Miks eelistada mahetoitu??? Anne Luik anne.luik@emu.ee Eesti Maaülikool - PowerPoint PPT Presentation

Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik@emu ee eesti maa likool
Download
1 / 32

 • 214 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miks eelistada mahetoitu??? Anne Luik anne.luik@emu.ee Eesti Maaülikool. Mis on heaks kestlikuks eluks tarvis ?. Tervislikku toitu Puhast ja toimivat elukeskkonda Reaalsus toidus taimekaitse vahendite ehk pestitsiidide jäägid, sünt.lisaained elurikkuse kahanemine- tolmeldajate surm

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Miks eelistada mahetoitu??? Anne Luik anne.luik@emu.ee Eesti Maaülikool

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik@emu ee eesti maa likool

Miks eelistada mahetoitu???Anne Luikanne.luik@emu.eeEesti Maaülikool


Mis on heaks kestlikuks eluks tarvis

Mis on heaks kestlikuks eluks tarvis?

Tervislikku toitu

Puhast ja toimivat elukeskkonda

Reaalsus

toidus taimekaitse vahendite ehk pestitsiidide jäägid, sünt.lisaained

elurikkuse kahanemine- tolmeldajate surm

mulla ja vee saaste


Taimekaitse m jud

Taimekaitse mõjud

 • Pestitsiidi ehk taimekaitsevahendite kasutus Eestis pidevalt tõusnud, jäägid

 • jäävad mulda, liiguvad sealt edasi taime

  (sh nektarisse , õietolmu), jäävad taimsesse tootesse, sealt loomsesse saadusse ning ka sõnnikusse,

 • mullast leostuvad nii pinna kui põhjavette,

  liiguvad valgaladelt lõpuks Läänemerre.


Pestitsiidi j gid mullas vees taimedes ja toidus

Pestitsiidi jäägid mullas, vees, taimedes ja toidus

Eesti piiratud mullaseire alates 2006 a. näitab 2/3 proovides jääke, kusjuures määratakse vaid teatavaid ühendeid

Paljudes MULDADES nüüdseks juba keelatud vahendite jäägid – DDT, Prometrin, Trifluralin, Antracene – MULDADEST leostuvadvette , samuti tulevad uuesti taimedesse

Vee seire - Rootsis põllumajandusmaastike vetes leitud enam kui 40 pestitsiidi jäägid, rida ülenormatiivsed (Adiesslon et al,2006).

Eestis projektipõhiselt – glüfosaadid, AMPA, MCPA ja 2,4D jt leitud nii pinna kui põhjavees intensiivse tootmisega aladelt ( Pärnu jõe vesikond, Muuga laht, Pandivere kaevudest, allikatest)

Jäägid vees juba väga väikestes kogustes toksilised kahepaiksetele, kaladele, väiksematele selgrootutele


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Glüfosaadid enimkasutatavad umbrohutõrjevahendid (Roundup toimeaine laguproduktid vees) -AMPA väga mürgine veeorganismidele (Laht,2013)


Pestitsiidide j kide m ju tolmeldajate kriis

Pestitsiidide jääkide mõju - tolmeldajate kriis

tolmeldajad ei tunne pestitsiidijääke nektaris ega õietolmus nad ei oska vältida nn. mürgiseid õisi, kus korraga mitmeid jääke vaid korjavad neilt

väga madalad mürgikogused nõrgestavad füsioloogiliselt nii vastseid kui valmikuid, need muutuvad vastuvõtlikeks haigustele sh viirushaigustele

lühiajalise mälu kaotus – mesilased ei pöördu tarru tagasi

mesilaste surm - CCD kompleks, milles roll pestitsiididel


Pestitsiidid ehk taimekaitsevahendid toidus

Pestitsiidid ehk taimekaitsevahendid toidus

Maailmas kasutusel üle 1000 erineva vahendi

Praegu 280 grammi pestitsiide igale EL elanikule aastas. Viimase kümne aasta jooksul kogused kahekordistunud.

2008 a. uuring Saksamaal näitas, et kaasaegse tehnikaga

pole võimalik määrata kuni poolte kasutatavate pestitsiidide

jääke.

Eestis määratakse vaid meil kasutada lubatud pestitsiidide jääke.

Kauplustes aga müügil tooted maailma eri paigust, seal lubatud vahendite spekter sageli laiem ja teistsugune kui meil.

ME EI TEA, MIDA ME sööme. SUU on HAIGUSTE värav.


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Pestitsiidide jäägid toidus

 • Enamus EL-is jääkide top 10 olevad pestitsiidid on tunnistatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt inimesele ohtlikeks. Mitmesed jäägid krooniliselt igapäeva toidus. Kumulatsiooni oht, sest sõltuvalt koostisest kõik ühendid ei eemaldu organismist vaid võivad ladestuda kas luudes, maksas, rasvkoes. Võimalik sünergia – koostoimes toime tugevnemine.

