Struktura wieku i p ci os b podejrzanych o pope nienie przest pstw w odzi
Download
1 / 24

Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi. Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego. Podejrzani. Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów… (art. 71 kpk)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi' - redford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktura wieku i p ci os b podejrzanych o pope nienie przest pstw w odzi

Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi

Stanisław Mordwa

Kat. Gospodarki Przestrzennej

i Planowania Przestrzennego


Podejrzani
Podejrzani przestępstw w Łodzi

 • Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów… (art. 71 kpk)

 • Tylko część podejrzanych staje się oskarżonymi, czyli osobami przeciwko, którym wniesiono oskarżenie do sądu.

 • W wyniku rozstrzygnięcia sprawy karnej (skazanie, warunkowe umorzenie, umorzenie, uniewinnienie) część oskarżonych zostanie skazana. Skazani, którym udowodniono sprawstwo czynu nielegalnego to przestępcy.


Efekt lejka
Efekt „ przestępstw w Łodzilejka”

 • Wszczęto 964 tys. postępowań, stwierdzono 1139 tys. przestępstw, … skazano 412,9 osób


Liczba podejrzanych liczba przest pstw w odzi w latach 2006 2010
Liczba podejrzanych – liczba przestępstw w Łodzi w latach 2006-2010

9 458 podejrzanych – 29 758 przestępstw stwierdzonych


P e podejrzanych
Płeć podejrzanych latach 2006-2010

 • Istnieją bardzo duże różnice między przestępczością kobiet i mężczyzn. Różnice wynikają z liczby i rodzaju dokonywanych czynów

 • Proporcje między liczbą mężczyzn i kobiet popełniających przestępstwa zmieniają się.

 • W Polsce w latach 50. XX w. na 100 osób skazanych przypadały 24 kobiety; ale w latach 90. liczba ta spadła poniżej 10, a obecnie utrzymuje się na poziomie 6-7%. Odsetek kobiet jako podejrzanych waha się w okolicach 10%.

 • W Łodzi odsetek kobiet wśród podejrzanych wynosi 16%.


Przest pczo kobiet
Przestępczość kobiet latach 2006-2010

 • Albert COHEN: „The most conspicuous difference between male and female delinquency is that male delinquency . . . is versatile and female delinquency is relatively specialized” (1955:45).

  W Polsce:

 • Kobiety dokonują przestępstw głównie gospodarczych i kryminalnych przeciwko mieniu

 • Niezwykle rzadko kobiety skazywane są za: gwałty, czyny lubieżne z nieletnim, zabór pojazdu, znęcanie się nad członkiem rodziny, kradzież zuchwałą, czy za kradzież z włamaniem.

 • Wraz z wiekiem odsetek skazywanych kobiet wzrasta

 • Skazane kobiety zdecydowanie rzadziej „wracają do przestępczości”.


P e podejrzanych kategorie przest pstw w odzi w latach 2006 2010
Płeć podejrzanych – kategorie przestępstw latach 2006-2010w Łodzi w latach 2006-2010


Czy naprawd kobiety rzadziej pope niaj przest pstwa
Czy naprawdę kobiety rzadziej popełniają przestępstwa? latach 2006-2010

 • Niską przestępczość wśród kobiet można tłumaczyć także problemami związanymi z ciemną liczbą przestępstw. Kobiety częściej dokonują bowiem czynów, które mają niskie prawdopodobieństwo wykrycia lub rzadko są zgłaszane.

 • Socjolog Otto Pollak mówił o „maskowanym charakterze” przestępczości kobiet uzasadniając tym sformułowaniem ich zdolność do zatajania i maskowania się.

 • Wiele przestępstw popełnianych przez kobiety dotyczy czynów o niskim ciężarze gatunkowym, które w dodatku popełnianie są w najbliższym środowisku. Z tego powodu są one rzadko (o ile w ogóle) wykrywane i raczej rozwiązywane są w sposób nieformalny, bez powiadamiania policji (np. podziemie aborcyjne: 89 skazań za przerwanie ciąży wobec 140-280 tys. dokonywanych).

