Hyy 2014
Download
1 / 61

HYY 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

HYY 2014. Talouskoulutus. Johanna Hilden KHT . Päivän aiheet. 1. Kirjanpito ja tilinpäätös Mikä on tosite? Kirjanpidon tositevaatimukset Erilaiset tositteet Matkalaskut Muut kulutositteet Tilinpäätös – tasekirjan perusvaatimukset Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin ?!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HYY 2014' - reed-lyons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hyy 2014

HYY 2014

Talouskoulutus

Johanna Hilden KHT


P iv n aiheet
Päivän aiheet

1. Kirjanpito ja tilinpäätös

 • Mikä on tosite? Kirjanpidon tositevaatimukset

  • Erilaiset tositteet

  • Matkalaskut

  • Muut kulutositteet

 • Tilinpäätös – tasekirjan perusvaatimukset

 • Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin ?!

 • Tase – mikä se on ?!


P iv n aiheet1
Päivän aiheet

2. Hallintoasiat

 • Jäsenistö

  • oikeudet, velvollisuudet, jäsenluettelo, jäsenmaksut

 • Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely yhdistyksessä


P iv n aiheet2
Päivän aiheet

2. Hallintoasiat, jatkoa

 • Vastuunjako

  • Vuosikokous

  • Hallitus

  • Puheenjohtaja

  • Taloudenhoitaja


P iv n aiheet3
Päivän aiheet

3. Verotus

 • Yleishyödyllisyys vai ei?

 • Varainhankinta; verollistako?

 • Elinkeinotulo, määritelmä ja käytäntö

 • Talkootyön verotus

 • Verohuojennus

 • Veroilmoitus

 • Viimeaikaisia verottajan ohjeita


Mik on tosite
Mikä on tosite?

Tosite on liiketapahtuman todentava päivätty ja numeroitu asiakirja joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa (KPL 2.luku 5 §)

Menotosite:

 • Käytävä ilmi vastaanotettu hyödyke tai palvelu ja vastaanottoajankohta

  Tulotosite:

 • Käytävä ilmi luovutettu suorite ja luovutusajankohta


Mik on tosite1
Mikä on tosite?

Maksutosite:

 • Oltava maksun saajan kuittaus tai pankin varmennus

 • Jos ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta:

  • Mitä tapahtuma koskee

  • Mikä euromäärä on kyseessä

  • Milloin tapahtunut

  • Varmennus (=kuka tositteen on laatinut)


Mik on tosite2
Mikä on tosite?

Tositteen tulee liittyä yhdistyksen toimintaan

Käytännössä:

 • Tosite on numeroitava ja päivättävä

 • Merkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvällä tavalla


Mik on tosite3
Mikä on tosite?

Tositteet on säilytettävä kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen

 • Paperina tai muussa muodossa (CD-levyllä tai elektronisessa arkistossa)

 • Haaleneva lämpökirjoitinkuitti ei kelpaa vaan siitä on otettava kopio tai pyydettävä säilyvä kuittijäljennös


Kassatositteet
Kassatositteet

Rahan antamisesta ja rahan saamisesta kirjoitetaan aina kuitti, joka kirjataan kirjanpitoon

Mikäli nostetaan rahaa ostoksia varten, tehdään nostokuitti, jonka rahan saanut henkilö kuittaa ja ostoksen kuitti kirjataan kulutilille ja erotus palautetaan/maksetaan


Kassatositteet1
Kassatositteet

Mikäli kassaan tulee rahaa, siitä tehdään kuitti, jonka maksun saaja allekirjoittaa, myös maksajalle tulee antaa kuitti maksusta


Matkalaskut
Matkalaskut

Matkalaskuissa tulee olla tarvittavat tiedot ennen maksamista:

 • Matkustajan nimi

 • Matkustustapa

 • Matka-aika

 • Kuljettu matka

 • Matkan tarkoitus

 • Katso malli


Matkalaskut1
Matkalaskut

Miksi matkalaskussa pitää olla yllä olevat asiat?

 • Matkakulut verottomia kulukorvauksia, ja mikäli ne eivät ole todellisia ja oikein, verotetaan palkkana!

