Madžarska - PowerPoint PPT Presentation

Madžarska
Download
1 / 13

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Madžarska. Verstva. Vodovje. Donava = največja reka Tisa – levi pritok Donave Raba & Drava – največja desna pritoka Donave Blatno jezero = največje jezero v srednji Evropi Reke imajo snežno-dežni režim. Raba (naš sprehod skozi mesto Monošter). Vodovja. Prebivalstvo.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Madžarska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mad arska

Madžarska


Verstva

Verstva


Vodovje

Vodovje

 • Donava = največja reka

 • Tisa – levi pritok Donave

 • Raba & Drava – največja desna pritoka Donave

 • Blatno jezero = največje jezero v srednji Evropi

 • Reke imajo snežno-dežni režim

Raba (naš sprehod skozi mesto Monošter)


Mad arska

Vodovja


Prebivalstvo

Prebivalstvo

 • Za Madžarsko je že vse od leta 1960 značilna šibka rast prebivalstva, predvsem zaradi zmanjševanja rodnosti.


Mad arska

 • Je zelo homogena država, saj je Madžarov kar 95%; govorijo madžarski jezik.

 • Poleg njih živijo v državi še:

  • Romi

  • Nemci

  • Hrvati

  • Romuni

  • Slovaki

  • Slovenci v Porabju


Mad arska

 • Manjšine na Madžarskem


Mad arska

 • Slovensko Porabje leži na Z Madžarske in je stisnjena med avstrijsko in slovensko mejo.

 • Ozemlje, ki meri 94 km2, je geografsko del Goričkega, na J & Z je izrazito gričevnato, na S pa postopoma prehaja v ravnino.

 • Ozemlje pokriva prodnata, ilovnata in pečena podlaga.

 • V podnebju se čuti panonski in deloma tudi alpski vpliv.


Slovenske vasi v katerih je pribli no 90 slovenskega prebivalstva

Slovenske vasi – v katerih je približno 90% slovenskega prebivalstva

 • Andovci

 • Dolnji Senik

 • Gornji Senik

 • Sakalovci

 • Slovenska ves (pridružila se Monoštru)

 • Šentanovci – Otkovci

 • Verica – Ritkarovci


Prebivalstvo1

Prebivalstvo

 • Na Madžarskem je okoli 5000 Slovencev, od tega 3500 (9% vseh prebivalcev) v Monoštru, ki je gospodarsko in kulturno središče slovenskega Porabja.


Polo aj slovenske manj ine danes

Položaj slovenske manjšine danes

 • Madžarska in Slovenija sta leta 1992 podpisali sporazum o zagotavljanju posebnih pravicah slovenske manjšine v Madžarski in madžarske skupnosti v Sloveniji.

 • Žal se dejanska enakost ni uresničila, saj madžarska manjšina od Slovenije dobiva znatno več denarne podpore kakor slovenska manjšina na Madžarskem od madžarske vlade.


Gospodarstvo porabje

Gospodarstvo (Porabje)

 • V preteklosti: sadjarstvo, lončarstvo, tkalstvo, lesarstvo, živinoreja

 • Danes: industrija (44% Slovencev), kmetijstvo (1/4), ostale dejavnosti

 • Območje = naravno varstveno območje

 • Možen razvoj na področju turizma in biokmetijstva


Na i utrinki

Naši utrinki 


 • Login