 • Istnieje także instytucjonalny wymiar niskiego natężenia przestępczości wśród kobiet. Okazuje się, że w przypadku kobiet policjanci składają mniej doniesień a w dodatku sędziowie częściej w ich przypadku orzekają o niskiej szkodliwości popełnianych czynów i rzadko wymierzają karę pozbawienia wolności


Wska nik nat enia liczby podejrzanych wed ug komisariat w w odzi
Wskaźnik natężenia liczby podejrzanych według komisariatów w Łodzi

 • Śródmieście (I Kom.):

  Kobiety: 86

  Mężczyźni: 464

  Ogółem: 256

 • Polesie (IV Kom.):

  Kobiety: 67

  Mężczyźni: 476

  Ogółem: 251

 • Polesie (III Kom.):

  Kobiety: 18

  Mężczyźni: 152

  Ogółem: 78Płeć: 2006-2010

 • Determinuje kategorie popełnianych czynów. Inne czyny częściej popełniają kobiety, a inne mężczyźni.

 • Różnicuje natężenie popełnianych czynów. Wśród mężczyzn więcej jest potencjalnych przestępców.

 • W środowisku zagrożonym przestępczością relacje między natężeniem popełnianych czynów między płciami zmniejszają się. Kobiety są bardziej aktywne w takim środowisku.


Wiek podejrzanych
Wiek podejrzanych 2006-2010

 • Panuje powszechna zgoda kryminologów, że istnieje silna relacja między wiekiem sprawców a przestępczością. Zależność ta jest odwrotna, co oznacza, że wraz z wiekiem skłonność do popełniania przestępstw spada.

 • Bez względu na inne cechy społeczno-ekonomiczne (status ekonomiczny, stan cywilny, rasa, płeć itd.), ludzie młodsi popełniają więcej przestępstw niż dorośli i starsi.

 • Znaczna część osób, które są wielokrotnymi przestępcami, rozpoczęła swoją przestępczą aktywność jeszcze w dzieciństwie, szybko tą aktywność zwiększali.

 • W Stanach Zjednoczonych młodsi przestępcy popełniają raczej czyny przeciwko mieniu i z użyciem przemocy, podczas gdy osoby starsze bywają aresztowane za pijaństwo w miejscach publicznych lub jazdę pod wpływem alkoholu (mężczyźni) lub drobne kradzieże sklepowe (kobiety). Szczytem aktywności przestępczej w przypadku przestępstw przeciwko mieniu jest wiek 16 lat, a przestępstw z użyciem przemocy to 18 lat dla chłopców i 15 lat dla dziewcząt (Agnew 2003)


Wiek sprawc w podejrzanych teorie
Wiek sprawców/podejrzanych. Teorie 2006-2010

 • Są naukowcy, którzy uważają za „normalne” zachowanie, charakterystyczne dla okresu dorastania, to co inni nazywają aktywnością kryminalną lub przestępczą.

 • Travis Hirschi i Michael Gottfredson zauważyli, że w procesie normalnego dojrzewania biologicznego i socjopsychicznego zmniejsza się aktywność przestępcza bowiem wraz z wiekiem ludzie dokładniej potrafią oszacować prawdopodobieństwo, że przestępstwo zakończy się dla nich sukcesem.

 • Neal Shover i Carol Thompson: „the allure of crime diminishes substantially as offenders get older”


Struktura wieku podejrzanych o popełnienie 2006-2010ogółu przestępstw według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010

 • Łódź – mediana wieku - 44,9 lat

 • Łódź – mediana wieku podejrzanych - 29,5.

 • Przeciętnie najmłodszych podejrzanych wykryto z obszaru komisariatu VII - 25 i IV - 27,7

 • „Najstarsi” podejrzani są z komisariatów V i VI (mediana wyniosła odpowiednio 31,8 i 31,5 lat).


Struktura wieku podejrzanych o popełnienie 2006-2010ogółu przestępstw według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010

 • Zróżnicowanie przestrzenne udziału poszczególnych grup wiekowych podejrzanych według ośmiu komisariatów są wyraźne.

 • Udział podejrzanych nieletnich różnicuje się od ponad 15% na obszarze VIII komisariatu do niecałych 10% w I komisariacie.

