slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ. 16 PAŹDZIENIKA 1978 -16 PAŹDZIENIKA 2008. Ks. Ryszard Sawicki, katecheta Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku. Jan Paweł II WYCHOWAWCA MŁODYCH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' XXX ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ' - reba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

XXX ROCZNICA WYBORU

KAROLA WOJTYŁY

NA STOLICĘ

PIOTROWĄ

16 PAŹDZIENIKA 1978

-16 PAŹDZIENIKA 2008

Ks. Ryszard Sawicki, katechetaZespół Szkół Elektronicznych i Informatycznychim. Komisji Edukacji Narodowejw Giżycku

slide2

Jan Paweł II WYCHOWAWCA MŁODYCH

„WYMAGAJCIE OD SIEBIE NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

m odo wed ug jana paw a ii
MŁODOŚĆ WEDŁUG JANA PAWŁA II

„Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi, równocześnie zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to życie ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości…”

„Przekroczyć próg nadziei”

dzieci stwo karola
DZIECIŃSTWO KAROLA

Karol Wojtyła urodził się 18 V 1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Zmarła w 1929 r., gdy Karol miał zaledwie 9 lat. Edmund, brat Karola, ukończył medycynę na UJ w Krakowie i został lekarzem. Zmarł w 1932 r. na skutek zarażenia od chorych szkarlatyną. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 r. w Krakowie.

we dw jk z ojcem
„…WE DWÓJKĘ Z OJCEM”

„Po śmierci matki, a następnie po śmierci mojego starszego Brata, zostaliśmy we dwójkę z Ojcem. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca modlącego się na kolanach. (...) Przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.”

lolek w gimnazjum
„LOLEK” W GIMNAZJUM

Od IX 1930 r., po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Lolek chętnie grywał w piłkę nożną, najczęściejbywał bramkarzem. Uwielbiał historię i język polski. Jego wielką pasją było kółko dramatyczne założone w gimnazjum. Grywał tam główne role. Przepowiadano mu przyszłość aktorską.

czas okupacji odkrycie powo ania
CZAS OKUPACJIODKRYCIE POWOŁANIA

Latem 1938 r. Karol wraz z ojcem przeprowadzili się do Krakowa, gdzie zaczął studiować filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku wybuchu wojny wraz z ojcem udali się na tułaczkę wojenną. Odbyli pieszą wyprawę z Krakowa aż pod San. Po paru dniach powrócili do Krakowa, zaczęli rozglądać się za pracą. Pracował jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku, a później w fabryce sody kaustycznej Solvay, aby uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec. W 1941 r. zmarł mu ojciec. Jesienią 1942 r. podjął decyzję: będzie księdzem. Wstąpił do tajnego seminarium w Krakowie. 1 XI 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Apa Adama Sapiehy. Nazajutrz w krypcie św. Leonarda na Wawelu odprawił swoją pierwszą Mszę Św.

s u ba bogu
SŁUŻBABOGU

Jesienią 1946 r. rozpoczyna studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. Dwa lata później obronił pracę doktorską w Rzymie. Po powrocie ze studiów był wikarym w parafii w Niegowici, a potem w parafii św. Floriana w Krakowie. Zaczyna jeździć w góry i nad jeziora ze studentami i studentkami. Byli oni do niego bardzo przywiązani. W 1958 r. został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Aktywnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Po nim stał się ceniony za swoją wiedzę, umiejętność słuchania, a także śmiałość i antykomunizm. W 1964 r. został nominowany arcybiskupem, metropolitą krakowskim. W 1967 r. Paweł VI mianował go kardynałem.

habemus papam
HABEMUS PAPAM

Dnia 16 października 1978 r. został wybranynastępcą św. Piotra - Namiestnikiem Chrystusa na ziemi.

slide10

SWÓJ PONTYFIKATZAWIERZYŁ MARYI

Świadczy o tym choćby Jego motto:

TOTUS TUUS MARYJO- CAŁY TWÓJ MARYJO

papie kt ry zmieni wiat
PAPIEŻ, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT

Jan Paweł II był pierwszym po ponad 450 latach papieżem nie Włochem, a Jego ponad 26-letni okres służby okazał się trzecim co do długości w dziejach Kościoła. Nie tą jednak miarą mierzy się zasługi Ojca Świętego. Nikt nie zrobił dla pokoju tyle co On! W Watykanie już za życia mówiono o Nim

,,Jan Paweł Wielki’’.

slide13

Nie znał granic

Nie dzielił ludzi na „dobrych” i „złych”

Zwykły człowiek, który był

Dobrym Pasterzem jak Chrystus…

Jak Chrystus w XXI wieku…

PAPIEŻ,KTÓRY…

slide15

Pewnego dnia zmęczony długą wycieczką wstąpił do gazdy na mleko. Gazda z ciekawości zapytał:- A wyście skąd?

