okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Wydziałowy Zakład Chemii i Technologii Paliw Ekotransfer Spółka z o. o. Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych. Jerzy Walendziewski, Andrzej Surma, Marek Kułażyński, Zbigniew Wierzbicki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych' - redford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych

Wydziałowy Zakład Chemii i Technologii PaliwEkotransfer Spółka z o. o.

Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

Jerzy Walendziewski, Andrzej Surma,

Marek Kułażyński, Zbigniew Wierzbicki

Seminarium promocyjne sieci naukowo - gospodarczej „Energia”

Wrocław 24. 01. 2006 r.

okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych1
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych
 • AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM PALIW ALTERNATYWNYCH
 • Ustawa o odpadach z dnia 27. 04. 2001 r. ze zmianami.
 • Prawo ochrony środowiska z dnia 27. 04 .2001 r. ze zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27. 09. 2001 r.
 • Rozporządzenie Ministra gospodarki w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie z dnia 29. 01. 2002 r. i z dnia 31.10. 2003 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
 • z dnia 04. 08. 2003 r.
okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych2
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

PALIWEM JEST DOWOLNA PALNA SUBSTANCJA STAŁA, CIEKŁA LUB GAZOWA Z WYJĄTKIEM ODPADÓW.

Paliwem jest również biomasa rozumiana jako produkty składające się w całości lub części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa używane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujące odpady:

 • roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
 • roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,
 • włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;
 • korek,
 • drewno, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki.
okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych3
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

Odpady jako stałe paliwa alternatywne to:

„Odpady palne rozdrobnione o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji substancji zanieczyszczających, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584) odnoszących się do procesu współspalania odpadów”

okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji stalych paliw alternatywnych

Paliwa do celów energetycznych

Paliwa gazowe i ciekłe z przetwórstwa odpadów i biomasy

Alternatywne

Naturalne

Odpady

 • Węgiel
 • Ropa naftowa
 • Gaz ziemny
 • inne

Biomasa pierwotna:

 • drewno
 • słoma
 • trawy
 • inne

Komunalne:

 • RDF
 • Biogaz
 • Osady ściekowe
 • Inne

Przemysłowe:

 • Osady ściekowe
 • Drewno odpadowe
 • Guma
 • Tekstylia
 • Tworzywa
 • Celuloza
 • inne

Pochodzenia rolniczego i z przetwórstwa mięsnego:

 • Mączki kostne
 • Odpadowa tkanka zwierzęca
 • inne
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stalych paliw alternatywnych
slide6
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 02, dane z lat 2003-2005.[ Mg ]
slide7
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 03, dane z lat 2003-2005 [ Mg ]
slide8
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 04, dane z lat 2003-2005 [ Mg ]
slide9
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 07, dane z lat 2003-2005 [ Mg ]
slide10
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 12, dane z lat 2003-2005 [ Mg ]
slide11
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 15, dane z lat 2003-2005 [ Mg ]
slide12
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 16, dane z lat 2003-2005 [ Mg ]
slide13
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 17, dane z lat 2003-2005. [ Mg ]
slide14
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 19, dane z lat 2003-2005. [ Mg ]
slide15
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych: Kod 20, dane z lat 2003-2005. [ Mg ]
okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych mg
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych [ Mg ]
slide17

Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

slide18

Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

okre lenie potencja u odpad w i ich rodzaj w do produkcji sta ych paliw alternatywnych4
Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych

Dziękuję za uwagę

ad