 • Tam gdzie jest najmniejszy udział podejrzanych nieletnich – tam największą część podejrzanych stanowią młodociani


Wiek podejrzanych w odzi
Wiek podejrzanych w Łodzi 2006-2010

 • Przeciętnie najmłodsi są podejrzani o dokonanie przestępstw kryminalnych – mediana ich wieku wyniosła 26,3 lat (mediana wieku podejrzanych o przestępstwa kryminalne przeciwko mieniu wyniosła 26,1 lat, a o czyny przeciwko życiu i zdrowiu tylko 21 lat).

 • Starsze są osoby podejrzane o popełnienie przestępstw drogowych i innych (mediana – 33,7 lat)

 • Przeciętnie najstarsi są podejrzani w sprawach gospodarczych (mediana – 40 lat)


Wskaźnik natężenia liczby podejrzanych o popełnienie przestępstw według grup wiekowych w Łodzi w latach 2006-2010


Wiek podejrzanych w odzi1
Wiek podejrzanych w Łodzi przestępstw według grup wiekowych w Łodzi w latach 2006-2010

 • Najliczniejsze grupy wśród ogółu podejrzanych stanowiły:

 • osoby w wieku 21 do 29 lat (28%; 315/10 tys.),

 • osoby w wieku 30-39 lat (21%; 207/10 tys.),

 • czterdziestolatkowie (14%; 138/10 tys.)

 • Największe natężenie liczby podejrzanych:

 • młodociani – 330 os./10 tys.

 • nieletni – 125 os. / 10 tys.


Struktura wieku podejrzanych o pope nienie przest pstw kryminalnych przeciwko yciu i zdrowiu
Struktura wieku podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych przeciwko życiu i zdrowiu


Struktura wieku podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010


Struktura wieku podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych gospodarczych według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010.

struktura wieku podejrzanych o dokonanie przestępstw z grupy tzw. białych kołnierzyków jest bardzo podobna w poszczególnych komisariatach


Przest pczo nieletnich
Przestępczość nieletnich kryminalnych

 • W przypadku najliczniejszej (i najgroźniejszej) przestępczości – kryminalnej, znaczny udział i duże natężenie występuje w najmłodszych grupach wiekowych - bardzo często wśród podejrzanych są nieletni.

 • Nieletni przeważnie wykrywani byli na obszarach komisariatów I, IV, na obszarze których jak się okazuje, zidentyfikowano najwięcej tzw. enklaw biedy

 • Z badań prowadzonych przez łódzkich socjologów wynika, że jakość życia w dzieciństwie a także zubożałe sąsiedztwo jest bardzo istotnym czynnikiem w procesie „dziedziczenia” biedy między pokoleniami i wykluczenia. „Wychowankowie” w takich enklawach zagrożeni są osłabionym dążeniem do odniesienia sukcesu zawodowego i materialnego, a także negatywnymi wzorcami wchodzenia dzieci i młodzieży na drogę dokonywania czynów zabronionych przez prawo. W efekcie dzieci i młodzież wychowujące się w enklawach łódzkiej biedy przejmują dominujący w nich styl życia jako naturalny i oczywisty.

 • John DiIulio – super predators


Przest pczo nieletnich cechy
Przestępczość nieletnich. Cechy kryminalnych

 • chęć zdobycia pieniędzy, zaimponowania innym (w tym członkom nieformalnych zbiorowości),

 • powielanie wzorów i zachowań mających swoje źródło w domu rodzinnym,

 • poczucie bezkarności,

 • poszukiwanie akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, których nie znajdują ze strony rodziców i opiekunów,

 • częstsze niż w przypadku dorosłych, współuczestnictwo w popełnianiu czynów kryminalnych z jedną lub z kilkoma osobami (dotyczy to przeważnie kradzieży i rozboju).

 • małoletnimi sprawcami czynów karalnych są najczęściej chłopcy w wieku 13 - 16 lat, uczniowie klas gimnazjalnych

 • dziewczęta, które dokonują przestępstw, najczęściej współuczestniczą w tej działalności razem z chłopcami

 • w ostatnich latach coraz więcej czynów nieletnich dokonywanych jest w szkole lub jej okolicach - zjawisko znęcania się starszych uczniów nad młodszymi tzw. „fala”ad