 • Voimassa olevat verottajan rajat löytyvät verottajan sivuilta:

 • http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Tyonantajat/Kustannusten_korvaukset


Matkalaskut2
Matkalaskut

Matkalaskujen liitteet:

 • Mikäli matkalaskulla veloitetaan esimerkiksi matkalippukuluja, tulee mukaan liittää ALKUPERÄINEN tosite sen estämiseksi ettei samaa kulua veloiteta myös muualta


Matkalaskut3
Matkalaskut

Matkalaskujen liitteet:

- Mikäli matkakuluja korvataan henkilölle, joka ei saa ko. yhdistyksestä palkkaa, kilometrikorvauksia voidaan maksaa maksimissaan 2000 euroa/v ja päivärahoja 20 päivältä ilman veroseuraamuksia


Muut kululaskut
Muut kululaskut

Ravintolalaskut:

 • Lista läsnäolijoista ja tilaisuuden peruste

  Kokouskulut:

 • Lista läsnäolijoista ja tilaisuuden peruste

  Miksi? – verottajaa varten, sillä kyse on elantotyyppisistä kuluista ellei niitä pidetä yhdistyksen toimintaan liittyvänä -> palkkaa läsnäolijoille!


Palkkaa vai ei
Palkkaa vai ei

Onko kyse työsuhteesta, ratkaisee sen onko kyseessä palkka vai ei:

- työsuhteessa työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työntekijän työtä

 • työnantaja voi antaa työn tekemiseen liittyviä yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeita

 • työnantajalla on myös oikeus valvoa, että työ tehdään sovitulla tavalla


Palkkaa vai ei1
Palkkaa vai ei

Palkka vai työkorvaus?

 • palkkaa on työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä maksettu korvaus

 • lisäksi eräät ennakkoperintälaissa luetellut palkkiot esimerkiksi kokouspalkkiot ja henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot ovat palkkaa

 • myös luontoisedut (esimerkiksi auto-, ravinto- ja puhelinetu) ovat palkkaa

 • palkasta on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu.


Palkkaa vai ei2
Palkkaa vai ei

Palkka vai työkorvaus?

 • työkorvausta on työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettava korvaus, joka ei ole palkkaa

 • työkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys vain, jos saajaa ei maksuhetkellä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin

 • sosiaaliturvamaksua työkorvauksesta ei tarvitse maksaa


Yhdistyksen tuloslaskelma
Yhdistyksen tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa esitetään erikseen:

Varsinainen toiminta

Varainhankinta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Satunnaiset erät

Yleisavustukset


Yhdistyksen tuloslaskelma1
Yhdistyksen tuloslaskelma

Varsinainen toiminta:

 • säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät tuotot ja kulut

 • jos eri toimintoja, eri toimintojen tuotot ja kulut syytä esittää erikseen

 • tuottoja: varsinaisesta toiminnasta saadut tuotot , yleensä toimintaan osallistuvilta perittyjä maksuja. Myös kohdeavustukset (projektit, tapahtumat)


Yhdistyksen tuloslaskelma2
Yhdistyksen tuloslaskelma

Varsinainen toiminta:

 • kulut: eritellään henkilöstökuluihin, poistoihin ja muihin kuluihin

 • henkilöstökulut kuten liikekaavassa: palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut

 • poistot esitetään pääsääntöisesti varsinaisen toiminnan kuluna


Yhdistyksen tuloslaskelma3
Yhdistyksen tuloslaskelma

Varsinainen toiminta:

 • erilliskulut: toiminnoittain eriteltynä

 • yhteiskulut: esitetään omana eränään, mahdollista jakaa toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan


Yhdistyksen tuloslaskelma4
Yhdistyksen tuloslaskelma

Varainhankinta

 • varainhankinta koostuu varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi järjestetystä toiminnasta

 • tuotot koostuvat jäsen- ja kannatusmaksuista, keräyksistä, myyjäisistä, arpajaisista jne

 • yo. tuottoja vastaavat kulut kirjataan varainhankinnan kuluiksi


Yhdistyksen tuloslaskelma5
Yhdistyksen tuloslaskelma

Varainhankinta

 • mahdollinen liiketoiminta esitetään tässä ryhmässä, erillinen liiketoiminnan tuloslaskelma esitetään liitetiedoissa


