Pentateuhul
Download
1 / 17

PENTATEUHUL - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

PENTATEUHUL. EXODUL. Numele c ărţii. Biblia ebraic ă: ( w e ’ elleh ) ş e mot LXX: Exodos Vulgata: Exodus Versiunile moderne: Exodul. Autorul şi data scrierii. Paternitate mozaică Caracter autobiografic (1/3 dintre cele 770 de referinţe la Moise din tot VT).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENTATEUHUL' - rea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pentateuhul

PENTATEUHUL

EXODUL


Numele c r ii
Numele cărţii

 • Biblia ebraică: (we’elleh) şemot

 • LXX: Exodos

 • Vulgata: Exodus

 • Versiunile moderne: Exodul


Autorul i data scrierii
Autorul şi data scrierii

Paternitate mozaică

 • Caracter autobiografic (1/3 dintre cele 770 de referinţe la Moise din tot VT).

 • Tema contestării autorităţii lui Moise (continuată în Numerii).

 • „Domnul i-a zis lui Moise” (40X).


Autorul i data scrierii1
Autorul şi data scrierii

Teoria paternităţii necunoscută postmozaice (în timpul reformei regelui Iosia)

 • Kadeş-Barnea şi Eţion-Gheber au fost locuite târziu

 • Edom s-a ridicat la rangul de regat doar după sec. al VII-lea a.Chr.


Datarea exodului
Datarea Exodului

Datarea aproximativă în documentele biblice

 • Robie anunţată de 400 de ani (Gen. 15:13), echivalentul a trei generaţii (Gen. 15:16).

 • Ocuparea Canaanului timp de 300 de ani până pe vremea lui Iefta (Jud. 11:26).

 • Inaugurarea Templului lui Solomon la 480 de ani de la Exod (1 Regi 6:1): 6 generaţii a câte 80 de ani (Ps. 90:10, de la Nahşon la Solomon), sau 12 generaţii a câte 40 de ani (de la Iuda la Solomon).


Datarea exodului1
Datarea Exodului

Informaţii din documentele extrabiblice

 • Confirmarea construirii cetăţilor egiptene cu cărămizi de pământ (cca. 1450 a.Chr., scena de pe mormântului vizirului Rekhmire).

 • Stela lui Merneptah (sf. sec. al XIII-lea) care aminteşte de evrei în Canaan.


Datarea exodului teoria dat rii t rzii sec xiii a chr
Datarea Exodului-teoria datării târzii (sec. XIII a.Chr.)

Informaţii din documentele extrabiblice

 • Ramses al II-lea a construit o capitală la Pi-Rameses, care a fost dezafectată în 1130.

 • Ramses al II-lea a purtat o politică militară ofensivă la care a renunţat brusc din motive necunoscute.

 • Ramses al II-lea a avut cea mai considerabilă armată egipteană din perioada Noului Regat.

 • Ramses al II-lea era cunoscut pentru viabilitatea descendenţilor săi (harem considerabil).


Analiza literar
Analiza literară

Există diverse criterii de împărţire a cărţii: geografic sau religios.

Criteriul religios:

 • Dumnezeu îl eliberează pe Israel din robia egipteană (cap. 1-18).

 • Dumnezeu îi dă lui Israel Legea (19-24).

 • Dumnezeu îi porunceşte să construiască Tabernacolul şi se face întocmai (25-40).


Con inut
Conţinut

Cap. 1-4: Contextul ridicării lui Moise ca lider cu misiunea eliberării lui Israel din robia egipteană

Cap. 5-12: Confruntarea dintre Moise-Aaron şi Faraon

Cap. 13-18: Călătoria până la Sinai

Cap. 19-40: Darea Legii, organizarea vieţii civile şi religioase a lui Israel.


Decalogul
Decalogul

5 Să-ţi onorezi părinţii.

6 Să nu ucizi.

7 Să nu te desfrânezi.

8 Să nu furi.

9 Să nu depui mărturie mincinoasă.

10 Să nu pofteşti proprietatea altuia.

1 Să nu ai alte divinităţi decât pe Domnul.

2 Să nu te închini unor imagini.

3 Să nu foloseşti indecent Numele Domnului.

4 Să te odihneşti în ziua a şaptea.


Tabernacolul cortul nt lnirii
Tabernacolul / Cortul Întâlnirii

Curtea

1. Lavoarul de aramă

2. Altarul de aramă

Locul sfânt (Sfânta)

3. Masa Prezentării cu Pâinile Prezentării

4. Sfeşnicul

5. Altarul de aur

Locul preasfânt (Sfânta-sfintelor)

6. Chivotul legământului

Perdele de in (exterior), pături de lână (acoperiş), Perdeaua Interioară.


Teme teologice
Teme teologice

Promisiunile Genezeişi antiîmplinirile sale:

 • Ţară: evreii nu intră încă în Canaan.

  (2) Urmaşi: politica demografică a lui Faraon fundamentată pe antisemitism vizează decimarea poporului prin muncă forţată (Ex. 1); nimicirea poporului este hotărâtăşi de Dumnezeu când poporul cade în idolatrie (Ex. 32:7-14), pentru ca în cele din urmă poporul este iertat, dar vinovaţii sunt pedepsiţi (Ex. 32:25-29, 35);

  (3) Belşug de daruri: israeliţii renunţă bucuroşi la ele când este vorba de tumarea unui idol (Ex. 32:1-6, 21-24). Ulterior vor renunţa din nou la ele pentru construirea Tabernacolului (Ex. 36:1-7).


Teme teologice1
Teme teologice

O nouă etapă în relaţia Domnului cu poporul

 • Elemente vechi: circumcizia şi credinţa

 • Elemente noi: numeroase legi

 • Înnoirea promisiunilor de moştenire a Canaanului


Teme teologice2
Teme teologice

 • Ieşirea din Egipt (paradigma eliberărilor viitoare).

 • Darea Legii (revelarea principiilor morale divine).

 • Locuirea lui Dumnezeu cu omul (Ex. 25:8).


Rela ia cu nt isus
Relaţia cu NT-Isus

 • Exodul ca revenirea Pruncului Isus în patrie (Mat. 2:15),

 • Domnul Isus ca noul legislator după modelul lui Moise (Predica de pe Munte).

 • Isus ca miel pascal (Mat. 26:26-28).

 • Traversarea Mării Roşii şi experienţa pustiei în cele 40 de zile de ispitire

 • Cortul lui Dumnezeu cu oamenii (In 1:14)


Rela ia cu nt biserica
Relaţia cu NT-Biserica

 • Exodul ca separare de oamenii păcătoşi (1 Cor. 6:14-18).

 • Traversarea Mării Roşii împlinită în convertirea creştinului.

 • Noul legământ (Masa Domnului) după modelul Legământului de la Sinai.

 • Slava lui Moise - iluminarea creştină (2 Cor. 3:17-18).


Rela ia cu nt biserica1
Relaţia cu NT-Biserica

5. Strângerea ajutoarelor (2 Cor. 8:11-15).

6. Construirea Tabernacolului şi comuniunea creştinului cu Dumnezeu (1 Cor. 3:16; Ap. 21:3).