Digital retorik f07 visuel retorik og argumentationsanalyse 16 2 07
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

DIGITAL RETORIK F07 VISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE 16/2-07 PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DIGITAL RETORIK F07 VISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE 16/2-07. DAGENS TEKSTER. Kommentarer/kritik?. DIGITAL RETORIK VISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE. DAGENS FORMÅL. At lære at se websites. DIGITAL RETORIK VISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE. DAGENS TEKSTER.

Download Presentation

DIGITAL RETORIK F07 VISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE 16/2-07

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DIGITAL RETORIK F07VISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE16/2-07


DAGENS TEKSTER

Kommentarer/kritik?

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGENS FORMÅL

At lære at se websites

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGENS TEKSTER

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGENS TEKSTER

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGENS TEKSTER

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGENS TEKSTER

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGENS TEKSTER

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGSORDEN

OPLÆG VED GRUPPE 2

VALG OG BETYDNING

BARTHES OG BILLEDERNE

ARGUMENTATIONSANALYSE

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGSORDEN

OPLÆG VED GRUPPE 2

VALG OG BETYDNING

BARTHES OG BILLEDERNE

ARGUMENTATIONSANALYSE

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


VALG OG BETYDNING

Hvor der er valg er der værdi

(og jo mere valg, jo mere værdi)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


VALG OG BETYDNING

Paradigme: Sæt hvorfra diskrete enheder kan vælges

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S TU V X Y Z Æ Ø Å

a cappella a conto a dato-veksel a la a la carte …

Syntagme: Kombination af enheder fra et paradigme

RETORIK

Semiotik er sjovt

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


VALG OG BETYDNING

Website?Tænk over det

Tegning

Film

Tekst

onomatopoietika

Fotografi

MOTIVATION

Mål for graden af ”nødvendighed” mellem signifier (tegn) og signified (mentalt koncept)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


DAGSORDEN

OPLÆG VED GRUPPE 2

VALG OG BETYDNING

BARTHES OG BILLEDERNE

ARGUMENTATIONSANALYSE

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

Verden er analog

Fotografiet er en analog ”kode”, dvs. ikke umiddelbart deleligt i mindstedele

Et fotografi er altså teknisk set ikke et syntagme (fodnote: Gælder principielt set kun analogt repræsenterede fotografier)

Et fotografi indebærer (øjensynligt) færre valg end ”klassiske” syntagmer

Fotografiet er polisemisk (loge-ord)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

Afsender: ”Cykelplakaten viser et billede af en pæn og velsoigneret ung mand som sidder i S-toget ved siden af sin cykel med en kurv i skødet. I kurven stikker der et eksemplar op af en svampebog - han er med andre ord på vej ud i det grønne for at samle svampe - og tager S-toget med sin cykel.” (Ud & Se, Marts 1998)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

(En) Modtager: ”Plakaten forestiller en skinhead med en kurv fyldt med stjålne varer, parat til at bevidne at Bjarne er meget smartere end Brian. (…) Plakaten opfordrer til forsigtighed i S-togene over for halvkriminelle ballademagere.” (Ud & Se, marts 1998)

Schrøder, K.C. Pionerdagene er forbi!: hvor går receptionsforskningen hen. MedieKultur (31). 74-88. [eller http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=4367]

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

Dagbladet 24 Timer, 14/2-2007 (s8)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

Fotografiets mange betydninger håndteres gerne med tekst (Forankring)

Alternativt tjener tekst og billede komplementære funktioner (Afløsning)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES

Hvor meget valgfrihed har webdesigneren?

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


BARTHES


BARTHES


BARTHES


BARTHES


DAGSORDEN

OPLÆG VED GRUPPE 2

VALG OG BETYDNING

BARTHES OG BILLEDERNE

ARGUMENTATIONSANALYSE

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ARGUMENTATION

Stephen Toulmins universelle argumentationsanalysemodel 1

Jørgensen, C. and Onsberg, M. Praktisk argumentation. Teknisk Forlag, Kbh., 1999.

Toulmin, S.E. The Uses of Argument, Cambridge, 1958.

Grundmodel

Belæg

Påstand

Hjemmel

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ARGUMENTATION

  • Eksempel

  • ”Anders Fogh taber næste valg”

  • ”Hvad får dig til at sige det?”

  • A) ”Han har mistet for mange vælgergrupper”

Afsender søger modtagers tilslutning til (påstand)

Afsender søger at vinde modtagers tilslutning med (belæg)

Grundmodel

BELÆGHan har mistet for mange vælgergrupper

PÅSTANDAnders Fogh taber

HJEMMEL (implicit)Hvis man ikke har vælgertilslutning så taber man valget

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ARGUMENTATION

Begreber

Påstand: Synspunkt som afsender søger modtagers tilslutning til. Findes ved at spørge: ”Hvad vil afsender have modtagers tilslutning til?”

Belæg: Det grundlag som afsender fremsætter som direkte støtte for Påstanden. ”Hvad bygger afsenderen påstanden på?”

Hjemmel: Autoriserer at modtager kan acceptere Påstanden på grundlag af Belægget. En grundantagelse som kommunikationsparterne formodes at dele. Er ofte implicit. ”Hvordan kommer man fra B til P?”.

(Rækkefølgen i selve udsagnet er underordnet, men ofte nævnes påstand før belæg)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ARGUMENTATION

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ARGUMENTATION

Argument

BELÆGVi har arbejdet for alle disse kunder

PÅSTANDVi er dygtige

HJEMMELStore kunder vælger seriøse partnere(Påvisning af kvalitet er bedre end snak om egne kvaliteter)

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ARGUMENTATION

Argument

PÅSTANDVi går seriøst, men utraditionelt og humoristisk, til opgaven

BELÆGVores forside er uhøjtidelig men dygtigt lavet

HJEMMELDen der kan og tør lege med sit offentlige ”ansigt” er overlegen

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


ØVELSE

Analyse af visuelt udtryk og retoriske strategier på websites

Hver gruppe analyserer et websites retoriske strategi og genelle visuelle udtryk, med særlig fokus på følgende spørgsmål:

1) Hvordan spiller ord og billeder sammen?

2) Hvad er websitets primære ”budskab”?

3) Hvor æstetisk vellykket er websitet?

4) Hvilke formidlingsmæssige/retoriske problemer har websitet?

Vælg mellem: cph.dk, itu.dk/ddk, au.dk, microsoft.dk, hillaryclinton.com

Drag gerne inspiration fra Thorlacius’ og/eller Toulmins model

Vi mødes 14:20 og præsenterer

DIGITAL RETORIKVISUEL RETORIK OG ARGUMENTATIONSANALYSE


  • Login