Yhdistyksen tuloslaskelma6
Yhdistyksen tuloslaskelma

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

 • sijoitus- ja rahoitustoiminnassa esitetään tuotot ja kulut, jotka ovat aiheutuneet pitkäaikaisista sijoituksista, joiden tuotolla on tarkoitus rahoittaa toimintaa

 • tuottoja ovat osingot, voitto-osuudet, korot, vuokrat, jne


Yhdistyksen tuloslaskelma7
Yhdistyksen tuloslaskelma

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

 • kuluja ovat korkokulut, vuokratulojen hankkimiseen liittyvät vuokrakulut ja yhtiövastikkeet, varainhoidon kulut, välityspalkkiot, rahoituspalveluiden palkkiot jne

 • myös sijoitusomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot ja –tappiot sekä arvonalennukset esitetään tässä ryhmässä, tarvittaessa erittely liitetietoihin


Yhdistyksen tuloslaskelma8
Yhdistyksen tuloslaskelma

Satunnaiset erät

- tuotot ja kulut, jotka

 • poikkeavat tavanomaisesta toiminnasta

 • ovat kertaluonteisia

 • olennaisia järjestön toiminta huomioiden

 • esimerkiksi myydään tietty toiminto kokonaisuudessaan

 • Tänne ei siis kirjata mitään pieniä poikkeuseriä!!!!


 • Yhdistyksen tuloslaskelma9
  Yhdistyksen tuloslaskelma

  Yleisavustukset

  • järjestön toimintaan saatu avustus julkisyhteisöltä

  • mikäli avustus kohdistuu tiettyyn projektiin tai tapahtumaan, voidaan ilmoittaa ko. toiminnan tuottona varsinaisessa toiminnassa


  Yhdistyksen tase
  Yhdistyksen tase

  Tasekaava on sama kuin muilla yhteisöillä jakautuen vastaaviin ja vastattaviin.

  Vastaavaa-puoli jakautuu pysyviin vastaaviin ja vaihtuviin vastaaviin

  Vastattavaa-puoli jakautuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan

  Kaavat löytyvät KPA 1. luku 6 §- 7 §


  Yhdistyksen tase1
  Yhdistyksen tase

  Pysyvät vastaavat (ent. käyttöomaisuus)

  • Yli 3 vuotta kestävä irtain omaisuus (koneet ja laitteet, kalusto) tulee kirjata myös yhdistyksissä taseeseen, ei tulokseen

  • Yhdistyksissä ei ole poistopakkoa mutta omaisuus ei toisaalta saa olla yliarvostettua

  • -> poistot käytännössä tehtävä


  J senist j senyys
  Jäsenistö; jäsenyys

  Jäsenyydestä päättää hallitus, ellei säännöissä toisin mainittu.

  Jäsenyyden edellytyksenä on

  • Jäseneksi liittyvän tahto liittyä jäseneksi

  • Yhdistyksen hyväksyvä päätös jäseneksi ottamisesta


  J senist j senyys1
  Jäsenistö; jäsenyys

  Jäsenyydestä luopuminen:

  • Oma ilmoitus erosta

  • Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen yhdistyslaissa olevien perusteiden mukaan:

   • Jäsen ei ole täyttänyt velvoitteitaan yhdistystä kohtaan

   • Jäsen on toimillaan vahingoittanut yhdistystä

   • Jäsen ei enää täytä jäsenyyden ehtoja


  J senist j senyys2
  Jäsenistö; jäsenyys

  Lisäksi säännöissä voidaan määrätä että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.


  J senist j senrekisteri
  Jäsenistö; jäsenrekisteri

  Yhdistyslain mukaan jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään

  • Jäsenen täydellinen nimi

  • Jäsenen kotipaikka

   Jäsenellä on oikeus tutustua jäsenluetteloon merkittyihin tietoihin.

   Mikäli jäsenluettelossa on myös muita tietoja jäsenestä, on noudatettava henkilötietolain vaatimuksia.


  J senist j senmaksut
  Jäsenistö; jäsenmaksut

  Jäsenmaksut kirjataan yleensä maksuperusteisesti, tulee oikaista suoriteperusteiseksi tilinpäätöksessä eli viimeistään tilinpäätökseen tulee selvittää maksamattomat jäsenmaksut

  Säännöissä voidaan määrätä että maksamaton jäsenmaksu on jäsenyydestä erottamisen peruste


  J senist j senmaksut1
  Jäsenistö; jäsenmaksut

  Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen kokous, hallitus tekee yleensä asiasta ehdotuksen.