Kroonilised toimed:

 • immuunsüsteemi kahjustused

 • hormoonsüsteemi häired

 • geneetilised muutused

 • sigimisvõime kahjustumised

 • vähkkasvajate soodustamine

Riskigrupid

 • LAPSED

 • Rasedad

 • Vanurid

 • Haiged

Akuutsed toimed:

 • Allergia

 • Mürgistus

 • Peavalu

 • Põletus


Taimekaitsevahendite j kide seired eestis www vet agri ee

Taimekaitsevahendite jääkide seired Eestis(www.vet.agri.ee) :

*Kodumaised tavatooted – keskmiselt 1/3 proovidest jääkidega

*Import – keskmiselt 2/3 proovidest jääkidega, sh kõik tsitruselised jääkidega

*Mahetooted - jääke pole leitud


Probleemid

Probleemid –

 • kuigi seires ( proove aga vähe) ülenormatiivsete proovide hulk väike – saame erinevate toodete samaaegsel tarbimisel samasuguseid toimeaineid, misvõivad tarbimisel ülenormatiivsuseni viia nt süüakse järjestikku hispaania päritolu õunu, tomateid, paprikaid ja viinamarju

 • kõik jäägid ei eraldu organismist (eralduvad väljaheidete ning rinnapiimaga – beebid saavad ema toidust) vaid sõltuvalt koostisest jäävad keha kudedesse – aja jooksul toimub nö toime kuhjumine - kumulatsioon, mis ühel hetkel põhjustab organismi haigusliku reaktsiooni konkreetsest inimesest sõltuvalt

 • paljudes toodetes mitmesed jäägid, mille koostoime organismile sõltub nii vastavatest jääkidest kui indiviidi vastupanuvõimest -

  37 levinud taimekaitsevahendi testimisel,23 neist avaldasid negatiivset mõju meessuguhormoonide eritumisele(Orton et al., 2011)


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

ÜHES TOOTES korraga esinev taimekaitsevahendite jääkide arv EFSA andmeil (08-09 - 26 jääki korraga viinamarjades ja rosinais, Euroopas aastate keskmiselt pool seireproovidest jääkidega, tendents mitmeste jääkidega proovide hulga tõusule)


Seires eesti kohalikes mahetooteis pestitsiidij ke leitud pole

Seires Eesti kohalikes mahetooteis pestitsiidijääke leitud pole

Tava kohalikest tooteist jääkidega ja nende maksim. arv

taimne loomne

 • 2010 45% (3) 56% (2)

 • 2011 34% (3) 51% (6)

 • 2012 34% (5) 71% (1)

  Mitmesed sisaldused kartulis ja maasikas (sh glüfosaat).


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

sSeesS Seemnerakkude kvaliteedi muutused Euroopas

Muutumatu kontsentratsioon

Vähenenudkontsentratsioon

Howard V. Pesticides and health. Newcastle: Soil Association, 2005


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Glüfosaat (toimeaine enimkasutatavais umbrohutõrjevahendeis) kahjustab inimese vererakke ja suguhormoonide produktsiooni


Mahep llumajandus on gmo vaba muundkultuurid ja terviseriskid

Mahepõllumajandus on GMO VABAMuundkultuurid ja terviseriskid

Allergianähud nt Bt kultuuride õietolmule

Muundinfo levik organismis – võib äratada vaikiva INFO

Antibiootikumile resistentsuse kasv ( markergeen - enamasti kannamütsiin kuulub aminoglükosiidide perekonda ning ristresistentsus teiste siia kuuluvate antibiootikumidega on olemas)

Närilistel ja sigadel avaldunud immuunsüsteemi ja kasvajalised muutused muundtoidu mõjul


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

* ROTID kasvajaga (R) umbrohutõrjevandi Roundupi nõrga lahuse joogi mõjul , GMO maisi ja Roundupi lahuse koosmõjul (GMO+R) ning GMO maisi söömisel (GMO) (Seralini et al., 2012)


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Vähendamaks tervise ja keskkonnariske kasvab nii maailmas kui Eestis üha enam huvi ökoloogilise ehk mahepõllumajandusevastu

põhimõte - toimida kooskõlas loodusega, mitte looduse arvel, välistab sünteetilised väetised ja taimekaitsevahendid ning GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID (GMO-d) ja nende saadused ning toodetes sünteetiliste lisaainete kasutamise

võtmeküsimus - ELURIKKUSE säilitamine ja suurendamine – mullas, taimikus, tootmist ümbritsevas keskkonnas (mitmekesine liblikõielisi sisaldav külvikord, orgaanilised väetised, mitmekesised äärealad)

loomadele loomuomane käitumine ja toitumine kui nende tervise tagatis - loomakasvatus-saadused õnnelikelt loomadelt

mahetooted võimalikult värskeltja naturaalselt lähikonnas toidukorvi


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Bioloogiline mitmekesisus mahetaludes võrreldes tavataludega (globaalne kirjanduse ülevaade võrdlevuurimistest )

Hole et al., 2005


Ko ehk mahe taimsed produktid

Öko- ehk mahe taimsed produktid:

 • pestitsiidide jääkidest ja GMO vabad

 • kõrgema mitmete sekundaarsete metaboliitide sisaldusega, mis toimivad antioksüdantidena aga samas parandavad toote lõhna ja maitset

 • tavatooteist kuivainerikkamad

 • loomkatsetes eelistatud toit organismile hästi omastatavad

 • saagikus võib olla 25-50% madalam tavatoodangust, kuid üleläinuna kasutades õiget külvikorda ning kultuuride ja sortide valikut saadakse tavaviljelusega võrdne või kõrgem saagikus


Mahek giviljades madalam nitraatide kontsentratsioon k rge nitraatide sisaldus tervist kahjustav

Maheköögiviljades madalam nitraatide kontsentratsioon (kõrge nitraatide sisaldus tervist kahjustav)

Keskmine: + 149,5%

*According to Worthington (2001): [(CON-ORG)/CON] x 100%


Karotenoidid

Karotenoidid

*According to Worthington (2001): [(ORG-CON)/CON] x 100%


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Maheviljeluses (organic) aedmaasikas ‘Polka’ üld- antioksüdatiivsus kõrgem (Tõnutare &Moor,2009)


Rotid eelistavad maheporgandit luik jt 2008

Rotid eelistavad maheporgandit (Luik jt. 2008)


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Maheporgand Tavaporgand

Kristallisatsiooni pilt näitab sisemist korrastatust, mahetoodete parem omastatavus loomorganismide poolt võib olla seotud nende parema sisemise korrastatusega


Maheloomade tervise tagab nende bioloogilise heaolu kindlustamine ja mahes t

Maheloomade tervise tagab nende bioloogilise heaolu kindlustamine ja mahesööt


Loomsed koproduktid

Loomsed ökoproduktid:

 • mahepiimas rohkem antioksüdante - 50% rohkem vitamiini E, beeta karoteeni, konjugeeritud linoleenhapet

  (tähtis südametegevusekorrashoiuks)

 • mahelihas ja munades rohkem polüküllastamata rasvhappeid

 • tooteis pole hormoonide ega antibiootikumide jääke


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Mahetoodete töötlemine võimalikult naturaalne, ei kasutatasünteetilisi lisaaineid, mille omavaheline koostoime ja koostoime teiste toidus olevate ühenditega nt pestitsiidi jääkidega tundmata

 • Sünteetilised ASOvärvid - E-102, E104, E110, E122, E123,E124,E127,E128,E129,E 131-133, E142, E151, E154, E155 E171, E173, E174, E180 -

  nõgeslööve, astmaatilisi häireid, nohu jms LASTE ÜLIAKTIIVSUS

 • E211-228; 231-232,249-252 – pidurdavad mikroorganismide kasvu – allergilisi hingamisraskusi, nahalööveid, kantserogeensus

 • E319- 321- antioksüdandid, rasvade säilivuse pikendajad margariinides, krõpsudes, maiustustes – allergia, kantserogeensus

 • E620-623- lõhna ja maitsetugevdajad , suuremates kogustes peavalu, punetus, lihasvalu, allergilised nähud, isu suurendajad, sõltuvuse tekitajad

 • E950-952, 954, 962- magustajad, närvisüsteemi kahjustajad


Mahetoodetes ei h drogeenita taimerasvu

Mahetoodetes ei hüdrogeenita taimerasvu

 • Transrasvhapete hulk tõuseb taimsete rasvade tahkestamisel hüdrogeenimise teel

 • Hüdrogeenitud rasvu kasutatakse margariinis, juustus, kunstlikus vahukoores, kondiitritoodetes, kohukestes, glasuurides jm

 • Põhjustavad südame ja veresoonkonna haigusi


Mahetoidu tervislikkus

Mahetoidu tervislikkus

 • USA koolilaste katse – peale kuud aega mahetoitu lapsed rahulikumad, keskendumisvõimelisemad

 • Shveitsi nunnade katse – heaolutunde tõus, vererõhu normaliseerumine

 • Euroopa laste ja emade uuring, mahepiima joonud emadel rinnapiimas enam beebidele kasulikke ühendeid, lapsed allergiavabad


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

Mahetootmise reeglistikust kinnipidamist ‘kontrollitakse Eestis riiklik kontrollsüsteemtootjaid kontrollib Põllumajandusamettöötlejaid –Veterinaar ja toiduamet Üleminekuperiood taimekasvatuses peamiselt 2 aastat ja 3. aasta toodangut saab müüa juba märgistatunaLoomakasvatuses sõltub loomaliigist üleminekuperioodi pikkusMärgistatud tootes 95% peab olema maheMAHETOIT MÄRGISTATAKSE!ÖKO ehk MAHE –puhas ja ehe!!!


Miks eelistada mahetoitu anne luik anne luik emu ee eesti maa likool

KESTLIKKUSE EELDUSEKS on LOODUSEGA KOOSKÕLLA SAAMINE –

kohalik mahetoit ja puhas elukeskkond on meie tervise tagatisteks !

Tegutsegem selle nimel!


 • Login