R a p o r t
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

R A P O R T PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

R A P O R T. privind activitatea in 2007 a Agenţi ei Naţional e de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice şi măsurile de bază pentru 2008. ANRANR.

Download Presentation

R A P O R T

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R a p o r t

R A P O R T

privind activitatea in 2007 a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

şi măsurile de bază pentru 2008


Anranr

ANRANR

 • Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (încontinuare ANRANR) a fost creată la 23.03.2007 prin Hotărîrea Guvernului nr. 328.

 • La 2 iulie curent a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.760 prin care au fost alocate mijloacele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii ANRANR.


1 activit i organizatorice

1. ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE

 • Au fost executate lucrările de organizare a activităţii Agenţiei, precum înregistrarea în Registrul de Stat al unităţilor de drept, elaborarea şi aprobarea schemelor de încadrare, planurilor de finanţare.

 • A fost asigurată baza tehnico-materială.

 • A fost efectuată selectarea şi angajarea personalului;

 • Au fost elaborate şi aprobate Regulamentele subdiviziunilor ANRANR, Fişele de post.


2 activit i de evaluare i autorizare control i supraveghere

2. ACTIVITĂŢI DE EVALUARE ŞI AUTORIZARE, CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE

Întru asigurarea controlului şi evidenţei stricte a surselor

de radiaţii ionizante au fost efectuate:

 • Inventarierea a 360 SRI a agenţilor economici;

 • Autorizarea transmitererii surselor de radiaţii ionizante neutilizabile la Obiectele Speciale 5101, 5102;

 • Expertiza a 4 proiecte naţionale de cooperare cu Departamentul Cooperare Tehnică AIEA, 2009-2011;

 • Expertiza tendinţelor regionale în domeniul utilizării tehnologiilor radiaţionale şi cu izotopi, prezentat raportul final şi propuse direcţii de cooperare pentru 2009-2012;


2 activit i de evaluare i autorizare control i supraveghere continuare

2. ACTIVITĂŢI DE EVALUARE ŞI AUTORIZARE, CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE (continuare)

 • Inventarierea MN din ţară şi prezentat primul raport naţional în adresa AIEA;

 • Evaluarea îndeplinirii de către Republica Moldova a prevederilor Rezoluţiei 1540 a Consiliului de Securitate ONU la compartimentul MN şi SRI şi transmise MAEIE;

 • Evaluarea implementării cerinţelor internaţionale faţă de managementul deşeurilor radioactive;

 • Elaborarea proiectului Planului de acţiuni AIEA - Republica Moldova referitor la îndeplinirea cerinţelor înaintate faţă de securitatea şi siguranţa MN şi SRI;

 • Evaluarea proiectului de reconstruire a punctului de recondiţionare a deşeurilor radioactive solide.


Elaborarea proiectelor de acte normative

ELABORAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE

Întru executarea prevederilor art.40 al Legii nr.111 din 11.05.2006, a altor acte legislative, au fost elaborate următoarele proiecte de legi şi Hotărâri de Guvern:

 • Proiectul legii privind introducerea modificărilor şi completărilor în unele acte legislative (prezentat Guvernului);

 • Proiectul legii pentru acceptarea Amendamentelor la articolele VI şi XIV.A din Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (adoptat de Parlament)

 • Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind Privilegiile şi Imunităţile Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (adoptat de Guvern);

 • Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a MN (avizat);


3 elaborarea proiectelor de acte normative continuare

3. ELABORAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE (continuare)

 • Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Memorandumului de cooperare şi asistenţă reciprocă în problemele securităţii nucleare şi radiologice dintre guvernele statelor-membre GUAM, semnat la Baku, la 19 iunie 2007(adoptat de către Guvern);

 • Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul Naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (M. Justiției);

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind introducerea modificărilor şi completărilor în Hotărârea Guvernului nr.151(Clasificatorul unit al funcțiilor publice) (M. Justiţiei);

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice.


4 colaborarea interna ional

4. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

 • În colaborare cu AIEA a fost organizat cursul regional de instruire pentru juriştii organelor de reglementare în domeniul securității radiaţionale.

 • A fost obținută asistența tehnică pentru ANRANR (echipament radiologic, echipament de oficiu, automobil)

 • Au fost organizate întruniri bilaterale cu experții AIEA, Comisiei de Reglementare a Activităților Nucleare SUA, CNCAN din România, Comisia de Reglementare din Republica Ceha, cu care au fost discutate direcţii de colaborare.

 • A fost desfăşurat Seminarul de schimb de informaţii referitor la completarea şi gestionarea Registrului SRI. ANRAR a obținut gratis softul de evidență a SRI.


4 colaborarea interna ional continuare

4. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ (continuare)

 • Am participat la lucrările Conferinţelor Generale AIEA ( restabilit dreptul la vot al R.Moldova) şi CTBTO.

 • 5 colaboratori ANRANR au participat la cursuri regionale de instruire și reciclare, iar 14 specialiști din alte instituții de profil au fost promovați pentru instruire în diferite centre de peste hotare.

 • S-a aderat la baza de date AIEA referitor la traficul ilicit al SRI şi MN;

 • A fost încheiat Acordul privind asistenţa tehnică cu AdSTM (SUA) şi Acordul de asistenţă tehnică cu Battelle Memorial Institute (SUA);

 • Republica Moldova este parte la 21 proiecte regionale sub egida AIEA.


 • Login