  Tilinp t ksen hallinnollinen k sittely
  Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely

  Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, säännöissä voi olla tiukempia määräyksiä.

  Tilinpäätöksen allekirjoittaa allekirjoituspäivänä voimassa oleva hallitus.

  Tilinpäätös tulee antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.


  Tilinp t ksen hallinnollinen k sittely1
  Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely

  Tilintarkastuskertomus tulee antaa hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

  Yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen.


  Vastuunjako yhdistyksess
  Vastuunjako yhdistyksessä

  Yhdistyksen kokous:

  • Ylin päättävä elin

  • Vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi

  • Käsittelee toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

  • Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille


  Vastuunjako yhdistyksess1
  Vastuunjako yhdistyksessä

  Hallitus:

  • Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat

  • Panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

  • Huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty


  Vastuunjako yhdistyksess2
  Vastuunjako yhdistyksessä

  Toimihenkilöt:

  • Puheenjohtaja on ainoa joka mainitaan yhdistyslaissa

   Puheenjohtajan tehtävät lain mukaan:

  • kutsuu hallituksen kokoukset koolle

  • johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä

  • allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat


  Vastuunjako yhdistyksess3
  Vastuunjako yhdistyksessä

  Taloudenhoitaja:

  • hoitaa yhdistyksen raha-asioita

  • huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta.

  • hoitaa usein myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen

  • useimmiten on hallituksen jäsen, mutta hän voi olla myös ulkopuolinen.


  Verotus
  Verotus

  Harrastustoiminta yleishyödyllisenä toimintana

  • Huolimatta siitä, että harrastustoiminta on mainittu TVL 22.2 §:n listalla, tulee yhdistyksen täyttää TVL 22.1 §:ssä säädetyt yleiset edellytykset ollakseen yleishyödyllinen yhteisö

  • Yhdistys ei voi olla yleishyödyllinen, jos sen tosiasiallinen toiminta muodostuu jäsentensä harrastuksesta aiheutuneiden kulujen minimoinnista.


  Verotus varainhankinta
  Verotus; varainhankinta

  Tuloverolain 23 § mukainen ”yleishyödyllinen”

  varainhankinta

  • yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa


  Verotus varainhankinta1
  Verotus; varainhankinta

  2) jäsenlehdestä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa

  3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatua tuloa

  4) Sairaaloissa ym. opetustarkoituksessa valm. tuotteiden myynti

  5) bingopelien pitämisestä saatua tuloa


  Verotus varainhankinta2
  Verotus; varainhankinta

  Kioskit, ravintolat ja kahviot:

  • TVL 23.3 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana ei pidetä lainkohdassa mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa

  • Muussa yhteydessä harjoitetusta kahvila-, kioski- ja ravintolatoiminnasta saatuja tuloja kuitenkin pidetään lähtökohtaisesti yhteisön elinkeinotoiminnan tuloina


  Verotus1
  Verotus

  HUOM:

  • Rekisteröimätön yhdistys ei ole yleishyödyllinen eikä siten tuloverotuksesta tai arvonlisäverotuksesta vapaa !!!


  Talkooty
  Talkootyö

  Kenen tuloa?

  • Jäsenen palkkaa (maksajan ennakonpidätys ja nettosumma yhdistykselle) -> elinkeinotuloa

  • Yhdistyksen tuloa -> verovapaata talkootyön tuloa


  Talkooty1
  Talkootyö

  • Talkootyöstä maksettava korvaus voi olla veroton vain rekisteröidylle, yleishyödylliselle yhdistykselle.

  • Talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn suorittajille.

  • Talkootyö ei ole työ, joka tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

  • Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä jokamiehentyötä.

