 • VMI – valoarea medie anuală a intrărilor;

 • VME – valoarea medie anuală a ieşirilor.


Valoarea medie anual r mas fr
Valoarea medie anuală rămasă (FR) fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • se calculează cu relaţia:

  (3)

  în care:

 • VR1 şi VR2 – valoarea rămasă a bunurilor de capital fix la începutul, respectiv sfârşitul anului;

 • VIC1 şi VIC2 – valoarea de inventar a bunurilor de capital fix existente la începutul, respectiv sfârşitul anului.


Indicatorul uzurii iuz
Indicatorul uzurii ( fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (Iuz)

 • Indicatorul uzurii (Iuz) exprimă proporţia dintre uzura bunurilor de capital fix şi valoarea de inventar a acestora:

  (4)

 • în care: UZ – uzura capitalului fix (exprimată prin nivelul amortizării acestuia-sau alocatiilor pentru consumul de capital fix)


Indicatorul st rii de utilitate isut
Indicatorul stării de utilitate ( fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (ISUT)

 • Indicatorul stării de utilitate (ISUT) reflectă proporţia bunurilor de capital fix la valoarea rămasă în valoarea de inventar a acestora la un moment dat:

 • (5)

  Sau

 • ISUT = 100 – IUZ (6)


2 2 indicatorii stocurilor de materiale 2 indicatorii stocurilor de materiale
2.2. Indicatorii stocurilor de materiale fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (2. Indicatorii stocurilor de materiale

Cuprinderea mijloacelor circulante în avuţia naţională necesită evaluarea acestora în formă bănească. La evaluare trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • I. asigurarea concordanţei, din punct de vedere al evaluării dintre venitul naţional creat şi cel utilizat, deoarece în sursele de date contabile, stocurile sunt exprimate în diferite preţuri, în funcţie de stadiul parcurs în cadrul procesului de producţie. Nivelul stocurilor trebuie evaluat în preţurile în care se evaluează producţia;

 • II. asigurarea comparabilităţii preţurilor cu ajutorul indicilor de preţuri.


S fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (tocurile de materiale se clasifică după diferite criterii:

 • după ramura economiei naţionale în care există

 • după faza (stadiul) în care se află, stocurile de materiale se clasifică în:

  - stocuri pentru producţie (materii prime, materiale, combustibil, ambalaje, obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată, piese de schimb etc.);

  - mijloace materiale în producţie (producţie neterminată, semifabricate);

  - mijloace materiale în sfera circulaţiei (produse finite)


Indicatorii altor elemente ale avuţiei naţionale acumulate fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • Bunurile de folosinţă îndelungată şi cu durată medie de folosinţă cuprind acele bunuri care sunt destinate să satisfacă pe o durată mai mare de un an diferite cerinţe materiale şi spirituale ale populaţiei şi care sunt cumpărate din reţeaua comercială, confecţionate cu mijloace proprii sau dobândite din alte surse de către populaţie.

 • Indicatorii care exprimă bunurile acumulate de populaţie au un rol deosebit şi în caracterizarea nivelului de trai al populatiei


 • Mijloacele financiar-valutare fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare ( reprezintă soldul dintre creanţele (drepturile) şi angajamentele (obligaţiile) externe ale unei ţări faţă de alte ţări la un moment dat (la sfârşitul anului pentru care se face calculul).


3 indicatorii resurselor naturale
3. Indicatorii resurselor naturale fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • 3.1. Indicatorii fondului funciar

 • Anuarul Statistic al României prezintă suprafaţa totală a fondului funciar structurată pe următoarele categorii:

 • Suprafaţa agricolă, total, din care: arabil; păşuni; fâneţe; vii şi pepiniere viticole; livezi şi pepiniere pomicole Păduri şi alte terenuri cu destinaţie forestieră;

 • Ape şi bălţi

 • Alte suprafeţe


3 2 indicatorii resurselor minerale
3.2. Indicatorii resurselor minerale fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • Resursele minerale constituite un element principal al resurselor naturale ale ţării, al avuţiei naţionale. Volumul şi calitatea resurselor minerale reprezintă un factor de bază al creşterii conomice

 • Astfel, în treapta I se cuprind substanţele minerale utile existente în zăcăminte, acestea formând patrimoniul naţional mineral.

 • Treapta a II-a cuprinde substanţele minerale utile recuperabile din zăcăminte, acestea formând avuţia naţională minerală primară.

 • În treapta a III-a sunt cuprinse substanţele minerale valorificabile ca materii prime brute (avuţie naţională minerală acumulată

 • Evaluarea resurselor minerale în unităţi fizice se face pe grupe de resurse şi categorii de rezerve ,iar baneste in baza preturilor bursiere


4 indicatorii resurselor spirituale
4. Indicatorii resurselor spirituale fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • Resursele spirituale reprezintă o componentă a avuţiei naţionale care are influenţă asupra nivelului dezvoltării unei economii. Aceasta deoarece ele se exprimă, în principal, prin gradul de instruire, capacitatea de cercetare ştiinţifică, prin valorile ştiinţifice, cultural-artistice etc. de care dispune un popor

 • Uzual se determina “ stocul de invatamant “ca numarul anilor de scoala al populatiei existente la un moment dat ( se poate calcula la recensamantul populatiei )


5 indicatorii mediului nconjur tor
5. Indicatorii mediului înconjurător fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • Atât asigurarea resurselor naturale necesare economiei naţionale, cât şi ridicarea nivelului calităţii vieţii necesită, în condiţiile actuale, amplificarea eforturilor pentru protecţia mediului.Se au în vedere două grupe de factori:

 • factori naturali – aerul, apa, solul, subsolul, pădurile şi orice altă vegetaţie terestră şi acvatică, fauna terestră şi acvatică, rezervaţiile naturale.

 • factorii creaţi de om – aşezările umane şi alţi factori creaţi de om..


Sistemul de indicatori statistici privind mediul cuprind
Sistemul de indicatori statistici privind mediul cuprind fix (F) se calculează ca medie aritmetică a valorilor lunare (

 • Ind. generali – ce caracterizează starea generală a teritoriului

 • Volumul şi utilizarea resurselor naturale ale mediului înconjurător

 • Factorii de determinare a mediului înconjurător

 • Calitatea factorilor de mediu.

 • Indicatori privind măsurile de protecţie a mediului înconjurător


6 investi iile str ine directe ca parte acumulat a avu iei na ionale
6. Investiţiile străine directe ca parte acumulată a avuţiei naţionale

Investitiile straine directe ( ISD )

 • Investiţiile străine directe au rol important în dezvoltarea economică a României. Date statistice privind ISD se pot obţine prin cercetare statistică, aceasta fiind destul de complexă.

 • Indicatorii ISD se determina sub forma de fluxuri si solduri


ad