t mop 3 1 4 08 2 2008 0047 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s p cin k zs gben
Download
Skip this Video
Download Presentation
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában. NEVELŐTESTÜLET FELADATAI. A kompetencia alapú óvodai programcsomag megismerése. Hospitálások a bevont pedagógusok csoportjaiban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben ' - redell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t mop 3 1 4 08 2 2008 0047 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s p cin k zs gben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáférés Pácin községben

Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában

nevel test let feladatai
NEVELŐTESTÜLET FELADATAI
 • A kompetencia alapú óvodai programcsomag megismerése.
 • Hospitálások a bevont pedagógusok csoportjaiban.
 • Rendszeres konzultáció az illeszthetőség kérdéseiről.
 • Döntés az adaptálás mértékéről.
 • Az óvodai szintű bevezetés megtervezése a módosított HOP nyomán
nevel tet let feladatai
NEVELŐTETÜLET FELADATAI
 • „Programmódosító” munkacsoport felállítása.
 • Módosítási folyamat megtervezése, megvalósítása.
 • A program módosítása oly módon, hogy:

„ az intézmény pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.”

 • Legitimációs eljárások lefolytatása.
 • Minőségfejlesztés megtervezése
a projekt megval sul s rt felel s szem lyek
A projekt megvalósulásáért felelős személyek:
 • Czinke Zoltánné óvodavezető
 • Jánoskovics Lászlóné szakmai vezető
 • Zsoldos Attiláné bevont pedagógus
munk nkat seg t szak rt ink
Munkánkat segítő szakértőink:
 • Bódi Ferencné folyamatszaktanácsadó
 • Cseke Gábor IPR mentor
 • Nagy György IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó
elv gzett tov bbk pz seink
Elvégzett továbbképzéseink:

CZINKE ZOLTÁNNÉ

1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó.

2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

JÁNOSKOVICS LÁSZLÓNÉ

1. Az intézményvezetés feladatai az új oktatás szervezési feladatok intézményi tervezésében 30 ó.

2. Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó

3. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

slide7
SZABÓ GYÖRGYNÉ.

1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó.

2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

ZSOLDOS ATTILÁNÉ:

1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó.

2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

3. Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása 30 ó.

4. Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 ó

5. IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 30 ó.

6. Informatikai alapozó képzés 30 ó.

7. Kooperatív tanulás30 ó.

projektjeink
PROJEKTJEINK

1. ÉRIK A SZŐLŐ – Szüreti témahét

2. ADVENTI HÍRNÖK – Adventi témahét

3. ÖRÜLJETEK ANGYALOK – Karácsonyi témahét

4. SZAGOS HÚSVÉT REGGELE – Húsvéti témahét

SAJÁT INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ:

 • ÉLET EGY RENESZÁNSZ KASTÉLYBAN
 • NÁD ALÓL ÉS VÍZ ALÓL
adapt ci j gyakorlat tv tele
ADAPTÁCIÓ, JÓGYAKORLAT ÁTVÉTELE:

TEDD ÉS MONDD Anyanyelvi program és jógyakorlat adaptálódott a székesfehérvári Napsugár Óvodától.

A szakmai együttműködés lehetővé teszi:

- szakmai megújulást

- horizontális tanulás lehetőségét

- anyanyelvi kultúra fejlesztését

mi rt v lt sz ks gess a kompetencia alap oktat s
MIÉRT VÁLT SZÜKSÉGESSÉ A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS?
 • Megváltozott a társadalmi környezet
 • Információrobbanás
 • Globalizáció
 • Tudástartalmak változása
 • Demokratizálódási folyamat
 • A megszerzett tudást a gyerekek nehezen tudják alkalmazni a gyakorlatban
a kompetencia fejleszt s alapelvei
A KOMPETENCIA FEJLESZTÉS ALAPELVEI:
 • gyermekközpontú, differenciált módszertan
 • változatos tanulásszervezési megoldások
 • tevékeny gyermeki magatartás
 • kooperáció, csapatmunka
 • a gondolkodási képességek fejlesztése
 • probléma megoldási stratégiák kialakítása
az vodapedag gus feladata az alapelvek t kr ben
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN:
 • Hozzásegíti a gyereket a tapasztalati úton történő ismeretszerzéshez (játék, művészetek, alkotó munka, saját tevékenység)
 • Differenciált bánásmód
 • Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a különbözőség felé fordulás mindenkinek természetes
 • Olyan légkör kialakítása, ahol igénnyé válik a csoporttal való együttműködés (játék, közös tevékenység, közösen végzett feladat, tanulási formák)
az vodapedag gus feladata az alapelvek t kr ben1
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN:
 • Biztonságot nyújtó szokásrendszer kialakítása
 • Egészséges életmód iránti igény kialakítása (életritmus, napirend, mozgásigény)
 • Megalapozza a környezettudatos magatartást
 • A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése (folyamatos párbeszéd rendszer)
 • Iskolára alkalmas gyerekek nevelése
a program kiemelt c lja
A PROGRAM KIEMELT CÉLJA:
 • A pedagógiai fejlesztés a kisgyermekkor életkori sajátosságait tartja szem előtt.
 • Teret ad:

- az egyéni sajátosságok felszínre kerülésének

- az egyéni bánásmód érvényesítésének

- a sokoldalú képességfejlesztésnek

 • Egyszóval minden gyerekre, aki többek között abban azonos, hogy más…
az voda s a csal d kapcsolata
AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD KAPCSOLATA
 • Gyermeknevelésünk a családi nevelés tiszteletén alapszik
 • A nevelésben a család elsődleges szerepe megmarad
 • A gyermek fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős és egyenrangú nevelőpartneri viszonyban valósítjuk meg
 • Törekszünk az őszinte párbeszéd kialakítására
 • Az együttműködés formáit az óvoda és a család együtt dolgozza ki
 • Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről
az vodai let tev kenys gform i
AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI
 • Játék, játékba integrált tanulás
 • Külső világ tevékeny megismerése
 • Mese, vers, dramatikus játék
 • Ének-zene, énekes játékok
 • Vizuális nevelés
 • Mozgás, mozgásos játékok
 • Munka jellegű tevékenységek
sszegz s
ÖSSZEGZÉS:
 • Szükségessé vált a szakmai megújulás
 • A családi nevelés, és annak hagyománymegtartó hatása megingott
 • A megvalósítás során szem előtt tartottuk, hogy a gyermekek minél több tapasztalathoz jussanak, élményeket éljenek át, s természetes kíváncsiságuk kielégüljön.
 • Témáink feldolgozása során kibontakozott gyerekek aktivitása, érdeklődése, kíváncsisága.
tapasztalat
TAPASZTALAT:
 • Az új módszerek színesítették a napi munkát.
 • Fejlődött módszertani kultúránk.
 • Gazdagodtak a gyerekek ismeretei.
 • Sokkal több élményt éltek át, nyitottabbak.
 • Mélyültek érzelmeik, fejlődtek erkölcsi értékeik, toleranciájuk.
 • Az óvoda sikeresen oldotta meg az integrált nevelés feladatait, ezzel biztosítva a gyermekek esélyegyenlőségét.
 • Felerősödött az információáramlás.
v rhat eredm ny
VÁRHATÓ EREDMÉNY:
 • A kompetencia alapú programcsomag beépül a helyi nevelési programba:
 • A nevelőmunkába bekerül az új tartalom, a módszerek és eszközök alkalmazása.
 • Óvodáskor végére a gyerekek még nyitottabbá válnak, jó kommunikációs készséggel és szerteágazó ismeretanyagnak köszönhetően egymásra épített tudásanyaggal kerülnek az iskolába.
 • Megvalósul az intézmény tartalmi, módszertani megújulása.
slide20
„Csináljon bármit,

Ami nyitogatja szemét és eszét,

Szaporítja tapasztalatait,

Ő azt hiszi csak játszik.

De mi tudjuk mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,

Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!”

(Varga Domokos)

ad