  • Talkootyö ei saa olla elinkeinotoimintaa


  Veroilmoitus
  Veroilmoitus

  Veroilmoitus tulee antaa aina, kun

  - yhdistys on saanut esitäytetyt veroilmoituslomakkeet, tai

  - yhdistys on saanut erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi, tai

  - yhdistyksellä on ollut veronalaista tuloa, tai

  - yhdistyksen omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita harrastustoiminta
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: harrastustoiminta

  Esimerkki 1. Luontoharrastusta varten perustetun yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ympäristön monimuotoisuutta sekä edistää ympäristönsuojelua. Yhdistyksen toiminta muodostuu lähinnä maksuttomista luontoretkistä, valistustilaisuuksista sekä tiedottamisesta. Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan lähes yksinomaan jäsenmaksuin ja avustuksin sekä vähäisessä määrin talkootyöllä. Yhdistystä pidetään yleishyödyllisenä yhteisönä.


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita harrastustoiminta1
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: harrastustoiminta

  Esimerkki 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkiharrastusta. Yhdistyksen on perustanut yksi luonnollinen henkilö perheenjäsentensä kanssa. Yhdistyksen tosiasiallinen toiminta muodostuu perustajajäsenen tarjoaman musiikinopetuksen tarjoamisesta vastiketta vastaan. Henkilö nostaa yhdistyksestä käypää palkkaa tekemästään työstä eikä yhdistykseen oteta uusia jäseniä. Jatkuu…


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita harrastustoiminta2
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: harrastustoiminta

  Esimerkki 2 jatkoa…

  Yhdistys ei saa julkisia avustuksia toimintaansa varten. Koska yhdistys näin ollen toimii yksityiseksi hyväksi ja sen toiminta kohdistuu vain rajoitettuun henkilöpiiriin, ei yhdistystä voida pitää yleishyödyllisenä yhteisönä siitä huolimatta, että sen tarkoitus on edistää musiikkiharrastusta.


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita harrastustoiminta3
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: harrastustoiminta

  Esimerkki 3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkiharrastusta. Yhdistyksen ovat perustaneet 25 kuoroharrastuksesta kiinnostunutta henkilöä ja yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin. Yhdistyksen tosiasiallinen toiminta muodostuu lähinnä lauluharjoituksista sekä konserteista. Kuoron johtamisesta vastaa yhdistyksen palkkaama musiikkialan ammattilainen. Jatkuu…


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita harrastustoiminta4
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: harrastustoiminta

  Esimerkki 3 jatkoa…

  Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan lähinnä paikalliselta seurakunnalta saadulla avustuksella sekä jäsenmaksuin. Yhdistystä pidetään yleishyödyllisenä yhteisönä.


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita elinkeinotoiminta
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: elinkeinotoiminta

  Esimerkki 1. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta. Yhdistys harjoittaa tavanomaista vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuvaa urheiluseuratoimintaa ja yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhdistyksellä on kioski kaupungin keskustassa. Kioskissa myydään elinkeinonharjoittajien tavoin mm. makeisia, juomia ja lehtiä. Jatkuu….


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita elinkeinotoiminta1
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: elinkeinotoiminta

  Esimerkki 1 jatkoa… Kioski noudattaa alalle tavanomaisia aukioloaikoja ja on avoinna ympäri vuoden. Kioskissa on palkatut työntekijät. Kioskitoimintaa pidetään yhdistyksen veronalaisena elinkeinotoimintana.


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita elinkeinotoiminta2
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: elinkeinotoiminta

  Esimerkki 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta. Yhdistys harjoittaa tavanomaista vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuvaa urheiluseuratoimintaa toiminta-alueellaan ja yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhdistys myy kerran vuodessa tilausten perusteella verryttelyasuja jäsenilleen. Noin puolet jäsenistä tilaa verryttelyasun vuosittain. Jatkuu...


  Viimeaikaisia verottajan ohjeita elinkeinotoiminta3
  Viimeaikaisia verottajan ohjeita: elinkeinotoiminta

  Esimerkki 2 jatkoa….

  Jäsenet maksavat verryttelyasusta saman verran kuin yhdistys, joten yhdistys ei saa toiminnasta voittoa. Yhdistyksen katsotaan toimivan näissä oloissa jäsenten yhteistilauksen välittäjänä, eikä harjoitettua toimintaa pidetä yhdistyksen elinkeinotoimintana.


  Yhteystiedot
  Yhteystiedot

  Johanna Hilden

  KTM, KHT, kouluttaja

  Mäenrinne 3

  01820 Klaukkala

  puh. 040-5433299

  [email protected]


  ad