- A z Krakowa - odpowiedział wędrowiec.

- A coście wy za jedni?

- A kardynał - powiedział z uśmiechem turysta.Góral zmylony świeckim strojem i wielkim plecakiem wypalił:

- Ee, wyście taki kardynał, jako jo Łociec Święty!

papie lubi kajaki
PAPIEŻ LUBIŁ KAJAKI

Kajakarstwo to obok gór druga pasja Jana Pawła II.

Młody kapłan, potem profesor teologii i biskup, Karol Wojtyła, równie dobrze jak przy ołtarzu, na ambonie, czy w sali wykładowej, czuł się i w kajaku, na trasie i przy ognisku w kręgu młodzieży podczas biwaku. Poznał różne polskie rzeki i jeziora, mieszając ich wody kajakowym wiosłem. Dziś kiedy przyglądamy się wodnym wyczynom Karola Wojtyły to trudno uwierzyć ile polskich szlaków kajakowych przepłynął. „Wujek”, jak go nazywano w gronie przyjaciół, od początku lat pięćdziesiątych do 1978 r. przepłynął niemal wszystkie najpiękniejsze szlaki kajakowe Polski, niektóre kilkakrotnie.

na mazurach
NA MAZURACH

Z Wigierskich Eremów do Madonny Studzienicznej– szlakiem Czarnej Hańczy (1954)

O pięknejziemisuwalsko-augustowskiej Jan Paweł II mówił: „Trwa w mojejpamięciuroczaziemiaaugustowskazeswymsanktuariummaryjnym w StudzienicznejiKrasnymborze; rozległaipięknaSuwalszczyzna, Suwałkiibliskie mi Wigry, ongiśstolicadiecezjiwigierskiej, a potemSejny, równieżdawnasiedzibadiecezjisejneńskiej, zeswąbazylikąimaryjnymsanktuarium. Bogactwonatury, siłażyciaprzyrodyzawszemnietutajpociągały. Ziemimazursko-augustowsko-suwalskiej (...) ogromniewielezawdzięczam. (...) Ta ziemiabyładlamniezawszebardzogościnna, kiedytuprzybywałem. Niejednokrotniejąnawiedzałem, szukajactutakżeodpoczynku, zwłaszczanawspaniałychjeziorach (....). MiałemwtedymożliwośćpodziwiaćbogactwoprzyrodytegozakątkaOjczyznyicieszyćsięspokojemjeziorilasów”.

sternik odzi piotrowej kt ry szlify zdobywa na kajakach
STERNIK ŁODZI PIOTROWEJ, KTÓRY SZLIFY ZDOBYWAŁNA KAJAKACH

Już jako kardynał, we wrześniu 1978 r., wybrał się z młodzieżą na kajaki. Biwak w otoczeniu młodych przyjaciół był bardzo udany.

W kilka miesięcy później powiedział już jako papież, że: „przesiadł się z kajaka na Łódź Piotrową”.

niestrudzony pielgrzym
NIESTRUDZONY PIELGRZYM

Charakterystycznym elementem ponty-fikatu Jana Pawła II były jego liczne pielgrzymki. W ciągu ponad 26 lat odbył 104 zagraniczne wyprawy do 129 krajów na wszystkich kontynentach, pokonał1 mln 166 tys. km. To jakby 30 razy okrążył ziemię.

pielgrzymki do polski

I pielgrzymka - 02.06.1979 - 10.06.1979 II pielgrzymka - 16.06.1983 - 22.06.1983 III pielgrzymka - 08.06.1987 - 14.06.1987 IV pielgrzymka - podzielona etapami V pielgrzymka - 22.05.1995 (jednodniowa) VI pielgrzymka - 31.05.1997 - 10.06.1997 VII pielgrzymka - 05.06.1999 - 17.06.1999 VIII pielgrzymka - 16.08.2002 - 19.08.2002

PIELGRZYMKI DO POLSKI
slide35

BYŁ GORLIWYM OBROŃCĄ LUDZKIEGO ŻYCIA

OD CHWILI POCZĘCIADO NATURALNEJ ŚMIERCI

cz owiek modlitwy
CZŁOWIEK MODLITWY

Każde wypowiedziane przez niego słowo było przemodlone i przemyślane

ukocha m odych
UKOCHAŁ MŁODYCH

Karol Wojtyła szczególnie ukochał młodzież, a ona kocha Jego całym sercem. Jeszcze zanim został papieżem wędrował z nimi po górach, uczestniczył w spływach kajakowych, przyjaźnił się z młodzieżą. Podczas pontyfikatu także nie zapomniał o młodych. To do nich najczęściej się zwracał i w nich wierzył. Jego ostatnie słowa skierowane były właśnie do nich.

odbywa y si one w r nych miastach wielu kontnent w
ODBYWAŁY SIĘ ONEW RÓŻNYCH MIASTACHWIELU KONTNENTÓW
  • 1985 RZYM – WŁOCHY
  • 1987 BUEOS AIRES – ARGENTYNA
  • 1989 SANTIAGO DE COMPOSTELA- HISZPANIA
  • 1991 CZĘSTOCHOWA - POLSKA
  • 1993 DENVER – USA
  • 1995 MANILIA – FILIPINY
  • 1997 PARYŻ - FRANCJA
  • 2002 TORONTO –KANADA
pe en mi o ci i przebaczenia
PEŁEN MIŁOŚCII PRZEBACZENIA

Całe jego życie wypełnione było miłością do Boga i ludzi. Przebaczył nawet zamachowcy, przez którego został postrzelony 13 V 1983 r. na Placu św. Piotra.

chory i cierpi cy
CHORY I CIERPIĄCY...

Ojciec Święty zawsze starał się być blisko chorych. Pochylał się nad cierpiącymi i choć sam chorował, pokazywał, jak z godnością i cierpliwością nieść swój krzyż... Jego życie naznaczone było cierpieniem. 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie został postrzelony, kula jednak ominęła wszystkie istotne dla życia organy.

jego ycie si nie sko czy o ale zmieni o
JEGO ŻYCIE SIĘ NIE SKOŃCZYŁO, ALE ZMIENIŁO...

2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II „powrócił do domu Ojca’’... Zmarł o godz. 21.37. Tuż przed śmiercią powiedział „amen’’, tymi słowami zakończył swój niezwykły pontyfikat.

testament
TESTAMENT

Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i śmierci „Totus Tuus” przez Niepokalaną…

Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności…

W ręce Twoje, Panie polecam ducha mojego.

jan pawe ii pokaza nam drog do nieba
JAN PAWEŁ IIPOKAZAŁ NAM DROGĘ DO NIEBA

Wierzymy mocno, że Nasz Umiłowany Ojciec ŚwiętyJan Paweł II,jest z namii błogosławi namz domu naszego Ojca w niebie.

wi ty natychmiast
ŚWIĘTY NATYCHMIAST

13 V 2005 r. papieżBenedykt XVIzezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od 5-letniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Od tego momentu Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego. Formalne proces rozpoczął się 28 VI 2005 r. kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder.2 IV 2007 r. zakończyła się faza diecezjalna procesu. Wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. kanonizacyjnych.

slide48

FILMY O JANIE PAWLE II

Karol. Człowiek, który został papieżem(2005)

Jan Paweł II(2005)

Karol. Papież, który pozostał człowiekiem(2006)

Świadectwo (2008)

slide50

MODLITWA O BEATYFIKACJĘSŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

Boże, w TrójcyPrzenajświętszej, dziękujemyCiza to, żedałeśKościołowiPapieża Jana Pawła II, w którymzajaśniałaTwojaojcowskadobroć, chwałakrzyżaChrystusaipięknoDuchamiłości. On, zawierzająccałkowicieTwojemumiłosierdziuimatczynemuwstawiennictwuMaryi, ukazałnamżywyobrazJezusaDobregoPasterza, wskazującświętość, która jest miarążyciachrześcijańskiego, jakodrogędlaosiągnięciawiecznegozjednoczenia z Tobą. Udzielnam, zaJegoprzyczyną, zgodnie z Twojąwolą, tejłaski, o którąprosimy z nadzieją,żeTwójsługaPapież Jan Paweł II zostanierychłowłączony w poczetTwoichświętych. Amen.

ad